Instantele din Romania au inceput sa constate clauze abuzive in contracte in faza contestatiei la executare

AVOCAT COLTUC Instantele din Romania au inceput sa constate clauze abuzive in contracte in faza contestatiei la executare Este un lucru foarte bun.Clauzele abuzive trebuie eliminate din contracte indiferent de stadiul procesual Judecatoria Rosiorii de Vede este deschizatoare de drumuri in acest domeniu. Vezi aici dosarul 1737/292/2014 – Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei invocată de intimata … Citește mai mult Instantele din Romania au inceput sa constate clauze abuzive in contracte in faza contestatiei la executare

Recuperarea Creantelor. Procedură Accelerată Sau incetinita de Noile Coduri

Implicaţiile Noului Cod Civil
– preluarea, în cadrul Noului Cod Civil, a reglementărilor din Codul Comercial;
– leziunea, impreviziunea şi forţa obligatorie a contractului;
– reducerea clauzei penale excesive şi dobânda legală;

– decăderea debitorului din beneficiul termenului (accelerarea scadenţei);
– rezoluţiunea unilaterală şi rezoluţiunea de plin drept. Pactele comisorii;
– modificări în reglementarea dinamicii obligaţiilor: cesiunea de creanţă, subrogaţia, novaţia şi preluarea de datorie;
– procedura specială de executare a ipotecii mobiliare: inconveniențe suplimentare față de reglementarea anterioară.
2. Implicaţiile Noului Cod de Procedură Civilă
– înlocuirea prin ordonanţa de plată, reglementată în Noul Cod de Procedură Civilă, a reglementărilor din O.G. nr. 5/2001 şi din O.U.G. nr. 119/2007;
– acţiunea în pretenţii: modificări privind administrarea probelor, forţa executorie a hotărârilor judecătoreşti;
– măsurile asiguratorii. Diferenţe faţă de reglementarea actuală;
– aspecte specifice privind calea de atac a apelului;
– executarea silită în forma popririi;
– procedură riscantă pentru creditor: oferta reală urmată de consemnaţiune

Cateva Discutii Depre Achizitiile Publice.Avocat Specializat In Achizitii

1. Noutăţi legislative în domeniul achiziţiilor publice: – Directivele europene privind achiziţiile publice şi concesiunile: elemente de noutate; – Modificările OUG nr. 34/2006 şi ale HG nr. 925/2006; OUG nr. 51/2014 – analiză; – Instrucţiunile ANRMAP privind obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică. 2. Respectarea programului anual al achiziţiilor publice – obligaţii privind … Citește mai mult Cateva Discutii Depre Achizitiile Publice.Avocat Specializat In Achizitii