Lege ridesharing in Romania pentru Uber,Clever,BlackCab si Bolt

Lege ridesharing in Romania pentru Uber,Clever,BlackCab si Bolt Vezi cum trebuie sa functionezi legali daca vrei sa lucrezi cu Uber,Clever,BlackCab si Bolt

Lege ridesharing  Uber,Clever,BlackCab si Bolt
Lege ridesharing Uber,Clever,BlackCab si Bolt

 

Cum se obține autorizația pentru transportul alternativ:

În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din județul sau municipiul București unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, următoarele documente: cerere; copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi a certificatului constatator, eliberate de registrul comerţului; certificat de atestare a pregătirii profesionale ale conducătorilor auto; copie a certificatului de competenţă profesională pentru

 

managerul de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale; certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport alternativ, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru: – infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; – infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; – infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; – infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; – infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii

 

 

sexuale; – infracţiuni contra patrimoniului; Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice; avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale, cu mențiunea apt. Ce reguli trebuie să respecte șoferii de ridesharing: să fie autorizaţi pentru transport alternativ să deţină cazier judiciar, avize medicale şi psihologice să deţină atestat de conducător auto profesionist, să plătească asigurări să deţină o casă de marcat pentru tranzacţiile efectuate cu plata în numerar

 

 

Ce alte obligații mai au șoferii să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul; să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate; să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate; să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare; să se supună controlului autorităţilor cu atribuții în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență şi de legislaţia în vigoare; să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

 

 

 

Ce reguli trebuie să respecte aplicațiile de ridesharing: să fie autorizate de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să achite o taxă anuală calculată în funcţie de numărul de maşini înrolate Ce condiții trebuie să respecte autoturismele: au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto; au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni; la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei; deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.
Citeste aici

 

Proiectul de ordonanță pent… by on Scribd

Lasă un comentariu