In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

  • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.

Transfer roman condamnat in strainatate si computare pedepse

Doresc sa stiu daca se poate face 100% computarea pedepselor sa stiu daca se merita sa se faca transferul in Romania pentru continuare pedeapsa.
Cazul meu este urmatorul: roman condamnat in Germania prin 2 sentinte (aceeasi infractiune: falsificare instrumente de plata) la 5 ani de inchisoare

1 sentinta de 2 ani cu suspendare a fost revocata de curand deoarece a doua infractiune a fost savarsita in perioada de suspendare
a 2 -a sentinta este de 3 ani cu executare

In Germania nu se pot computa pedepsele, se calculeaza ca fractiuni din total.

In schimb in Ro conform legii 302/2004 se pot computa pedepsele astfel incat sa se reduca la cea de 3 ani?Cat dureaza aceasta procedura?Dar transferul din urma? Exista corespondent al infractiunii respective la noi?Dar pedepsele sunt recunoscute de romani cele ale instantelor germane sau se convertesc la legile noastre de catre instantele romane? Se da spor recidiva? Se recunosc zilele muncite?Se scade arestul preventiv?

In cazul in care ramane in Germania in 2013 este om liber, nu as dori sa facem transferul sa nu se compute mai apoi pedepsele in Ro si sa elibereze astfel cel putin in 2014.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Penal – cerere de transfer de procedura in materie penala

R O M A N I A CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI Sentinta nr. 1 Sedinta din camera de consiliu de la 29 Ianuarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (…) (…) Grefier (…) (…) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat prin Procuror F. E. La ordine fiind judecarea cererii privind transferul persoanei condamnate G. E.,

fiul lui J. si N., nascut la data de 03.01.1974, in prezent detinut in P e n i t e n c i a r u l I a s i, in vederea continuarii executarii pedepsei intr-un penitenciar din Republica M. La apelul nominal facut in sedinta camerala, se prezinta persoana condamnata G. E. asistat de av. S. N., aparator desemnat din oficiu. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza cele indicate mai sus cu privire la prezenta partilor si modul de indeplinire a procedurii de citare, dupa care: Interpelata, persoana condamnata G. E. arata ca, cunoaste limba romana, nu renunta la cererea formulata. Presedintele completului de judecata acorda partilor cuvantul pe fondul cererii. Av. S. N. pentru persoana condamnata G. E., avand cuvantul, solicita ca instanta sa admita cererea si, pe cale de consecinta, sa dispuna transferul persoanei condamnate G. E. in vederea continuarii executarii pedepsei intr-un penitenciar din Republica M, intrucat aceasta considera ca poate sa primeasca alt ajutor de la familie acolo. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c avand cuvantul nu se opune la cererea de transfer a persoanei condamnate. Persoana condamnata G. E. solicita admiterea cererii de transfer. Curtea Asupra cererii de fata: Parchetul de pe langa Curtea de A P E L I A S I a sesizat instanta cu cererea de transfer pentru continuarea executarii pedepsei de 7 ani inchisoare intr-un penitenciar din Republica M, formulata de persoana condamnata G. E., de nationalitatea moldoveana, fiul lui J. si N., nascut la data de 03.01.1974 in localitatea D., raion T., Republica M, cu domiciliul in localitatea H.,(…), Republica M, CNP (…), in prezent detinut in P e n i t e n c i a r u l I a s i. In motivarea cererii petentul condamnat arata ca membrii familiei sale locuiesc in Republica M si ar putea sa il viziteze mai des, precum si faptul ca autoritatile din Republica M – Ministerul Justitiei – sunt de acord cu acest transfer, iar prin incheierea din 17.09.2009 pronuntata de Judecatoria E. din Republica M i s-a admis solicitarea sa de a se continua executarea pedepsei de 7 ani inchisoare in Republica M. Pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare i-a fost aplicata petentului prin sentinta penala nr. 78 din 28 februarie 2008 a T r i b u n a l u l u i A r a d, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 145/A din 20 octombrie 2008 a Curtii de A p e l T i m i s o a r a, pentru savarsirea in concurs real a infractiunilor prevazute de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 – initiere sau constituire a unui grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunii de trafic de migranti si art. 71 alin. 1 din OUG 105/2001 – trafic de migranti. Curtea constata ca cererea petentului condamnat este intemeiata. Conform art. 133 alin.2 din Legea 302/2004 asa cum a fost modificata: 1. In cazul in care procedura de solutionare a cererii de transferare continua, toate documentele, inclusiv cele furnizate de statul de executare, sunt supuse mai intai controlului de regularitate internationala la Ministerul Justitiei. Dupa observarea indeplinirii conditiilor, ministerul transmite cererea si actele ajutatoare, insotite de traduceri, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel competenta. La dosar se vor atasa si inscrisurile depuse in legatura cu cererea de transferare de catre oficiul consular strain competent, potrivit art. 135 alin.2 . 2. Procurorul general, primind cererea si actele prevazute la alin. 1, procedeaza la luarea unei declaratii condamnatului, pentru a se asigura ca acesta si-a dat consimtamantul la transferare, personal sau prin reprezentat, in conditiile prevazute la art. 134 alin. 1. Declaratia condamnatului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de catre procuror si persoana condamnata. 3. Procurorul general sesizeaza, in vederea solutionarii cererii de transferare, curtea de apel in a carei circumscriptie se afla locul de detentie ori, in cazul in care condamnatul nu a inceput executarea pedepsei, domiciliul acestuia. 4. Cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului, cu citarea persoanei condamnate. In cazul petentului s-au respectat toate procedurile prealabile prevazute de lege, asa incat, avand consimtamantul persoanei condamnate la transferarea pentru continuarea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Republica M si acordul autoritatilor judiciare din Republica M, fiind intrunite si conditiile Legii nr. 302/2004, modificata, cererea de transferare a petentului va fi admisa. Va dispune transferarea persoanei condamnate G. E., in prezent detinut in P e n i t e n c i a r u l I a s i, pentru continuarea executarii pedepsei de 7 ani inchisoare intr-un penitenciar din Republica M. Vazand si dispozitiile art. 20 din Legea nr.302/2004, Pentru aceste motive In numele legii Hotaraste: Admite cererea de transfer formulata de persoana condamnata G. E., fiul lui J. si N., nascut la data de 03.01.1974 in localitatea D., raionul T., Republica M, cu domiciliul in localitatea H.,(…), Republica M, cnp (…), cu buletin de identitate seria A nr. (…) si pasaport moldovenesc seria A nr. (…) eliberat la 10.12.2004 de autoritatile S. M. Dispune transferarea pentru continuarea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Republica M, a persoanei condamnate G. E., condamnat la pedeapsa de 7 (sapte) ani inchisoare pentru savarsirea in concurs a infractiunilor prevazute de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 – initiere sau constituire a unui grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunii de trafic de migranti si art. 71 alin. 1 din OUG 105/2001 – trafic de migranti, prin sentinta penala nr. 78 din 28 februarie 2008 a T r i b u n a l u l u i A r a d, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 145/A/20 octombrie 2008 a Curtii de A p e l T i m i s o a r a, Constata ca persoana condamnata G. E. a fost arestata cu incepere de la data de 06.04.2007 pana in prezent. Cheltuielile judiciare efectuate in cauza, in cuantum de 250 lei, raman in sarcina statului. Onorariul pentru aparator din oficiu in suma de 200 lei va fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei. Cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transferul în România al persoanelor condamnate în străinătate

Transferul în România al persoanelor condamnate în străinătate în vederea continuării executării pedepsei. Lipsa consimţământului statului de condamnare şi al persoanei condamnate la efectuarea transferului. Restituirea dosarului la parchet

Recunoaşterea hotărârii străine de condamnare a unui cetăţean român şi punerea ei în executare, în sensul transferului executării pedepsei în România, este condiţionată de primirea de către Ministerul Justiţiei a declaraţiei de consimţământ de la statul de condamnare, condiţie generală prevăzută de art. 5 lit. f) din Legea nr. 756/2001.

