PAS CU PAS PROCES IMPOTRIVA BANCII CLAUZE ABUZIVE

PAS CU PAS PROCES IMPOTRIVA BANCII CLAUZE ABUZIVE

Daca aveti dobanzi mai mari,variabile,comisioane ilegale  etc. sau sunteti in pragul executarii silite ar trebui sa urmati acesti pasi:

IN PRIMUL RAND TREBUIE SA STITI CA VA PUTETI JUDECA CU BANCA PE CLAUZE ABUZIVE DACA NU SUNTETI EXECUTAT/A SILIT DE BANCA

Cum verific daca sunt executat silit de banca sau un srl caruia i s-a cesionat creanta?

Intru pe portal.just.ro si caut la judecatoria de la domiciliu/resedinta dvs.Introduceti numele complet al dvs. si vedeti daca apare vreun dosar de executare.Daca nu apare puneti parcurge PASUL 1.Daca sunteti executat/a silit atunci veti depune DOAR CONTESTATIE LA EXECUTARE IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA INCUVIINTARII SILITE SAU DATA CAND ATI PRIMIT SOMATIA DE EXECUTARE.

Daca primiti o simpla notificare din parte bancii sau firmei care a cumparat creanta puteti parcurge PASUL 1

Exista o dilema antejudiciara:particip si astept la un proces colectiv ANPC sau actionez singur sau in proces comun nepublic?

ANPC intr-adevar daca depune o cerere comuna poate modifica,anula toate contractele bancii respective,insa pana acum ANPC a depus doar individual astfel de actiuni

Sfatul nostru este sa actionati fara a mai astepta actiunea ANPC

ACESTE DISPOZITII SE APLICA DACA CONSUMATORUL ESTE PERSOANA FIZICA SI NU FIRMA.DACA ESTE FIRMA SE POATE DESCHIDE UN PROCES PE CODUL CIVIL ,EXISTAND HOTARARI CASTIGATE SI PE FIRMA PENTRU CLAUZE ABUZIVE.

PASUL 1

– Daca intentionati sa dati in judecata banca pentru clauze abuzive primul pas este sa faceti o sedinta de informare

Ce inseamna o sedinta de informare?

Sedinta de informare privind medierea a devenit obligatorie in 15 februarie 2013, data de la care s-a instituit obligatia legala pentru parti ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta, sa se prezinte la mediator in vederea informarii cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii.

Daca, pana la 1 august, 2013 refuzul partii de a se prezenta la sedinta era sanctionat doar cu amenda cuprinsa intre 100 si 1000 lei, de-acum regulile s-au schimbat, astfel ca instanta va respinge ca inadmisibile cererile de chemare in judecata ale celor care nu indeplinesc aceasta obligatie

Având în vedere că procedura medierii  este o procedură ce are în componenţa sa  două etape principale – şi anume :

1. Pregătirea sesiunii de mediere;

2. Desfăşurarea medierii – este necesar ca  informarea prealabilă şi obligatorie, ca parte integrantă a procedurii de  mediere, care are loc în etapa de pregătire a sesiunii de mediere, să fie realizată de mediator  în conformitate cu art. 5 alin 1 din legea 192/2006  doar cu acordul tuturor  părţilor, in intalniri comune sau separate, în funcţie de situaţia concretă şi particularităţile  conflictului, după aprecierea mediatorului

3. DOVADA  INFORMĂRII OBLIGATORII

-Conform   art. 60. Alin1  ,, Dovada participării la şedinţa de informare privind procedura si avantajele medierii intr-o anumită materie se face printr-un CERTIFICAT DE INFORMARE eliberat de către mediatorul care a realizat informarea”  .

In urma etapei de informare,  dacă părţile au înregistrat litigiul la instanţă sau parchet, mediatorul va elibera CERTIFICATUL de informare tuturor părţilor participante la şedinţa de informare, iar in cazul in care acestea sunt de acord cu continuarea procedurii de mediere, se va încheia contractul de mediere ce va cuprinde toate elementele cuprinse în conţinutul articolului art. 45, lit. a – i.Art. 2 alin. 1 indice 3 din forma noii Legi a medierii  nr. 192/2006 dispune ca “efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris”.

