Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetãţenia românã

Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetãţenia românã. (Art. 26 din Legea nr. 21/1991)  PAŞAPORT în copie legalizată sau « conform cu originalul » cu semnătura în clar a consulului (diplomatului) care primeşte cererea şi ştampila rotundă – dacă cererea se depune personal;

.      PROCURĂ specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;

3.      CAZIER JUDICIAR din România ( valabil 6 luni de la data emiterii );

4.      Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România;

5.      Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;

6.      Declaraţie pe propria răspundere personală, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;

 

Lasă un comentariu