Partajul voluntar si tranzactia – model de act de partaj voluntar si model tranzactie

CERERE PENTRU A SE LUA ACT DE TRANZACŢIE

Instanţa__

Secţia_

Dosar nr._/_

Termen la data de_

Domnule Preşedinte, [1]

Subsemnatul [2]_, domiciliat în_în calitate de _, şi subsemnatul_, în calitate de_, vă

solicităm să

Luaţi act de învoiala noastră

şi să pronunţaţi o hotărâre de expedient, care să consfinţească tranzacţia încheiată între părţi.

Temeiul de drept [3]: Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 271 C. proc. civ.

Anexăm înscrisul ce cuprinde învoiala noastră.

Semnătura, [4]

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie [5]_

Explicaţii

[1] Natura juridică. Tranzacţia este o expresie a principiului disponibilităţii părţilor în cursul procesului civil şi exprimă voinţa acestora de a finaliza litigiul pe cale amiabilă, solicitând instanţei să consfinţească învoiala lor prin pronunţarea unei hotărâri de expedient. În literatura de specialitate tranzacţia a fost definită ca fiind contractul prin care părţile sting un proces început sau preîntâmpină naşterea unui proces, prin concesii reciproce, constând în renunţări reciproce la pretenţii ori în prestaţii noi săvârşite sau promise de o parte în schimbul renunţării de către cealaltă parte la dreptul ce este litigios sau îndoielnic.

1.1. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească tranzacţia.

– părţile trebuie să aibă capacitatea de a dispune;

– actul de tranzacţie să fie expresia voinţei libere şi neviciate a părţilor;

– prin încheierea tranzacţiei să nu se urmărească un scop ilicit;

– tranzacţia să fie înfăţişată instanţei în formă scrisă, potrivit dispoziţiilor art. 272 C. proc. civ.;

– înscrisul ce cuprinde învoiala părţilor să fie prezentat instanţei în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă;

– dacă învoiala cuprinde un act solemn, atunci aceasta trebuie încheiată în formă autentică. În doctrină există şi opinia contrară, în sensul că învoiala părţilor poate fi înfăţişată instanţei în formă scrisă, iar prin pronunţarea hotărârii de expedient se conferă caracterul de act autentic operaţiunii juridice pentru care legea prevede caracterul solemn.

1.2. Momentul la care se poate tranzacţiona. Părţile participante la proces se pot prezenta oricând în cursul judecăţii, chiar dacă nu au fost citate, pentru a solicita instanţei să ia act de învoiala lor şi să le-o consfinţească, printr-o hotărâre de expedient.

[2] Persoanele care pot tranzacţiona. Toate părţile implicate în litigiu trebuie să participe la încheierea tranzacţiei.

Părţile trebuie să aibă capacitatea de a dispune (art. 1706 C. civ.), întrucât tranzacţia este un act de dispoziţie, presupunând concesii şi renunţări reciproce.

în ceea ce priveşte mandatarul, acesta trebuie să prezinte o procură specială pentru a încheia tranzacţia, iar pentru persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă, în funcţie de obiectul tranzacţiei, poate fi nevoie de acordul autorităţii tutelare.

Pentru persoanele juridice este nevoie ca reprezentantul acestora să aibă o împuternicire specială pentru a încheia tranzacţia.

[3] Temeiul de drept. Tranzacţia este reglementată de art. 271-273 C. proc. civ. şi de art. 1704-1717 C. civ.

[4] Semnătura. Tranzacţia va fi semnată de părţi în faţa instanţei, iar mandatarii trebuie să prezinte un mandat special în acest sens.

[5] Instanţa competentă să ia act de tranzacţie este cea unde cauza estependinte, fie că este instanţa de fond, fie că este cea de apel sau de recurs, precum şi în cadrul căilor extraordinare de atac.
Instanţa, după verificarea învoielii părţilor, va pronunţa o hotărâre de expedient care să dea eficienţă stingerii litigiului prin tranzacţie. Această hotărâre are caracterul unui contract judiciar. Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în ceea ce priveşte verificarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite de tranzacţie.

Timbrajul. Potrivit dispoziţiilor art. 14 din Ordinul nr. 760/C/1999, emis de Ministerul Justiţiei pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, nu se timbrează tranzacţiile intervenite între părţi în cursul procesului civil.

Formular de tranzacţie

Subsemnatul_, în calitate de_în cauza având ca obiect_, şi subsemnatul, în calitate de_, suntem de acord să stingem litigiul în forma următoare:

1. Subsemnatul_înţeleg să primesc de la numitul_suma de_ /şi de la numitul _să primesc bunurile mobile în valoare de_cu următoarea descriere sau/ imobile în valoare de_identificate prin_.

Subsemnatul_înţeleg să plătesc numitului_suma de_ /şi numitului _____ să predau următoarele bunuri mobile în valoare de _____ cu următoarea descriere /sau imobile în valoare de_identificate prin_.

2. Subsemnatul_înţeleg să primesc suma de_/să predau bunurile mobile în valoare de__cu următoarea descriere/ sau imobile în valoare de_identificate prin_

Subsemnatul înţeleg să plătesc numitului_suma de_/şi numitului _să predau următoarele bunuri mobile în valoare de_cu următoarea descriere sau imobile în valoare de . identificate prin_

3 ._(etc.)

Sumele de bani şi bunurile vor fi predate la data de_, de către numitul _şi de către numitul_, pe bază de proces-verbal.

sau

Sumele de bani şi bunurile au fost deja predate la data de_

Prin prezenta tranzacţie înţelegem să stingem orice litigiu dintre noi, în cauza având ca obiect_, părţile renunţând la pretenţii ulterioare.

Semnătura,

Semnătura,

Note:

*Bunurile mobile se vor descrie amănunţit, pentru identificare, fiecare în parte dacă sunt bunuri individual determinate, iar dacă sunt bunuri imobile se va indica comuna şi judeţul, strada şi numărul iar, în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul sau, când imobilul este înscris în cartea funciară, se va arăta şi numărul de carte funciară şi numărul topografic.
**Este indicat să se anexeze şi schiţa imobilului, mai ales dacă imobilul este comod partajabil în natură, pentru a se delimita exact lotul care revine fiecărui copartajant.
***Va semna fiecare parte participantă la tranzacţie, în faţa instanţei. Tranzacţia se va încheia în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

2 comentarii la „Partajul voluntar si tranzactia – model de act de partaj voluntar si model tranzactie”

  1. buna ziua , as dori o informatie , eu si sotul suntem divortati si ne-am inteles ca eu sa-i dau partea de la garsoniera noastra si sa-mi ramana mie toata garsoniera ,ce vreau eu sa stiu daca pri tribunal se timbreaza valoarea si daca dureaza mai mult de o luna , vreau cat mai repede , si cat mar costa . sau e mai bine la notar dar nu stiu cat costa ca de durat stiu ca o luna . multumesc

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.