Acelasi articol 2 dispune la alin. 1 indice 1 ca: dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

Cel mai bine este sa luati legatura cu un avocat si nu direct cu mediatorul.

De obicei banca nu se prezinta,dar daca vine un reprezentant al bancii ar trebui sa fiti si dvs.prezenta/prezent alaturi de avocat

Greseli in aceasta etapa:

-daca este sa cautati pe google avocati specializati in procese cu bancile ar trebui sa cautati numele acestora pe portal.just.ro si vedeti daca apar ca reprezentati legali in procese cu bancile.Deci atentie.Aceste dispozitii se aplica si la mediator verificati daca este sau nu acreditat

– Ce sa aleg:pornesc singur procesul sau ma adresez BNR sau ANPC?Daca porniti singur procesul ar trebui sa stiti ca este destul de greu un astfel de proces si termenii juridici si bancari sunt foarte tehnici-deci ar trebui avocat specializat in procesele cu bancile

Daca adresez BNR si/sau ANPC si astept 30 de zile.Chiar daca raspund favorabil cererii dvs.,tot nu se rezolva problema dvs. pe fond si aceste institutii publice aplicand doar sanctiuni pecuniare.

PASUL 2

Ce inseamna o clauze abuziva  si cand pot sa actionez in instanta banca?

Potrivit avocatului Colţuc Marius Vicenţiu, sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

1. dau dreptul băncii de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat în contract.

2. obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;

3. obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care banca nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;

4. dau dreptul băncii să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;

5. dau dreptul băncii să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

6. dau dreptul băncii să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

7. dau dreptul exclusiv băncii să interpreteze clauzele contractuale;

8. restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

9. obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de bancă;

10. restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile in care:

– banca a modificat unilateral clauzele prevăzute la clauza 5);

– banca nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

– banca a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;

11. exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a bănciii privind utilizarea produselor şi serviciilor;

12. exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;

13. permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;

14. dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;

15. interzic consumatorului să compenseze o datorie către bancă cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra băncii;

16. prevăd ca preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preturile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.

17. permit băncii obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de către acesta din urma, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către bancă;

18. dau dreptul băncii să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

19. dau dreptul băncii să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

PASUL 3

Unde depune cererea de chemare in judecata?

Daca este depusa de ANPC sau asociatie de consumatori :„Instanţa competentă să soluţioneze acest gen de cauze este tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, iar împotriva hotărârii astfel pronunţate se poate exercita numai calea de atac a apelului, care va fi judecat de către curtea de apel

Daca depun singur sau proces comun nepublic:
Judecatoria de la sediul central sau al sucursalei al bancii.Sentinta este supusa apelului la tribunal si recursul la Curtea de Apel
Judecatoria Art. 94 CPC
Judecatoriile judeca:
1. in prima instanta, urmatoarele cereri al caror obiect este evaluabil sau, dupa caz, neevaluabil in bani:
a) cererile date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie, in afara de cazurile in care prin lege se prevede in mod expres altfel;
b) cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila, potrivit legii;
c) cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite, precum si cele privind raporturile juridice stabilite de asociatiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, dupa caz;
d) cererile de evacuare;
e) cererile referitoare la zidurile si santurile comune, distanta constructiilor si plantatiilor, dreptul de trecere, precum si la orice servituti sau alte limitari ale dreptului de proprietate prevazute de lege, stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca;
f) cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire;
g) cererile posesorii;
h) cererile privind obligatiile de a face sau de a nu face neevaluabile in bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu exceptia celor date de lege in competenta altor instante;
i) cererile de imparteala judiciara, indiferent de valoare;
j) orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti;
2. in prima si ultima instanta, cererile privind creante avand ca obiect plata unei sume de bani de pana la 2.000 lei inclusiv;
3. caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate, in cazurile prevazute de lege;
4. orice alte cereri date prin lege in competenta lor.

DACA DEPUNETI CEREREA PE LEGEA 193/2000 ATUNCI ESTE SCUTITA DE TAXA JUDICIARA DE TIMBRU.DACA DEPUNETI PE CODUL CIVIL SE TIMBREAZA CU APROXIMATIV 10% DIN VALOARE

PASUL 4

Ce scriu in cererea de chemare in judecata?

