Masuri de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor in vama

aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii

din 17/01/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2007

 

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, a prevederilor cuprinse in Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, in Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei privind dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, in Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Masurile unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – (1) Referirile la Codul fiscal din anexa reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul vamal comunitar din anexa reprezinta trimiteri la Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
(3) Referirile la Regulamentul vamal comunitar din anexa reprezinta trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
Art. 3. – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Autoritatea Nationala a Vamilor si prin unitatile sale subordonate, va lua masuri pentru indeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.
Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Lasă un comentariu