DREPTURILOR CONSUMATORILOR LA INCHEIEREA CONTRACTELOR

Art. 9.1.

Orice contract încheiat intre comercianţi si consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Art. 9.2. Orice informaţii privind pachetele de servicii turistice, preturile acestora, contractele de credit pentru consum si toate celelalte condiţii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie sa contina indicaţii corecte si clare, care sa nu permită interpretări echivoce ale acestora.

Art. 9.3.

In caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului.

Art. 9.4.

Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive in contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 9.5.

O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau împreuna cu alte prevederi din contract, creează, in detrimentul consumatorului si contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile partilor.

Art. 9.6.

O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Art. 9.7.

Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legale pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidenţiază ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.

Art. 9.8.

Contractul trebuie sa stipuleze, cu caractere mari si in imediata vecinătate a locului rezervat pentru semnătura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denunţare unilaterala a contractului, in termenele si in condiţiile prevăzute in prezentul Cod, precum si numele si adresa comerciantului fata de care consumatorul poate sa isi exercite acest drept.

Art. 9.7.

Comerciantul este obligat sa înmâneze consumatorului un exemplar din contractul încheiat si sa poată proba acest lucru in fata organelor de control.

Art. 9.8.

Dreptul consumatorului la denunţarea contractului nu poate fi anulat de nici o clauza contractuala sau înţelegere intre parţi, aceasta fiind considerata nula de drept.

Lasă un comentariu