Este foarte greu ,aproape imposibil sa gasiti un model pe internet.Va sfatuim sa nu folositi un model prestabilit si sa faceti actiune pentru problema dvs. cu ajutorul unui avocat specializat in procese banci

De citit si

Sunt contractele de credit bancar de retail contracte de adeziune, ne-negociate?

• Contractele de credit de reatail sunt contracte pre-formulate, in baza unui model care se impune bancii romanesti – subsidiara a unei banci straine care, in calitate de societate dominanta, isi impune vointa, intersul si strategia, transportindu-le in contractele bancii cu tertii prin instrumentalizarea acesteia in vederea atingerii propriilor scopuri; vointa bancii romanesti – subsidiara a bancii straine nu este decit aparent vointa sa, iar interesul sau in contract este subsumat interesului general al grupului de societati din care face parte banca romaneasca;
• Regulamentul BNR nr.3/2007 : orice produs bancar nou este supus BNR, in vederea validarii; normele interne ale bancilor, inclusiv cele relative la circuitul contractului de credit de retail in interiorul bancii, in vederea tratarii lui din perspectiva riscului sunt, conform regulilor Basel II (implementate in dreptul bancar roman incepind cu decembrie 2006), supuse aprobarii prealabile a BNR; avem, asadar, de-a face cu un contract – tip, un standard pe care il valideaza BNR inainte de a fi pus in vinzare; in orice caz, conditiile generale de afaceri, care sunt integrate oricarui contract luat in mod individual, sunt indubitabil contracte de adeziune, intrucit ele nu se negociaza, acceptarea lor fiind o conditie pentru a inchieia orice contracte cu banca;
• Contractul in sine este importat din sistemul informatic al bancii, unde este integrat un model de contract pe baza caruia se completeaza orice contract; sistemul informatic al bancii lasa in mod voit spatii goale in zona numelui si a altor date de identificare ale clientului, in zona dobinzii si in zona garantiilor suplimentare; in rest, toate celelalte clauze sunt importate din contractul tip, fixat in sistemul informatic al bancii; cel care vinde creditul nu poate modifica acest contract-tip si, in consecinta, nu poate negocia contractul cu clientul;
• Vointa clientului se rezuma la a semna sa nu contractul; singura optiune este de a alege intre diferite tipuri standard de contracte (ca la supermarket), optiune care este si ea controlata de banca, intrucit banca este cea care stabileste scoringul/ratingul clientului, elemente in functie de care, dupa analiza dosarului (pentru care banca incaseaza un comision consistent), banca indica clientului tipul de credit in care se incadreaza conform ratingului;
• Vointa consumatorului, chiar atit de redusa ca optiuni, este in plus alterata de timpul scurt in care trebuie sa semneze contractul; dupa aprobarea creditului de catre banca, aprobare care se da dupa „analiza dosarului” (ceea ce dureaza uneori 2-3 saptamini) mai ramin clientului citeva zile sau ore pentru analiza si eventual negociere, intrucit semnarea contractului de achizitie sau achizitia in sine este iminenta; cel mai grav vointa clientului este alterata la creditele ipotecare, unde refuzul de a semna ar putea duce la pierderea avansului platit de client in ante-contractul de vinzare-cumparare incheiat pentru imobilul ce ar urma sa fie finantat cu acel credit;
• Procesul de fata nu se refera la procente (in primul rind pentru ca nu se intemeiaza pe contract, ci pe lege); in proces se cere constatarea clauzelor abuzive care permit bancii sa modifice aceste procente; asadar, chiar daca s-ar sustine ca a existat totusi o negociere a procentelor de dobinda/comision de risc, caracterul ne-negociat al contractului subzista, intrucit clauzele care sunt negociabile sunt cele care permit bancii controlul total al executarii contractului si transferul tuturor riscurilor pe seama clientului;
• Banca insasi recunoaste ca acest contract este unul de adeziune, prin documentele depuse la dosar.

 Contine contractul de credit de consum clauze care provoaca un dezechilibru semnificativ?

