Asteptarea deciziei Azil

 Asteptarea deciziei Azil

 

Cererea de azil este soluţionată pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului şi a motivelor invocate de solicitant, care sunt analizate în raport cu situaţia concretă din ţara de origine şi cu credibilitatea solicitantului.
Soluţionarea cererilor de azil este realizată de funcţionari anume desemnaţi care îndeplinesc funcţia de ofiţer de decizie şi sunt absolvenţi cu studii superioare juridice, cu diplomă de licenţă şi deţin cunoştinţe de specialitate în domeniul azilului.

În soluţionarea cererilor de azil ale solicitanţilor de azil minori se ţine seama şi de gradul lor de dezvoltare intelectuală, precum şi de maturitatea acestora.

În soluţionarea cererilor de azil ale solicitanţilor de azil majori lipsiţi de discernământ, declaraţiile acestora sunt apreciate cu luarea în considerare a gradului în care le este afectat discernământul.

Renunţarea la cererea de azil;
În situaţia în care solicitantul de azil renunţă în mod expres la cererea sa în etapa administrativă (înainte de emiterea unei hotărâri de către autorităţile administrative – structurile teritoriale ale ORI), acesta este informat cu privire la consecinţele actului de renunţare.

Funcţionarul anume desemnat emite o decizie de închidere a dosarului.

Decizia de închidere a dosarului se comunică de îndată, în scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări sau prin trimitere poştală la ultima reşedinţă declarată a acestuia.

Decizia de închidere a dosarului prevăzută nu este supusă căilor de atac.

În cazul în care solicitantul renunţă la cererea de azil în etapa administrativă, acesta are obligaţia de a părăsi teritoriul României, la expirarea perioadei de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil. Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care solicitantul are un drept de şedere reglementat potrivit legislaţiei privind regimul juridic al străinilor.

Termenul de soluţionare a cererii de azil;
Funcţionarul anume desemnat efectuează interviul, analizează motivele invocate de solicitant şi se pronunţă asupra cererii solicitantului, în termen de 30 de zile de la preluarea cazului. Dacă soluţionarea cererii de azil necesită o documentare suplimentară, termenul se prelungeşte cu cel mult 30 de zile.

Termenul se suspendă pe perioada procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil sau, după caz, pe perioada procedurii ţării terţe sigure.

În cazul solicitanţilor de azil minori neînsoţiţi, termenul se suspendă până la numirea reprezentantului legal.

Hotărârea de soluţionare a cererii de azil
Funcţionarul anume desemnat emite o hotărâre, prin care:

  •  recunoaşte statutul de refugiat; sau
  • acordă protecţia subsidiară; sau
  • respinge cererea de azil.

Hotărârea de acordare a protecţiei subsidiare cuprinde şi motivele neacordării statutului de refugiat.

Hotărârea de respingere a cererii de azil cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protecţie, precum şi menţiunea cu privire la obligaţia de a părăsi teritoriul României. Străinul are obligaţia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la momentul finalizării procedurii de azil, cu excepţia cazului în care cererea de azil a fost respinsă ca evident nefondată în urma soluţionării acesteia în cadrul procedurilor accelerate, caz în care străinul este obligat să părăsească teritoriul statului român, de îndată ce s-a finalizat procedura de azil.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.