60000 de lei obtinuti de coltucsiasociatii.ro pentru lucrari neexecutate la timp

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

60000 de lei obtinuti de coltucsiasociatii.ro pentru lucrari neexecutate la timp

Ai o lucrare neexecutata la timp ? 60000 de lei obtinuti de coltucsiasociatii.ro pentru lucrari neexecutate la timp

– http://www.coltucsiasociatii.ro

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 2195/1748/2017
Data inregistrarii 24.02.2017
Data ultimei modificari: 24.07.2019
Sectie: .
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
LUNGANA FLORIN Reclamant
IFTIMIE IRINA CATALINA Pârât

Şedinţe

15.04.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: Filipescu Anca – amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei ca neîntemeiată . Admite cererea formulata de reclamant. Obligă pârâta la plata sumei de 52.228,75 lei cval lucrări finalizare construcţie realizate de reclamant, conform raportului de expertiză întocmit în cauză, şi la plata sumei de 8865,41 lei cval bunuri mobile , conform chitanţelor de la dosar. Obligă pârâta la plata sumei de 4085 lei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv taxa timbru de 2300 lei conform chitantei, onorariu avocat de 785 lei conform chitanţei, şi onorariu expertiză de 1000 lei conform chitanţei. Obliga pârâta şi la plata taxei de timbru de 3250 lei conf. Art. 44 al. 4 OUG 80/2013, ca urmare a acordarii ajutorului public prin încheierea din 21.09.2017. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la judecătoria Cornetu. Pronun?ată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 396 cpc, astăzi 15.04.2019
Document: Hotarâre  1643/2019  15.04.2019

lucrare sf [At: CORESI, EV. 222/23 / Pl~rări / E: lucra]

1 Efort fizic sau intelectual depus cu scopul de a realiza ceva Si: activitate, muncă, (rar) lucrat1 (1). 2 (Îs~a pământului (sau a solului) Cultivare a pământului Si: agricultură.

3 (Ccr) Lucru realizat printr-o muncă fizică sau intelectuală. 4 (Înv) Experiență. 5 (Învîlv)

A pune în ~ A aplica.

6 (Învccr) Câștig. 7 (Înv) Faptă. 8 (Înv) Complot. 9 Operație sau ansamblu de operații efectuate cu ajutorul mașinilor, utilajelor. Al unor materiale și al manoperei specifice în vederea realizării, prelucrării sau reparării unui obiect, produs etc.

10 Sistem tehnic realizat printr-o asfel de operație. 11 (Ccr) Produs realizat prin prelucrarea unui material în cadrul procesului muncii. 12 (Îs~rări publice Lucrări

(9) desfășurate cu cheltuiala și sub supravegherea statului. 13 (Îs~ edilitară Proiect executat în vederea creării unui mediu salubru pentru locuitorii unei aglomerații umane.

14 (Îs~ hidraulică Ansamblu de operații executate pentru prevenirea pagubelor provocate de ape sau pentru a folosi apa în diverse scopuri, navigație, producere de energie, alimentare, irigații etc.

15 (Îas) Sistem de elemente realizat pentru prevenirea pagubelor provocate de ape sau pentru a folosi apa în diverse scopuri.

16 (Îs~ maritimă Ansamblu de operații executate la țărmul mării sau în larg, cu diferite scopuri, apărare, navigație, semnalizare etc. . 17 (Îas) Construcție realizată la țărmul mării sau în larg, cu diferite scopuri, precum apărare, navigație, semnalizare etc. . 18 (Îs~ de explorare Operație minieră superficială care se execută pentru a constata existență și întinderea unui zăcământ. 19 (Îs~ rutieră Operație care se execută pentru construirea unei șosele. 20 (Îs~a solului Ansamblu de operații de arat, grăpat, semănat etc..  Executate în vederea creării unor condiții optime de încolțire și creștere a plantelor. 21 Studiu scris asupra unui subiect Si: scriere. 22 (Îs~ scrisă (de control sau, rar, în scris) Probă scrisă susținută periodic de către elevi sau studenți pentru verificarea cunoștințelor Si: extemporal. 23-24 (Ccr) Operă (de artă sau) științifică. 25 (Rar) Făptură. 26 (Înv) Efect. 27 (Înv) Realizare.

[/column]