Evaziunea fiscala

1. Ce este evaziunea fiscala? Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice române sau straine. 2. Ce fapte sunt … Citește mai mult Evaziunea fiscala

Taxa pe valoarea adaugata

CAPITOLUL I Definitii Definitia taxei pe valoarea adaugata Art. 125. – Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu. Semnificatia unor termeni si expresii Art. 1251. – (1) In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. achizitie … Citește mai mult Taxa pe valoarea adaugata