(Sentinţa nr. 33 din 12 mai 2003 – Secţia a Il-a penală)

Prin rezoluţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti din 8 mai 2003, a fost sesizată Curtea de Apel Bucureşti în vederea recunoaşterii şi punerii în executare a hotărârii pronunţate de Tribunalul Central al Sectoarelor din Pesta, cu privire la persoana condamnatului I.P., în procedura soluţionării cererii de transferare pentru continuarea executării pedepsei, formulată de Ministerul Justiţiei din Republica Ungară.

S-a reţinut că prin Sentinţa nr. 9.B.X.33.316/2001/35 a Tribunalului Central al Sectoarelor din Pesta, rămasă definitivă şi executorie chiar în ziua pronunţării sale, respectiv 3 ianuarie 2002, s-a dispus condamnarea cetăţeanului român I.P. la 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea, în calitate de coautor, a tentativei la infracţiunea de tâlhărie, prevăzută în art. 321 din Codul penal ungar, care are corespondent în art. 20 – 211 alin. 2 lit. a) din Codul penal, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, în legislaţia penală română.

Persoana condamnată s-a opus transferării în vederea continuării executării pedepsei în România, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 3 pct. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferului persoanelor condamnate, întrucât condamnarea pronunţată conţine şi măsura expulzării de pe teritoriul Republicii Ungare şi interdicţia de intrare în ţară timp de 5 ani.

Examinând actele aflate la dosar, Curtea a constatat că acesta este incomplet, în speţă, este vorba despre ipoteza reglementată de secţiunea a 2-a a Legii nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, respectiv aceea a statului român ca stat de executare, situaţie în care, potrivit art. 25 alin. (2) din lege, sesizarea instanţei competente pentru recunoaşterea hotărârii străine şi pentru punerea ei în executare este condiţionată de primirea de către Ministerul Justiţiei a declaraţiei de consimţământ de la statul de condamnare, condiţie generală prevăzută de art. 5 lit. f) din aceeaşi lege.

Or, la dosarul cauzei nu există din partea Ministerului Justiţiei din Ungaria decât o adresă prin care s-a solicitat Ministerului Justiţiei din România să transmită dacă acesta din urmă are intenţia să facă demersuri care să conducă la transferul persoanei condamnate.

O asemenea adresă nu poate suplini o dovadă expresă a consimţământului statului de condamnare la transferarea persoanei în cauză, sens în care Curtea a restituit dosarul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în vederea completării lui potrivit celor sus-menţionate, avându-se totodată în vedere şi îndeplinirea întocmai a condiţiilor prevăzute de art. 18 din lege, în sensul existenţei unei declaraţii privind consimţământul la transfer din partea persoanei condamnate, obţinută de Oficiul Consular Român din Ungaria, precum şi a unui înscris asupra situaţiei sociale şi familiale a condamnatului.

NOTĂ:

în reglementarea actuală – Legea nr. 302/2004, titlul VI – existenţa celor 2 cerinţe, consimţământul persoanei condamnate şi a statului de condamnare este reglementată în art. 129 lit. d) şi f) din lege – Condiţiile transferării.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer executare pedeapsă Omor

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti sub nr. 1145/2/2010 din 8.02.2010, condamnatul … a solicitat recunoaşterea sentinţei penale 10.B.742/2005 /85 a Judecătoriei Budakőrnyéki din Republica Ungară, definitivă şi executorie prin decizia penală nr. 2.Bf 352/2009/14 a Tribunalului Judeţean Pesta şi a încheierii din 03.06.2010, punerea în executare a hotărârii penale şi transferarea executării pedepsei de 3 ani închisoare într-un penitenciar din România şi deducerea din această pedeapsă a perioadei de privaţiune executată de la 04.02.2005 la 02.03.2005.

În motivarea cererii se arată că şi-a exprimat consimţământul în vederea transformării executării pedepsei într-un penitenciar din România.

Cererii i-au fost ataşate următoarele înscrisuri: declaraţie autentificată sub nr. 59/2010, sentinţa penală 10.B.742/2005 /85 a Judecătoriei Budakőrnyéki din Republica Ungară, copie tradusă, decizia penală nr. 2.Bf 352/2009/14 a Tribunalului Judeţean Pesta, copie tradusă, cererea de predare în România cu scopul îndeplinirii pedepsei cu privare de libertate adresată Ministerului de Justiţie din Ungaria. Prin sentinţa penală nr. 72/04.03.2010 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bacău , cauza fiind înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3695/180/2010 din 10.03.2010.

În cauză s-a ataşat dosarul 308/32/2010 a Curţii de Apel Bacău şi dosarul nr. 12651/180/2010 din 4.08.2010 al Judecătoriei Bacău.

Prin sentinţa penală nr. 37/14.01.2011 a Judecătoriei Bacău, s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Buhuşi, dosarul fiind înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 28.07.2011 sub nr. 3695/180/2010.

Condamnatul şi-a precizat cererea solicitând conversiunea condamnării conform art. 159 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală 10.B.742/2005 /85 a Judecătoriei Budakőrnyéki din Republica Ungară pronunţată la data de 21.04.2009, … a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare executabilă în regim deschis pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.187 al.1 şi al 2 lit. c Cod penal şi s-a computat detenţia preventivă de la 04.02.2005 la 02.03.2005. Sentinţa a rămas definitivă prin decizia penală a Tribunalului Pesta nr. 2.Bf 352/2009/14 la data de 24.11.2009.

S-a reţinut că la data de 04.02.2005 ora 2,55 condamnatul conducea autoturismul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare … pe drumul naţional nr.5, în zona localităţii Ocsa , în condiţii de vizibilitate nocturnă, pe o porţiune de drum fără iluminare publică şi cu viteză de 80- 90 km/h.

În cursul deplasării inculpatul a pătruns datorită neatenţiei pe banda din stânga cu o vitează de aproximativ 70-75 km /h şi a intrat în coliziune cu autoturismul conduc de … . În urma accidentului a decedat conducătorul auto şi celelalte două persoane aflate în autoturism …

Instanţa reţine că … a fost predat de România , Republicii Ungare la data de 24.07.2008, în baza mandatului european de arestare 10.B.742/2005/34, emis de Judecătoria Budakőrnyéki .

Curtea de Apel Bacău cu ordinul 409/32/2008 din 16.07.2008 a dispus predarea acestuia sub condiţia prevăzută de dispoziţiile art. 87 al.2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală modificată şi competentă în sensul că în situaţia în care împotriva persoanei predate se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, aceasta să fie transferată în România pentru executarea acesteia.

Aflându -se sub îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 87 al.2 din Legea 302/2004, autorităţile ungare n-au dispus încarcerara condamnatului.

Concomitent cererii condamnatului autorităţile ungare au înaintat cererea de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine pronunţată faţă de …, cererea făcând obiectul dosarului 308/2010 al Curţii de Apel Bacău.

Instanţa reţine că autorităţile ungare au respectat convenţia impusă de statul membru de executare ( în speţă România) iar condamnatul s-a întors în ţară.

Instanţa reţine de asemenea că potrivit art.133 din Legea 302/2004 republicată ,,recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate de instanţele judecătoreşti din străinătate, sau a altor acte judiciare străine se poate face şi pe cale principală de către instanţele de judecată sesizate în acest scop ’’[…] de către condamnat sau procuror.

Potrivit art. 132 al.4 din Legea 302/2004 instanţa ,, [..] dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile legale recunoaşte hotărârea penală străină sau actele judiciare străine, iar în cazul în care pedeapsa pronunţată prin acea hotărâre nu a fost executată sau a fost executată numai în parte , substituie pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsă neexecutată o pedeapsă corespunzătoare potrivit legii penale române.

