Procedura privind cesiunea creantelor fiscale

Procedura prin care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea cesiona creanatele fiscale pe care le administreaza a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. Cesiunea creantelor fiscale a fost introdusa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

In Monitorul Oficial de ieri, 8 septembrie 2008, Partea I nr. 642, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala .

Ordinul ANAF nr. 1173/2008 asigura punerea in aplicare a prevederilor introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala.

Astfel, conform reglementarilor introduse de OUG nr. 19/2008,  ANAF „poate cesiona creantele fiscale pe care le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala, emise pentru data stabilita prin contractul de cesiune.” Cu toate acestea, ANAF nu va putea cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administreaza pentru un pret mai mic decat valoarea nominala a acestora.

Procedura aprobata prin Ordinul nr. 1173/2008 stabileste ca cesiunea va avea ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:
a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanta fiscala (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive in sistemul cailor administrative de atac);
b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;
c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, dupa caz;
d) alte titluri executorii. 

Potrivit Ordinului nr. 1173/2008, sumele pentru care se initiaza procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie sa fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscala. 

ANAF va notifica debitorul 

In cazul uneri creante fiscale care va intra in procedura de cesiune, ANAF va notifica debitorul asupra acestui fapt, cu minimum 15 zile inainte de data publicarii anuntului privind cesiunea creantelor fiscale. 

„Dupa data de 1 a lunii urmatoare lunii in care s-a facut notificarea debitorului fiscal cedat si pana la data realizarii cesiunii de creanta, orice plata facuta de acesta se considera a fi efectuata in contul creantelor sale fiscale curente sau viitoare”, mai prevede procedura aprobate prin Ordinul nr. 1173/2008, care reia prevederile OUG nr. 19/2008.

Cerere de oferta sau licitiatie, pentru atribuirea contractelor de cesiune 

Atribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se va realiza, din initiativa ANAF, prin cerere de oferte sau prin licitatie.

Daca se va depune o singura oferta de preluare a creantei fiscale, care indeplineste toate conditiile prevazute de procedura aprobata prin Ordinul nr. 1173/2008 , aceasta oferta va fi declarata castigatoare.

Lasă un comentariu