CADRUL ORGANIZATORIC AL ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Art. 4.1.

Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor recunoscute ca fiind de utilitate publica pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele constituite la nivel central sau local cu rol in domeniul protecţiei consumatorilor, in care organele administraţiei publice sunt reprezentate.

Art. 4.2.

Personalul de conducere si salariaţii organelor de specialitate ale administraţiei publice, precum si ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor sau ale altor autoritati, cu atribuţii pe linia protecţiei consumatorilor nu au dreptul de a deţine funcţii in organele de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor.

Art. 4.3.

Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor pot fi consultate de către autorităţile administraţiei publice cu atribuţii in domeniul protecţiei consumatorilor, la elaborarea dispoziţiilor si procedurilor cu caracter general si a altor lucrări care au ca scop protecţia consumatorilor, cu privire la:

a) cunoaşterea cerinţelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea si cantitatea produselor si serviciilor;
b) formarea unei atitudini corecte a agenţilor economici angajaţi in producerea si comercializarea produselor si prestarea serviciilor, fata de calitatea acestora;
c) prevenirea practicilor comerciale abuzive si a publicitatii de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor.

Art. 4.4.

Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au următoarele drepturi si obligaţii:

a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;
b) de a solicita autoritatilor competente luarea de masuri in vederea opririi producţiei sau retragerii de pe piaţa a produselor ori serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prescris in documentele stabilite de lege sau care pun in pericol viata, sănătatea ori securitatea consumatorilor;
c) de a solicita agenţilor economici realizarea de produse si servicii in condiţii speciale, in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia;
d) de a fi consultate cu ocazia elaborării actelor normative, standardelor sau specificaţiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
e) de a solicita si de a obţine informaţii asupra preţului si caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natura sa ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achiziţionării acestora;
f)de a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate ale produselor si serviciilor, precum si asupra consecinţelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori;
g)de a introduce acţiuni in justiţie pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor;

Lasă un comentariu