Legea Farmaciei 2008.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008 a fost publicata Legea farmaciei nr. 266/2008. 

In conformitate cu dispozitiile noului act normativ, farmacia comunitara se infiinteaza si functioneaza in cadrul unei societati comerciale organizate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; societatea comerciala va avea in obiectul de activitate cuprinsa comercializarea cu amanuntul a produselor farmaceutice

De asemenea, noile dispozitii legale in materie stipuleaza faptul ca farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-sef si functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de Agentia Nationala a Medicamentului.  

Farmacia comunitara functioneaza numai in prezenta cel putin a unui farmacist, care isi exercita personal profesia, neputand fi inlocuit de o persoana de o alta profesie. 

In ceea ce priveste drogheriile, se reglementeaza faptul ca societatile comerciale care au in obiectul de activitate comercializarea cu amanuntul a produselor farmaceutice pot infiinta drogherii, acestea putand fi conduse de un farmacist-sef sau de un asistent medical de farmacie sef.  

De retinut ca autorizatia de functionare a drogheriei se acorda pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef sau al asistentului medical de farmacie sef, dupa caz, de Ministerul Sanatatii Publice, prin Directia farmaceutica. 

In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a Legii farmaciei, farmaciile comunitare si drogheriile infiintate anterior intrarii in vigoare a acestei legi, sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor, respectiv in Registrul national al drogheriilor

http://www.juridice.ro/lege_9/legi-noi/nou-legea-farmaciei.html

Lasă un comentariu