• Toate riscurile contractului sunt in sarcina consumatorului. Toate pierderile, inclusiv cele care nu sunt din vina clientilor (criza, impreviziune) sunt suportate de client. Situatia initiala – si-asa afectata masiv de clauzele abuzive – se agraveaza dat fiind ca intre timp s-a ivit criza economica, pentru care numai clientul raspunde, nu si banca;
• Dobinda, desi ar trebui sa fie fixa in conformitate cu clauzele contractuale si cu legea, este variabila in functie de vointa bancii sau de fluctuatiile pietei financiare, intrucit printr-o clauza abuziva banca si-a asigurat variatia dobinzii in functie de acest element exterior vointei clientului, dar pe care banca il aplica si il interpreteaza dupa cum are interes;
• Se percepe un comision de administrare, de risc, de monitorizare a riscului sau de rezerva minima obligatorie, platibil lunar si aplicat la soldul creditului;
• Se percepe o taxa pentru o polita de asigurare emisa de o societate aleasa de banca;
• Sunt constituite garantii, atit materiale, cit si personale sau constituite de terti;
• Se cer garantii suplimentare in caz de devalorizare a celor initiale;
• Se percep penalitati de intirziere;
• Contractul de credit este titlu executoriu, ceea ce absolva banca de stresul unui proces de dretp comun in care sa se obtina un titlu executoriu contra consumatorului;
• Creditul este cesionabil catre recuperatorii de creanta, fara acordul clientului; in cazul in care cesionarul este o subsidiara sau o afiliata a bancii, nici macar nu mai este necesara notificarea clientului;
• Pentru orice incident de plata, consumatorul este trimis pe lista neagra a debitorilor rau platnici, atit la Biroul de credit, ci si la Centrala Riscurilor Bancare de la BNR, cu consecinta excluderii clientului respectiv de la orice forma de creditare pe urmatorii 4-7 ani.

 Caracterul abuziv este prezumat conform art. 4 din Legea 193/2000 precum si de anexa la aceasta

• Clauza relativa la dobinda este sub efectul prezumtiei de clauza abuziva, deoarece nu este clar exprimata in contract; intr-un text, contractul spune ca dobinda este fixa pe toata durata contractului, dar la un alineat imediat urmator se arata ca banca poate, totusi, sa modifice in mod unilateral dobinda, in functie de conjunctura economica; adica dobinda ar trebui sa fie fixa, dar prin vointa unilaterala a bancii devine variabila;
• Comisionul este o dobinda ascunsa; dovada este declaratia financiara a VBR pe anul 2009, unde comisionul este inregistrat la venituri din dobinzi; comisionul nu poate fi considerat un pret al banilor, caci „pretul” banilor este dobinda; iar daca acest comision ar fi considerat un pret al banilor, prezumtia de caracter abuziv ar fi si mai puternica, intrucit pentru aceeasi prestatie/serviciu, banca incaseaza doua preturi;
• Comisionul este de n%, platibil lunar (dar nu se stie daca este pe an sau pe luna ori pe zi; cu toata aceasta neclaritate, banca il incaseaza luna de luna, de la inceputul contractului) si aplicat la valoarea initiala a contractului sau la soldul creditului;
• Prezumtia de clauza abuziva poate fi ridicata doar prin dovada scrisa, facuta de banca, a caracterului negociat al contractului, si nu doar a unuia sau altuia dintre detaliile contractului (art. 4 alin.3, teza a doua : daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens; asadar, proba nu se poate face nici cu martori, nici cu interogatoriul si, cu atit mai putin, cu expertiza, caci acestea nu sunt probe prezentate de banca, ci provocate de banca; o proba nu poate fi prezentata daca nu pre-exista prezentarii);
• Nu intra sub incidenta prezumtiei de caracter abuziv clauzele referitoare la pretul marfii sau la tariful serviciului, cu conditia ca pretul sa fie clar si usor intelgibil pentru un om cu un nivel de cunostinte mediu (bunul simt comun) – art. 4 alin.6; daca pretul nu e clar exprimat, atunci prezumtia redevine aplicabila; in orice caz, contractul de credit bancar este o varianta de imprumut; el nu are pret (pentru ca banii nu sunt marfa) si nici tarif (pentru ca imprumutul nu este un seriviu prestat clientului) si, in consecinta, nu se poate sustine excluderea acestuia de la aplicabilitatea art. 4.

