Aveti in pfa pe care nu-l folositi? Vezi AICI cum se inchide un pfa

OUG nr. 44/2008 defineşte PFA ca fiind acea persoană majoră, care nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege şi care se foloseşte, în principal, de forţa de muncă proprie.

De altfel, această formă de organizare obişnuia să fie până de curând una dintre cele mai întâlnite în ţara noastră, în condiţiile în care procedura înmatriculării nu este una foarte complexă, înfiinţarea presupune costuri ceva mai reduse, iar pentru evidenţele contabile nu este obligatorie angajarea unei persoane specializate. Totuşi, pe fondul intrării în vigoare a noului Cod fiscal, povara fiscală a unei PFA a crescut simţitor de la 1 ianuarie, motiv pentru care numeroşi antreprenori au decis să îşi suspende sau să înceteze o astfel de activitate, în detrimentul altor forme de organizare.

Concret, din 2016, PFA datorează obligatoriu şi contribuţia de asigurări sociale (CAS), pe lângă contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) şi impozitul pe venit de 16%.

Dacă desfăşuraţi activităţi autorizate de Registrul Comerţului şi aţi decis să închideţi entitatea, primul pas pe care trebuie să îl faceţi este să vă deplasaţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia aveţi declarat sediul profesional, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, dar nu înainte de a încheia conturile cu organul fiscal competen

„Ca o recomandare generală de ordin practic, pentru a nu întâmpina probleme în procesul de radiere, considerăm că este util ca PFA să se asigure înainte de a iniția procedura de radiere din Registrul Comerțului că nu are debite restante la administrația financiară”, ne-a spus avocatul Coltuc, care a precizat şi documentele ce trebuie depuse efectiv la Registrul Comerţului:

  • cererea de înregistrare – formular tip, ce poate fi descărcată de şi care trebuie completată corespunzător (se bifează „radiere” în dreptul punctului II al cererii, iar la punctul 7.6. se trece motivul radierii).
  • documentele justificative care să ateste motivul radierii, dacă este cazul;
  • originalele documentelor emise de Registrul Comerțului la înregistrarea PFA, respectiv certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare a activităţii;
  • dovezile pentru plata taxelor/ tarifelor legale, care se achită la casiera oficiului competent şi care însumează 72 de lei, potrivit informaţiilor furnizate de site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC): 45 de lei – taxa de registru şi 27 lei reprezentând un procent aplicat taxei de registru.

În ceea ce priveşte soluționarea dosarului, această atribuţie revine în competența directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, cel care poate dispune, în funcţie de particularităţile fiecărui caz, administrarea și a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

Dacă însă dosarul este complet şi cuprinde toate documentele solicitate, instituţia va elibera documentele privind radierea entităţii în aproximativ cinci zile, potrivit specialistului de la Shoenherr.

Notă: În cazul în care desfăşuraţi activităţi din profesii libere, reglementate în baza legilor speciale, trebuie să obţineţi de la corpul/ ordinul profesional din care faceţi parte documente justificative privind încetarea activităţii.

Obligaţiile PFA în relaţia cu Fiscul după radierea la ONRC

Odată obţinute documentele doveditoare eliberate de ONRC, titularul PFA are îndeplinit câteva obligaţii şi în relaţia cu ANAF. Mai precis, potrivit lui avocat Coltuc Marius, PFA are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii, să se prezinte la organul fiscal competent (cel în raza căruia îşi are sediul profesional) cu certificatul de înregistrare fiscală/ certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA, în original, în vederea anulării. În plus, titularul PFA va prezenta şi documentele emise de ONRC, cele care atestă practic radierea din Registrul Comerţului.