Intreaba avocatul gratuit. Ai raspunsul gratuit in maxim 30 de minute!

Două persoane condamnate pentru evaziune fiscală, obligate să meargă la școală

 

STĂNESCU M. Inculpat
STĂNESCU D. Inculpat
ANAF PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC DRĂGUŢU OCCIDENTAL SRL PRIN LICHDATOR CII POMÂRLEANU RADU FLORIN Parte responsabilă civilmente

 

Şedinţe

13.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 06 G
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: I.Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor Stănescu Maria şi Stănescu Dragoş este legea veche – Codul Penal şi legislaţia penală specială anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, şi în consecinţă: În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. II. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU MARIA la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatei Stănescu Maria pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatei Stănescu Maria pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei Stănescu Maria, pe durata unui termen de încercare de 5(cinci) ani stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969 obligă inculpata Stănescu Maria ca, pe durata termenului de încercare stabilit, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a).să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi la datele fixate şi potrivit programului ce va fi stabilit de acesta; b).să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c).să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d).să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. În temeiul dispoziţiilor art. 86 indice 3 aliniatul 3 Cod penal din 1969 impune inculpatei Stănescu Maria obligaţia de a urma un curs de învăţământ primar de minimum 4 clase primare. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere şi obligaţiei stabilite se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi . În baza art. 864 şi art. 84 Cod penal din 1969, atrage atenţia inculpatei Stănescu Maria că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, al încălcării măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cadrul termenului de încercare stabilit se va dispune revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatei Stănescu Maria. III. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul STĂNESCU DRAGO?, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatului Stănescu Dragoş pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatului Stănescu Dragoş pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului Stănescu Dragoş, pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969 obligă inculpatul Stănescu Dragoş ca, pe durata termenului de încercare stabilit, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a).să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi la datele fixate şi potrivit programului ce va fi stabilit de acesta; b).să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c).să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d).să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. În temeiul dispoziţiilor art. 86 indice 3 aliniatul 3 Cod penal din 1969 impune inculpatului Stănescu Dragoş obligaţia de a urma un curs de învăţământ primar de minimum 4 clase primare. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere şi obligaţiei stabilite se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi . În baza art. 864 şi art. 84 Cod penal din 1969, atrage atenţia inculpatului Stănescu Dragoş că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, al încălcării măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cadrul termenului de încercare stabilit se va dispune revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatului Stănescu Dragoş. IV. În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1382 şi art. 1385 Cod civil admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin DGRFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă pe inculpaţii Stănescu Maria şi Stănescu Dragoş în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Drăguţu Occidental SRL prin lichidator CII Pomârleanu Radu Florin, cu sediul social în mun. Iaşi, Bdul T.Vladimirescu, nr. 49, jud. Iaşi, la plata către partea civilă a sumei de 453.148 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor Stănescu Maria, Stănescu Dragoş şi părţii responsabile civilmente SC Drăguţu Occidental SRL, până la concurenţa sumei de 453.148 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse . În baza dispoziţiilor art. 398 rap. la art.272 cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală dispune plata onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în procedura de camera preliminară (delegaţia nr.3153/26.06.2017, în valoare de 330 lei-avocat Alexa Alice Daniela şi delegaţia nr.3152/26.06.2017, în valoare de 330 lei-avocat Airinei Simona Elena ) precum şi plata parţială pentru faza judecăţii (delegaţia nr.3153/26.06.2017, în valoare de 100 lei-avocat Alexa Alice Daniela şi delegaţia nr.3152/26.06.2017, în valoare de 100 lei-avocat Airinei Simona Elena) respectiv suma totală de 860 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Drăguţu Occidental SRL, la plata sumei de 1500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.02.2018.
Document: Hotarâre  130/2018  13.02.2018

 

sursa portal.just.ro

81 de comentarii la „Intreaba avocatul gratuit. Ai raspunsul gratuit in maxim 30 de minute!”

 1. Buna ziua,

  Sunt angajata la o agentie de turism.
  Inca din Ianuarie am avut concediul de odihna stabilit si aprobat pentru 04-09 Iunie 2020.
  In lunile Aprilie si Mai am fost in somaj tehnic iar incepand cu 01 Iunie 2020 contractul a fost redus printr-un act aditional la 2h/ zi.

  Am observat ca zilele de concediu au fost platite la 2h/zi.

  Au ajuns la concluzia ca valoarea cea mai favorabila a indemnizaiei pentru zilele de concediu, este cea calculata pentru luna curenta si nu cea a mediei salariilor din ultimele 3 luni, anterioare lunii Iunie, motivand ca:
  Media zilnica in perioada lucrata pe 8 ore a fost impartita la 8 ore si inmultita cu 2 ore pentru a putea compara media zilnica I cu cea de-a II, pentru ca contractul pentru care se calculeaza indemnizatia CO este cel cu 2h/zi.

  Nu inteleg de ce au impartit media zilnica a ultimelor 3 luni la 2h avand in vedere ca eu am lucrat 8h in perioada de referinta? Este corect asa?

  Va multumesc si astept raspunsul dvs,

  Cu stima,

 2. Daca un baiat major face sex cu o fata majora cu acordul/consimtamantul ei (adica si ea sa vrea sa faca sex cu el) si o lasa gravida/insarcinata,va fi baiatul arestat?

 3. Buna ziua.

  Pentru inceput ca sa intelegeti, eu detin un canal de Youtube denumit Android INFO, unde realizez recenzii video la diferite telefoane primite pentru testare de la colaboratori care ruleaza doar cu sistemul de operare Android.

