Ghid practic despre protectia datelor cu caracter personal in Romania – GDPR ( RGPD) 2019-2020

 Ghid practic despre protectia datelor cu caracter personal in Romania – GDPR ( RGPD) 2019-2020

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ghid practic despre protectia datelor cu caracter personal in Romania – GDPR ( RGPD) 2019-2020

 DESCARCA GHIDUL GRATUIT DE AICI

Daca ai o firma in Romania ,daca esti institutie publica ,daca esti consumator de internet si iti lasi datele personale si nu numai TREBUIE sa citesti acest Ghid Practic

Am incercat sa folosim doar informatiile oficiale intrucat acestea sunt cele care produc efecte juridice.Ne referim in special la site ul www.dataprotection.ro

Ghidul este scris de COLTUC MARIUS VICENTIU cu o experienta de peste 16 ani in probleme juridice, in prezent manager la Coltuc si asociatii www.coltucsiasociatii.ro

 Vezi poza alaturata

Cuprins

Legislatia aplicabila,fara a plictisi cititorul

Intrebari frecvente si raspunsuri practice despre GPDR – RGPD

Formulare pentru firme despre GPDR – RGPD

Plangeri GPDR – RGPD la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Procedura de solutionare GPDR – RGPD la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Contestatie la instanta competenta amenda sau sanctiune data de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pe GPDR – RGPD

 

Legislatia aplicabila,fara a plictisi cititorul

 

În data de 4 mai 2016 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date .Si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care și-a încetat aplicabilitatea.

Ghiduri emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Alte materiale informative destinate aplicării Regulamentului General privind Protecţia Datelor. Emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Documente ale Comitetului European pentru Protecția Datelor

Comitetul European pentru Protecția Datelor, organ cu personalitate juridică al Uniunii Europene este constituit în temeiul art. 68 din Regulamentul General privind Protecția Datelor . Este format din șefii autorităților naționale de supraveghere din fiecare stat membru al Uniunii Europene și din Autoritatea Europeană de Protecția Datelor sau reprezentanții acestora.

Ghiduri emise de Comitetul European pentru protecția datelor

Anexa 1 la Ghidul EDPB nr. 4/2018 – versiune pentru consultare publică

Anexa 2 la Ghidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 1/2018 – versiune pentru consultare publică

Ghiduri adoptate de Grupul de Lucru art. 29 cu privire la Regulamentul General privind Protecţia Datelor și aprobate de Comitetul European pentru Protecția Datelor

În cadrul primei sale plenare, pe data de 25 mai 2018, Comitetul European pentru Protecția Datelor a aprobat următoarele ghiduri ale Grupului de Lucru Art. 29. Privind Regulamentul General privind Protecţia Datelor, aplicabile de la această dată, precum și alte documente:

 • Ghidul privind consimțământul în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 (ro/en)
 • Ghidul privind transparența în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 (ro/en)
 • Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare (ro/en)
 • Ghidul privind notificarea încălcărilor de securitate (ro/en)
 • Ghidul privind dreptul la portabilitatea datelor, raportat la art. 20 din RGDP (ro/en)
 • Ghidul privind evaluarea de impact al Grupului de Lucru art. 29 (ro/en)
 • Ghidul privind responsabilul pentru protecția datelor (DPO), raportat la art. 37-39 din RGDP (ro/en)
 • Ghidul privind identificarea autorității de supraveghere lider a unui operator sau împuternicit (ro/en)
 • Ghidul privind aplicarea și stabilirea amenzilor administrative în sensul Regulamentului 2016/679, WP 253 (ro/en)
 • Recomandarea privind cererea standard de aprobare a regulilor corporatiste obligatorii pentru transferul datelor cu caracter personal, aplicabile operatorilor WP 264 (en)
 • Recomandarea privind formularul standard de solicitare a aprobării regulilor corporatiste obligatorii pentru transferul datelor cu caracter personal, aplicabile împuterniciților WP 265 (en)
 • Documentul de poziție privind derogările de la obligația de a păstra o evidență a activităților de prelucrare în conformitate cu art. 30 (5) din Regulamentul (UE) 2016/679 (en)
 • Documentul de lucru Stabilirea unei proceduri de cooperare pentru aprobarea „Regulilor corporatiste obligatorii” pentru operatori și împuterniciți, conform GDPR, WP 263 rev.01 (en)
 • Documentul de lucru care stabilește un tabel cu elementele și principiile care se regăsesc în Regulile corporatiste obligatorii WP 256 rev.01 (ro/en)
 • Document de lucru care stabilește un tabel cu elementele și principiile care trebuie găsite în Regulile corporatiste obligatorii, aplicabile împuterniciților WP 257 rev.01(ro/en)
 • Adequacy Referential WP 254 rev.01 (ro/en)

Alte documente emise de Comitetul European pentru Protecția Datelor

Declarații

Anexa I la Declarația 2/2019 privind utilizarea datelor cu caracter personal în cursul campaniilor politice

Rapoarte

Informări

Important: Introducerea contestaţiei va suspenda plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

 1. PLATA AMENZILOR

 1. Termenul de plată a amenzii este de 15 zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării.
 2. Important: În cazul în care nu veți achita amenda în acest termen se va putea trece la executarea silită.

 

COLTUC MARIUS VICENTIU

Manager www.coltucsiasociatii.ro

 

[/column]