 Dobinda ar trebui sa fie fixa

• Asa trebuie sa fie interpretat contractul („dobinda este fixa, pe toata perioada contractului”)
• Cind tipul de dobinda nu este clar specificat in contract, se prezuma ca dobinda este fixa, intrucit o astfel de interpretare este in favoarea celui care se obliga.

Comisionul de risc este abuziv

• Este, de fapt, o dobinda mascata;
• Este platit pentru aceeasi prestatie pentru care se plateste deja dobinda;
• Este inregistrat ca atare in contabilitatea bancii, ca „venituri din dobinzi”;
• Este menit sa asigure banca in contra riscului dat de portofoliul sau de credite neperformante, ceea ce inseamna ca riscul bancii din aceste credite neperformante nu este suportat nici de banca, nici de debitorii neperformanti, ci de debitorii bun-platnici, asa cum sunt si reclamantii;
• Ca acest comision este stabilit printr-o clauza abuziva rezulta si din faptul ca, pina la momentul actionarii in judecata si chiar si ulterior, reclamantii nu au avut nici un incident de plata; desi, normal, ar fi trebuit ca banca sa restituie aceasta suma acumulata cu titlu de comision de risc (pentru ca riscul nu s-a intimplat niciodata), suma nu a fost si nu va fi restituita decit ca urmare a obligarii la restituire in cazul cistigarii acestui proces.

F. Bancile au mai fost sanctionate
• De instante (o jurisprudenta relevanta este decizia Curtii de Apel Bacau nr.2/2011, pe care a publicat-o intr-un post mai vechi)
• De ANPC (cazuri, mai ales in 2010, sunt multiple; comisionul de risc, de exemplu, a fost invariabil considerat abuziv anul trecut)
• De BNR (unele banci au fost sanctionate in chestiunea comisionului de rezerva minima obligatorie)
• De Comisia Europeana si de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (speta Clubul Lombard)

Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la clauzele abuzive folosite de bancile austriece in contractele de credit de retail, ca practica de tip cartelar, concertata la nivel de sistem bancar, precum si la raspunderea societatii – mama pentru fapta anticoncurentaiala a filialei sale

PASUL 5

Am castigat sau pierdut procesul

Prima teza:

Daca am castigat procesul si am solicitat sume de bani incasate ilegal de catre banca atunci ar trebui sa punem urgent in executare hotararea data in prima instanta.Vom lua legatura cu un executor competent-este competent cel din raza Curtii de Apel Bucuresti

Nu trebuie sa neglizati apararea in caile de atac sau sa renuntati la serviciului avocatului ales

A doua teza

Analizati pertinent de ce s-a pierdut

Ar fi bine sa nu schimbati avocatul daca va explica pertinent ca a pierdut.Daca aveti informatii lapidare de la avocat sau nu raspunde la telefon trebuie schimbat

PASUL 6

Ideal ar fi sa mergeti la termenele de judecata personal.

PUTETI CITI SI

P.S. Exista si o asociatie de protectie consumatori

avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

 

 

 

13 comentarii la „PAS CU PAS PROCES IMPOTRIVA BANCII CLAUZE ABUZIVE”

 1. Banca CEC-Bank refuza in mod vadit sa -mi transmita conturile tatalui meu Pais George pe care le-a avut in acesta banca , dupa decesul acestuia , conturi care fac parte din masa succesorala, precum si conturile comune cu sotia acestuia .
  Aceste cereri le fac de 6 ani si vadit am aceleasi raspunsuri din partea bancii ,cu toate ca documentele care acompaniaza cererea mea arata contrariul , adica existenta unor contur de bani in numele tatalui meu .Acest aspect se claseaza in rindul aspectelor criminale si de spoliere organizata , ceea ce clasifica banca CEC-Bank din Romania in rindul unei organizatii criminale si teroriste .
  Intrebare : ce se poate face pe plan local -national – in aceasta situatie ??? inainte de a publica acest episod ( care poate este general) in presa romana si straina .

