CADRUL GENERAL PRIVIND PRETURILE SI TARIFELE

Art. 7.1.

Agentul economic, care in reţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii, trebuie sa indice preţul de vânzare/tariful practicat si preţul pe unitatea de măsura, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 7.2.

Preturile si tarifele trebuie indicate in mod vizibil si intr-o forma neechivoca, uşor de citit prin marcare, etichetare si/sau afişare.

Art. 7.3.

Informaţiile furnizate de aparatele de măsura utilizate pentru determinarea cantităţii produselor vândute in vrac trebuie sa fie clare si uşor vizibile pentru consumator.

Art. 7.4.

Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plaţii unei sume cu titlu de avans, agentul economic este obligat sa elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislaţiei in vigoare sau, după caz, un contract scris si sa respecte condiţiile contractuale.

Art. 7.5.

Agenţii economici care, potrivit legislaţiei in vigoare, sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, vor elibera bonuri fiscale consumatorilor de produselor/servicii, care au obligaţia de deţinere a acestor documente cel puţin pana la momentul parasirii spaţiului comercial respectiv.

Lasă un comentariu