Potrivit art. 159 din Legea 302/2004 ,, dacă felul pedepsei aplicate sau durata acesteia este incompatibilă cu legislaţia română, statul român poate prin hotărâre judecătorească să adapteze aceasta pedeapsă la acea prevăzută de legea românească pentru faptele care au atras condamnarea .Această pedeapsă trebuie să corespundă atât cât e posibil în ceea ce priveşte felul pedepsei aplicate prin hotărârea statului de condamnare şi în nici un caz, nu poate să agraveze situaţia condamnatului,, iar potrivit al.2 ,, în cazul schimbării condamnării se aplică procedura prevăzută de legislaţia română’’ instanţa română urmând să respecte anumite condiţii enumerate expres.

Potrivit adresei Ministerului Administraţiei Publice şi Justiţiei al Ungariei – Departamentul Drept Penal Internaţional nr. XX – NBSKFO/449/06.04.2012, adresată Ministerului Justiţiei al României, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară – Serviciul de Cooperare Judiciară în materie penală rezultă că „potrivit legislaţiei maghiare dacă persoana se află în detenţie, pedeapsa aplicată trebuie executată în cadrul unei instituţii penale. Cu toate acestea, dacă persoana vizată este în libertate, pedeapsa trebuie executată la domiciliu (fără privare de libertate)”.

Condamnatul se află în stare de libertate.

Prin hotărârea instanţei străine, condamnatului …. i s-a aplicat pedeapsa de 3 ani închisoare executabilă în regim deschis, această formă fiind individualizată şi dispusă de către instanţa de judecată.

Ori, în legislaţia română art.27 al.1 din Lg.275/2006 privind regimul executării pedepselor prevede că individualizarea regimului de executare a pedepsei private de libertate se stabileşte de o comisie în funcţie de anumite criterii lăsate la aprecierea acesteia potrivit art.14 din lege.

Regimul deschis potrivit art.24 din Lg.275/2006 se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.

În consecinţă, instanţa apreciază că cererea condamnatului este întemeiată şi urmează a fi admisă.

Urmează ca instanţa să dispună recunoaşterea sentinţei penale 10 B.742/2005/85 a Judecătoriei Budakőrnyéki din Republica Ungaria, definitivă prin decizia penală 2 Bf 352/2009/14 a Tribunalului Judeţean Pesta şi a încheierii din 03.06.2010 a aceleaşi instanţe, a dispune punerea în executare a pedepsei de mai sus, în România.

În temeiul art.159 din Lg.302/2004, va dispune conversiunea pedepsei de 3 ani închisoare executabilă în regim deschis, aplicată prin sentinţa penală 10B 742/2005/85 în pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art.178 al.2,5 Cod penal român.

În temeiul art.861 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Va stabili termenul de încercare de 5 ani, potrivit art.86/2 Cod penal.

În temeiul art.86/5 pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune unor măsuri de supraveghere.

În temeiul art.359 Cod procedură penală, va atrage atenţia condamnatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art.86/4 Cod penal (care au ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Va interzice condamnatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza aIIa, b Cod penal pe durata şi în condiţiile art.71 al.2 Cod penal, iar în temeiul art.71 al.5 Cod penal va suspenda pedeapsa accesorie aplicată condamnatului.

În temeiul art.159 al.2 lit.c din lg.302/2004, va deduce din pedeapsa de executat perioada arestării preventive de la 04.02.2005 la 02.03.2005, precum şi perioada de detenţie pentru extrădare de la 14.07.2008 la 25.07.2008.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer persoana condamnata. Dreptul la viata privata

Transfer persoana condamnata. Dreptul la viata privata.

Existenta unei masuri de expulzare nu atrage automat admiterea cererii
de transfer a persoanei condamnate, chiar în lipsa acordului acesteia.
Dispozitiile art.3 din Protocolul aditional la  Conventia privind transferul
persoanelor condamnate nu justifica transferul, cu încalcarea dispozitiilor
art.8 din CEDO.

(sentinta penala nr.18/04.04.2003 – CAB -Sectia I-a Penala)

Prin sesizarea nr.416/II-5/2003 din 18.03.2003, Parchetul de pe lânga
Curtea de Apel Bucuresti a solicitat în baza prevederilor Legii nr.756/2001,
recunoasterea, pe cale principala, a sentintei nr.15.B.478/2000/20 a
Tribunalului Capitalei Ungariei, prin care numitul C.M.R. (cetatean român) a
fost condamnat la 7 ani închisoare, pentru comiterea, o data, a unor acte de
violenta împotriva unui functionar public aflat în exercitiul functiunii, o data, cu
mâna armata, a unor acte de violenta împotriva unui functionar public aflat în
exercitiul functiunii, de 5 ori a infractiunii de tâlharie si de doua ori a
infractiunii de vatamare corporala grava, una din fapte ramânând în faza de
tentativa, prev.de art.229 al.1 si 2 , art.321 alin.1 si art.170 alin. 1 si 2 din
Codul penal ungar.
Aceasta sentinta a ramas definitiva prin hotarârea nr.Bf.I.2497/2001/4
din data de 9 aprilie 2002 a Curtii Supreme de Justitie.
În temeiul art.25 cu referire la art.25 alin.2 din Legea nr.756/2001,
Curtea de Apel Bucuresti este competenta sa solutioneze prezenta cauza.
Curtea a constatat ca sesizarea Parchetului de pe lânga Curtea de Apel
Bucuresti este însotita de informatiile prevazute de art.9 alin.3 din Legea
nr.756/2001 si documentele precizate în art.10 alin.2 din aceeasi lege.
În fapt, s-a retinut ca, la data de 14.07.2002, numitul C.M.R. a
deposedat, prin violenta, în loc public, partea vatamata N.I., de 3 lantisoare
din aur; la data de 16.07.2000, în orasul Budapesta, acesta a lovit cu pumnul
pe partea vatamata H.N.E. si i-a sustras de la gât 3 lantisoare din aur; la data
de 21.07.2000 în orasul Budapesta, acelasi inculpat a lovit cu pumnul si a
smuls de la gâtul partii vatamate G.J. 3 lantisoare din aur, victima suferind
leziuni la cap,nas, gura si fractura osului nazal, necesitând 8 zile îngrijiri
medicale.
S-a mai retinut ca numitul C.M.R., la 23.07.2000, în Budapesta , si a
deposedat-o de un lantisor din aur; la data de 26.07.2000, susnumitul  a lovit
pe partea vatamata B.I. si i-a sustras de la gât un lantisor din aur, în valoare
de 10.000 forinti, victima suferind o plaga ce a necesitat 8 zile îngrijiri
medicale si pentru a-si asigura scaparea a lovit mai multi politisti, care
încercau sa-l retina.
Curtea a constatat ca faptele comise de numitul C.M.R. în Republica
Ungara si pentru care a fost condamnat în  baza Codului penal ungar au
corespondent în legislatia româna, întrunind elementele constitutive ale
infractiunii de tâlharie (5 fapte) si ultraj (doua fapte), prev. si ped. de art.211
al.1 si 2, lit.a. si d Cod penal, si respectiv art.239 alin.2 si 3  Cod penal, cu
aplicarea art.33 lit.a Cod penal si pedepsite cu închisoare de la 5 la 20 ani.
Condamnatul C.M.R. se afla încarcerat în Penitenciarul cu Regim Sever
si Moderat din Budapesta.
Curtea a constatat ca natura juridica si durata pedepsei de 7 ani
închisoare, aplicata numitului C.M.R. în Ungaria sunt compatibile cu legislatia
româna, în sensul ca hotarârea a fost pronuntata de o instanta competenta,
nu contravine ordinii publice din România si poate produce efecte juridice în
tara, potrivit legislatiei române.
Totodata, Curtea a retinut ca nu este necesara adaptarea acestei
pedepse si nici conversiunea condamnarii, potrivit disp.art.21 al.2 si art.22 din
Legea nr.756/2001.

