Competenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene

Diferite tipuri de proceduri  
 Cererea avand ca obiect pronuntarea unei hotarari preliminare
 Curtea de Justitie colaboreaza cu ansamblul instantelor judecatoresti ale statelor membre, care sunt instantele de drept comun in materie de drept comunitar. Pentru a asigura o aplicare efectiva si omogena a legislatiei comunitare si pentru a evita orice interpretare divergenta, instantele nationale pot si cateodata trebuie sa se adreseze Curtii de Justitie, cerandu-i sa clarifice o chestiune privind interpretarea dreptului comunitar, in scopul de a le permite, de exemplu, sa verifice conformitatea legislatiei nationale cu acesta din urma. Cererea avand ca obiect pronuntarea unei hotarari preliminare poate de asemenea avea ca obiect controlul validitatii unui act de drept comunitar.

Raspunsul Curtii de Justitie nu ia forma unui simplu aviz, ci a unei hotarari sau a unei ordonante motivate. Instanta nationala destinatara este tinuta de interpretarea data atunci cand solutioneaza litigiul pendinte. Hotararea Curtii de Justitie este in aceeasi masura obligatorie pentru celelalte instante nationale sesizate cu o problema identica.
 
 Tot prin intermediul cererilor avand ca obiect pronuntarea unei hotarari preliminare, fiecare cetatean european poate sa obtina precizarea regulilor comunitare care il privesc. Intr-adevar, cu toate ca aceasta cerere nu poate fi introdusa decat de o instanta judecatoreasca nationala, toate partile deja prezente in fata acesteia din urma, statele membre si institutiile europene pot participa la procedura initiata in fata Curtii de Justitie. Astfel, mai multe principii importante ale dreptului comunitar au fost stabilite pe baza unor intrebari preliminare, adresate uneori de catre instantele judecatoresti nationale de gradul intai.
 
 Actiunea in neindeplinirea obligatiilor
 Aceasta actiune permite Curtii de Justitie sa controleze respectarea de catre statele membre a obligatiilor care le revin in virtutea dreptului comunitar. Sesizarea Curtii de Justitie este precedata de o procedura prealabila initiata de Comisie prin care i se da statului membru posibilitatea de a raspunde plangerii indreptate impotriva sa. Daca aceasta procedura nu determina statul membru sa isi indeplineasca obligatiile, poate fi introdusa in fata Curtii de Justitie o actiune pentru incalcarea dreptului comunitar.
 
 Aceasta actiune poate fi introdusa fie de catre Comisie – cazul cel mai frecvent intalnit in practica –, fie de catre un stat membru. In cazul in care Curtea de Justitie constata neindeplinirea obligatiilor, statul este obligat sa puna imediat capat acestei situatii. Daca, in urma unei noi sesizari a Curtii de catre Comisie, Curtea de Justitie stabileste ca statul membru respectiv nu s-a conformat hotararii sale, poate sa ii aplice acestuia penalitati cominatorii si/sau o amenda sub forma de suma globala.
 
 Actiunea in anulare
 Prin intermediul acestei actiuni, reclamantul cere anularea unui act al unei institutii (regulament, directiva, decizie). Curtea de Justitie este competenta sa solutioneze actiunile introduse de catre un stat membru impotriva Parlamentului European si/sau impotriva Consiliului (cu exceptia actelor acestuia din urma referitoare la ajutoarele de stat, la dumping sau a competentelor de executare) sau pe cele introduse de catre o institutie comunitara impotriva alteia. Tribunalul este competent pentru a judeca, in prima instanta, toate celelalte actiuni de acest tip si indeosebi actiunile introduse de catre persoanele private.
 
 Actiunea in constatarea abtinerii de a actiona
 Aceasta actiune permite Curtii sa controleze legalitatea inactiunii institutiilor comunitare. Ea poate fi introdusa totusi numai dupa ce institutiei respective i s-a solicitat sa actioneze. Atunci cand s-a constatat ilegalitatea omisiunii, institutia vizata trebuie sa puna capat abtinerii de a actiona, luand masurile adecvate. Competenta de a judeca actiunea in constatarea abtinerii de a actiona este impartita intre Curte si Tribunal dupa aceleasi criterii precum actiunea in anulare.
 
 Recursul
 Curtea de Justitie poate fi sesizata cu recursuri privind numai motive de drept, formulate impotriva hotararilor si a ordonantelor pronuntate de Tribunalul de Prima Instanta. Daca recursul este admisibil si este fondat, Curtea de Justitie anuleaza decizia Tribunalului de Prima Instanta. In cazul in care cauza este in stare de judecata, Curtea poate sa o retina spre solutionare. In caz contrar, trebuie sa trimita cauza Tribunalului, care este tinut de decizia pronuntata in recurs.
 
 Reexaminarea
 Hotararile Tribunalului de Prima Instanta care statueaza asupra actiunilor introduse impotriva hotararilor Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene pot, in mod exceptional, sa faca obiectul unei reexaminari din partea Curtii de Justitie.
 
 http://curia.europa.eu/ro/instit/presentationfr/index_cje.htm

Lasă un comentariu