Acordarea avizelor şi autorizaţiilor de mediu.

Acordarea avizelor şi autorizaţiilor de mediu.

 

Autorităţile pentru protecţia mediului conduc procedura de autorizare şi emit acte de reglementare în vederea protecţiei mediului în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă privind protecţia mediului nr. 195/2005, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 2, punctul 2 din OUG nr. 195/2005, actele de reglementare privind protecţia mediului sunt: aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului emit avize de mediu, acorduri de mediu şi autorizaţii.

AVIZUL DE MEDIU.

Potrivit art. 2 pct. 13 din O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările ulterioare, avizele de mediu sunt acele acte de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi cuprind:

aviz de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;.

avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor – act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor şi, respectiv, de autorizare a îngrăşămintelor.

aviz Natura 2000 – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000.

Evaluarea de mediu.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe şi competenţele de emitere a avizului de mediu sunt prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Lista cu planurile si programe care intra sub incidenta H.G. nr. 1076/2004 sunt prevăzute în aexa la Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor nr. 995/2006.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 117/2006.


Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.