Sentinta a ramas definitiva prin nerecurare.

NOTA:  Transferul este legat de punerea în executare a sentintelor ce
implica privarea de libertate în interesul reintegrarii condamnatului în tara de
origine.
Consimtamântul persoanei condamnate subliniaza ratiunea legii legata
de personalizarea masurii de transfer luata în interesul persoanei
condamnate.
Chiar în conditiile art.3 al Protocolului aditional  (ordin de expulzare)
opinia persoanei condamnate trebuie luata în considerare.
Potrivit prevederilor art.3 din Protocolul aditional la Conventia
Europeana asupra transferarii persoanelor condamnate, ratificat de România
prin O.G. nr.92/1999, statul de executare poate, la cererea statului de
condamnare sa îsi dea acordul pentru transferarea persoanei condamnate
fara consimtamântul acesteia din urma, atunci când condamnarea pronuntata
împotriva acesteia contine o masura de expulzare ori de conducere la
frontiera.
La examinarea cererii nu se poate face abstractie de motivele pentru
care condamnatul a refuzat transferul.
În cauza, transferul condamnatului în România nu ar încalca dispozitiile
art.8 din CEDO, interferând cu viata sa privata si de familie.
Legea permite executarea pedepsei în România, condamnatul are
legaturi cu cei ramasi în România, neavând legaturi de familie în Ungaria.
Amestecul autoritatilor publice este permis în ceea ce priveste viata
privata si de familie, atunci când este prevazut de lege si în masura în care
constituie o masura care într-o societate democratica este necesara pentru
securitatea nationala, siguranta publica, buna starea economica a tarii,
apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii sau moralei
ori protejarea drepturilor si libertatilor altora.
Curtea a apreciat corect ca ingerinta este prevazuta de lege, si este
necesara într-o societate  democratica.
Fara a ignora dreptul statului, pe teritoriul careia a fost condamnat
intimatul, de a controla intrarea, sederea si expulzarea strainilor pe teritoriul
national, trebuie avute în vedere si hotarârile Curtii Europene  în conformitate
cu care deciziile ce constituie o  interferenta cu drepturile garantate de art.8
paragraf 1 pot fi luate doar daca sunt justificate de o necesitate sociala
presanta si sunt proportionale cu scopul urmarit, deci  daca sunt necesare
într-o societate democratica.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer condamnat din Anglia in Romania

In conformitate cu art. 151 din Legea nr. 302/2004, prevederile art. 149, referitoare la procedura de solutionare a cererii privind transferarea persoanei condamnate in vederea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate.

 

Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii persoanei condamnate sunt incalcate in cazul in care persoana condamnata a fost citata la penitenciarul din statul de condamnare, insa dovada de comunicare a citatiei nu a fost returnata instantei.

2. In cazul in care curtea de apel a fost sesizata in procedura de transferare a persoanelor condamnate, conform art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, pentru recunoasterea hotararii straine si punerea in executare a acesteia, curtea de apel nu poate dispune restituirea cauzei la procuror, intrucat o astfel de solutie nu are fundament juridic in dispozitiile Legii nr. 302/2004, care impun judecarea cererii de transferare de urgenta si cu precadere. Daca instanta considera ca sunt necesare informatii suplimentare sau documente ajutatoare in sensul art. 149 alin. (1) raportat la art. 134 din aceeasi lege, le poate solicita autoritatilor competente.

(Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1276 din 6 aprilie 2009)

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer condamnat din Germania in Romania

In conformitate cu art. 151 din Legea nr. 302/2004, prevederile art. 149, referitoare la procedura de solutionare a cererii privind transferarea persoanei condamnate in vederea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate.

Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii persoanei condamnate sunt incalcate in cazul in care persoana condamnata a fost citata la penitenciarul din statul de condamnare, insa dovada de comunicare a citatiei nu a fost returnata instantei.

2. In cazul in care curtea de apel a fost sesizata in procedura de transferare a persoanelor condamnate, conform art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, pentru recunoasterea hotararii straine si punerea in executare a acesteia, curtea de apel nu poate dispune restituirea cauzei la procuror, intrucat o astfel de solutie nu are fundament juridic in dispozitiile Legii nr. 302/2004, care impun judecarea cererii de transferare de urgenta si cu precadere. Daca instanta considera ca sunt necesare informatii suplimentare sau documente ajutatoare in sensul art. 149 alin. (1) raportat la art. 134 din aceeasi lege, le poate solicita autoritatilor competente.

(Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1276 din 6 aprilie 2009)

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer condamnat din Statele Unite-USA in Romania

In conformitate cu art. 151 din Legea nr. 302/2004, prevederile art. 149, referitoare la procedura de solutionare a cererii privind transferarea persoanei condamnate in vederea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate.

Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii persoanei condamnate sunt incalcate in cazul in care persoana condamnata a fost citata la penitenciarul din statul de condamnare, insa dovada de comunicare a citatiei nu a fost returnata instantei.

2. In cazul in care curtea de apel a fost sesizata in procedura de transferare a persoanelor condamnate, conform art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, pentru recunoasterea hotararii straine si punerea in executare a acesteia, curtea de apel nu poate dispune restituirea cauzei la procuror, intrucat o astfel de solutie nu are fundament juridic in dispozitiile Legii nr. 302/2004, care impun judecarea cererii de transferare de urgenta si cu precadere. Daca instanta considera ca sunt necesare informatii suplimentare sau documente ajutatoare in sensul art. 149 alin. (1) raportat la art. 134 din aceeasi lege, le poate solicita autoritatilor competente.

(Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1276 din 6 aprilie 2009)

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer condamnat din Italia in Romania

In conformitate cu art. 151 din Legea nr. 302/2004, prevederile art. 149, referitoare la procedura de solutionare a cererii privind transferarea persoanei condamnate in vederea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate.

Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii persoanei condamnate sunt incalcate in cazul in care persoana condamnata a fost citata la penitenciarul din statul de condamnare, insa dovada de comunicare a citatiei nu a fost returnata instantei.

2. In cazul in care curtea de apel a fost sesizata in procedura de transferare a persoanelor condamnate, conform art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, pentru recunoasterea hotararii straine si punerea in executare a acesteia, curtea de apel nu poate dispune restituirea cauzei la procuror, intrucat o astfel de solutie nu are fundament juridic in dispozitiile Legii nr. 302/2004, care impun judecarea cererii de transferare de urgenta si cu precadere. Daca instanta considera ca sunt necesare informatii suplimentare sau documente ajutatoare in sensul art. 149 alin. (1) raportat la art. 134 din aceeasi lege, le poate solicita autoritatilor competente.

(Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1276 din 6 aprilie 2009)

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer condamnat din Spania in Romania

In conformitate cu art. 151 din Legea nr. 302/2004, prevederile art. 149, referitoare la procedura de solutionare a cererii privind transferarea persoanei condamnate in vederea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate.

Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii persoanei condamnate sunt incalcate in cazul in care persoana condamnata a fost citata la penitenciarul din statul de condamnare, insa dovada de comunicare a citatiei nu a fost returnata instantei.

2. In cazul in care curtea de apel a fost sesizata in procedura de transferare a persoanelor condamnate, conform art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, pentru recunoasterea hotararii straine si punerea in executare a acesteia, curtea de apel nu poate dispune restituirea cauzei la procuror, intrucat o astfel de solutie nu are fundament juridic in dispozitiile Legii nr. 302/2004, care impun judecarea cererii de transferare de urgenta si cu precadere. Daca instanta considera ca sunt necesare informatii suplimentare sau documente ajutatoare in sensul art. 149 alin. (1) raportat la art. 134 din aceeasi lege, le poate solicita autoritatilor competente.

(Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1276 din 6 aprilie 2009)

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transferarea persoanelor condamnate. Procedura. Solutii

In conformitate cu art. 151 din Legea nr. 302/2004, prevederile art. 149, referitoare la procedura de solutionare a cererii privind transferarea persoanei condamnate in vederea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate.

Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii persoanei condamnate sunt incalcate in cazul in care persoana condamnata a fost citata la penitenciarul din statul de condamnare, insa dovada de comunicare a citatiei nu a fost returnata instantei.

2. In cazul in care curtea de apel a fost sesizata in procedura de transferare a persoanelor condamnate, conform art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, de catre procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, pentru recunoasterea hotararii straine si punerea in executare a acesteia, curtea de apel nu poate dispune restituirea cauzei la procuror, intrucat o astfel de solutie nu are fundament juridic in dispozitiile Legii nr. 302/2004, care impun judecarea cererii de transferare de urgenta si cu precadere. Daca instanta considera ca sunt necesare informatii suplimentare sau documente ajutatoare in sensul art. 149 alin. (1) raportat la art. 134 din aceeasi lege, le poate solicita autoritatilor competente.

(Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1276 din 6 aprilie 2009)

Prin rezolutia nr. 3120/II-5/2008 din 31 iulie 2008 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti s-a solicitat, in baza art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, recunoasterea sentintei penale nr. 305/2007 a Judecatoriei Penale nr. 7 din Sevilla, Spania, privind pe  condamnatul M.I., cetatean roman, si transferarea acestuia in vederea continuarii executarii pedepsei de 5 ani inchisoare intr-un penitenciar din Romania.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala si pentru cauze cu minori si de familie, a dispus, prin sentinta penala nr. 305/F din 26 noiembrie 2008, trimiterea cauzei la parchet, in vederea obtinerii tuturor relatiilor necesare solutionarii cererii de transfer formulate de condamnatul M.I. si pentru legala sesizare a instantei.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a considerat ca materialul inaintat de parchet este incomplet in raport cu dispozitiile art. 143, art. 149 si art. 129 lit. f) din Legea nr. 302/2004, lipsind acordul expres al statului spaniol cu privire la transferarea persoanei condamnate si cazierul judiciar din Spania al acesteia.

Totodata, s-a mai constatat ca nu s-a verificat daca persoana condamnata este in stare de detentie si la ce penitenciar, in vederea indeplinirii procedurii de citare, conform art. 151 cu referire la art. 139 alin. (4) din Legea nr. 302/2004.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, care a sustinut ca solutia de desesizare a instantei este nelegala si ca hotararea a fost pronuntata fara ca persoana condamnata sa fi fost legal citata.

S-a solicitat casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare.

Recursul declarat este intemeiat.

1. In conformitate cu dispozitiile art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, „indata ce  Ministerul Justitiei primeste declaratia de consimtamant de la statul de condamnare, transmite documentele procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel  competenta, care, la  randul sau, sesizeaza curtea de apel pentru ca aceasta sa recunoasca hotararea straina si sa o puna in executare”, iar potrivit art. 151 din aceeasi lege, „prevederile art. 149 se completeaza cu cele ale art. 138 si 139.”

Conform art. 139 din Legea nr. 302/2004, cererea se judeca in camera de consiliu cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate.

2. Din examinarea actelor dosarului se constata ca persoana condamnata M.I. se afla la data sesizarii Curtii de Apel Bucuresti in Penitenciarul Sevilla, in executarea pedepsei de 5 ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 305 din 21 septembrie 2007 a Judecatoriei Penale nr. 7 din orasul Sevilla, Spania, pentru savarsirea infractiunilor de furt cu violenta si vatamare corporala, prevazute in art. 147, art. 148 si art. 242 C. pen. spaniol.

In fapt, s-a retinut ca in noaptea de 14/15 aprilie 2007, in jurul orelor 3,30, M.I. si S.C., insotiti de o alta persoana de sex masculin, l-au lovit pe paznicul hotelului A. din Sevilla  si, dupa ce l-au imobilizat, au sustras bani si obiecte din casetele de valoare situate in spatiul din incinta hotelului.

Potrivit actelor comunicate de autoritatile judiciare spaniole, condamnatul M.I. a inceput executarea pedepsei la 7 mai 2007, aceasta urmand sa fie considerata executata la 4 mai 2012.

3. Prin declaratia pe care a dat-o la 14 martie 2008 in Penitenciarul Sevilla, persoana condamnata si-a exprimat consimtamantul la transferarea pentru continuarea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania, iar autoritatile judiciare spaniole si-au dat acordul la transfer, sesizand Ministerul roman al Justitiei pentru declansarea procedurii de transferare a persoanei condamnate, toate acestea fiind urmate de investirea instantei competente.

4. Rezulta din dosarul instantei de fond ca, in vederea solutionarii sesizarii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, persoana condamnata a fost citata la Penitenciarul Sevilla, fara ca dovada de comunicare a actului sa fie returnata instantei.

Asa fiind, au fost incalcate dispozitiile legale evocate referitoare la obligativitatea citarii persoanei condamnate.

5. Pe de alta parte, se constata ca solutia de restituire a sesizarii catre procuror nu are fundament juridic in dispozitiile Legii nr. 302/2004, acest act normativ impunand judecarea cererii de transferare de urgenta si cu precadere.

In ipoteza in care instanta ar fi considerat necesare informatii suplimentare de la autoritatea judiciara straina ori inscrisuri ajutatoare in sensul art. 149 alin. (1) raportat la art. 134 din acelasi act normativ, nimic nu o  impiedica sa le solicite autoritatilor competente.

6. Fata de considerentele ce preced, constatand intemeiate criticile formulate, Inalta Curte de Casatie si Justitie, in baza art. 38515 pct. 2 lit. c) C. proc. pen., a admis recursul declarat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti impotriva sentintei penale nr. 305/F din 26 noiembrie 2008, a casat sentinta penala atacata si a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti.

In vederea solutionarii cauzei, instanta de fond urmeaza a proceda la citarea legala a persoanei condamnate M.I. aflata, conform actelor depuse in recurs, la Penitenciarul din Huelva, Spania si de a aprecia asupra necesitatii unor inscrisuri ajutatoare.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transfer condamnati -ROMANIA

In cazul in care aveti persoane apropiate (rude, prieteni) care executa pedepse privative de libertate in penitenciare din strainatate.

Legislatia romana permite ca persoanele condamnate in strainatate si care indeplinesc anumite conditii sa isi execute pedeapsa cu inchisoarea in Romania.
In cazul in care o persoana condamnata in strainatate doreste sa isi continue executarea pedepsei in Romania, aceasta are posibilitatea sa formuleze o cerere adresata conducerii penitenciarului in care se afla prin care sa solicite transferul in tara in vederea continuarii executarii pedepsei in Romania. Odata sesizata, conducerea penitenciarului va face demersurile necesare la Ministerul de Justitie al tarii respective, care, dupa verificarea conditiilor necesare, va intocmi un dosar pe care il va trimite Ministerului de Justitie din Romania.
Ministerul de Justitie din Romania va verifica si acesta indeplinirea conditiilor necesare si va sesiza Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Acesta din urma va sesiza instanta de judecata, respectiv Curtea de Apel Bucuresti si va depune dosar in instanta in vederea recunoasterii si punerii in executare a sentintei/sentintelor pronuntate de autoritatile straine, privind transferarea condamnatului pentru continuarea executarii pedepsei intr-un penitenciar din Romania.
Toata aceasta procedura este relativ complicata si de durata si este bine sa beneficiati de sprijinul unui avocat specializat in acest domeniu si care va poate ajuta facand demersurile necesare. Cu atat mai mult cu cat dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti va ajunge pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, urmand sa se stabileasca termen de judecata. Instanta de judecata va verifica inca odata indeplinirea conditiile prevazute de lege pentru admiterea unei astfel de cereri de transfer si va dispune in consecinta.
Totodata, in fata instantei, avocatul ales de dvs va putea solicita si deducerea (scaderea) din pedeapsa ramasa de executat a perioadei deja executata in strainatate.
Sentinta penala pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Informaţii privind procedura transfer condamnat Romania

Puteţi să vă exprimaţi dorinţa de a fi transferat fie pe lângă autorităţile Statului de condamnare, fie pe lângă autorităţile române – Ministerul Justiţiei.

