AVOCAT INSOLVENTA – Tribunalul Bucuresti aproba planul de reorganizare al clubului sportiv Rapid

Tribunalul Bucuresti a confirmat planul de reorganizare al FC Rapid, in cadrul dosarului de insolventa, astfel ca gruparea giulesteana isi poate depune dosarul la FRF in vederea obtinerii licentei pentru editia 2014/2015 a Ligii I. “In baza articolului 101, alineatul 1, din Legea nr.85 pe 2006, privind procedura insolventei, confirma planul de reorganizare al debitoarei … Citește mai mult AVOCAT INSOLVENTA – Tribunalul Bucuresti aproba planul de reorganizare al clubului sportiv Rapid

Statul ar putea suspenda ajutoarele sociale celor care nu isi platesc pana astazi impozitele la stat in 2014

 Legea, in vigoare din octombrie 2012, modifica 4 acte normative si anume: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – care stabileste ca familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala, care se asigura prin acordarea ajutorului social lunar. Legea nr. 277/2010 – stabileste ca … Citește mai mult Statul ar putea suspenda ajutoarele sociale celor care nu isi platesc pana astazi impozitele la stat in 2014

Oug 158/2005, plata angajator, plata indemnizatie – Când trebuie să plătească angajatorul indemnizaţia de concediu medical?

“Am concediu medical din 8 februarie până în 16 martie 2014 în urma a două intervenții chirurgicale. Primele cinci zile au fost 100%, iar celelalte – 75% și nu mi s-au plătit deloc.

Pune telefonul pe mine!
Pune telefonul pe mine!

Este obligat angajatorul meu să-mi plătească indemnizaţia de concediu medical înainte sau după ce încasează banii de la casa de asigurări de sănătate?“

Răspuns:

În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, angajatorii persoanelor care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu (salariații) au obligaţia plăţii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85%, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislaţiei financiar-fiscale în materie.

Prin fond de salarii realizat, în sensul ordonanţei de urgenţă, se înţelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială. În plus, angajatorii au și obligația de a depune lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declarația 112).

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, un salariat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă; (Stagiul minim este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.)
– să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
– să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Atenție! Din durata de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare, iar la stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă aplicabile.

În cazul concediilor medicale aduse de salariați, angajatorii sunt obligați să depună la casele de asigurări sociale de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Calculul și plata indemnizației de asigurări sociale de sănătate se face pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condițiile prevăzute de lege. Certificatul de concediul medical se va prezenta plătitorului (în cazul salariaților se va prezenta angajatorului) până cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.

În conformitate cu Normele de aplicare a Ordonanței, angajatorul are la dispoziție următoarele modalități de recuperare a indemnizației plătite salariatului:

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor (adică salariaților) şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă. Astfel, angajatorul va diminua din contribuțiile pentru concedii și indemnizații datorate pentru luna respectivă valoarea indemnizației plătite salariatului care a avut concediu medical și așa își va recupera indemnizația plătită salariatului.

Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie cu respectarea termenului și procedurii de depunere prevăzută de lege.