Proiect Urbanistic de Detaliu-Proiect Urbanistic Zonal

Certificatul de Urbanism si Autorizatia de constructie se pot emite numai cu respectarea prevederilor din documentatiile de urbanism, avizate si aprobate conform legii, respectiv, ale Planului Urbanistic General (PUG), Planului Urbanistic Zonal (PUZ) sau Planului Urbanistic de Detaliu (PUD). Acestea au reglementari diferite, stabilite printr-un Regulament Local de Urbanism (RLU), in cadrul Unitatilor Teritoriale de Referinta (UTR-uri), si cuprind si detaliaza prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor, materiale si culori, pe zone, in conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite in baza unui studiu de specialitate intocmit la faza PUG sau PUZ.

DESCRIERE PROIECT URBANISTIC DE DETALIU (PUD):

Proiectul urbanistic de detaliu sau proiectul de urbanism de detaliu, are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele adiacente, in corelare cu vecinatatile imediate.

Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu functionarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.

Planul urbanistic de detaliu reglementeaza retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului.

SCOP PROIECT URBANISTIC DE DETALIU (PUD)

Proiectul urbanistic de detaliu cuprinde reglementari cu privire la:

a) asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;

b) permisivitati si constrangeri urbanistice privind volumele construite si amenajarile;

c) relatiile functionale si estetice cu vecinatatea;

d) compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;

e) regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor.

Planul urbanistic de detaliu se elaboreaza numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.

ACTE NECESARE PROIECTULUI URBANISTIC DE DETALIU:

Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii – copie legalizata

Intabularea actului de proprietate – copie

Extrasul de plan cadastral – copie

Extras de Carte Funciara actualizat la zi – original

Certificat de urbanism – copie

Avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia – copii sau originale

Documentatia tehnica a Proiectului de Urbanism de Detaliu – in original, elaborata in conditiile legii 350 din 2001, cu modificarile si copletarile ulterioare.

Dovada privind achitarea taxelor catre RUR.

VALABILITATEA PROIECTULUI DE URBANISM DE DETALIU:

In functie de mai multi factori valabilitatea proiectelor de urbanism este cuprinsa intre 2 si 5 ani!

TAXA PROIECT DE URBANISM:

Valoarea taxei este stabilita de RUR (Registrul Urbanistilor din Romania), si se achita la sediul RUR:

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): 50 euro

Certificatul de Urbanism si Autorizatia de constructie se pot emite numai cu respectarea prevederilor din documentatiile de urbanism, avizate si aprobate conform legii, respectiv, ale Planului Urbanistic General (PUG), Planului Urbanistic Zonal (PUZ) sau Planului Urbanistic de Detaliu (PUD). Acestea au reglementari diferite, stabilite printr-un Regulament Local de Urbanism (RLU), in cadrul Unitatilor Teritoriale de Referinta (UTR-uri), si cuprind si detaliaza prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor, materiale si culori, pe zone, in conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite in baza unui studiu de specialitate intocmit la faza PUG sau PUZ.

DESCRIERE PROIECT URBANISTIC ZONAL (PUZ):

Proiectul Urbanistic Zonal stabileste reglementari specifice dintr-o localitate urbana sau rurala, compusa din mai multe parcele, acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatii, spatii verzi, institutii publice, etc

Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata.

Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general.

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabiles reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladiriilor, materialele admise.

Delimitarea zonelor pentru care se intocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regula, in Planul urbanistic general.

SCOP PROIECT URBANISTIC ZONAL (PUZ)

Proiectul Urbanistic Zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la:

a) organizarea retelei stradale;

b) organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;

c) modul de utilizare a terenurilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic si circulatia terenurilor;

f) protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora

Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru:

a) zonele centrale ale localitatilor,

b) zonele construite protejate,

c) parcurile industriale, parcurile de activitati sau tehnologice,

zonele destinate hipermagazinelor si/sau parcurilor comerciale,

e) zonele de productie,

f) parcurile culturale,

g) zonele de dezvoltare a unor subansambluri rezidentiale noi,

h) infrastructura de transport,

zonele supuse restructurarii sau regenerarii urbane,

j) zona costiera/zonele de protectie a tarmului marii, pe o adancime de minimum 200 m,

k) alte zone stabilite de autoritatile publice centrale sau locale, potrivit legii, pentru zone omogene din punct de vedere functional si morfologic sau pentru suprafete mai mari de 10.000 m².

ACTE NECESARE PROIECTULUI DE URBANISM ZONAL:

Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii – copie legalizata

Intabularea actului de proprietate – copie

Extrasul de plan cadastral – copie

Extras de Carte Funciara actualizat la zi – original

Certificat de urbanism – copie

Avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia – copii sau originale

Documentatia tehnica a Proiectului de Urbanism Zonal – in original, elaborata in conditiile legii 350 din 2001, cu modificarile si copletarile ulterioare.

Dovada privind achitarea taxelor catre RUR.

VALABILITATE PROIECTULUI DE URBANISM ZONAL:

In functie de mai multi factori valabilitatea proiectului de urbanism zonal este cuprinsa intre 2 si 5 ani!

TAXA PROIECT DE URBANISM:

Valoarile taxelor sunt stabilite de RUR (Registrul Urbanistilor din Romania), si se platesc la caseria RUR:

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

– pana la 0,5 ha = 100 euro

– intre 0,5 si 1 ha = 150 euro

– intre 1 si 5 ha = 200 euro

– intre 5 si 20 ha = 250 euro

– intre 20 si 50 ha = 300 euro

– peste 50 ha = 400 euro

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.