OUG nr.130/2008 – modificarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera

Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr.130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 20.10.2008.
Avand in vedere:
– necesitatea asigurarii, in regim de urgenta, a cadrului legal adecvat reorganizarii Politiei de Frontiera Romane in perspectiva apropiata a aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, in sensul crearii posibilitatii de infiintare a unor directii teritoriale ale politiei de frontiera, altele decat cele existente, in functie de situatia operativa si de capacitatea acoperirii cu personal si tehnica de supraveghere a diferitelor zone de pe teritoriul Romaniei, de specificul activitatii desfasurate in zona de competenta, de actul de reprezentare in relatia cu statele vecine;
– nevoia de reglementare a activitatii de expertiza desfasurate de personalul abilitat al Politiei de Frontiera Romane in domeniul de activitate specific institutiei, aceasta activitate fiind una desfasurata si in sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative angrenate in prevenirea si combaterea actului infractional;
– necesitatea asigurarii, in regim de urgenta, a cadrului legal pentru functionarea propriei baze de date a Politiei de Frontiera Romane, astfel incat aceasta sa raspunda noilor proceduri in materie de control la frontiera, asa cum acestea au fost implementate de la data de 1 ianuarie 2007,
tinand seama de faptul ca toate aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata intrucat vizeaza interesul public si contribuie la indeplinirea masurilor adoptate pe linia securizarii frontierei de stat, cerinta fundamentala pentru integrarea Romaniei in Spatiul Schengen,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – Politia de Frontiera Romana face parte din Ministerul Internelor si Reformei Administrative si este institutia specializata a statului care exercita atributiile ce ii revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitatii transfrontaliere savarsite in zona de competenta, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si strainilor, asigurarea intereselor statului roman pe Dunarea interioara, inclusiv bratul Macin si canalul Sulina situate in afara zonei de frontiera, in zona contigua si in zona economica exclusiva, respectarea ordinii si linistii publice in zona de competenta, in conditiile legii.”

2. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) zona de competenta – suprafata din teritoriul national constituita din zona de frontiera, suprafata si imobilele aeroporturilor si porturilor situate in interiorul tarii, deschise traficului international, Dunarea interioara, bratul Macin si canalul Sulina situate in afara zonei de frontiera, apele maritime interioare si marea teritoriala, precum si zona contigua si zona economica exclusiva ale Romaniei, in care Politia de Frontiera Romana isi indeplineste atributiile prevazute de lege;”.

3. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
„Art. 31. – (1) In indeplinirea atributiilor care ii revin, Politia de Frontiera Romana isi organizeaza propria baza de date, in care pastreaza evidente si inregistrari ale datelor cu caracter personal, precum si alte evidente ale informatiilor culese, potrivit legii.
(2) Scopul organizarii si functionarii bazei de date prevazute la alin. (1) consta in sprijinirea actiunilor de supraveghere si control al trecerii frontierei de stat, prevenire si combatere a migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitatii transfrontaliere savarsite in zona de competenta, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si strainilor, precum si asigurarea altor interese legitime ale statului roman in zonele in care Politia de Frontiera Romana isi desfasoara atributiile prevazute de lege.
(3) Baza de date prevazuta la alin. (1) contine urmatoarele evidente informatizate:
a) informatii ce se transmit de catre alte autoritati/persoane politiei de frontiera cu privire la persoane, mijloace de transport, marfuri si alte bunuri care urmeaza sa fie verificate pe timpul efectuarii controlului de trecere a frontierei de stat, in vederea interzicerii intrarii sau iesirii in/din Romania, urmaririi ori efectuarii controlului amanuntit;
b) persoane si obiecte date in consemn la frontiera de catre Politia de Frontiera Romana, conform normelor legale in vigoare;
c) date privind persoane si mijloace de transport carora nu li se permite intrarea/iesirea in/din tara;
d) specimene de vize si de documente de calatorie;
e) misiuni, actiuni si controale-cadru specifice intreprinse de Politia de Frontiera Romana sau in cooperare cu institutii din tara ori din strainatate, precum si evidenta tuturor resurselor materiale, umane si financiare utilizate in scopul prevenirii si combaterii infractionalitatii;
f) evenimente, litigii de frontiera constatate in urma misiunilor, actiunilor, controalelor-cadru;
g) persoane care comit infractiuni descoperite in zona de competenta de catre Politia de Frontiera sau in cooperare cu institutii din tara ori din strainatate;
h) cazurile penale instrumentate de catre Politia de Frontiera Romana potrivit competentelor prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
i) bunuri abandonate descoperite sau confiscate de catre Politia de Frontiera Romana potrivit competentelor legale;
j) falsuri pentru vize si documente de calatorie;
k) persoanele returnate de alte state;
l) alte evidente necesare desfasurarii activitatilor specifice Politiei de Frontiera Romane.
(4) Cu privire la persoane, sunt prelucrate urmatoarele date si categorii de date:
a) numele si prenumele, numele anterior, pseudonimele sau poreclele care au fost eventual inregistrate separat;
b) sexul;
c) data si locul nasterii;
d) cetatenia;
e) datele din actele de stare civila;
f) datele din permisul de conducere;
g) caracteristicile fizice/antropometrice
h) profesia si locul de munca;
i) mentiunea ca persoanele in cauza sunt inarmate sau nu, dupa caz;
j) mentiunea ca persoanele in cauza sunt violente sau nu, dupa caz;
k) motivul luarii in evidenta;
l) masura care trebuie luata.
(5) Datele si categoriile de date prevazute la alin. (4) pot fi comunicate, in conditiile legii, urmatorilor destinatari:
a) persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;
b) institutiilor sau autoritatilor publice, in conditiile in care comunicarea acestora vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care sunt investite;
c) organismelor similare din alte state, pe baza intelegerilor la care Romania este parte.
(6) Regulile privind pastrarea, actualizarea si utilizarea bazei de date prevazute la alin. (1) se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general, cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor, precum si a celor pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.”

4. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru frontiera cu fiecare stat vecin si la tarmul Marii Negre se organizeaza si functioneaza directii teritoriale ale politiei de frontiera.”

5. La articolul 21, litera n) se abroga.

6. La articolul 21, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
„t) efectueaza, prin laboratoarele si specialistii proprii acreditati la nivelul Politiei de Frontiera Romane, constatari tehnico-stiintifice dispuse conform normelor legale in vigoare.”

7. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 24. – (1) In punctele de trecere a frontierei de stat, in apele de frontiera, pe Dunarea interioara, bratul Macin, canalul Sulina si bratul Tulcea, in apele maritime interioare, marea teritoriala, in zona contigua si in zona economica exclusiva organele de cercetare ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontiera Romane efectueaza cercetarea penala pentru orice infractiune care nu este data in mod obligatoriu in competenta altor organe de cercetare.”

8. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Personalul Politiei de Frontiera Romane se compune din politisti de frontiera, alti functionari publici si personal contractual.”

9. La articolul 39, alineatul (41) se abroga.

10. Articolul 391 se abroga.

11. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Finantarea cheltuielilor publice prevazute la alin. (1) se asigura integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.”

Art. II
. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga dispozitiile cap. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Lasă un comentariu