            Dacă autorităţile Statului de condamnare iau în considerare transferarea dv., ele vor furniza autorităţilor române informaţii privind persoana dv., împrejurările în care aţi fost declarat vinovat şi condamnat, precum şi natura şi durata pedepsei care  v-a fost aplicată. Dacă autorităţile române iau în considerare transferarea dv., ele vor furniza, la rândul lor informaţii privind natura şi durata pedepsei ce trebuie s-o executaţi după transferarea dv.)[1], (indicaţiile privind modalităţile în care pedeapsa ce v-a fost aplicată ar putea fi transformată după transferarea dv.)[2], împreună cu informaţiile privind aranjamentele în materie de predare, liberare condiţionată etc., în România (Statul de executare).
            Dacă cele două State îşi dau acordul la transferarea dv., veţi fi întrebat, după primirea şi examinarea informaţiilor furnizate de (Statul de executare), dacă consimţiţi să fiţi transferat în baza convenţiei.
            Procedura este similară în cazul în care România este statul de condamnare, iar dumneavoastră, cetăţean străin condamnat definitiv în România, solicitaţi transferarea în statul de origine.
Ø      În România, decizia aparţine Curţii de Apel competente, iar Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală care primeşte / transmite asemenea cereri, efectuând examenul de regularitate internaţională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (Titlul VI – „Transferarea persoanelor condamnate”)
Protocolul adiţional din 18 decembrie 1997 reglementează două noi ipoteze: preluarea executării pedepsei, în cazul în care condamnatul se refugiază pe teritoriul statului de cetăţenie care refuză extrădarea (art. 2), şi transferarea condamnaţilor împotriva cărora, prin hotărârea de condamnare, s-a dispus şi măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră. În ultimul caz nu se mai cere consimţământul condamnatului, ci doar opinia acestuia.
România a încheiat şi câteva tratate bilaterale în materie, cel mai recent intrat în vigoare (26 mai 2006), fiind Acordul între România şi Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003 (L 83/2006).

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Care va fi pedeapsa de executat după transferare-CONDAMNAT ?

Legea română permite atât soluţia continuării executării, cât şi soluţia conversiunii condamnării.
ü      Dacă transferarea dv. a avut loc, condamnarea dv. va fi executată în conformitate cu legea română.
Eventuala urmărire penală pentru alte infracţiuni
Aflaţi că, în caz de transferare, autorităţile române vă pot urmări, judeca sau deţine pentru orice altă infracţiune decât cea care se află la baza condamnării actuale.
Graţiere, amnistie, comutare
Transferarea dv. nu vă împiedică să beneficiaţi de o graţiere, amnistie sau o comutare a pedepsei, susceptibilă de a fi acordată fie de Statul de condamnare, fie de România (Statul de executare).
Revizuirea hotărârii iniţiale
            Dacă apar fapte noi după transferarea dv. şi justifică, după părerea dv., o revizuire a hotărârii iniţiale dată în Statul de condamnare, îi revine Statului de condamnare sarcina de a statua asupra oricăror cereri de revizuire.
Încetarea executării
            Dacă pentru orice motiv, pedeapsa iniţial aplicată în Statul de condamnare încetează să fie executorie în acel stat, autorităţile române , de îndată ce sunt informate, ordonă eliberarea dv. De asemenea, dacă pedeapsa executată în România încetează să fie executorie în acel stat, nu veţi mai fi obligat să executaţi pedeapsa iniţială, aplicată în Statul de condamnare, în cazul în care vă reîntoarceţi acolo.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Cine poate beneficia de o transferare CONDAMNAT către România?

  Puteţi beneficia de o transferare către România (Statul de executare) dacă sunt îndeplinite în totalitate următoarele condiţii:

a.      sunteţi considerat cetăţean al României;
b.      hotărârea judecătorească prin care aţi fost condamnat este definitivă;
c.      ca regulă, vă rămân de executat cel puţin 6 luni din pedeapsă, deşi, în condiţii excepţionale, această durată poate fi inferioară; şi
d.      dacă infracţiunea pentru care aţi fost judecat şi condamnat  constituie infracţiune conform legii române.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Cine trebuie să consimtă la transferare-ROMANIA

Cine trebuie să consimtă la transferare?

Transferarea necesită:
a.      consimţământul persoanei în cauză sau, dacă este cazul, cel al reprezentantului său legal (consimţământul nu mai este necesar, ci doar avizul condamnatului, când prin hotărârea de condamnare s-a luat şi măsura de siguranţă a expulzării sau măsura conducerii la frontieră, dacă prin convenţia aplicabilă se prevede astfel);
b.     acordul Statului în care ea a fost condamnată (Statul de condamnare); şi
c.     acordul Statului către care se solicită transferarea (Statul de executare).

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Transferarea persoanelor condamnate-ROMANIA

Transferarea persoanelor condamnate

 Transferarea persoanelor condamnate este o formă de cooperare internaţională ce are la bază în primul rând raţiuni umanitare şi ca obiectiv facilitarea reintegrării sociale a condamnaţilor, care este mult mai uşor de realizat în ţara de origine.
În baza dispoziţiilor tratatelor bilaterale sau a convenţiilor multilaterale pertinente în această materie, persoanele condamnate în străinătate  au dreptul de a solicita transferarea în statele de origine.
Cea mai importantă convenţie multilaterală în această materie este Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg, la 21 martie 1983, la care sunt parte statele membre ale Consiliului Europei, dar şi câteva state nemembre (Australia, Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Costa Rica, Israel, Japonia, Mauritius, Panama, Tonga, Trinidad – Tobago, Statele Unite ale Americii şi Venezuela).
Condiţia esenţială pentru realizarea transferului în temeiul acestei convenţii este consimţământul condamnatului.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si https://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe https://www.coltuc.ro/intrebari

Am lansat o noua rubrica pe blog:”TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE”

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în regim de detenţie în strainatate aceştia se supun jurisdicţiei acestui stat şi răspund pentru încălcarea legislaţiei în faţa autorităţilor italiene locale.

 

 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, asemenea celor ale altor state, nu pot exonera persoanele reţinute, arestate sau condamnate de rigorile legii locale şi nici nu pot interveni în procedurile judiciare. Pentru aceste probleme este necesar ca cei în cauză să colaboreze cu apărătorul legal pe care îl au. Casa de avocatura Coltuc intrumenteaza peste 500 de dosare de acest fel

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0040745150894

 

TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE

Casa de avocatura Coltuc ocupa locul I in randul caselor de avocatura care transfera condamnati in Romania- peste 500 dosare.Transferarea persoanelor condamnate este o formă de cooperare internaţională ce are la

 

 

bază în primul rând raţiuni umanitare şi ca obiectiv facilitarea reintegrării sociale a condamnaţilor, care este mult mai uşor de realizat în ţara de origine.

În baza dispoziţiilor tratatelor bilaterale sau a convenţiilor multilaterale pertinente în această materie, cetăţenii români au dreptul de a solicita transferarea în România.

Cea mai importantă convenţie multilaterală în această materie este Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg, la 21 martie 1983, la care sunt parte statele membre ale Consiliului Europei, dar şi câteva state nemembre (Australia, Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Costa Rica, Israel, Japonia, Mauritius, Panama, Tonga, Trinidad – Tobago, Statele Unite ale Americii şi Venezuela).

