Vrei sa angajezi pe firma cetateni europeni?Iata ce trebuie sa faci!

Cetăţenii Uniunii Europene (UE) beneficiază de egalitate de tratament cu cetăţenii români în ceea ce priveşte angajarea şi raporturile de muncă

Situaţia cetăţenilor din UE este reglementată de către prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene. Astfel, ordonanţa de urgenţă defineşte cetăţenii UE ca fiind orice persoană care are cetăţenia unuia dintre statele membre UE, altul decât România.

Cetăţenii UE şi membrii acestora de familie care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României beneficiază de egalitate de tratament cu cetăţenii români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii, sub rezerva prevederilor acestor tratate şi a dispoziţiilor adoptate în aplicarea lor.

Intrarea cetăţenilor UE pe teritoriul României este permisă cu condiţia prezentării documentului naţional de identitate, a paşaportului sau a unui document eliberat în condiţiile legii pentru cetăţenii UE, valabil, fără a se aplica ştampila de intrare de către organele poliţiei de frontieră în oricare dintre aceste documente.

Cetăţenii UE care intră pe teritoriul României beneficiază de drept de rezidenţă pentru o perioadă de până la trei luni de la data intrării în ţară, fără îndeplinirea vreunei condiţii suplimentare.

Având în vedere cele de mai sus, precizăm că cetăţenii UE şi membrii lor de familie pot lucra pe teritoriul României în mod independent în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români (pe baza unui contract individual de muncă, contract de detaşare etc.).

Cetăţenii UE care au statut de lucrător (desfăşoară pe teritoriul României activităţi dependente sau activităţi independente, în condiţiile legii) au dreptul de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de trei luni.

În vederea luării în evidenţă şi eliberării certificatului de înregistrare, cetăţenii UE care au încheiat un contract de muncă în România vor depune personal la sediul formaţiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de trei luni de la data intrării pe teritoriul României, următoarele documente:

  • o cerere-tip;
  • documentul naţional de identitate sau paşaportul, valabile (original şi copie);
  • contract de muncă, vizat şi încheiat în condiţiile legii (original şi copie);
  • “print screen” din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, la secţiunea unde se regăsesc datele referitoare la contractul de muncă, ştampilat şi semnat de către angajator pentru confirmarea veridicităţii documentului prezentat;
  • taxele necesare eliberării certificatului de înregistrare.

Concluzionând, cetăţenii UE pot încheia contracte individuale de muncă fără efectuarea prealabilă a unor formalităţi suplimentare, ulterior încheierii contractului individual de muncă fiind necesară înregistrarea la Oficiul Român pentru Imigrări în vederea obţinerii certificatului de înregistrare în baza căruia cetăţeanul va primi un cod numeric personal.

Certificatul de înregistrare se emite în aceeaşi zi şi are o valabilitate de cinci ani de la data emiterii. La solicitarea cetăţeanului UE, certificatul de înregistrare poate fi emis pentru o perioadă mai mică de cinci ani, dar nu mai puţin de un an.

Atenţie! Pe durata şederii în România, cetăţenii UE sunt obligaţi să declare orice modificare intervenită cu privire la nume, prenume, cetăţenie şi adresă, la formaţiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru imigrări, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului.