ERB New Europe Funding II BV

ERB New Europe Funding II BV nu este o instituție de credit

ERB New Europe Funding II BV nu este o instituție de credit . Afla mai multe de la coltucsiasociatii.ro si pe #livecoltuc. Ai consultanta online GRATUITA .

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Toate executarile incepute de ERB New Europe Funding II BV ar trebui anulate precizeaza #avocatcoltuc

avocat coltuc 2019
avocat coltuc 2019

În dosarul nr. 2991/333/2018, în contradictoriu cu ERB New Europe Funding II BV,  Judecătoria Vaslui a admis contestația la executare formulată împotriva actelor de executare silită. Hotărârea instanței nu este definitivă, ERB declarând apel la Tribunalul Vaslui.

instituţie de credit

1. entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu;

2. entitate, alta decât cea definită la pct. 1, care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică. Denumită instituţie emitentă de monedă electronică (art. 7 din O.U.G. nr. 99/2006).
I.c. se pot organiza şi funcţiona ca:

i) bănci;

ii) organizaţii cooperatiste de credit;

iii) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ;

iv) instituţii emitente de monedă electronică.

Înfiinţarea unei i.c. este supusă autorizării de către B.N.R..Care nu poate acorda autorizaţie unei i.c., dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului iniţial .Care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro. Capitalul social al unei i.c. . Persoană juridică română, trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise.

Acţiunile/părţile sociale ale unei i.c., persoană juridică română, pot fi numai nominative, în actele lor constitutive, i.c., persoane juridice române. Nu vor putea stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un singur vot (art. 11 din

O.U.G. nr. 99/2006).

Activităţile permise i.c., în limita autorizaţiei acordate, sunt următoarele:

a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile;

b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare;

c) leasing financiar;

d) operaţiuni de plăţi;

e) emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente;

g) tranzacţionare în cont propriu si/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:

i) instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

ii) valută;

iii) contracte futures şi options financiare;

iv) instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii;

v) valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;

h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;

i) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă; j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;

k) custodie şi administrare de instrumente financiare;

1) intermediere pe piaţa interbancară;

m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;

n) închiriere de casete de siguranţă;

o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea;

p) dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi;

r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi, dacă este cazul.

Detalii: https://legeaz.net/dictionar-juridic/institutie-de-credit

[/column]

Lasă un comentariu