Credit pentru pfa

Precizarile privind persoanele fizice autorizate se refera si la asociatiile familiale sau la persoanele care practica in mod liberal o profesie independenta (medic, avocat, notar, arhitect etc).
In majoritatea cazurilor, documentele solicitate in vederea garantarii unui credit de nevoi personale de la o banca in Romania sunt:

adeverinta eliberata de autoritatea competenta care sa ateste calitatea de PFA la data solicitarii de credit; este fie autorizatia de la primarie sau certificatul de inregistrare la registrul comertului, fie un act emis de organul de care apartine liber-profesionistul. Se prezinta in original la banca.
certificat de atestare fiscalaeliberat de Administratia Financiara competenta, din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior solicitarii creditului. Astfel de certificate pot fi obtinute la cererea contribuabilului contra unei taxe de timbru si se pot utiliza timp de 90 de zile de la data eliberarii. Se prezinta in original la banca.
• in locul acestui certificat se poate aduce declaratia de venit global pentru anul anterior (pe cat posibil cu stampila de la registratura Administratiei Financiare, nu trimisa prin posta) sau declaratia speciala sau decizia de impunere finala eliberata de Administratia Financiara aferenta venitului obtinut in anul anterior solicitarii creditului. Oricare dintre aceste documente se prezinta in original la banca.

Acestea sunt principalele tipuri de documente cel mai des solicitate la banci. Problema reala in legatura cu decizia de impunere finala este ca se prelucreaza si se finalizeaza foarte tarziu in cursul unui an (in general toamna), iar contribuabilul care are nevoie sa isi depuna actele pentru obtinerea unui credit se vede in situatia de a nu avea actele doveditoare necesare (decat cel mult le-ar putea avea pe cele de acum doi ani, dar este foarte posibil ori sa nu ii fie acceptate de catre banca, ori sa nu mai reflecte adevaratele sale venituri nete din prezent).

Unele banci mai pot cere insa si alte documente persoanelor fizice autorizate. Printre acestea amintim:

declaratia estimativa a veniturilor ce vor fi obtinute pentru anul in curs, vizata de Administratia Financiara (se prezinta in original la banca);
registrul-jurnal de incasari si plati (copie pe ultimele 6 luni calendaristice, sau, la alte banci, 12 luni calendaristice);
registrul inventar (copie);
– copie act identitate;
acte constitutive;
certificatul de inregistrare fiscala eliberat de autoritatea fiscala si codul fiscal (se prezinta in original la banca).

Lasă un comentariu