Legea dării în plată = constituţională

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, ieri, cele 31 de excepţii ridicate de Banca Românească în legătură cu Legea dării în plată, după cum ne-au spus reprezentanţii biroului de presă din cadrul CCR. Acest lucru înseamnă, conform specialiştilor, că legea este considerată constituţională, excepţiile dezbătute ieri fiind ridicate atât asupra legii în integralitatea ei, … Citește mai mult Legea dării în plată = constituţională

De sâmbătă, dacă nu-ți plătești facturile de căldură și gunoi, vei putea fi executat silit mai ușor

Măsura este inclusă în Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016 și va intra în vigoare sâmbăta aceasta.

În esență, noile prevederi stabilesc că „factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu”, fiind vorba, printre altele, de serviciile de alimentare cu apă, cu căldură, de canalizare și de salubrizare. Astfel, persoanele care nu-și achită la timp facturile pentru aceste servicii vor putea fi executate silit fără să mai fie necesară acționarea lor în justiție.

Totuși, noutatea nu vizează toate cele patru categorii de servicii enumerate, ci doar furnizarea căldurii în sistem centralizat și salubrizarea. Asta pentru că, așa cum s-a stabilit încă din cursul anului 2015, prin modificări la Legea nr. 241/2006, facturile de apă și canalizare deja sunt titluri executorii.

Atenție! În altă ordine de idei, furtul de apă și de agent termic din sistemele publice de alimentare va deveni infracțiune și se va putea pedepsi conform Codului penal.

Perioada în care se pot plăti facturile va fi mai mică

Altă modificare semnificativă referitoare la facturile pentru apă, canalizare, căldură și gunoi va fi reducerea perioadei în care cetățenii pot achita aceste servicii. Astfel, facturile vor trebui plătite în cel mult 15 zile calendaristice de la emitere.

„Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii”, dispune Legea nr. 225/2016, cu precizarea că facturile trebuie emise cel târziu până la data 15 a lunii următoare celei în care s-au furnizat serviciile.

În momentul de față, plata facturilor trebuie făcută în maximum 15 zile lucrătoare de la primire, ceea ce înseamnă că putem vorbi de o dublă reducere a termenului de scadență: acesta se va calcula în zile calendaristice, nu în zile lucrătoare, și va curge efectiv de la data emiterii facturii, nu de la data primirii. (Data emiterii nu este neapărat și data primirii, dacă vorbim de o factură comunicată prin poștă.)

COMPARAȚIE
Actualul termen de scadență Viitorul termen de scadență
Factura este emisă în data de 13 octombrie 2016pentru luna septembrie 2016 și este primită de client în data de 14 octombrie 2016*. Astfel, termenul de scadență începe pe 14 octombrie 2016 și se încheie pe 3 noiembrie 2016. Rezultă că clientul are la dispoziție 21 de zile calendaristice**pentru a achita factura. Factura este emisă în data de 13 octombrie 2016 pentru luna septembrie 2016 și este primită de client în data de 14 octombrie 2016*. Astfel, termenul de scadență începe pe 13 octombrie 2016 și se încheie pe 27 octombrie 2016. Rezultă că clientul are la dispoziție, cel puțin teoretic, 15 zile calendaristice** pentru a achita factura, însă perioada se reduce cu numărul de zile necesar comunicării prin poștă (în acest exemplu, termenul efectiv de scadență este de 14 zile calendaristice).
* Notă: Am luat în calcul o durată de o zi între emitere și comunicare, necesară, cel puțin teoretic, pentru transmiterea facturii prin poștă.

** Notă: Termenul actual de scadență poate varia în funcție de numărul zilelor nelucrătoare, dar cel viitor va fi fix și, în funcție de data primirii facturii, va putea fi destul de strâns.

Dacă o factură nu este achitată în cel mult 30 de zile de la data scadenței (ultima zi a perioadei de plată), clientul în cauză este penalizat pentru întârziere, prevede Legea nr. 51/2006. Penalitățile se calculează începând cu prima zi după data scadenței și, în total, nu pot depăși valoarea facturii.

„Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare și are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță. Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data efectuării plății; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de utilizator”, este detaliat în actul normativ.

Executarea silită se face în baza unui titlu executoriu

Titlul executoriu este documentul ce stă la baza unei executări silite, stabilește, actualmente, Codul de procedură civilă. Titlu executoriu este hotărârea executorie dată de instanța judecătorească, hotărârea cu executare provizorie, hotărârea definitivă, dar și alte hotărâri sau înscrisuri care, conform legii, pot fi puse în executare.

Executarea silită a unui titlu executoriu poate fi făcută, în principiu, doar de către un executor judecătoresc. În privința modalităților de executare, Codul face referire la urmărirea bunurilor mobile și imobile ale datornicului, predarea către creditor a bunurilor (prevăzute în titlul executoriu) deținute fără drept de datornic, dar și la alte măsuri legale.

Executarea silită începe numai la cererea creditorului, ce trebuie transmisă executorului judecătoresc. Apoi, acesta din urmă trebuie să solicite încuviințarea executării de către instanța de executare. Cu alte cuvinte, o executare silită nu poate să înceapă fără acordul unei instanțe judecătorești.

„Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării”, dispune actul normativ.

De precizat că, în anumite situații, o instanță poate respinge cererea de încuviințare a executării silite. De exemplu, dacă hotărârea sau înscrisul transmis instanței nu este, potrivit legii, un titlu executoriu sau dacă datoria nu este certă, lichidă și exigibilă.

2977 de dosare impotriva bancilor in 2016 – Consumatori 98% castig.Banci – 2%

1-10 din 2.977 rezultate Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 47649/299/2016 … 023i3k0004080g100023g08q4nj 47649/299/2016 47649/299/2016 . acţiune în constatare clauze abuzive 47649/299/2016 Fond vDosarCHL http://portal … Pictogramă element Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 47758/299/2016 … 023i3k0004080g100023g0cq4nj 47758/299/2016 47758/299/2016 . acţiune în constatare CLAUZE ABUZIVE 47758/299/2016 Fond vDosarCHL http://portal … Pictogramă element Judecătoria … Citește mai mult 2977 de dosare impotriva bancilor in 2016 – Consumatori 98% castig.Banci – 2%