Imaginile surprinse cu telefonul mobil sau cu camera instalată pe bordul mașinii ar putea deveni probe pentru poliția rutieră, conform unui proiect legislativ inițiat de un deputat USR.

Cum scap de amenda de circulatie in 2019 ?

camera instalată pe bordul mașinii ar putea deveni probe.El susține că multe accidente rutiere ar putea fi rezolvate mai ușor dacă astfel de imagini ar fi mijloace alternative legale pentru poliția rutieră: “Se impune actualizarea şi modificarea Codului Rutier în sensul în care constatarea contravențiilor să se poată face şi cu ajutorul înregistrărilor de pe mijloacele tehnice video aparținând participanților la trafic, chiar dacă aceste mijloace nu sunt certificate, cu condiția ca proba video sa fie însoțită de declarația participantului la trafic care o furnizează, că înregistrarea video este reală şi autentică”.

De asemenea, în expunerea de motive a proiectului se argumentează că legea trebuie să fie în concordanță cu evoluțiile tehnologice, mai ales că din ce în ce mai mulți șoferi folosesc cameră de bord, plus că inițiativa ar crește gradul de civism al șoferilor.

Poliția ar putea folosi aceste imagini dacă acestea conțin elemente de identificare a mașinii, a datei, orei și locului, precum și o sesizare din partea persoanei care a realizat filmarea.

Printre modificările ce se aduc prin acest proiect legislativ la Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, menționăm:

La articolul 6, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

„201 Mijloc tehnic video – dispozitiv folosit de participantul la trafic, chiar dacă nu este certificat, omologat şi verificat metrologic, care produce o înregistrare tehnică video, prin intermediul căreia se atestă desfăşurarea unui eveniment, şi cu ajutorul căreia se probează încălcări ale unor reguli de circulație, altele decât cele referitoare la nerespectarea vitezei maxime admise.”

După alineatul (2) al articolului 109, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) Constatarea contravențiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice video folosite de participanții la trafic, dacă acestea permit stabilirea certă a numărului de înmatriculare, culorii, mărcii şi modelului vehiculului implicat în săvârșirea contravenției, precum şi a datei, orei şi locului săvârșirii contravenției, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.”

După alineatul (3) al articolului 109, se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

„(31) În cazurile prevăzute la alin. (21), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul; pentru constatarea contravenției este necesară şi declarația participantului la trafic asupra faptelor ce constituie obiectul contravenției şi asupra autenticității și veridicității înregistrării tehnice video furnizate, precum şi confirmarea faptelor de către martori, dacă există, menționându-se acestea în procesul-verbal de constatare a contravenției.“

Proiectul legislativ va sta în dezbatere publică în această lună, apoi va intra la votul senatorilor și ulterior, în comisiile de specialitate din Camera Deputaților și  în plen, pentru votul final.

Sursa: Camera Deputaților

 

 

Multumim avocatului Coltuc Marius Vicentiu pentru implicare https://www.coltuc.ro