  Va multumesc pentru raspuns

 2. Buna ziua.Va rog sa ma scuzati ca va deranjez.As dori sa ma lamuriti cu privire la urmatorul aspect – in data de 18.06.2008 am luat un credit de la ABN AMRO Bank S.A.. In luna octombrie 2008 aceasta banca a fost preluata de The Royal Bank af Scotland Group – RBS Bank S.A. In prezent activitatea destinata clientilor persoane fizice a fost transferata din 10.05.2013 catre UniCredit Tiriac Bank S.A. Daca doresc sa introduc o actiune cu privire la clauzele abuzive este corect daca chem in judecata doar UniCredit Tiriac Bank S.A. , sau trebuie introdus in actiune si RBS?

 3. buna ziua. am si eu o intrebare,am un credit ipotecar in chf la banca romaneasca si am depus o sesizare la anpc.problema nu este rezolvata in totalitate de comisarii de la anpc deoarece sa constatat ca la un articol din contractul cu banca reiese ca dobinda este de 0,0000% iar banca a avut o marja dupa primul an undeva la 5.96%. concluzia este ca eu am la ora actuala o dobinda de 3.26% si banca doreste sa micsoreze undeva la 1%,dar nu am fost de acord.creditul a fost facut in anul 2007 si am platit aproape 7 ani o dobinda(marja bancii) care defapt si de drept in contractul oficial incheiat la notariat este de 0,0000%.va rog sa ne sfatuiti ce sa facem in continuare,mergem cu anpc in continuare sau sa acceptam propunerea bancii.cu respect.

 4. Buna Ziua, am si eu o intrebare, am un credit la BCR pe 10 ani mai am de platit 2 ani, a fost credit de consum, din 2010 nu se mai percepe comision de risk conform legii, banca a schimbat denumirea in comision de administrare, si mi-a fost perceput aceiasi suma din 2010 pana acum , aceiasi valoare fara a fi instiintat sa vin sa mi se scada din rata, am facut sesizare la ei si m-au chemat pentru a renegocia de a mi se scadea dobanda si de a mi se scoate comisionul de administrare ramanand doar 5 lei in loc de 63 lei cat e acum, as putea actiona in instanta pentru a-mi recupera suma platita pe acel comision abuzib din 2010 si pana in prezent? multumesc astept raspuns o zi buna.

 5. In 2008 am luat un credit ipotecar rata find fixata la 400 euro de la bcr,in doi ani am ajuns la 650 euro,am facut nenumarate sesizari in scris sa nu mai mareasac ca nu o sa am posibilitatea de a plati,la acea data nu aveam nici o datorie.dar cand a ajuns 7oo euro nu am mai putut plati.
  Am fost chemat pentru a face o intrerupere de 6 luni in urma caruia aveam rata 850 euro.
  Am ajuns la concluzia ca de fiecare data cand plateam ,ei i-mi mareau rate ,mai devreme sau mai tarziu tot a-si fi ajun in incapacitatea de a plati asa ca am renuntat ,eram sufocat de cresterea foarte rapida a ratelor.
  Bineinteles am fost executat cu timpul si m-am mutat cu familia in chirie,facand contestare la executare care bineinteles am pierduto,ei zicand ca am ramas dator la ei cu o suma aberanta.
  De aproape 2 ani nu ma contactat nimeni.
  Mai am vreo solutie pentru a ma judeca cu ei?
  Am descris foarte scurt,dar au fost multe evenimente neplacute,ex.mergeam luna de luna cu bani la bcr.si spuneau ca nu ajunge ca sa marit,fara sa primesc vreo instintare niciodata,in fiecare luna suma era alta ,bine inteles in crestere,se vede pe chitante,20 euro,50 euro chiar 100euro.

 6. ma confrunt cu o problema, am un credit de nevoi personale cu ipoteca, am avut intarzieri de 100 de zile si banca a declansat procedura de executare. am fost la ei si am obtinut o suspendare a executarii , semnand un acord de plata pe 6 luni. au trecut acele 6 luni si acum banca nu mai vrea sa prelungeasca acordu de plata decat in anumite conditii : sa platesc tot creditu in maxim 3 ani asta insemnand o rata lunara de peste 4 mii euro. imi este imposibil asa ceva, iar banca a spus ca daca nu accept imi scoate imobilu la vanzare.
  Ce pot sa fac, sunt disperat.
  PS: am platit regulat in cele 6 luni cat a fost valabil acordu fara intarzieri.
  Am impresia ca este un abuz din partea lor

 7. Buna ziua,eu am contract de refinantare cu BRD pe 10 ani , am valoarea creditului 52.000 Ron, suma totala de rambursat 90.392,93 din care 14.074,57 lei comision administrare credit calculat la sold. Este acest comision clauza abuziva, exista temei legal sa cer bancii sa-l anuleze ?

  Multumesc.

 8. Buna ziua. Problema mea ar fi mai simpla si nu stiu cum sa procedez
  – in 2008 am constractat un credit ipotecar,
  – in 26 .07.2012 m-am trezit in cont cu o suma enorma;
  – in 27.07.2012, conform extrasului de cont creditul a fost rambursat anticipat si creditul din 2008 s-a stins (mentionez ca nu stiu cine a facut asta)
  – in 27.97.2012 apare alt contract pe numele meu.
  Mentionez ca nu am semnat nimic cu banca si ca am documente justificative de la banca cu abrambureala pe care au facut-o.
  PS. Stiu ca moral nu e frumos dar la o suma cu 4 zerouri nu mai e vorba de moralitate.

 9. Buna ziua Domnule avocat ,cred ca sunteti ultima mea speranta ,macar cu un sfat. In anul 2008 am refinantat un credit in lei pe care il aveam la CEC BANK deoarece imi mai trebuia o anumita suma pentru acoperirea unei datorii. Am dorit sa refinantez creditul tot in lei eu neavand incredere in alta moneda,dar nici obanca nu imi acorda suma necesara cu un credit in lei motivand ca in lei nu ma incadrez la suma respectiva . Am ajuns la banca PIRAEUS BANK si bineiteles ca am fost refuzat pentru un credit in lei fiind totusi sfatuit sa refinantez creditul in franci elvetieni deoarece ”ESTE O MONEDA STABILA ”, am subliniat pentru ca este exact termenul cu care am fost convins sa accept contractul.Atunci , vorbind in lei rata era undeva la 650 lei iar in prezent este de aproximativ 1300 lei .Eu sunt bugetar si in perioada cand au fost taiate salariile inevitabil am ramas in urma cu plata ratelor ,avand si probleme medicale cu sotia si copilul .Am fost sfatuit de reprezentantii bancii sa optez pentru o restructurare creditului , restructurare care bineinteles a fost doar in favoarea bancii pentru a veni la zi cu ratele dar cu costuri suplimentare pentru mine. De atunci nu am mai reusit sa-mi revin pana in prezent , banca a profitat de aceasta situatie obligandu-ma sa fac acelasi tip de restructructurari [ de cinci ori cu comisioanele aferente circa 50 euro pentru fiecare restructurare ], amenitandu-ma ca daca nu le fac ma vor pune sa rambursez tot creditul anticipat . Am apelat la dumneavoastra deoarece am inteles ca va ocupati si cu cu cei pe care bancile ii considera o sursa sigura de venit . daca veti lua in considerare aceasta solicitare va stau la disozitie la nr. tel. 0763622850 sau soco_au@yahoo.com . Cu respect Aurelian Socolescu

 10. -D-le avocat am luat in 2008 un credit in chf de 60000chf cu o rata lunara de 600 chf lunar care este la fel si acuma,noi tot platim dar din 2008 iunie si
  pana in prezent .si mai avem de platit peste 56000 chf-de la 340 euro lunar a ajuns la 500 euro.Din cele citite pe net am constatat ca si noi santem cu aceleeasi clauze abuzive aratate de avocati pe net Noi santem la munca in italia si nu santem informati si nici de timp nu beneficiem va rog comunicatimi
  cum pot sa ma inscriu si eu in acest proces privind clauzele abuzive.Cat ne costa si ce trebuie sa facem ,nu putem comunica decat pe net. sau tel
  -ce taxe se platesc, ce trebuie sa facem…acte necesare.. cum.
  -astept raspunsul dv. Va multumesc!

