Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)

Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)

Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie in 2022. Căutați un model contestatie? Deci ați luat o amendă de circulație sau de altă natură. Mai departe voi face referire totuși la amenzile rutiere, deoarece sunt printre cele mai frecvente.

Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)
Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)

Răspunsuri la întrebări deseori asociate cu căutarea unui model contestatie amenda:

Care este legea care reglementează contestațiile împotriva unui proces-verbal?

O.G. nr. 2/2001.

O găsiți AICI. Toate articolele și trimiterile de mai jos sunt cu referire la această ordonanță, dacă nu au în dreptul lor o altă sursă.

În cât timp se poate face constestatie amenda?

În 15 zile de la data primirii procesului-verbal.

Art. 31 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Am nevoie de avocat sau mă pot descurca singur dacă am un model contestatie amenda?

Citiți până la sfârșit și o să știți dacă aveți nevoie de avocat dacă vă voi fi fost un profesor atât de bun încât să vă descurcați singur :). Dar luați în calcul și faptul că aici e o mică parte din ce se poate povesti despre subiect.

Unde se depune contestatia?

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția (art. 32 alin. 1).

Ce trebuie să conțină dosarul?

 • plângerea,
 • copia procesului-verbal,
 • taxa judiciară de timbru de 20 lei,
 • orice alte înscrisuri de care înțelegeți să vă folosiți.
Actele se depun în atâtea exemplare câte părți sunt (nu vă numărați și pe Dvs.), plus un exemplar pentru instanță.

Toate actele trebuie să fie în limba română.

Pe actele care se depun în copie, pe fiecare pagină scrieți „conform cu originalul” și semnați.

Cât durează judecata unei plângeri contravenționale?

Deși legea spune că se va judeca cu precădere, nu se va termina într-o lună.

Estimarea mea este de 6-9 luni, în funcție de cât e de aglomerată judecătoria respectivă.

Art. 35 Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere.

Pot aduce martori? Cine poate fi martor?

Da. poate fi martor oricine este înafara prevederilor art. 315 Cod de procedură civilă:

(1) Nu pot fi martori: 1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; 2. soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; 3. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; 4. persoanele puse sub interdicţie judecătorească; 5. cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă.(2) Părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori şi persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3.

Dacă eram doar cu soția în mașină?

Ghinion.

Care este procedura de judecare a contestației?

Art. 33 (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Art. 34 (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării.

Dacă nu mă mulțumește hotărârea Judecătoriei, o mai pot ataca?

Da, cu apel la Tribunal.

Art. 34 (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii.

Mai pot folosi același model contestatie amenda și in apel?

Nu prea. În apel trebuie să dezvoltați motivele pentru care considerați că nu este legală și temeinică hotărârea de la fond.

REDACTAT DE AVOCATII COLABORATORI EXTERNI

 

Servicii: Anulare Executare Silita, Poprire Cont

Anulare Executare Silita

Analiza Gratuita a Dosarului de Executare – Alege sa Nu mai Fii Singur in Acest Proces. Profesionalism si Seriozitate.Alege Acum Avocatul Specializat in Executari Silite. Servicii: Anulare Executare Silita, Poprire Cont, Executare Silita.

Ce costuri implica formularea unei contestatii la executare?

 

 

Servicii: Anulare Executare Silita, Poprire Cont

 

 

Articol scris de avocatii colaboratori externi

Procedura de dare in plata 2022

Procedura de dare in plata 2022 Intrebari frecvente in legatura cu aplicarea Legii 77/2016 (legea darii in plata) .Dosarele de dare in plata , notificare, contestatie

Procedura de dare in plata 2022 Intrebari frecvente in legatura cu aplicarea Legii 77/2016 (legea darii in plata) .Dosarele de dare in plata , notificare, contestatie

Procedura de dare in plata 2022 Intrebari frecvente in legatura cu aplicarea Legii 77/2016 (legea darii in plata) .Dosarele de dare in plata , notificare, contestatie
Procedura de dare in plata 2022 Intrebari frecvente in legatura cu aplicarea Legii 77/2016 (legea darii in plata) .Dosarele de dare in plata , notificare, contestatie

 

1. Carei categorii de clienti persoane fizice se adreseaza legea darii in plata?

Legea se adreseaza consumatorilor, asa cum sunt definiti in OUG.21/1992: “orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care actioneaza în scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale”.

2. Ce alternative are un client care are dificultati la plata ratelor si se gandeste sa “dea in plata”?

Creditele cu garantie imobiliara sunt in general credite pe termen lung sau foarte lung. Pe parcursul derularii creditului, pot interveni diverse situatii neprevazute care sa puna clientul in dificultate. Pentru aceste situatii, specialistii bancii pot oferi solutii personalizate, cu conditia sa aiba informatii complete si obiective despre problemele cu care se confrunta clientul.
Ce trebuie facut in momentul in care intervine un eveniment care face dificila rambursarea creditului (reducerea venitului, pierderea locului de munca, o boala, un deces – si, din pacate, asa cum vedem in realitate, lista poate continua):