Dispoziţiile convenţiei reglementează relaţiile dintre statul de condamnare şi statul de executare, în sensul că stabileşte din punct de vedere procedural cadrul juridic internaţional în materia transferării persoanelor condamnate, în vederea coordonării conduitei statelor implicate, fără a se institui însă în sarcina acestora obligaţia de a admite întotdeauna cererea de transferare sau de  a-şi exprima acordul în acest sens. Astfel, fiecărui stat i se recunoaşte libertatea jurisdicţională, procedura de transferare desfăşurându-se potrivit legislaţiei interne a fiecăruia dintre state.

Condiţia esenţială pentru realizarea transferului în temeiul acestei convenţii este consimţământul condamnatului, afară de cazul în care statul de condamnare i-a aplicat măsura expulzării.

În cele ce urmează vom răspunde unor întrebări frecvente referitoare la condiţiile pentru transferarea condamnaţilor:

1.1.Cine trebuie să consimtă la transferare?

Transferarea necesită:

(a) consimţământul persoanei în cauză sau, dacă este cazul, cel al reprezentantului său legal (consimţământul nu mai este necesar, ci doar avizul condamnatului, când prin hotărârea de condamnare sau printr-un alt act s-a luat şi măsura de siguranţă a expulzării sau măsura conducerii la frontieră, dacă prin convenţia aplicabilă se prevede astfel);

(b) acordul Statului în care ea a fost condamnată (Statul de condamnare); şi

(c) acordul Statului către care se solicită transferarea (Statul de executare).

1.2.Cine poate beneficia de o transferare către România şi cui i se adresează cererea?

Puteţi beneficia de o transferare către România (statul de executare) dacă sunt îndeplinite în totalitate următoarele condiţii:

(a) sunteţi cetăţean al României;

(b) hotărârea judecătorească prin care aţi fost condamnat este definitivă şi nu mai aveţi alte afaceri judiciare în statul de condamnare;

(c) ca regulă, vă rămân de executat cel puţin 6 luni din pedeapsă, deşi, în condiţii excepţionale, această durată poate fi inferioară; şi

(d) dacă infracţiunea pentru care aţi fost judecat şi condamnat  constituie infracţiune conform legii române.

Cererea de transferare se formulează în scris şi se adresează fie statului de condamnare, fie statului român.

Cererea de transferare trebuie să conţină

a) toate datele dvs. de identificare: nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, ale soţiei şi ale copiilor, cetăţenie, studii, ocupaţie, adresa de domiciliu sau de reşedinţă declarată ori cea la care locuiţi efectiv în România şi, eventual, alte date pentru identificarea şi, ulterior, stabilirea situaţiei dvs. personale, locul de deţinere;

b) datele de identificare ale hotărârii de condamnare (instanţa străină care a pronunţat-o, numărul ei)

c) coordonatele exacte ale penitenciarului în care sunteţi deţinut.

În cazul în care optaţi pentru adresarea cererii statului român, cererea trebuie transmisă la

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

Direcţia Drept internaţional şi Tratate

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie penală

Tel: 0040.37. 204 1077

Fax: 0040. 37. 204 1079

E-mail: dreptinternational@just.ro Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România

Cererea dvs. se va înregistra şi va fi repartizată spre soluţionare. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti va informa statul de condamnare despre intenţia dvs. de a fi transferat şi va solicita acestuia transmiterea documentelor fără de care procedura de transfer nu poate continua, respectiv acordul statului de condamnare la transferarea dvs.; copia autentică a hotărârii de condamnare definitivă, precum şi o copie a dispoziţiilor legale aplicabile; un document menţionând durata condamnării deja executate, inclusiv informaţii asupra oricărei detenţii provizorii, asupra reducerii pedepsei, sau un alt act privind stadiul executării condamnării; declaraţia privind consimţământul dvs. la transferare; dacă este cazul, orice raport sau constatare medico-legală ori alte acte medicale care atestă starea fizică şi mintală a dvs., tratamentul care ar trebui urmat în România sau eventualele recomandări pentru continuarea tratamentului, o expunere a faptelor care au atras condamnarea; natura, durata şi data începerii executării pedepsei.

Până la primirea documentaţiei Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti nu poate lua nicio altă măsură, după cum nu poate întreprinde niciun alt demers.

Documentele menţionate mai sus, trebuie transmise Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, pe cale oficială, de către statul de condamnare, şi nu de familia sau avocatul dvs..

În cazul în care Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti din România primeşte o cerere de transferare din partea unui cetăţean român condamnat într-un alt stat, înştiinţează despre această cerere autoritatea centrală din statul de condamnare, căreia îi solicită totodată documentele necesare, precum şi o declaraţie precizând dacă autorităţile competente îşi dau consimţământul la transfer.

Dacă cererea de transferare este refuzată de statul de condamnare, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti veţi fi informat cu precădere.

1.3. Procedura de transferare

De îndată ce Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti primeşte declaraţia de consimţământ de la statul de condamnare, transmite documentele procurorului general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care, la rândul său, sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru ca aceasta să recunoască hotărârea străină şi să o pună în executare.

În cursul procedurii, veţi fi informat cu privire la termenele de judecată. Prin urmare, citaţia emisă de Curtea de Apel Bucureşti sau de Înalta Curte reprezintă o simplă notificare cu privire la cursul procedurii. Nu trebuie să vă prezentaţi în faţa instanţei de judecată.

Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti se motivează în termen de 3 zile şi este supusă recursului în termen de 10 zile de la comunicare. Comunicarea hotărârii către dvs. se face prin fax sau prin alt mijloc de transmitere, la autoritatea centrală din statul de condamnare, de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în cel mai scurt timp posibil.

Dvs. aveţi dreptul de a ataca această hotărâre cu recurs în termen de 10 zile. Tocmai de aceea hotărârea trebuie să vă fie comunicată, comunicare care se realizează, aşa cum s-a arătat, prin intermediul statului de condamnare.

Dovada de comunicare (procesul verbal care să poarte semnătura dvs. şi menţiunea că aţi primit hotărârea) ca şi declaraţia dvs. dacă înţelegeţi sau nu să contestaţi hotărârea Curţii de Apel Bucureşti trebuie să fie transmise Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Nu este suficient să declaraţi că nu mai sunteţi de acord să fiţi transferaţi în România. Trebuie să indicaţi foarte clar una din cele două variante: a) sunt de acord cu hotărârea Curţii de Apel Bucureşti şi nu doresc să declar recurs sau b) nu sunt de acord cu hotărârea Curţii de Apel Bucureşti şi doresc să declar recurs (în acest caz trebuie să menţionaţi care sunt motivele, unul dintre acestea putând fi şi acela că nu mai doriţi să fiţi transferat în România).

Prin urmare, hotărârea dată de Curtea de Apel Bucureşti nu este definitivă de la data pronunţării. Rămâne definitivă la data expirării termenului de 10 zile în care dvs. aveţi dreptul de a declara recurs sau de la data la care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat recursul dvs..

Curtea de apel emite un mandat de executare a pedepsei imediat ce hotărârea a rămas definitivă, pe care Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti îl transmite autorităţii centrale competente din statul de condamnare, în vederea transferării persoanei condamnate.

Predarea dvs. va avea loc, de regulă, pe teritoriul statului de condamnare, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu înştiinţarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Condamnatul transferat în România nu mai poate fi urmărit penal pentru aceeaşi infracţiune care a constituit obiectul condamnării în străinătate.

