Felicitari – Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: Statul român ar trebui să ramburseze taxa auto integral, nu în 5 ani

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a constatat, analizând cauza C‑200/14 (Silvia Georgiana Câmpean împotriva Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, devenită Serviciul Fiscal Municipal Mediaş şi Administraţiei Fondului pentru Mediu), că rambursarea într-o perioadă de cinci ani calendaristici a vechii taxe auto, prin plăţi anuale de 20% din suma datorată, încalcă principiile jurisprudenţei europene, iar statul român nu poate invoca insuficienţa fondurilor în acest sens.

justitie proceseConcret, judecătorii CJUE s-au opus termenului de cinci ani pentru rambursarea vechii taxe auto (denumită, în perioada 2007 – martie 2013, taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule şi taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), după ce, în ultima perioadă, au pus la zid atât taxa pe poluare, cât şi taxa pentru emisiile poluante – declarate de către CJUE incompatibile cu dreptul Uniunii Europene.

O restituire eşalonată nu este corectă

În ultima decizie luată în privinţa taxei auto, Curtea a constatat că o restituire eşalonată a banilor e mai puţin favorabilă decât una integrală: „Principiul echivalenţei trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să prevadă modalităţi procedurale mai puţin favorabile pentru cererile de rambursare a unei taxe care sunt întemeiate pe o încălcare a dreptului Uniunii decât cele aplicabile acţiunilor similare întemeiate pe o încălcare a dreptului intern”, scrie în hotărârea recentă a judecătorilor europeni.
În plus, „un asemenea sistem de rambursare a sumelor (…) îl plasează pe justiţiabil într-o situaţie de incertitudine prelungită cu privire la data la care va obţine rambursarea integrală a cuantumului taxei plătite fără a fi datorate”, se mai arată în decizia CJUE.
Nu în ultimul rând, judecătorii europeni arată că autorităţile române nu pot invoca insuficienţa fondurilor atunci când decid rambursarea eşalonată a taxelor auto: „Nu se poate admite ca un stat membru, în calitatea sa de debitor într-un litigiu precum litigiul principal, să se poată prevala de o insuficienţă a fondurilor pentru a justifica imposibilitatea executării unei decizii judecătoreşti care îi recunoaşte justiţiabilului un drept conferit de ordinea juridică a Uniunii”, este precizat în hotărârea CJUE, care stipulează, practic, că taxa auto trebuie restituită integral.