Monitorul Oficial 732-733 din 30 octombrie 2012

Monitorul Oficial 732/2012, Partea I

HG 821/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „EnergoNuclear” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

HG 1.039/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
HG 1.042/2012 pentru aprobarea organizarii si finantarii de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unor manifestari si conferinte in vederea inchiderii Anului european al imbatranirii active si al solidaritatii intre generatii 2012.
Ordinul 5.625/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar.
Rectificari.

Monitorul Oficial 733/2012, Partea I

Hotararea 39/2012 a Senatului privind bugetul Senatului pe anul 2013.
Hotararea 40/2012 a Senatului privind constatarea incetarii unui mandat de senator;
Hotararea 41/2012 a Senatului cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispozitiilor privind calendarul licitatiilor de cote de emisie de gaze cu efect de sera — COM (2012) 416 final;
Hotararea 42/2012 a Senatului cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulata „Cunoasterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului marii la prognoza oceanografica” — COM (2012) 473 final.
HG 1.036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depasirea alocarilor publice in euro aprobate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007—2013;
HG 1.038/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative;
HG 1.043/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010—2012;
HG 1.047/2012 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” a unor imobile retrocedate, in conditiile legii;
HG 1.048/2012 privind transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor;
HG 1.053/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta.
Ordinul 1.331/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara;
Ordinul 1.560/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, in ceea ce priveste tariful de navigatie aeriana terminala.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.