Formular de cesiune a creantei

Formular de cesiune a creantei* OPERATOR ………………… AGENT IMPUTERNICIT …………….. Nr. de inregistrare a formularului ………….. (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): Data primirii formularului (se completeaza numai de catre biroul de inscriere): …………… Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: …………………….. Nr. identificare aviz de garantie (ID) ……………………………………………………………. Data…………………… ora ……………… minutul ………. … Citește mai mult Formular de cesiune a creantei

Statutul Asociatiei „…………..“

Statutul2 Asociatiei „…………..“3 CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art. 1. – „ASOCIATIA …………….“, denumita in continuare si asociatia sau …..4 este fondata potrivit actului constitutiv de5 : 1. ………………………………6 , cetatean roman, domiciliat/a in Bucuresti, Str……… …………………… Nr. …….., Bl. …., Sc. ………….., Et. …., Ap. ……….. , Sector …., posesor/posesoare al/a BI7 /CI Seria …., … Citește mai mult Statutul Asociatiei „…………..“