Reprezentativitatea sindicatului constituit la nivel de unitate. RIL

Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, a fost publicata Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 7 din 21 ianuarie 2008 privind conditiile de reprezentativitate a organizatiilor sindicale constituite la nivel de unitate .

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Constitutia stipuleaza ca Parlamentul poate adopta urmatoarele categorii de legi:
Constitutia stipuleaza ca Parlamentul poate adopta urmatoarele categorii de legi:
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act adoptat de organele de stat, instantele judecatoresti sau alte organe cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa aceasta instanta in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. c) si ale art. 18 alin. (3) teza finala din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, referitor la conditiile necesare pentru dobandirea reprezentativitatii de catre organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate .

In practica instantelor judecatoresti nu exista un punct de vedere unitar in legatura cu aplicarea dispozitiilor mentionate, unele instante considerand ca organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate sunt reprezentative numai atunci cand intrunesc cumulativ conditiile stabilite de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 si de art. 18 alin. (3) din aceeasi lege .

Alte instante, dimpotriva, au apreciat ca fiind necesara si suficienta pentru dobandirea reprezentabilitatii unei organizatii sindicale constituite la nivel de unitate indeplinirea fie a conditiilor prevazute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicata, fie a celor cuprinse in art. 18 alin. (3) din acelasi act normativ.

Inalta Curte a apreciat ca aceste din urma instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii, considerand ca organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative daca indeplinesc in mod alternativ fie conditiile prevazute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, fie conditia prevazuta de art. 18 alin. (3) teza finala din lege .

Decizia instantei supreme este motivata astfel:
1. potrivit art. 236 alin. 1 din Codul Muncii, art. 1 alin. (1) si art. 14 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, contractul de munca se incheie intre angajator sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege;
2. pe de alta parte, prin art. 17 alin. (1) din legea nr. 130/1996, republicata, la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate salariatii sunt reprezentati de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative.

Prin urmare, in raport de aceste prevederi, pentru ca o organizatie sindicala sa fie reprezentativa la nivelul unitatii, potrivit art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicata, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba statut legal de organizatie sindicala si numarul membrilor sai sa reprezinte cel putin 1/3 din numarul salariatilor.

S-a mai aratat ca pentru dobandirea reprezentabilitatii organizatiile sindicale trebuie sa respecte prevederile legale, dar aceasta conditie nu poate fi interpretata decat fie in sensul de a avea statut legal de organizatie sindicala si numarul membrilor acesteia sa reprezinte cel putin 1/3 din numarul salariatilor din unitate, cu constatarea indeplinirii acestor conditii prin hotarare judecatoreasca, fie in sensul de a fi afiliata la o organizatie sindicala reprezentativa.

In concluzie, Inalta Curte de Casatie si Justitie decide ca organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative daca indeplinesc in mod alternativ fie conditiile prevazute de art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, respectiv sa aiba statut legal de organizatie sindicala si numarul de membrii ai sindicatului sa reprezinte cel putin 1/3 din numarul salariatilor unitatii, fie conditia prevazuta de art. 18 alin. (3) teza finala din lege, in sensul de a fi afiliate la o organizatie sindicala reprezentativa.

Lasă un comentariu