Noul Cod rutier – FORMA FINALA

Noul Cod rutier – FORMA FINALA

CONSULTA AICI!

In expunerea de motive de arata, printre altele, faptul ca prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederile art. 118 alin. (3 ) din OUG nr. 195/2002, republicata.

Astfel, Curtea Constitutionala a retinut faptul ca „in materia contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile publice, prin eliminarea controlului judiciar al hotararilor pronuntate de judecatorie se aduce atingere principiului accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil, dreptului la aparare, unicitatii, impartialitatii si egalitatii justitiei, golindu-se astfel de continut principiul exercitarii cailor de atac”.

CONSULTA AICI!

Aceasta deoarece statul are obligatia de a garanta caracterul efectiv al accesului liber la justitie si al dreptului la aparare. Lipsa caii de atac impotriva hotararii pronuntate de judecatorie ca prima instanta in materia circulatiei pe drumurile publice echivaleaza cu imposibilitatea exercitarii unui control judecatoresc efectiv asupra sanctiunilor principale si complementare, precum si a masurilor tehnico- administrative, reglementate de art. 95 – 97 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, dreptul de acces liber la justitie devenind astfel un drept iluzoriu si teoretic.

Curtea constata asadar ca eliminarea controlului judiciar al hotararii pronuntate de judecatorie in materia contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile publice aduce atingere art. 129 din Constitutie raportat la dreptul de acces liber la justitie si la dreptul la aparare, reprezentand in acelasi timp o incalcare a cerintelor unui proces echitabil. In plus, prin conduita procesuala diferita a instantelor de judecata, in sensul in care unele administreaza probatoriul in cauze, pe cand altele nu intra in cercetarea fondului, se aduce atingere si art. 124 alin. (2) din Constitutie privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei. Totodata, prin prisma argumentelor anterior retinute, Curtea observa ca sunt incalcate si prevederile art. 53 alin. (2) teza finala din Legea fundamentala.

Curtea mai observa ca prin Decizia pronuntata la data de 28 iunie 2011, ca urmare a solutionarii cererii nr. 40.301/04, pronuntata in Cauza Ioan Pop impotriva Romaniei, paragraful 27, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a apreciat ca sanctiunea contraventionala aplicata reclamantului in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice constituie o “acuzatie in materie penala” in sensul art. 6 din Conventie, care trebuie aplicat sub aspectul sau “penal”. Asa fiind, Curtea Europeana a Drepturilor Omului ar putea constata incalcarea art. 2 paragraful 1 privind dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventie.

Totodata, in practica, s-a constat ca, din cauza lipsei unor prevederi referitoare la data de la care incepe sa-si produca efectele sanctiunea contraventionala complementara, contravenientii nu cunosc data de la care incepe suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, multi considerand ca aceasta coincide cu data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti. Precizam faptul ca de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti se naste dreptul autoritatilor de a pune in executare sanctiunea, principala si/sau complementara.

In acest sens trebuie interpretate si dispozitiile art. 121 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora „Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala”.

Prin proiectul de lege se are in vedere punerea de acord a prevederilor OUG nr. 195/2002, republicata [referitoare la caile de atac impotrivaprocesului-verbal de constatare a contraventiei], cu dispozitiile constitutionale.

Astfel, reglementarea propusa:

–    abroga dispozitiile in materia cailor de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei constatate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 500/2012;

–    urmareste reevaluarea termenelor avute in vedere in cadrul procedurilor de referinta (momentul ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor, fata de textul actual, potrivit caruia raportarea se face la momentul pronuntarii hotararii);

–   stabileste data de la care incepe sa isi produca efectele sanctiunea contraventionala complementara.

Corelarea cu Noul Cod penal

Avand in vedere ca la data de 1 februarie 2014 vor intra in vigoare modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, este necesara corelarea cu normele introduse prin prezenta. Totodata, la art. 121 pct. 5 din Legea nr. 187/2012, cu referire la modificarea alin. (5) al art. 111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost identificata o eroare materiala care se impune a fi corectata; astfel se face referire „… si la alin. (3) lit. b) si e) din prezenta ordonanta de urgenta”, in mod eronat, textul vizat fiind, in fapt, art. 102 alin. (3) lit. b) si e).

CONSULTA AICI!

 

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.