Bancpost – Admite în parte cererea privind pe reclamanta GRIGORE ELENA ALINA în contradictoriu cu pârâta BANCPOST SA. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în convenţia de credit la art.4.1 alin.2, art.4.3, art.4.11 şi declară nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta la plata sumei de 54,55 CHF echivalentul în lei la data plăţii ca urmare a majorării marjei dobânzii , la plata sumelor plătite cu titlu de comision de administrare de la data achitării acestor sume şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, precum şi la plata dobânzii legale aferente fiecărei sume nedatorate calculate de la data scadenţei fiecarei rate la data plăţii efective a acestui debit . Obligă pârâta să emită un nou grafic de rambursare ca urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor prev. art.4.1 alin.2, art.4.3, art.4.11. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi reprezentând onorariu expert. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria sectorului 2. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.10.2016 Document: Hotarâre 11346/2016 04.10.2016

Dupa 2 ani de lupte : a venit si rezultatul         Admite în parte cererea privind pe reclamanta GRIGORE ELENA ALINA în contradictoriu cu pârâta BANCPOST SA. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în convenţia de credit la art.4.1 alin.2, art.4.3, art.4.11 şi declară nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta la … Citește mai mult Bancpost – Admite în parte cererea privind pe reclamanta GRIGORE ELENA ALINA în contradictoriu cu pârâta BANCPOST SA. Constată caracterul abuziv al clauzelor stipulate în convenţia de credit la art.4.1 alin.2, art.4.3, art.4.11 şi declară nulitatea absolută a acestor clauze. Obligă pârâta la plata sumei de 54,55 CHF echivalentul în lei la data plăţii ca urmare a majorării marjei dobânzii , la plata sumelor plătite cu titlu de comision de administrare de la data achitării acestor sume şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, precum şi la plata dobânzii legale aferente fiecărei sume nedatorate calculate de la data scadenţei fiecarei rate la data plăţii efective a acestui debit . Obligă pârâta să emită un nou grafic de rambursare ca urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor prev. art.4.1 alin.2, art.4.3, art.4.11. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi reprezentând onorariu expert. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria sectorului 2. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.10.2016 Document: Hotarâre 11346/2016 04.10.2016