 11. buna ziua!
  am si eu o problema cu banca brd.
  tatal meu care a decedat anul trecut in luna august avea un credit la brd in valoare de 30.000 de ron. asigurarea de viata atasata creditului a fost anulata pe motiv de declaratie falsa privind stare de sanatate. creditul a fost facut in aprilie 2011 ca o rambursare a 4 credite mai mici. ulterior datorita pierderi uneia dinrte pensii (cea de revolutionar) in ianuarie 2012 a facut o refinantare. asigurarea este cea de la primul credit din 2011. am primit o instintare in care mi s-a comunicat refuzul brd asig. de despagubire.
  dupa decesul tatalui meu am facut succesiunea pe apartament fiind unic mostenitor. la acea data nu stiam de creditul tatalui meu.
  as vrea sa stiu daca e de datoria mea sa platesc creditul. daca nu am posibilitatea sa platesc ce se poate intampla? ma pot executa silit sau sunt obligati sa imi faca poprire pe salariu.. conturi.. etc. .. cum ma pot apara neputand sa achit rata de 800 ron pe luna si nici nu pot sa vand apartamentul, neavand unde sa locuiesc? creditul este de nevoi personale fara ipoteca; mai exista un credit de nevoi personale la bcr in valoare de 25.000 la care inca mai astept raspuns de la asigurari (rata 450 ron); eu am propriul meu credit de n p la brd in val de 15.000 (rata 250 ron);
  cei de la asig nu se leaga de cauza decesului ci de faptul ca tatal meu a dat declaratie falsa cu privire la starea de sanatate. banca nu trebuie sa te oblige sa aduci un act de la med de familie cu starea de sanatate.. sau macar un girant sau pe cineva din familie sa declare ca cel ce face creditul e sanatos avand in vedere ca avea 58 de ani cand a facut creditul, era supraponderal (120 de kg) si nu avea cum sa fie sanatos tun.. eu nu am stiut de credit deoarece nu am fost de acord sa ia atatia bani si din aceasta cauza nu mi-a spus.. daca m-ar fi intrebat pe mine cei de la banci daca sa ii dea banii nu as fi acceptat.. in calitate de unic mostenitor si stiind starea lui de sanatate.. ce pot sa fac?
  multumesc!

 12. domule avocat ca multi roamani am si eu o problema cu creditul bancar pe care il am din 2005 in valoare de 140 milioane am inceput cu o rata lunara de 160 am platit 7 ani cum a dorit banca pana am ajuns la o rata de 320 de ron in ultimul an am platit intradevar cum am putut 200-250 ron nu cum au cerut ei de doua luni BCR au vandut creditul la kruk dar in cei 7 ani am mai achitat 25 milioane pe langa rata dat si acuma cei de la kruk trimit un desfasurataor cu plata creditului pana in 2019 250 lei pe luna si mai trebuie sa platesc inca 180 milioane e strigator la cer ce ma fac? va rog sa ma ajutati

 13. Domnule avocat, cu tot respectul va supun atentiei d-tra urmatoarea problema: Am fost agent la Politia de Frontiera si am primit un card de salarii, cu descoperire de 7 salarii de la SC BANCPOST SA, in valoare de 20050 lei. Aveam de plata numai dobanda aferenta. Nu au fost probleme pana in anul 2007, cand institutia m-a trect in rezerva pe motivul ca nu am studiile definitivate(aveam liceul neterminat si absolvent studii postliceale- scoala de maistri militari de marina, din anul 1981). Am fost trecu in rezerva fara drept de pensie(cu vechime de 30 ani) si nici minimul de ajutor de somaj.
  Pe fondul acestor probleme am intrat in incapacitate de plati, fara servici, fara venituri, sotia fara servici, copil la facultate in Bucuresti. Ulterior , din 2008, am gasit servici si din anul 2010 am infiintata poprire pe salariu in suma de 382 lei. De la suma 20050 lei, la data de 23.09.2013, banca instiinteaza executorul ca am un sold de 51.009 lei din care 21602 lei reprezinta dobanzi si comisioane restante. Banca apreciaza ca sunt un rau platnic si stiind situatia mai rau ma impovareaza cu comisioane. Garantia a fost instituita numai pe 1/3 din salariu. Ce se poate face ?
  Va multumesc cu anticipatie. Cu respect, SM

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.