Procura privind cumpararea unui autovehicul

Procura

Subsemnatul ………………………………….. cetatean …………………, nascut la data de ……………, in localitatea …………, de sex …………………….., casatorit, domiciliat in ……………………, str. ……………………..nr. ….., bloc ….., scara …., etaj …., apart. ………, sector/judet ……………………, posesor al …………………, seria …………… nr. ………… eliberat de ………………………………. la data de ……………….., cod numeric personal ……………..;
Imputernicesc prin prezenta pe: ……………………. cetatean …………., nascut la data de ……………….., in localitatea ………………………., de sex ……………………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………, str. …………………………………..
nr. …………………., bloc ………., scara …………, etaj ………….., apart. ………………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ………………………………..la data de …………………………., cod numeric personal ……………………………………………;

Ca,  in  numele  meu  si  pentru  mine,  sa  cumpere  la  pretul  cel  mai  avantajos,  un  autovehicul1) marca ……………………….., tipul ………………………., motor diesel de …….., anul fabricatiei …….. .

In acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele contractului de vanzare-cumparare pe care il va semna, in forma autentica, va achita vanzatorului pretul care va fi necesar vanzarii, dar nu pagubitor pentru mine si va indeplini toate formalitatile pentru incheierea contractului in forma autentica, platind toate taxele ocazionate de acesta.

Mandatarul meu este imputernicit sa inscrie dreptul meu de proprietate astfel dobandit
in evidentele fiscale si sa plateasca toate taxele si impozitele datorate statului pentru autovehiculul cumparat.

Totodata, mandatarul meu ma va reprezenta la Registrul Auto Roman pentru efectuarea verificarilor, la organele de politie rutiera in vederea inmatricularii acestuia pe numele meu, mandatarul meu putand ridica certificatul de inmatriculare, precum si placutele
cu numerele de inmaticulare ale autovehiculului.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Prezentul mandat este cu titlu gratuit si netransmisibil.

Solicit autentificarea prezentului inscris.

Redactata si editata/dactilografiata in ……. exemplare, la Biroul Notarului Public ……, astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partilor …………… exemplare.


MANDANT

1. Mandantul poate sa precizeze conditiile amanuntite ale mandatului pe care acesta il da mandatarului sau, in care scop va putea individualiza autovehiculul vizat spre cumparare, pretul de cumparare, modalitatea de achitare.

Lasă un comentariu