RAIFFEISEN BANK SA pierde pe clauze abuzive 2019

RAIFFEISEN BANK SA pierde pe clauze abuzive 2019

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

RAIFFEISEN BANK SA pierde pe clauze abuzive 2019

[yasr_overall_rating size=”large”]

Nr. unic (nr. format vechi) : 7950/3/2016 (989/2018 )
Data inregistrarii 24.04.2018
Data ultimei modificari: 19.02.2019
Sectie: Secţia a V-a civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: nulitate act juridic
Stadiu procesual: Apel

Părţi

Nume Calitate parte
KALMAN MIHAI TIBERIU Apelant Reclamant
RAIFFEISEN BANK SA Apelant Pârât
KALMAN LIVIA Apelant Reclamant

Şedinţe

19.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: S5 Camera de Consiliu 5 A
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite sesizarea din oficiu de îndreptare a erorii materiale în cauza având ca obiect cererile de apel formulate de apelanţii – reclamanţi KALAMAN MIHAI TBERIU şi KALAMAN LIVIA şi de apelanta – pârâtă RAIFFEISEN BANK SA împotriva Sentinţei civile nr.6171/10.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 astfel cum a fost completată prin Sentinţa civilă nr.3071/11.09.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi în dispozitivul Deciziei civile nr.2341/15.11.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 în sensul că se va menţiona că ”Respinge ca neîntemeiată cererea de completare a Sentinţei civile nr.6171/10.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 formulată de pârâta RAIFFEISEN BANK SA în contradictoriu cu reclamanţii KALAMAN MIHAI TBERIU şi KALAMAN LIVIA” în loc de ”Respinge ca neîntemeiată cererea de completare a Sentinţei civile nr.6171/10.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 formulată de reclamanţii KALAMAN MIHAI TBERIU şi KALAMAN LIVIA în contradictoriu cu pârâta RAIFFEISEN BANK SA”, cum din eroare a fost indicat. Menţiunea îndreptării urmează a se face în ambele exemplare originale ale hotărârii. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucureşti Secţia a V a Civilă. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 19.02.2019.
Document: Încheiere – îndreptare eroare materială    19.02.2019
15.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: S5 Complet 5 A
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelurile formulate de apelanţii – reclamanţi KALAMAN MIHAI TBERIU şi KALAMAN LIVIA şi de apelanta – pârâtă RAIFFEISEN BANK SA împotriva Sentinţei civile nr.6171/10.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 astfel cum a fost completată prin Sentinţa civilă nr.3071/11.09.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016. Schimbă în parte Sentinţa civilă nr.6171/10.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 în sensul că : Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse la art.3.3 din contractul de credit nr.RFI 08946038719/03.10.2008 doar în partea privitoare la : – criteriul de determinare a ratei anuale a dobânzilor aniversare aplicabile, menţionate la art.3.1 pct.2, respectiv ”cea în vigoare la momentul exercitării opţiunii” – criteriul de determinare a dobânzii aniversare revizuibile pentru un an aplicabile în cazul prevăzut la art.3.2, respectiv ”cea în vigoare la momentul datei de aniversare a creditului, dobândă ce va fi afişată la sediile băncii”. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse la art.3.7 din contractul de credit nr.RFI 08946038719/03.10.2008 doar în partea privitoare Ia criteriul de modificarea a ratei anuale a dobânzii aniversare revizuibile, respectiv ”în funcţie de evoluţia pieţei financiare sau de politica de credite a băncii”. Respinge în rest cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii KALAMAN MIHAI TBERIU şi KALAMAN LIVIA în contradictoriu cu pârâta RAIFFEISEN BANK SA ca neîntemeiată. Menţine din Sentinţa civilă nr.6171/10.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 doar dispoziţia referitoare la admiterea în parte a cererii de chemare în judecată. Schimbă în tot Sentinţa civilă nr.3071/11.09.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 în sensul că : Respinge ca neîntemeiată cererea de completare a Sentinţei civile nr.6171/10.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Civilă în dosarul nr.7950/3/2016 formulată de reclamanţii KALAMAN MIHAI TBERIU şi KALAMAN LIVIA în contradictoriu cu pârâta RAIFFEISEN BANK SA. Respinge ca neîntemeiată cererea apelanţilor – intimaţi – reclamanţi KALAMAN MIHAI TBERIU şi KALAMAN LIVIA având ca obiect obligarea apelantei – intimate – pârâte RAIFFEISEN BANK SA la plata cheltuielilor de judecată în apel. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucureşti Secţia a V a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.11.2018.
Document: Hotarâre  2341/2018  15.11.2018

[/column]

Lasă un comentariu