renuntarea la cetatenia romana

Legea care reglementeaza aceasta situatie este Legea 21/1991, cu modificarile ulterioare, republicata. Astfel, actul normativ arata in art. 26 ca se poate aproba renuntarea cetatenilor romani la aceasta cetatenie in cazul in care indeplinesc conditiile prevazute mai sus, precum si, totodata:
-nu sunt invinuiti sau inculpati intr-o cauză penala ori nu au de executat o pedeapsa penala;
-nu sunt urmariti pentru datorii catre stat, ori catre alte persoane juridice, precum si fizice romane;
-in cazul in care au astfel de debite, precum am aratat mai sus, le achita sau prezinta garantii corespunzatoare in acest sens.

Daca are motive temeinice, orice cetatean roman poate sa renunte la aceasta cetatenie, daca are peste 18 ani si prezinta garantii suficiente ca i se va acorda o alta cetatenie sau o detine deja.

Documentele necesare in vederea renuntarii la cetatenia romana sunt urmatoarele:
-cerere tip (se obtine de la ambasada si se completeazain fata funtionarului de acolo); taxa consulara 350 euro;
-pasaport original si copie legalizata (daca se depune de catre alta persoana) sau copie simpla pe care este mentionat “conform cu originalul” (daca cererea se depune personal); taxa consulara 30 euro;
-cazier judiciar din Romania (valabil cel mult 3 luni de la data emiterii); se poate procura si prin ambasada, taxa consulara fiind de 30 euro, iar durata de asteptare cca 2-3 luni;
-adeverinte privind datoriile restante catre stat, eliberate de: 1) administratia financiara si 2) directia de impozite si taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din Romania; aceste acte au valabilitatea de maximum 3 luni si se pot obtine personal sau prin mandatar, in baza unei procuri care poate fi autentificata la ambasada (taxa consulara 45 euro);
-declaratie pe propria raspundere (data personal), autentificata la notar sau la misiunea diplomatica a Romaniei privind debitele fata de persoane fizice sau juridice din Romania; taxa consulara 45 euro;
-copii legalizate de pe actele de stare civila ( certificate de nastere, casatorie, de deces pentru persoane vaduve) (taxa consulara: 30 euro pentru fiecare act). Daca nasterea sau casatoria a avut loc in strainatate, trebuie depus certificatul transcris la Oficiul Starii Civile de la ultimul domiciliu din Romania;
-copia legalizata a sentintei de divort ramasa definitiva (daca este cazul); taxa consulara 30 euro. Daca divortul a fost pronuntat in strainatate este necesara recunoasterea sentintei respective de catre un tribunal din Romania. Aceasta procedura se poate face fie personal, fie prin mandatar.
-certificatele de nastere ale minorilor se depun in copii legalizate (taxa consulara 30 euro/act) la dosarele parintilor, daca este cazul, transcrise. pentru minorul care a implinit 14 ani se depune si consimtamantul sau autentificat dat in fata notarului sau a consulului.
-taxa pentru publicarea in Monitorul Oficial 30 euro

Lasă un comentariu