Ce trebuie să cunoaşteţi referitor la cererea de chemare în judecată?

Orice persoană care pretinde recunoaşterea unui drept trebuie să se adreseze instanţei de judecată. În acest sens, trebuie să depuneţi o cerere de chemare în judecată la instanţa competentă să judece pricina (judecătorie, tribunal specializat, tribunal, curtea de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).    1. Cererea de chemare în judecată: ü   Cererea trebuie … Citește mai mult Ce trebuie să cunoaşteţi referitor la cererea de chemare în judecată?

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ

    În cazul în care sunteţi căsătorit legal şi consideraţi că există motive temeinice care fac imposibilă continuarea căsătoriei, puteţi intenta acţiune de divorţ. 1. Titularul cererii de divorţ: Cererea de divorţ poate fi introdusă de oricare dintre soţi. Aceasta trebuie să fie depusă personal, astfel persoana care depune cererea dobândeşte calitatea de reclamant, iar … Citește mai mult Ce trebuie să ştiţi despre divorţ

Monitorul Oficial 724-725 din 25 octombrie 2012

  Monitorul Oficial 724/2012, Partea I
Legea 185/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege;

Decretul 653/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.
HG 1.008/2012 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind crearea Comisiei mixte romano-algeriene de cooperare economica, stiintifica si tehnica, semnat la Alger la 13 martie 1972;
Protocol intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind crearea Comisiei mixte romano-algeriene de cooperare economica, stiintifica si tehnica, semnat la Alger la 13 martie 1972;
HG 1.010/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Regularizare rau Buzau pe zona Intorsura Buzaului—Sita Buzaului, judetul Covasna”.
Ordinul 1.202/1.351/1.927/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale „ELECTRICA” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
Ordinul 5.720/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind organizarea si desfasurarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone in vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingva francofona” pe diploma de bacalaureat.

Monitorul Oficial 725/2012, Partea I

Legea 182/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
Decretul 650/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
Legea 186/2012 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
Decretul 654/2012 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
Decizia 763/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. 3 si alin. 4 teza finala partea I din Codul de procedura civila;
Decizia 813/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (31) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
HG 982/2012 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, semnate la Bucuresti la 8 noiembrie 2011 si 7 decembrie 2011 si la Luxemburg la 8 martie 2012, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002;
HG 1.011/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si ministrul apararii din Regatul Belgiei privind cooperarea in domeniul apararii si al relatiilor militare, semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012;
Memorandum de intelegere intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si ministrul apararii din Regatul Belgiei privind cooperarea in domeniul apararii si al relatiilor militare;
HG 1.028/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Teatrul National de Opereta «Ion Dacian»”.