  Dupa o perioada lunga, am decis sa imi realizez un SRL. Asa ca in momentul de fata sunt la stagiul de inregistrare capital social la banca.

  Problema este daca incalc vreun drept de autor legat de denumirea firmei continand cuvantul Android cat si canalului pe viitor. Firma am denumit-o Android INFO SRL (precum canalul de Youtube).

  Credeti ca as putea fi dat in judecata daca am denumirea Android? Ca sa stiu daca pot sa mai fac ceva in momentul acesta.

  Va multumesc,

 4. Buna ziua, sunt din Râmnicu Vâlcea , numele meu este Anghelescu Laura
  In urma cu ceva timp , vreo 4 ani am luat credit de la o firmă din cluj numita CARION, gajand cu bunurile cumparate, o casa si un apartament .Acum 2 ani mai aveam de achitat 3000 lei ,consemnat printr-un email. De atunci numai pot lua legătura cu ei, nici telefonic, nici la sediu. Contul bancar numai este valabil. Locuintele imi par gajate pt ca am scos extras de carte si nu stiu cui sa achit suma sa le pot scoate de sub gaj. Mentionez ca prin aceasta firma am mai achizitionat 3 autoturisme si am mai luat un credit, toate fiind plătite. Va multumesc pt ajutor!!

 5. Bună ziua! Vin cu o problemă în atenția dumneavoastră
  În luna martie am cumpărat niște materiale de construcții prietenului meu, iar acum ne-am despărțit
  Bonurile de casă sunt la mine deoarece eu am achitat totul
  Când am cumpărat materialele el mi-a spus că dacă nu o să ne înțelegem o să îmi înapoieze banii înapoi
  Aștept răspunsul dumneavoastră

 6. Buna ziua va rog a -mi comunica in cat timp se obtine o ordonata preseditiala de un avocat pentru distrugerea unui bun.

 7. Buna ziua! In anul 2015 am fost titularizata cu un articol de lege pe care CCR l-a declarat neconstitutional in 2014.El a fost corectat cu o OUG si astfel s-a intrat in legalitate.In anul 2018 CCR a fost din nou sesizata ca acest articol nu este constitutional.Intrebarea mea este:ma afecteaza cu ceva?Va multumeac!

 8. Am o întrebare, cineva de pe Facebook ma șantajează cu niște poze nud, eu din frica am șters conversațile. Ce pot face. Mulțumesc frumos

 9. Bună ziua,
  Pot depune o contestație la executarea silită ,( pentru un credit bancar prescis), la o altă instanță din județ decât cea unde am domiciliul?
  Exemplu, sunt din Bailesti-Dolj si vreau sa depun contestația la judecatoria Craiova. Se consideră valabil depusă?
  Va multumesc

 10. Bună ziua, am avut o firmă până în 2013, și am rămas cu o datorie de 7000 lei la ANAF. Mi-au trimis somații de plată în perioada acea și mi sa trecut datoria în cazierul fiscal (am cerut în 2013 cazierul fiscal și figuram cu ”cazier”). Se radiază după 5 ani fapta? P.S. Vreau să deshid un PFA

 11. Am dat un act pierdut la Monitorul Oficial precum am pierdut un certificat de calificare insa intre timp l-am gasit dar nu am scos de la unitatea emitenta alt document. Intrebarea este daca certificatul gasit mai este valabil daca nu am scos altul? Inca nu am solicitat eliberarea altui certificat.

 12. Sunt din Comarnic Ph.Am o fata cu grad had. grav Am facut comnvetie de renta viagera in favoarea tertului ,fiind mostenitoare ,dupamoartea mea,sa ramana in casa ,fiind singura debirentiera sa-i asigure o pers ptr. ingrijire,dupa moarrtea ei este proprietara deplina.Daca unele atitud ale debirent. m-au convins ca nu se va tine de cuvant,pot anula actul?Precizez am79 ani ,bolnava este dependentade mine,nuo potlasa singura .Va multumesc!D

 13. Buna dimineata
  Scoala noastra si-a mutat imobilul in urma unei hotarari de Consiliu Local prin care am preluat cladirile, spatiile de la alta scoala care la randul ei s-a mutat in alta parte.ACUM NI SE CERE SA PRELUAM PENTRU PLATA SI UN CONTRACT DE CURATENIE si ni se spune ca trebuie sa o facem in virtutea acelei HCL dar care nu aminteste nimic de asa ceva.E corect din pdv juridic sa fim obligati sa facem asa ceva?

 14. Buna ziua, doresc sa ma informati in legatura cu problema pe care o am: ne fiind eu in tara fratele meu s a preocupat de a o vraji pe mama cum se procedeaza astazi sa I doneze casa bunicilor care se afla in bucuresti , cu speranta(mama) ca se va ocupa de ea o va ingriji ,avand in vedere ca nu este cunoscatoare sau umblata pentru a cunoaste legilei etc..ea a spus a notara spunea ea ceva dar ea nu a inteles nimic

  ,.doresc sa ma informati daca sau cum trebuie sa procedez pentru a rasturna aceasta donatie, daca pe cale amiabila nu voi reusi si la fel daca este imputernicire

 15. Va rog sa ma ajutati am depus actele la redobindirea ceteteniei romine in atena dar mau pus sa scriu adresa de la moldova acolo nu traieste nimeni si plicul a fost intors inapoi si nu pot sal gasesc cum de rezolvat problema in cazul de fata eu locuesc legitim in atena multumesc

 16. Buna,

  am intentat divort sotiei (pe care am prins-o ca ma insela). Avem 2 copii minori (5 si 10 ani). In cei 12 ani de casatorie, eu am contribuit cu 90% din veniturile in familie (ce pot fi dovedite cu acte). In ultimii 7 ani de casatorie eu lucrez de acasa, sotia lucreaza la un job normal, la birou. Eu lucrand de acasa (lucrez in IT si am un PFA) eu sunt cel care ma ocup in mare parte de curatenie, copii (educatie, teme, mancare, etc), si alte treburi gospodaresti (locuim la casa). Sotia se ocupa si ea, dar doar seara vreo 3 ore dupa ce vine de la munca. Eu sunt cu ei acasa non-stop, iar sotia doar dupa ora 6 cand vine de la munca.
  Copiii ma iubesc. Baiatul (10 ani) stie despre divort si din punctul lui de vedere vrea sa ramana cu mine (bineinteles ca nu l-a intrebat nimeni explicit, dar intelege ce se intampla si si-a exprimat singur optiunea in fata amandoura). Fetita (5 ani) nu prea stie… ea tot spune ca ne iubeste pe amandoi si ca vrea sa ramanem impreuna…

  Intrebarea e ce sanse am sa obtin eu tutela copiilor la divort (avand in vedere ca de 7 ani eu sunt cel care are mai mult grija de ei, si pot in continuare sa fiu cu ei zilnic acasa non stop, sa-i ingrijesc, sa ii ajut la teme, eucatie, etc. Daca le-ar fi in credintati mamei lor, ea nu ar putea oricum sta cu ei in timpul saptamanii pt ca e la servici 8-17 si asta ar insemna ca ar trebui sa-i lase ori cu mama ei care este batrana, ori cu o eventuala bona.

  Cu Stima,
  Vasile

 17. Bună ziua,va rog să mă îndrumați cum pot să procedez?Vreau să plec de la actualul loc de muncă dar fără preaviz,am dat examen la buget și am luat concursul,este un loc de muncă sigur și nu vreau să îl pierd.Pot pleca cu demisie?Ce îmi poate face actualul patron având în vedere că nu a mai fost actualizat contractul de muncă din 2003,nu am semnat niciodată ştat de plată etc.Mă poate da in judecată?

 18. Buna ziua,
  In cursul zilei de ieri, pe cand mergea sotul meu la servicu cu bicileta (traseul spre lucru), un autovehicul la acroșat in intrsectie (semaforizata prin indicatoare rutiere), sotul meu deplasandu-se pe pista destinata biciclistilor. Pana eu am ajuns la fata locului cu masina, ajunsese si vinovat de producerea accidentului (soferul autovehiculului) el era de data aceasta pe bicicleta si cu bani spunand ca asa cum ne-am inteles….am refuzat si i-am sugerat sotului sa nu i-a nimic….el a si plecat si sotul a primit 200 euro.
  Cei 200 euro ajung doar sa isi repare bicicleta. L-am dus la spital unde mi-am pierdut 6 ore impreuna cu fetita de aproape 4 ani.
  Cum ramane cu daunele lui, acuma am cumparat medicamente de 300 lei si trebuie sa stea la pat 30 zile fara sa calce pe picior ca are fisura pe os si peste o saptamana merge din nou la spital sa faca inca un film, Trebuie 28 zile sa isi injecteze in burta anticoagulante.
  Ce este de facut, sotul nu vrea sa ii faca nici un rau, sa il d-ea in judecata (ii foarte sufletist), dar sa ma ierte dumnezeu nu el a facut rau cuiva – nu ii place sa se plimbe prin tribunal. Bineinteles e de precizat nu am numele inculpatului, nu am numar de la masina, nu a anuntat inca politia.
  Ce pot face eu daca el nu vrea….
  Mersi!

 19. Buna ziua vreau sa depun o contestatie in instanta , pentru cat B auto , am fost sanctionat pe nedrept si abuziv mi s-a franat de catre domnu politist inaintea traversari unei piste de biciclisti , desi primul biciclisti urca panta si era la cel putin 15 metru de a se intersecta cu mine , am depus o asa zisa cerere impreuna cu copii serox buletin si examenul la prefectura din oras si ironic mi s-a raspuns ca cei de acolo nu imi pot da un raspuns desi le-am spus ca este dreptul meu si ca am citit legea si scrie clar ca proba video ar trebui revazuta de 2 examinatori ironic din nou mi-a raspuns ca decizia politistului este definitiva , decat daca vreau sa il actionez in instanta si pana cand nu primesc raspuns nu mai pot da proba din nou! Ce se poate face in acest caz va multumesc anticipat

 20. Buna ziua..

  Ce lege e asta ??!!

  Am de scris pe nume un imobil pe care proprietarul vrea sa mi l puna pe nume ,dar fratele vrea sa atace in instanta decizia..

  Are sanse de câstig??

