Raspunderi si sanctiuni

Art. 34
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala si civila.

Art. 35
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei comunitare sau a drogheriei;
b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma farmaciilor comunitare si a drogheriilor.

Art. 36
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei urmatoarele fapte:
a) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control;
b) afisarea, cu incalcarea reglementarilor in materie, in incinta farmaciei comunitare sau a drogheriei, a reclamelor privind produsele medicamentoase.

Art. 37
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei angajarea de personal farmaceutic de specialitate care nu poseda drept de libera practica, cu exceptia farmacistilor si a asistentilor aflati in perioada de stagiu.

Art. 38
In cazul in care organele de inspectie prevazute la art. 32 constata abateri repetate privind organizarea, dotarea si functionarea farmaciei comunitare sau a drogheriei, pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor.

Art. 39
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei si inchiderea farmaciei comunitare, respectiv a drogheriei urmatoarele fapte:
a) functionarea unei farmacii comunitare sau a unei drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Agentia Nationala a Medicamentului sau de Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz, respectiv fara un raport favorabil de inspectie farmaceutica;
b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase ale caror detinere si eliberare sunt interzise in drogherie;
c) incalcarea prevederilor art. 15 si ale art. 24 alin. (4).

Art. 40
Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se fac de catre inspectorii din cadrul Inspectiei sanitare de stat din Ministerul Sanatatii Publice.

Art. 41
Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lasă un comentariu