Litigiu privind achiziţiile publice

litigiu privind achiziţiile publice –

este un proces prin care se contesta achizitiile publice .Avocat specializat in litigiu privind achiziţiile publice

[yasr_overall_rating size=”large”]

[yasr_visitor_votes size=”large”]

 

 

Peste 11.000 de litigii privind achizitiile publice in Romania in 2019

 

https://avocat-coltuc.business.site/website

 

 

https://earth.google.com/web/@44.41575609,26.07567844,95.80539514a,642.35641185d,35y,-38.32924129h,44.99945023t,0.00000005r/data=ChYaFAoML2cvMWhtNXpnM2pmGAIgASgC

1-10 din 10.886 rezultate
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 710/1/2016
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice NCPC 710/1/2016 Fond veche – Secţia a VIII-a contencios administrativ …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 2870/1/2016
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice 2870/1/2016 Fond veche – Secţia a VIII-a contencios administrativ …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 3804/2/2012
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice 3804/2/2012 Fond … AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE si COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 3794/2/2012
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice 3794/2/2012 Fond veche … AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE si SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 1834/2/2018
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publicedec.542/c11/228/02/03/2018 1834/2/2018 Recurs veche …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 6923/3/2016
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice suma de 514,56 lei si 809,59 lei 6923/3/2016 Recurs veche …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 6932/3/2016
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice suma de 564,90 lei si 326,32 lei 6932/3/2016 Recurs veche …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 7748/3/2017
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice SUMA DE 300.914,88 LEI – îndreptare eroare materială 7748/3/2017 …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 22235/3/2017
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice 22235/3/2017 Recurs veche – Secţia a VIII-a contencios administrativ …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 5735/2/2015
vDosarCHLTest_1.aspx litigiu privind achiziţiile publice Decizia CNSC nr.1477/C8/1569/04.09.2015 5735/2/2015 …

 

 

Asistenţa specializată în achiziţii publice

Avocat achizitii publice

 

Achizițiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităților, organizare, publicitate și de proceduri, în vederea realizării de achizitii de către organizațiile care sunt finanțate total sau parțial de bugete publice. Autoritățile publice contractante au datoria de a se asigura că prin procesul de achiziții publice se consumă efectiv, eficient, în mod etic, echidistant și transparent fondurile publice alocate.

Dreptul achiziţiilor publice are ca scop reglementarea procedurilor de achiziţionare de bunuri, servicii sau lucrări de către autorităţile publice. Contractele de achiziţii publice sunt convenţii încheiate între o entitate publică şi o persoană juridică publică sau privată având drept obiect execuţia de lucrări,

furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Perfectarea acestor contracte, finanţate din fonduri publice, trebuie să respecte în mod riguros normele legale naţionale, care, în prezent sunt cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Din perspectiva europeana, dimensiunea acestui sector economic este estimată la 16,5% din PIB-ul UE. Armonizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul Uniunii Europene este un deziderat important al pieței comune europene.

Legislația europeană a încurajat și încurajează concurența între firme prin utilizarea de proceduri de selecție transparente. De asemenea, legislația europeană conține prevederi de acțiune coercitivă împotriva autorităților contractante care nu-și îndeplinesc obligațiile.

Contractele de achiziţii publice sunt atribuite prin proceduri speciale.

Licitaţia deschisă este procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

La licitaţia restrânsă orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta.

Dialogul competitiv este procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.

Negocierea este procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.

Cererea de oferte este o procedură simplificată, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici

Ofertanții, persoane juridice publice sau private, doresc o simplificare a procedurilor de achiziții publice. Pentru diversele vânzări pe care trebuie să le facă autorităților contractante, ofertanții trebuie să completeze o serie de documente, nu întotdeauna familiare, motiv pentru care au nevoie de consultanţă de specialitate în acest domeniu de importanţă economică deosebită. Prin intermediul unui avocat

specializat în procedura achiziţiilor publice se poate asigura sprijin juridic profesionist operatorilor economici interesaţi să participe la licitaţii publice, prin: intermedierea relaţiilor cu autorităţile contractante, redactarea şi negocierea contractelor de asociere cu alţi participanţi la procedura de

achiziţie publică, consultanţă juridică la întocmirea ofertei de participare, redactarea contestaţiilor la documentaţia, desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziţie publică, asistare şi reprezentare în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor precum şi în faţa Curţilor de Apel competente pentru soluţionarea litigiilor în materie de achiziţii publice.

Deseori, ofertanţii se văd implicaţi în procese penale în legătură cu atribuirea şi derularea contractelor de achiziţie publică, inclusiv a contractelor finanţate din fonduri europene. În aceste situaţii, este crucială consultanţa, asistenţa şi reprezentare juridică, prin avocat, a persoanelor şi entităţilor implicate, în orice etapa a unui dosar penal de achiziţii publice, începând de la urmărirea penală şi până la pronunţarea unei decizii judecătoreşti definitive.

Lasă un comentariu