Consultanta Casa de avocatura Coltuc

 • Înmatriculare de societati comerciale
 • Înregistrare si radiere Sucursale, Filiale
 • Puncte de Lucru
 • Divizare Companii
 •  

 • Fuziune si achizitii Companii
 • Dizolvare si Lichidare Companii
 • Cesiune (vânzare) de actiuni si părti sociale
 • Transformare juridică (S.R.L., S.A., etc.)
 • Suspendare temporară a activitătii Companiilor
 • Excludere si retragere asociati
 • Numiri, revocări si schimbări de administratori
 • Numire, schimbare/modificare comisie de cenzori
 • Prelungire sau reducere durată de functionare a Companiilor
 • Majorare sau reducere de capital social
 • Aporturi la capitalul social (natură, monedă)
 • Reevaluare de capital social
 • Modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare)
 • Înregistrarea sau modificarea de marci si embleme
 • Schimbarea de denumire a Companiilor
 • Schimbarea sediului social al Companiilor in alte judete.
 • Preluari de firme
 • Realizarea de Due Diligence
 • Dispute intre actionari
 • Restructurare de capital
 • Licitatii publice
 • Finantare
 • Dispute în privinta dividendelor
 • Asociere în participatiune
 • Lasă un comentariu