Refuzul opţional al transferării. Cererea de transferare a persoanei condamnate poate să fie refuzată, în principal, dacă: a) procesul în care s-a pronunţat condamnarea nu s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile pertinente din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; b) împotriva condamnatului s-a pronunţat în România o hotărâre de condamnare pentru aceeaşi faptă ori este în curs o procedură penală având ca obiect aceeaşi faptă pentru care acesta a fost condamnat în străinătate; c) persoana condamnată a părăsit România, stabilindu-şi domiciliul într-un alt stat, iar legăturile sale cu statul român nu mai sunt semnificative; d) persoana condamnată a comis o infracţiune gravă, de natură să alarmeze societatea, sau a întreţinut relaţii strânse cu membri ai unor organizaţii criminale, de natură să facă îndoielnică reinserţia sa socială în România.

1.4. Care va fi pedeapsa de executat după transferare ?

Legea română permite atât soluţia continuării executării, cât şi soluţia conversiunii condamnării.

Potrivit legii române, soluţionarea unei cereri de transferare este de competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti, instanţa putând fie să continue executarea condamnării imediat sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, în condiţiile enunţate la art. 145 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (în continuare Legea nr. 302/2004), fie să schimbe condamnarea, printr-o hotărâre judecătorească, înlocuind astfel pedeapsa aplicată în statul de condamnare printr-o pedeapsă prevăzută de legislaţia română pentru aceeaşi infracţiune, în condiţiile enunţate la art. 146 din acelaşi act normativ.

Astfel, potrivit art. 145 din Legea nr. 302/2004 în cazul în care statul român optează pentru continuarea executării pedepsei aplicate în statul de condamnare, el trebuie să respecte felul şi durata pedepsei prevăzute în hotărârea de condamnare.

Art. 146 din Legea nr. 302/2004 prevede că numai dacă natura pedepsei aplicate sau durata acesteia este incompatibilă cu legislaţia română, statul român poate, prin hotărâre judecătorească, să adapteze această pedeapsă la aceea prevăzută de legea română pentru faptele care au atras condamnarea. Per a contrario, dacă natura pedepsei aplicate sau durata acesteia este compatibilă cu legislaţia română instanţa este obligată să dispună continuarea executării pedepsei.

În cazul conversiunii, pedeapsa aplicată trebuie să corespundă, atât cât este posibil, în ceea ce priveşte felul pedepsei aplicate prin hotărârea statului de condamnare şi, în nici un caz, nu poate să agraveze situaţia condamnatului.

În ceea ce priveşte întinderea conversiunii pedepsei şi a criteriilor aplicabile, instanţa română va trebui să respecte următoarele condiţii: a) va fi legată de constatarea faptelor în măsura în care acestea figurează, în mod explicit sau implicit, în hotărârea pronunţată în statul de condamnare; b) nu va putea schimba o pedeapsă privativă de libertate printr-o pedeapsă pecuniară; c) va deduce integral din pedeapsă perioada de privaţiune de libertate deja executată de condamnat; d) nu va agrava situaţia penală a condamnatului, nici nu va fi ţinută de limita inferioară a pedepsei eventual prevăzute de legislaţia statului de condamnare pentru infracţiunea sau infracţiunile săvârşite.

După transferarea în România, pedeapsa se va executa potrivit legii române, inclusiv sub aspectul regimului de acordare a liberării condiţionate.

§2. Liberarea condiţionată în România:

Liberarea condiţionată în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie. După ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei (art.59 alin. 1 din Codul penal al României în vigoare).

În calculul fracţiunilor de pedeapsă de mai sus se ţine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz însă, liberarea condiţionată nu poate fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei când aceasta nu depăşeşte 10 ani şi a cel puţin două treimi când pedeapsa este mai mare de 10 ani.

Când condamnatul execută mai multe pedepse cu închisoare care nu se contopesc, fracţiunile de pedeapsă arătate mai sus se socotesc în raport cu totalul pedepselor.

În aplicarea dispoziţiilor  de mai sus se are în vedere durata pedepsei pe care o execută condamnatul.

Liberarea condiţionată în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă (art. 591 din Codul penal în vigoare). Cel condamnat pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracţiuni din culpă poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei, după ce a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin două treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii arătate mai sus .

Liberarea condiţionată în cazuri speciale. Condamnatul care, din cauza stării sănătăţii sau din alte cauze, nu a fost niciodată folosit la muncă ori nu mai este folosit, poate fi liberat condiţionat după executarea fracţiunilor de pedeapsă arătate în art. 59 din Codul penal al României sau, după caz, în art. 591, dacă dă dovezi temeinice de disciplină şi de îndreptare.

Cei condamnaţi în timpul minorităţii, când ajung la vârsta de 18 ani, precum şi condamnaţii trecuţi de vârsta de 60 de ani pentru bărbaţi şi de 55 de ani pentru femei, pot fi liberaţi condiţionat, după executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau a unei jumătăţi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute în art. 59 alin. 1 din Codul penal al României.

Persoanele menţionate mai sus, condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni din culpă, pot fi liberate condiţionat după executarea unei pătrimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau a unei treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute în art. 59 alin. 1 din Codul penal al României.

Dacă pedeapsa ce se execută este rezultată din concursul între infracţiuni săvârşite din culpă şi infracţiuni intenţionate, se aplică dispoziţiile privind liberarea condiţionată în cazul infracţiunilor intenţionate.

Când condamnatul execută mai multe pedepse cu închisoare, care nu se contopesc, fracţiunile de pedeapsă se socotesc în raport cu totalul pedepselor.

În toate cazurile, la calculul fracţiunii de pedeapsă se ţine seama de partea din durata pedepsei considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. 

Efectele liberării condiţionate. Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la liberare şi până la împlinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune. Dacă în acelaşi interval cel liberat a comis din nou o infracţiune, instanţa, ţinând seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie menţinerea liberării condiţionate, fie revocarea. În acest din urmă caz, pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită ulterior şi restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară se contopesc, putându-se aplica un spor până la 5 ani.

Revocarea este obligatorie în cazul când fapta săvârşită este o infracţiune contra siguranţei statului, o infracţiune contra păcii şi omenirii, o infracţiune de omor, o infracţiune săvârşită cu intenţie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infracţiune prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave.

§3. Eventuala urmărire penală pentru alte infracţiuni:

Aflaţi că, în caz de transferare, autorităţile române vă pot urmări, judeca sau deţine pentru orice altă infracţiune decât cea care se află la baza condamnării actuale.

§4. Graţierea, amnistia sau comutarea pedepsei:

Transferarea dvs. nu vă împiedică să beneficiaţi de o graţiere, amnistie sau o comutare a pedepsei, susceptibilă de a fi acordată fie de Statul de condamnare, fie de România (Statul de executare).

§5. Revizuirea hotărârii iniţiale:

Dacă apar fapte noi după transferarea dvs. şi justifică, după părerea dvs., o revizuire a hotărârii iniţiale dată în Statul de condamnare, îi revine Statului de condamnare sarcina de a statua asupra oricăror cereri de revizuire.

Prin urmare, dreptul de a statua asupra unor căi extraordinare de atac în vederea desfiinţării sau modificării hotărârii definitive de condamnare aparţine numai statului de condamnare. Persoana condamnată poate să exercite sau, după caz, să solicite exercitarea unei căi extraordinare de atac, chiar după transferarea sa în statul de executare. 

Prin urmare, în măsura în care persoana condamnată nu este de acord cu hotărârea de condamnare dată de autorităţile statului de condamnare, competenţa desfiinţării acesteia aparţine nu autorităţilor române, ci doar celor străine.

§6. Încetarea executării:

Dacă pentru orice motiv, pedeapsa iniţial aplicată în Statul de condamnare încetează să fie executorie în acel stat, autorităţile române , de îndată ce sunt informate, ordonă eliberarea dv. De asemenea, dacă pedeapsa executată în România încetează să fie executorie în acel stat, nu veţi mai fi obligat să executaţi pedeapsa iniţială, aplicată în Statul de condamnare, în cazul în care vă reîntoarceţi acolo.

 www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0040745150894