Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale administrate de ANAF a intrat in vigoare

In Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2011 a fost publicata OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

 

 

Ordonanta instituie posibilitatea acordarii esalonarii la plata pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala,
la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, pe o perioada de cel mult 5 ani.

Principalele prevederi incluse in ordonanta de urgenta:

• Sunt precizate conditiile pentru acordarea esalonarilor, precum si exceptiile pentru care nu se acorda (de exemplu, in suma totala mai mica de 500 RON in cazul persoanelor fizice, respectiv 1.500 RON in cazul persoane juridice).

• Esalonarea se acorda pe baza cererii contribuabilului, care va fi solutionata de organul fiscal competent in termen de 60 de zile de la data inregistrarii ei. Dupa primirea cererii de esalonare, organul fiscal competent va elibera, din oficiu, un certificat de atestare fiscala privind obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii, pe care il va comunica contribuabilului.

• Dupa analizarea cererii, organul fiscal emite fie o decizie de respingere, fie un acord de principiu.

• Contribuabilul are obligatia sa constituie garantii in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu. Ordonanta prevede tipul si valoarea garantiilor ce pot fi constituite, precum si conditiile de inlocuire, de executare, de redimensionare a acestora etc.

• De asemenea, Ordonanta prevede o serie de conditii ce trebuie indeplinite cumulativ pentru mentinerea valabilitatii esalonarii la plata.

• Dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata sunt de 0,04% pe zi, cu exceptia situatiei in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului, caz in care nivelul dobanzii este de 0,03%.

• Nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de .

• Se datoreaza o penalitate de 10% in situatia in care are loc achitarea ratei de esalonare (reprezentand principale si/sau accesorii esalonate la plata) cu intarziere sau in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata ca urmare a nerespectarii conditiilor impuse prin Ordonanta.

• Sunt introduse, de asemenea, prevederi de neincepere sau de suspendare a executarii silite pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, de la data comunicarii deciziei de esalonare.

• Contribuabilului i se acorda si posibilitatea de a plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de .

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.