Renta Viagera Agricola.Ce parare aveti?

Vor putea beneficia de renta viagera agricola si persoanele fizice in varsta de peste 62 de ani, carora li s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar si care opteaza irevocabil pentru despagubirile platite de catre investitor, a decis Guvernul, printr-o Ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de miercuri, 12 noiembrie a.c.
Prin modificarea Titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, a fost extinsa categoria persoanelor care pot beneficia de renta viagera agricola.

Potrivit legislatiei actuale, respectiv Titlul XI „Renta viagera agricola”, rentierul agricol este definit ca persoana fizica in varsta de peste 62 de ani care, de la data intrarii in vigoare a Titlului, nu are si nu va detine in proprietate, cumulativ in timp, mai mult de 10 hectare de teren agricol extravilan, pe care le instraineaza prin acte intre vii sau le arendeaza, total sau partial, primind de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola carnetul de rentier agricol. De asemenea, este rentier si persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si II, care, chiar daca nu a implinit varsta de 62 de ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiza medicala, pe care o va prezenta in fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar in decizie se consemneaza „nerevizuibil”, si care instraineaza prin acte intre vii, arendeaza terenuri agricole extravilane aflate in proprietate sau incheie acord cu investitorul.

Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa sau incheie acord cu investitorul, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an.

pentru fiecare hectar de teren agricol situat in extravilan, pentru care rentierul a incheiat acordul cu investitorul. Pentru suprafetele mai mici de 1 ha suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul.

O alta prevedere a ordonantei de urgenta stabileste ca renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 31 august a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

Renta viagera agricola platita de catre Agentia Domeniilor Statului, care nu a fost incasata de beneficiari, va fi utilizata pentru reluarea procesului de plata catre acestia, sau, in caz de deces, catre mostenitorii acestora, si dupa termenul de 31 august al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol.

Totodata, prin acest act normativ se elimina conditia referitoare la suprafata de teren extravilan de maximum 0,5 ha pe care rentierul o poate pastra in folosinta proprie. Aceasta este motivata de faptul ca obligatia nu poate fi indeplinita de catre persoanele care sunt proprietare pe suprafete de teren aflate in zonele de deal sau de munte, suprafete in mare parte improprii exploatarii agricole. Din aceasta cauza programul de renta viagera agricola nu era aplicabil in mod unitar la nivelul intregii tari.

De asemenea, prin acest act normativ este eliminata conditia prezentarii unei dovezi materiale privind incheierea unui nou contract de arendare intr-un termen limita, pentru a da continuitate in acordarea rentei viagere.

Astfel, in cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. in cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator, doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare.

In cazul decesului rentierului, mostenitorii vor incasa renta pana la data de 31 august a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.

Plata rentei viagere agricole se efectueaza de catre Agentia Domeniilor Statului, prin mandat postal, virament bancar sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege.

Pentru anul 2007, plata se face pana la sfarsitul anului 2008, atat pentru rentieri cat si pentru mostenitorii acestora.

Lasă un comentariu