PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE VECHI CU CEL MODEL NOU

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului, (nu este necesara in mod obligatoriu folia de secretizare)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice)
 • Vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia (se primesc si solicitarile in care inspectia tehnica periodica este expirata, caz in care nu se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare)
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului (nu este necesara in mod obligatoriu folia de secretizare)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice)
 • Vechiul certificat de inmatriculare deteriorat. In cazul furtului ori pierderii certificatului de inmatriculare este necesara dovada de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a declararii nulitatii.
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • Dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa acesteia se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE INMATRICULARE (in urma modificarii unor date despre proprietar sau vehicul)

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice). Pentru modificarile care se refera la schimbarea domiciliului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrica diferita, fisa va fi vizata de organele fiscale.
 • Vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa inspectiei tehnice periodice valabile se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
 • Documentul care atesta modificarea datelor fata de cele inscrise in vechiul certificat de inmatriculare, respectiv:
  • actul de identitate pentru modificarea datelor persoanelor fizice (nume, prenume, domiciliu)
  • succesiune notariala in cazul atribuirii vehiculului unui membru al familiei defunctului
  • adresa din partea persoanei juridice insotita de documente justificative privind modificarea denumirii/sediului sau formei de organizare
  • Cartea de identitate a vehiculului avand inscrise de catre R.A.R. modificarile privind vehiculul
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE INMATRICULARE (la solicitarea schimbarii numarului de inmatriculare)

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
 • Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice).
 • Placile si vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa inspectiei tehnice periodice valabile se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
 • Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
 • Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 • Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
 • In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
  • adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

Lasă un comentariu