 21. Sunt in divort cu Sotia si am I fetita de 5 ani in luna aprilie Sotia a trimis niste poze cu amantul pe telefonul fetei Cind se Sarutau si altele ea e in germania I am zis sa vie Acasa si mai zis ca sunt mai importànti Bani si masina decit familia as dori custodia exclusiva a fetitei

 22. Bună seară!
  Astăzi am fost abordat pe stradă și mi s-a spus că am fost ales pentru a colabora cu o agenție de modeling. Ei mi-au spus că îmi oferă cursuri de actorie, album foto și tot tacâmul în schimbul sumei de 300 de euro(sumă pe care aș fi recuperat-o după prima ședința de publicitate). După ce am plătit un avans de 150 de euro mi-au făcut contractul și când am ajuns acasă am citit pe contract că activitatea se poate desfășura peste 60 de zile dacă sunt ales (lucru total diferit față de ce mi-a fost explicat de recrutatori).
  După cele aflate m-am întors la firmă și am făcut cerere de reziliere a contractului cu solicitare de returnare a sumei la care mi s-a spus că primesc rezultatul peste 30 de zile cu șansă de 50% să fie aprobată.
  Mi-a spus un prieten că genul acesta de contract se desface destul de ușor dacă nu au trecut 24 (sau 48) de ore. Dacă este adevărat aș putea face mâine ceva să rezlilez contractul și să îmi recuperez banii?

 23. Buna ziua,
  Eu si sotul suntem din Republica Moldova, la inceputul lunii am nascut o fetita, ea are dreptul la cetatenie romana?, obtinuta prin nastere sau nu?
  Multumesc

 24. Buna ziua.Ce pot face daca la proba practica ptr obtinerea permisului de conducere am fost picat pe nedrept?Cum sa procedez?Mi sa calcat frana de catre examinator ptr neacordare de prioritate spune el desi masina caruia ‘”nu i-am acordat prioritate era la aproximativ 100m de pozitia mea si mergea foarte incet ptr ca eram intr-o zona rezidentiala si aveam timp sa trec fara sa fie un pericol iminent.Precizez ca celalalt autovehicul nu a fost nevoit sa franeze sau sa-si schimbe directia brusc asa cum spune legea la neacordare de prioritate.Cred ca asta se va vedea pe inregistrare.Alte greseli nu am mai avut.Va multumesc.

 25. Este legal ca mama, 90 ani, cu simptome de dementa, inca neevaluate de medic, sa semneze acte la inregistrarea la un azil particular de batrini linga Timisoara?

 26. un fost iubit mia reținut buletinul si nu vrea sa imi dea inapoi actul ce trebuie sa fac va rog sami raspundeti

 27. Buna ziua ,doresc sa m a indrumati ce pot sa fac pentru a o ajuta pe mama mea care a fost inselata de una din fiicele sale facandui acte pe casa prin contract de vanzare cumparare fara clauza de a o intretine ,ea a scris la notar dupa dictare litera cu litera nestiind ca in acel contract nu este trecut si clauza .ea acuma sta la o alta sora deoarece a fost batuta de sora care trebuia ingrijita si trimisa sa se spanzure in grajdiul curtii ,iar atunci ea a fugit de acasa si s a refugiat la o verisoara de a ei pana a fost dusa la fiica cea mare unde sta acuma.Inainte de a semna actele pentru casa a pus-o sa semneze si actele de vanzare pe tot terenul agricol si i a luat banii toti nedandui nimic.V a rog sa m-a ajutati ce pot face pentru a demasca toate acestea fraude si de a redobandi bunurile mamei mele pentru a putea trai .

 28. buna ziua in 2015 am fost in tribunal fara vina am platit 40 milioane vechi amenda penala iar acum mia venit executare silita sa platesc 40 milioane pentru baiatul care am fost in tribunal ce pot face

 29. Buna ziua! Am o hotarare judecatoreasca pe civil cu pretentii pentru care vreau sa fac apel. Angajamentul de plata intre o persoana fizica si reprezentantul unei firme poate fi contestat?

 30. Buna seara!

  Am avut un proces cu politia locala s 3 pe care l-am castigat, primaria a facut apel, iar decizia tribunalului este oarecum ambigua pentru muritorii de rand. Ar trebui sa imi inapoieze banii de amenda, iar cei de la Impozite si taxe nu vor, sustin ca nu asta spune. Este adevarat ca ar trebui sa se uite cineva avizat pe ea din cate mi se pare si mie, doar cei de la ghiseu nu sunt juristi. Doar ca ei nici nu au vrut sa ia actele.

  Am mai cautat si eu pe net, ce mai pot face din cate vad este o actiune care se numeste revizuire. Sub aceasta forma pot cere instantei sa fie mai explicita?

  Am trimis cererea de recuperare la ditl si prin posta macar ii oblig sa imi dea un raspuns oficial, dar imi pot raspunde in 30 de zile si expira termenul de revizuire.

  Va multumesc!

 31. Bună ziua. Fratele meu a început să țină legătura prin internet cu o fostă colegă de școală.Fata in Anglia(logodită și cu un copil) și el in Irlanda. Fata i-a cerut bani împrumut și el a împrumutat-o crezând că într-adevăr are nevoie de bani.După o perioadă de timp fata a început cu “Iubi”și poți să mă mai ajuți cu câțiva bănuți împrumut că nu am bani de mâncare ,de lapte la copil, că am nevoie de bani de operație și părinții mei știu de toți banii cu care m-ai împrumutat.El a împrumutat-o știind că este dintr-o familie cu situație bună. Asteptând transferul să-i fie înapoiați banii și-a dat seama că a fost înșelat.Avem video cum cere bani împrumut și convorbirile lor.Intrebare e, dacă mai poate recupera banii înapoi fiind o sumă mare și care sunt pașii legali și in ce țară ar fi mai bine ? Vă multumesc

 32. Buna ziua
  Cum verific online in ce stare se afla un dosar pentru recuperarea taxei auto. Mentionez ca l-am depus in luna martie 2018. Am doar numarul de inregistrare dat de la registratura.
  Multumesc.

