Cum Dau In Plata #livecoltuc

Cum Dau In Plata #livecoltuc

Cum Dau In Plata #livecoltuc

Afla cum dau in plata #livecoltuc . Coltuc si Asociatii te ajuta cu problemele de natura juridica avem cei mai buni avocati colaboratori .

Multumim http://www.coltucsiasociatii.ro

https://www.facebook.com/coltucsiasociatii.ro/posts/2457253021263011?notif_id=1571636423647505&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

Legea Darii In Plata

Ce acte sunt necesare pentru a demara aceasta procedura?

Darea In Plata Legea 77/2016 referitoare la inchiderea datoriilor de transfer a imobilelor, poate fi folosita si pentru suspendarea executarii silite!

– Contractul de credit și eventualele acte adiționale, dacă există

– Contractul de ipotecă

– Corespondența purtată cu Bancă în perioada ulterioară transmiterii notificării (dacă există)

– Certificate de cazier judiciar

– Procesul-verbal de vânzare la licitație publică a bunului întocmit de executorul judecătoresc (se anexează și alte acte de executare din dosar, dacă este cazul).

Se mai pot iniția negocieri cu Banca?

Da. În conformitate cu art. 3 din Legea dării în plată, părțile contractului de credit pot ajunge la un acord. Astfel, este posiblă înaintarea unei notificări de negociere către bancă, această notificare având ca obiect, spre exemplu, soldul creditului.

Negocierea poate fi pornita printr-o cerere adresata de catre avocatul specializat pe dare in plata, ce se va ocupa de cazul dvs.

Ce reprezintă termenul de 30 de zile?

Zilele libere sunt stabilite potrivit Codului de Procedură Civilă. Astfel, potrivit textului de lege menționat pentru a efectua calculul pe zile libere nu se are în vedere ziua în care acest termen a început să curgă (prima zi) și ziua în care acest termen se împlinește (ultima zi). Cu titlu de exemplu, un termen de 30 de zile care începe să curgă pe data de 05.05.2016 se va împlini la data de 05.06.2016 (întrucât luna mai are 31 de zile).

Care sunt costurile pe care le presupune darea în plată?

Costurile impuse de această procedură sunt următoarele: costurile notarului public, costurile reprezentând cheltuielile de judecată în procedura judiciară (dacă Banca va formula contestație – vorbim atât de costurile reprezentării în instanță, cât și de eventualele costuri reprezentate de reprezentarea Băncii, prin avocat, dacă va fi admisă contestația acesteia).

Acțiunea promovată în instanță, prin care consumatorul cere instanței constatarea stingerii obligațiilor sale și pronunțarea unei hotărâri prin care se constată transferul dreptului de proprietatea este scutită de la plata taxei de timbru judiciar.

Dacă Banca va câștiga în mod definitiv contestația formulată împotriva notificării prevăzută la art. 5, consumatorul trebuie să achite și ratele restante a căror plată a fost suspendată?

Da. Practic suntem în prezența unei repuneri în situația anterioară, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 7 alin (5) din Legea dării în plată.

Cum se va face  darea în plată?

În procedura simplă, prin semnarea actului privind transferul dreptului de proprietate și predarea cheilor apartamentului.

În situația în care apar complicații, respectiv contestație în instanță, procedura este cea detaliată în ghidul practic pentru punerea în aplicare a Legii dării în plată.

Hotararea prin care castigati darea in plata se pune in executare silita.