Reunificarea familiei Azil

 Reunificarea familiei Azil

 

Beneficiarii unei forme de protecţie (statut de refugiat sau protectie subsidiara) pot depune cerere de azil în numele membrilor de familie (soţul sau, după caz, soţia şi copiii minori) aflaţi în ţara de origine sau într-o ţară terţă. Este singura excepţie prevăzută de lege de la obligativitatea depunerii personale a cererii de azil de străinii aflaţi pe teritoriul României.

Membrii de familie prevăzuţi de Legea azilului sunt:

– în măsura în care, la data depunerii cererii de către solicitantul principal, familia există în ţara de origine, următorii membri de familie ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare:
(i) soţul sau, după caz, soţia beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare;
(ii) copiii minori ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare aflaţi în întreţinerea acestuia, cu condiţia ca aceştia să fie necăsătoriţi, indiferent dacă sunt din căsătorie ori din afara acesteia sau adoptaţi potrivit legislaţiei naţionale a ţării de origine.

1) În cazul îndeplinirii condiţiilor pentru reunificarea familiei

În cazul în care ofiţerul de decizie apreciază că a fost făcută dovada legăturii de rudenie de către beneficiarul formei de protecţie sau, după caz, a încheierii căsătoriei anterior intrării pe teritoriul României, va solicita Ministerului Afacerilor Externe acordarea vizei şi eliberarea titlului de călătorie pentru membrii de familie prevăzuţi mai sus.

După intrarea pe teritoriul României a acestor membri de familie, în cazul în care există acordul acestora cu privire la cererea de azil, soluţionarea cererii va fi făcută potrivit prevederilor prezentei legi referitoare la procedura ordinară.

În cadrul procedurii de reunificare se verifică dacă există legătura de familie/rudenie, fiind acordată forma de protecţie membrilor de familie, prevăzuţi de legea azilului, cu excepţia cazului în care acestora le sunt aplicabile cauzele de excludere.

2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor pentru reunificarea familiei

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru reunificarea familiei, ofiţerul de decizie emite o hotărâre de respingere, care va fi comunicată beneficiarului unei forme de protecţie care a solicitat reunificarea.

Împotriva acestei hotărâri de respingere, străinul poate exercita 2 căi de atac, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru procedura ordinară.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.