 33. Buna ziua,
  Imi puteti va rog spune minora mea cetatean roman care locuieste in Danemarca cu tatal, iar tatal cu dubla cetatenie romana maghiara, doreste sa ii facem fiicei nostre pasaport maghiar. Imi puteti explica va rog daca asta poate afecta dreptul meu parintesc
  in luarea deciziilor cu privire la tot ce tine de ea.
  Va multumesc frumos

  Cu respect
  Loredana

 34. Bună ziua…daca divorțul este în curs…..iar eu mi-am găsit pe altcineva pot sa mă afișez cu el????sau îmi cauzează

 35. Buna ziua,
  Va voi spune pe scurt problema. Alcoolemie aer 0,6 mg/l alcool pur în aerul expirat, 1,15 g/l alcool pur în sânge (o singura proba pentru ca trebuia sa ajung la aeroport). Mentionez ca de 28 de ani am permis de conducere, nu am nici un fel de eveniment rutier, am cazierul curat si sunt intretinator de familie.
  Am dat o declaratie ca si suspect la politie si intentionez sa semnez in curand un acord de recunoastere.
  Spuneti-mi va rog care este pedeapsa de care sunt pasibil ? Cat ar putea fi cuantumul amenzii penale si cand as putea sa imi recuperez permisul de conducere ?
  Va multumesc frumos !
  Adrian Preda

 36. Buna ziua.Pe data de 30.01.2013 prietenului meu a primit cu suspendare 3 ani si 5 ani de incercare pentru infractiunea de furt.S-a angajat ca constructor,fiind foarte departe de casa seful lui ia dat un scuter cu care se deplasa,ne stiind ca ii trebuie permis pentru el.Intr-o seara a fost oprit de politie si dus la sectie pentru declaratie,seful lui deplasandu-se cu el la sectia de politie.In seara respectiva politia a primit suma de 5 milioane pentru a nu ii lua declaratia in considerare si ulterioar a ceea declaratie sa nu se trimita catre parchet.Prietenul meu a plecat in Franta sa lucreze.Dupa o perioada a fost chemat la parchet,el se afla in Franta in perioada respectiva si nu s-a prezentat la parchet pentru declaratii si nici in perioada de 06.09.2017 solutie pe scurt-incheierea nr.83 pe 06.09.2017-constat legalitatea rechizitorului,fix termen fond la 25.10.2017,se citeaza partile.Pe data de 25.10.2017 s-a amanat cauza pentru lipsa inculpatului,el nestind ca a fost chemat in instanta pentru ca citatia a fost trimisa pe o alta adresa decat la ceea la care sta.Ulterior s-a aflat de acel proces si s-a prezentat in instanta,dar seja instanta il condamnase la 4 ani cu executare.Si-a angajat avocat care a depus o contestatie catre curtea de apel dar fara nici o sansa.In situatia in care se afla,tinand cont ca el nu a stiut de acest proces si la aflat prea tarziu,se mai poate face ceva,

 37. Buna ziua , va rog mult daca puteti sa ma lamuriti si pe mine intr-o problema?
  Daca am atacat un act administrativ, Hot CGMB si am cerut suspendarea lui, trebuia sa introduc imediat si act. in anulare?…sau dupa ce se judeca suspendarea ???? Ce se intampla daca se va respinge suspendarea, inseamna ca nu mai poti introduce act. in anulare ?….sau nu au legatura????….Nu am primit inca raspunsul final la procedura prealabila….am primit un raspuns de la prefect prin care mi-a comunicat ca a trimis actul criticat catre primarie sa-l reanalizeze.

 38. Bună ziua aș avea o intrebare în legaură cu trecerea frontierei a unui minor cu pașaportul expirat ți tatăl nu vrea săi dea procură pentru a fi reănoit și nu poate veni acasă ce se poate face(tatăl e in țară și copilul în afară)

 39. Buna ziua.Ma numesc Alexandra Salavastru și aș dori o informație pentru soțul meu care este din alta tara (Egipt) căsătoriți de 4 ani în Italia cu doi copii minori, avem rezidența aici în Italia, as dori sa știu cum se poate obține cetățenia română pentru soț. ! Ce ar trebui sa facem suntem disperați ,am primit o oferta de munca și nu putem pleca din cauză că nu face parte dintr-o țară Europeană ..Sper să mă puteți ajuta ce ar trebui sa facem la cine să apelăm ..Va mulțumesc

 40. Buna seara
  Doresc sa pun o intrebare in legatura cu o succesiune.
  Puteti sa-mi dati un raspuns?

 41. Buna ziua, Sunt intr-o situatie grava datorita unei greseli pe care am facut-o. Aveam niste bani (o suma importanta) si din intamplare am dat peste un CAR tip IFN. Am intrat sa cer relatii si am intalnit un domn cu care mai colaborasem cu multi ani in urma. I-am expus situatia si am intrebat conditiile de a deveni membru al CAR -ului. Banii i-am depus cu chitante de mana si m-a asigurat ca nu risc nimic si ca atunci când am nevoie trebuie doar sa-l anunt cu o saptamana inainte. Asta se intampla in deembrie anultrecut. Acum am nevie de o parte din bani pentru reparatii casa (despre care ii spusesem inainte de depunere). De mai bine de o saptamaa ma tot amana cu diferite motive. Ulterior am aflat ca fiul sau a fost implicat in niste afaceri cu medicamente si inprezent e plecat din tara. CAR-ul e pe numele fiului. Sunt foarte ingrijorata si nu stiu cum sa fac sa-mi recuoerez suma depusa. Va rog dati-mi un sfat. Stiu ca este gresala mea ca am avut incredere dar acum trebuie sa gasesc o solutie de rezolvare. Suma este substantiala si era programata pentru reparatii si renovare casa. Multumesc anticipat pentru sfat.
  Cu stima Ana Lazarescu

