Model de cerere de eliberare a unui certificat de grefă

Model de cerere de eliberare a unui certificat de grefă

A. CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT DE GREFĂ PRIVIND MINUTA

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [1]_ , în calitate de_(reclamant sau, după caz, pârât, intervenient, apelant, recurent, contestator, revizuent, intimat etc.) în dosarul nr. /___ al acestei instanţe, soluţionat la data de_, vă rog să-mi aprobaţi

Eliberarea unui certificat de grefă de pe minută

întrucât dovada soluţiei pronunţate îmi este necesară_. [2]

Temeiul de drept: îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 148 C. proc. civ.

Anexez alăturat chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de 8.000 lei şi timbrul judiciar de 1.500 lei. [3]

Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie_

Explicații

[ 1 ]Titularul cererii. Poate cere eliberarea unui certificat de grefă oricare dintre părţile procesului.

Cererea se poate face oricând între momentul pronunţării hotărârii şi acela al redactării hotărârii, când persoana interesată poate obţine direct copie de pe hotărâre.

[2] Motivele de fapt. Se vor menţiona motivele solicitantului prin care se justifică eliberarea certificatului, spre exemplu utilizarea acestui certificat într-un alt proces.

[3] Timbrajul. Taxa judiciară de timbru este de 8.000 de lei (la nivelul anului 2005), iar timbrul judiciar este de 1.500 lei, fiind prevăzute de art. 3 lit. ţ1) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 32/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

B. CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT DE GREFĂ PRIVIND DOVADA EXISTENŢEI PE ROLUL INSTANŢEI A UNEI CAUZE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [1]_ , în calitate de_(reclamant sau, după caz, pârât, intervenient, apelant, recurent, contestator, revizuent, intimat etc.) în dosarul nr. / al acestei instanţe, cu termen de judecată ia data de _, vă rog să-mi aprobaţi

Eliberarea unui certificat de grefă

din care să rezulte existenţa pe rolul instanţei a acestui dosar, părţile, obiectul său şi termenul de judecată acordat.

Menţionez că certificatul solicitat îmi este necesar _[2].

Temeiul de drept: îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 148 C. proc. civ.

Anexez alăturat chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de 8.000 lei şi timbrul judiciar de 1.500 lei. [3]

Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel /înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie_

Explicații

[1] Titularul cererii. Poate cere eliberarea unui certificat de grefă oricare dintre părţile procesului.

Cererea se poate depune oricând în cursul procesului a cărui existenţă pe rolul instanţei se urmăreşte a fi certificată de grefă.

[2] Motivele de fapt. Se vor menţiona motivele solicitantului prin care se justifică eliberarea certificatului, spre exemplu utilizarea acestui certificat într-un alt proces.

[3] Timbrajul. Taxa judiciară de timbru este de 8.000 de lei (la nivelul anului 2005), iar timbrul judiciar este de 1.500 lei, fiind prevăzute de art. 3 lit. ţ1) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 32/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.