reacordarea cetateniei romane persoanelor care au pierdut cetatenia romana dupa 22 decembrie 1989

Documentele sunt aproximativ asemanatoare cu cele necesare in cazul pierderii cetateniei inainte de 22 decembrie 1989, cu cateva diferente de taxe. Iata mai jos lista acestora:
-cerere tip model 1 si lista cu date personale – ambele se gasesc la ambasada si se completeaza acolo; taxa consulara 75 euro;
-pasaport (original + copie legalizata la consulat); taxa consulara 30 euro;
-cazier judiciar din Romania (valabil cel mult 3 luni de la data emiterii); se poate procura si prin ambasada, taxa consulara fiind de 30 euro, iar durata de asteptare cca 2-3 luni;

cazier judiciar din strainatate, valabil 1 an de la data emiterii – (tradus in limba romana si legalizat la consulat); taxa consulara 70 euro + copie xerox;
-acte de stare civila (certificate de nastere, casatorie etc.)- copii legalizate la ambasada; taxa consulara 30 euro pentru fiecare act;
-declaratie pe proprie raspundere, autentificata la misiunea diplomatica a Romaniei, din care sa rezulte daca a mai depus sau nu o alta cerere de redobandire a cetateniei; taxa consulara 45 euro;
-declaratie pe proprie raspundere, autentificata la ambasada din care sa rezulte daca doreste rebobandirea cetateniei romane cu pastrarea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania; taxa consulara 45 euro;
-declaratie personala autentificata la ambasada din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati (model 2); taxa consulara 45 euro;
-dovada scrisa privind data pierderii cetateniei romane – adeverinta eliberata de misiunea diplomatica a Romaniei sau Serviciul Pasapoarte ori copia hotararii Guvernului prin care s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana; in absenta unei astfel de dovezi se va solicita clarificarea cetateniei romane prin ambasada;
-copii legalizate la ambasada ale certificatelor de stare civila pentru copiii minori ai solicitantilor; taxa de 30 euro (pentru fiecare act);
-consimtamantul minorilor de peste 14 ani pentru re/dobandirea cetateniei romane, dat prin declaratie autentificata in fata consulului; taxa consulara 45 euro;
-acordul sotilor, dat prin declaratie autentificata, pentru re/dobandirea cetateniei romane de catre copiii minori; taxa consulara 45 euro;
-taxa pentru publicarea cererii in Monitorul Oficial al Romaniei: 30 euro

Lasă un comentariu