 42. sunt executat silit de un bej in baza unei decizii civile definitive.
  in aceasta decizie s-a anulat dispozitai pentru o suma dar s-a mentinut totusi o suma.
  suma initiala a fost imputata in solidar la 4 persoane din care am ramas doar eu celelate 3 obtinanad anularea in instanta a dispozitiei.
  eu am depus la recurs un raport de expertiza si o hotarare penala despre care instanta spune ca,,nu este in masura sa stabileasca o alta situatie de fapt decat instanta penala”, admitand autoritatea de lucru judecat.
  dar in dispozitiv, suma mentinuta nu provine din suma imputata initial in solidar, ci dintr-o suma mai mare, rezultata din raportul de expertiza.
  consider ca a fost incalcata autoritatea d elucru judecat, am cerut lamurirea dispozitivului, am facut contestatie in anulare, dar…mi -au fost respinse.
  pot sa atac decizia civila pe tema titlului, ca nu s-a respectat autoritatea d elucru judecat si dispozitivul este echivoc, nu se arata cui trebuie si cat trebuie sa platesc, fiind vorba de procese verbale de contraventie de la mai multe primarii.
  am sanse sau…sa renunta?
  multumesc mult!

 43. Am pe titlul de proprietate o parcela de pădure în localitatea Oravița.Cum as putea transfera dreptul de proprietate de acolo într-o altă localitate,daca se poate asta ?

 44. Buna ziua! sotul meu a avut in 2010 un accident in urma caruia un om a decedat! i s a dat o sentinta corecta pe care am acceptat o! in 2015 aveamfata cea mica cu febra si branula in mana,mana care se umflase,copilul plangea si in disperarea momentului,instingtul parintesc ne a facut sa ne urcam in masina si sa plecam spre un spital privat! a fost oprit de politie si luat la sectie pentru ca in urma condamnarii cu suspendare nu avea dreptul de a conduce ,desi legal noi nu primisem acasa un comunicat de la politie care sa mentioneze acest lucru! acum,a fost judecat din nou pt acest fapt,conducere fara permis si sentinta dupa parerea mea e groaznica!2 ani si 6 luni de inchisoare! vreau ,va rog sa imi spune ti daca este corect? vreau sa ma indrumati ce sa fac! mentionez ca nu s a produs nici un accident,nu avea viteza,nu a omorat pe nimeni! am gresit doar ca nu am stiut ca nu are voie si ca instingtul parintesc asta ne a spus!

 45. Buna seara, Am fost casatorita din 1965 cu un cetatean roman,care in 1996 a plecat in America. M-a ajutat material,eu avand probleme de sanatate nu puteam lucra,pana in 2004,cand mi-a cerut sa divortez,ca sa se poata casatorii acolo. in 2016 a decedat in Romania unde venise din 2013. Am completat formulare pt pensie de urmas,traind atatia ani cu el si mi s-a aprobat. Am obtinut viza de America si cu actele care le am,mi s-a spus ca voi avea pensie daca locuiesc acolo cate o luna ,tot la sase luni. Dar avand varsta de 73 de ani,respectiv 72 cand cand a decedat,suferind de o multime de afectiuni,n-am avut curaj sa calatoresc pana in America. Intrebarea mea este,daca pot primi aici pensia din America,aducand dovada ca nu pot calatori.

 46. Bună ziua , dacă mă puteți ajuta și pe mine cu un răspuns 😞 .. Sunt căsătorită de 6 ani și avem o fetiță împreună tot de 6 ani .. El a plecat din tara după ce am născut și a revenit în tara pt scurte perioade de tp deci acumulat în 6 ani dacă este 1 luna cât a stat cu noi acasă. .pb este ca am depus actele de divorț el mi-a dat o adresa din anglia pe care a schimbat.o intre tp ..Prima citatie a primit.o sg dar nu vrea sa semneze pentru ele ca le primește. .Din rea intenție. .pt ca este pe numele meu și are domiciliul meu ..Prin amenințări mi-a zs ca îmi arata el mie ca nu voi putea sa fac nimic .. Ce pot face în situația ăsta pt ca nu pot da deloc de el ..citatiile nu le semnează. .acele le.am băgat în ianuarie prima înfățișare am avut în mai ..acele doua este în sept ..Cat va dura procesul ăsta. .Dacă nu dau de el ..El nu se va prezenta deloc .. Așa face fuge și fraiereste ..

 47. Problema Juridica: Buna ziua.Tatal meu vitreg a murit acum 2 luni de zile.Din prima casatorie are 2 copii.Cu mama mea a fost in concubinaj din anul 1978 pana in 2000 cand s-au casatorit.Apartamentul pe care l-au achizitionat in anul 1986 a fost trecut doar pe numele lui,dar ulterior au facut prin Judecatorie un act prin care li sa dat o sentinta prin care se stabileste dreptul de bun comun al imobilului.
  Dar ce ma nelinisteste pe mine este ca in acea sentinta scrie ca se respinge cererea privind calitatea de coproprietari in cota de 1/2.
  A fost la notariat si i sa spus ca nu se poate face succesiunea fara sa mearga in judecata sa se stabileasca cota care le revine mostenitorilor.Intrebarea mea este ,daca se poate stabili o cota mai mica de 50% pt.mama? Exista sansa ca copii lui sa o dea afara din casa?
  Va multumesc anticipat.

 48. Buna ziua. Sunt asociat cu 50% intr-un SRL. Nu ma mai inteleg deloc cu asociatul meu care nu doreste sa imi dea nici un beneficiu de pe urma existentei societatii. Societatea a avut profit in ultimii 3 ani, dar nu exista o hotarare AGA privind distribuirea profitului pe dividende. Pot cere in instanta plata dividendelor ce mi se cuvin chiar daca nu exista o hotarare AGA? Multumesc

 49. Buna ziua.VĂ ROG FRUMOS SĂ’MI EXPLICAȚI DACĂ SE POATE CAZUL MEU Am depus oferta de cumparare la primarie cu drept de preemtor a unui teren agricol si acum nu am bani suficienti si vanzatorul a trecut la intimidare prin firma de executare.
  As dori sa stiu daca mi se poate intampla ceva.
  multumesc frumos.

 50. Doresc sa aflu in ce stagiu se afla dosarul cu nr 43443/16 DUROI v. ROM de referinta inaintet catre curtea europeana a drepturilor omului.

 51. BUNĂ ZIUA .VĂ ROG FRUMOS SĂ’MI EXPLICAȚI DACĂ SE POATE CAZUL MEU : IN DATA DE 22 MAI AM FOST ANGAJATĂ CA BUCĂTAR COORDONATOR LA O TERASĂ DIN MAMAIA DE UN PATRON DIN SIBIU.EU AM FINALIZAT MENIUL ŞI REȚETARUL PROPRIU .AM MERS ÎMPREUNĂ CU PATRONUL LA MAGAZINELE MARI PTR.APROVIZIONAREA RESTAURANTULUI.AM BATUT PALMA PTR.SALARIUL DISCUTAT DE 5.500 LEI A FOST DE ACORD.DUPA CARE A ÎNCEPUT SĂ SE POARTE CIUDAT ! .DUMINECA 11 06 2018 SĂ’MI SPUNĂ CĂ NU MAI PUTEM COLABORA ! FĂRĂ NICI UN MOTIV.ATUNCI EU MI’AM SPUS PUNCTUL DE VEDERE : I’MI VREAU SALARIUL DISCUTAT SI BANII PE MENIU.CAND A AUZIT A LUATO RAZNA. ACUM VĂ INTREB AM DREPTUL SĂ’MI CER BANII INCLUSIV PE MENIUL ŞI REȚETELE FĂCUTE DE MINE ?.MULȚUMESC FRUMOS PTR.AJUTOR

 52. Fiind plecata din tara titlul de plata pe legea 290/2003 a fost returnat la Bucuresti ANRP cred .Daca ma intorc in tara dupa 2 sau 3 ani pot sa l recuperez si in ce conditii.Cu mii de multumiri anticipateastept un raspuns.

 53. Buna ziua . Am primit o citatie in calitate de debitor cu o firma de recuperare creante . O firma de tel mobila la care am debit ,a operat cesiunea de creanta cu o firma ,apoi aceasta a transmis catre un alt cesionar intreg portofoliul de creante . Acesta din urma m-a chemat in instanta.Ce masuri se pot lua in ceea ce ma priveste ,in instanta ? Va multumesc !

 54. Intre coproprietarii de la art. 823 CPC trebuie sa fie si debitorul? Legea spune ca toti proprietarii trebuie sa semneze cererea catre executor de vanzate a intregului imobil.

 55. Buna ziua,
  Va contactez din Irlanda si va rog frumos sa ma ajutati cu o opinie.
  Sunt adoptata de bunica mea, ( in 1979)bunica fiind mama melei naturala.
  Mama mea s-a recasatorit si am o sora, deci surori doar de pe mama.
  Mama noastra a murit acum 5 ( s-a sinucis)ani si tatal acum 7 Luni( de cancer).

  S-au finalizat toate actele pt un apartment dupa decesul tatalui, dar eu nu am avut pisibilitatea sa obtin certificatul de adoptie sa beneficiez cu numele pe acte ( sa mentionez eu si sora avem numele de familie diferit). In Octombrie 2017 cand am depus actele am fost de acord si am avut incredere dupa vanzarea apartamentului sora mea v-a imparti banii jumate, jumate cu mine ( de fapt a fost dorinta tatalui inainte de deces, el s-a inbonlavit si a decedat in 3 luni, iar noi doua locuim in Irlanda).
  Daca obtin certificatul de adoptie o pot da in judecata pe sora mea? Am castig de cauza, chiar daca ea a vandut apartamentul?
  Va rog din suflet sa imi spuneti care este procedura sa imi recuperez partea de bani!!
  Va multumesc anticipat!!
  Elena
  Sent from my iPhone

 56. Buna ziua ce pot face daca la recurs nu am cistigat custodia esclusiva a copilului

 57. Bună ziua,
  Vă rog mult să îmi spuneți ce trebuie să fac, întrucât soțul meu, la lichidare, trebuia să primească drepturile pentru concediul de odihnă neefectuat pe anul 2017 până pe 15 mai 2018 când a fost încheiată cartea de muncă în vederea pensionării pe caz de boală.
  Vă mulțumesc anticipat.

 58. Am un contract pe romania si un contract de detasare pe franta. Firma ma concediat abuziv eu castigand procesul si avand castig salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi care as mai fi beneficiat din noiembrie anul trecut pina ramane hotararea definitiva. Intrebarea mea este daca in salariile ce le am castigat intra si euro eu desfasurand activitatea numai pe franta. Multumesc

 59. Cererile reconventionale, cererile de interventie principala, precum cererile de chemare in garantie se taxeaza dupa regulile aplicabile obiectului cererii, daca aceasta ar fi fost exercitata pe cale principala.

 60. Buna ziua
  Rog sa-mi spuneti valoarea taxei timbru judiciar,pentru o cerere
  reconventionala ,in care se solicita stabilire domiciliu minor si pensie de intretinere.
  Multumesc fain !

 61. CUM POATE LUA UN CETATEAN SARB CETATENIE ROMANA, SAU SA-SI FACA CARTE DE IDENTITATE DE ROMANIA

 62. Am un credit la Banc Post am platit 5 ani iar din cauza creşterii francului nu am mai putut plati si mi sa retinut din salar. Am primit doua plicuri cu suma soldului de plata una este de 600 franci iar alta de 18000 de franci. Pe mine mar interesa ce suma mai am de platit?

 63. BUNA ZIUA SANT UN CETATEAN ROMAN CARE LUCREZ IN AFARA TARII.IN ANUL 1993 TATAL MEU A PRIMIT UN TEREN PENTRU CASA IN URMA NUMEROASELOR INUNDATII CARE SE INTAMPLAU IN CASA IN CARE LOCUIAM .SA ELIBERAT PE NUMELE TATALUI MEU O AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE SI MIAM FACUT O CASA FIIND TRECUT CA REZIDENT IN ANUL 1996 .DIN NEFERICIRE PARINTI MEI AU DECEDAT NE LASANDUMI NICI UN DOCUMENT DE PROPRIETATE SI AM FOST ALUNGAT DE PE PAMANT DE NEAMURI CARE MIAU ZIS IATI CASA SI DUTE CEIA CE NU E POSIBIL .AM PLATIT TOATE IMPOZITELE FATA DE STAT SI AS VREA SA STIU CUM SA MA COMPORT IN ACEASTA SITUATIE SI CE SE POATE FACE . AM VRUT SA MA PUN DEACORD CU NEAMURILE DAR MIAU CERUT UN PRET DE 100 DE ORI MAI MARE DECAT E VALOAREA ACELUI TEREN. VA MULTUMESC

 64. Buna ziua! Sotul meu este beneficiarul legii 290/2003 si executarea silita pe conturile ANPR-ULUI a fost anulata .Acum instatnta solicita returnarea banilor. Cum putem actiona?

 65. Problema Juridica: Buna ziua,problema mea sta in felul urmator:am apelat in luna octombrie 2017 la un expert pentru o expertiza topografica pentru un imobil,acesta nu a facut nimic nici pana in ziua de astazi(m-a tot amanat ca e craciunul,ca e pastele ca are si alte expertize,dar banii i-a dorit),nu a depus nici-un act expertiza nu a facut-o,nu mai dorese sa-mi raspunda la telefon,mi-a dat doar o foaie scrisa de mana cum ca a primit suma X,ce as putea sa fac in acest caz sa-mi recapat prejudiciul sau serviciul cerut ? as putea sa apelez la politie pentru inselaciune?la anaf pentru evaziune fiscala(nu am primit bon,chitanta) sau la protectia consumatorului(nu am beneficiat de un serviciu promis si platit)?.Multumesc anticipat de raspuns

 66. Buna ziua
  Sunt parat intr-un proces de paratj succesoral si iesire din indiviziune. Miza este un apartament de 3 camere in care au convietuit 40 ani 2 femei-matusa mea si o prietena -in prezent ambele decedate.
  Intrebarea mea este daca la stabilirea cotelor parti din imobil se va tine cont de faptul ca acesta a fost cumparat cf Decretului 61/1990 si contractul de inchiriere a fost de 2/3 in favoarea prietenei sau se tine cont numai de veniturile avute de ambele persoane in perioada cumpararii imobilului?

 67. Bună ziua!
  Am găsit un Libret de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme constituit de bunica pe numele meu în 1985, sold în 2003 = 13565 lei. Se poate valorifica în vreun fel la momentul acesta?
  Mulțumesc!

 68. Buna ziua.va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns la întrebarea mea.dupa pronuntarea unui divort.daca nu se face imediat partajarea bunurilor comune (in Cf avem 50/50%) poate cumva sa înstraineze(vinde,dona etc.partea lui??va multumesc .

 69. Diagnosticele bioenergeticieni lor cu viziunile și interpretările lor constitue proba în instanta? Am citit ca numai părerea IML contează. Este aceasta adevărat?

 70. Buna ziua, fratele meu a lucrat in Olanda cu contract de munca .patronul olandez a gresit contul bancar si a trimes banii la alta persoana in cont persoana care a primit banii in cont nu vrea sa restituie banii .problema e ca patronul olandez a incurcat conturile.acum fratele meu a ramas fara banii ce putem sa facem sa recuperam banii!

 71. Salut am si eu o intrebare . am predat un telefon gasit la politie am dat o declaratie precum lam gasit .. si lam intrebat pe politai daca o sa caute proprietarul si a zis ca nu cauta pe nima mia loat telefonul gasit . iar ceilalti politai ziceau bravo sefutele pentru telefon te facusi de telefon . intrebarea e DACA NU VINE PROPRIETARUL DUPA TELEFON POT SA MIL RECUPEREZ INAPOI DEOARECE EU LAM GASIT SI MI SE CUVINE DACA NU SE IA NICIO MASURA SA SE GASEASCA PROPRIETARU NU AVEA NIMIC IN TELEFON ERA RESETAT SI FARA CARTELA . mil pot recupera ?

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.