 • Sa aduceti documente justificative (acolo unde este cazul):
  • a) daca vi s-au redus veniturile, este suficient sa semnati in agentie un acord de consultare a bazei de date a ANAF si banca va putea avea informatia oficiala ca vi s-a redus salariul si cu cat;
  • b) daca va aflati in una din situatiile: somaj, probleme grave de sanatate sau decesul unuia din debitori, va rugam sa sustineti cererea cu documentele aferente;
 • Este firesc ca banca sa va solicite documente, intrucat trebuie sa analizam situatia dvs in mod cat mai obiectiv cu putinta, pentru a gasi solutii fezabile;
 • Situatia dvs va fi analizata de un departament specializat si veti fi contactat telefonic, pentru a intelege toate aspectele cu care va confruntati si a va prezenta una sau mai multe solutii;
 • Daca oferta va ajuta sa puteti rambursa datoria si in acelasi timp sa va pastrati locuinta, o puteti accepta. Ulterior veti fi programat pentru semnarea unui act aditional in agentia unde ati depus cererea sau in cea care v-a fost indicata telefonic;

Darea in plata ar trebui sa fie o ultima optiune, pentru ca, desi dupa aceea nu veti mai avea de rambursat creditul, nu veti mai fi nici in proprietatea imobilului. In luarea deciziei trebuie sa luati in calcul cheltuielile cu gasirea unei alternative de locuire (chiria), costurile de mutare, eventuale renovari etc De asemenea, asa cum am explicat, trebuie sa stiti ca toate costurile notariale in procedura darii in plata sunt in sarcina dvs.

3. Ce solutii concrete ofera banca in diverse situatii in care clientii sunt in dificultate financiara?

Clientii bancii care inregistreaza sau ar putea inregistra intarzieri la plata ratelor ca urmare a presiunilor financiare pot beneficia de o serie de solutii in functie de dimensiunea si intinderea problemelor.

 • Solutii pe termen foarte scurt: clientii care au inclus in contractul de credit optiunea de vacanta la plata ratelor, pot opta pentru intrerupere platilor de pana la 3 luni prin simpla notificare a bancii;
 • Solutii pe termen scurt si mediu,pe baza analizei gradului de indatorare: reducere temporara de rata lunara de plata dobanda si principal intre 1 si 3 ani;
 • Solutii pe termen lung, pe baza analizei gradului de indatorare: consolidarea creditelor detinute in vederea reducerii ratelor, conversia creditelor la moneda locala, conversia creditelor la RON cu o reducere de principal de pana la 20%;

Pentru a putea beneficia de aceste solutii, este suficienta completarea unei cereri de restructurare si a acordului de verificare a veniturilor la ANAF.
De asemenea, Banca poate analiza si decide in anumite situatii sa ofere posibilitatea vanzarii voluntare a imobilelor aflate in garantie, cu reducerea partiala sau integrala a soldului ramas neacoperit de pretul vanzarii. Prin apelarea la aceasta metoda, clientii nu vor mai fi obligati sa plateasca cheltuielile notariale implicate de un contract de dare in plata, efortul financiar fiind astfel diminuat.

4. Dar daca deja a inceput executarea silita mai exista solutii amiabile, fara procedura darii in plata?

Da. Atat timp cat exista o comunicare cu banca, direct sau prin intermediul Executorului Judecatoresc si o intentie de plata, se pot identifica metode de restructurare cu repunere in graficul de plata sau chiar actiuni de vanzare voluntara a imobilului de catre client cu reducere de datorii reziduale dupa vanzare.

Conditiile de admisibilitate

1. Prevederile legii darii in plata se aplica si in cazul creditelor acordate in cadrul programului Prima Casa?

Programul Prima Casa este exclus din prevederile legii darii in plata.

 

2. Cum poate un client sa notifice banca privind intentia sa de a da un imobil in plata?

Clientul va formula o notificare adresata bancii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecatoresc, cu respectarea conditiilor de admisibilitate, enumerate la punctul II.3.
Data notificarii este data inregistrarii in agentie (cand clientul se prezinta personal in agentie) sau data primirii scrisorii cu confirmare de primire.
Se considera Notificare in original si Notificarea trimisa pe adresa de mail

 

3. Ce conditii de admisibilitate trebuie indeplinite pentru darea in plata a unui imobil?

Pentru a notifica banca asupra intentiei de a transfera dreptul de proprietate asupra imobilului in scopul stingerii datoriei, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • Clientul persoana fizica face parte din categoria consumatorilor conform definitiei de la punctul I.1;
 • Exista in derulare un contract de credit a carui valoare imprumutata la data acordarii creditului nu depaseste echivalentul a 250.000 EUR (la cursul de schimb BNR din data acordarii);
 • Creditul a fost acordat in scopul achizitionarii, construirii, extinderii, amenajarii, modernizarii, reabilitarii unui imobil cu destinatia de locuinta sau, indiferent de destinatie, a fost garantat cu un imobil cu destinatia de locuinta;
 • Clientul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni în legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prevederilor legii darii in plata;

 

4. Cu ce documente trebuie dovedit ca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute in lege?

Clientul va atasa notificarii urmatoarele documente:

 • O declaratie a clientului prin care certifica urmatoarele:
  • a) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imbobil cu destinatia de locuita, ca imobilul are destinatie de locuita pentru acesta si ca nu este afectat de alte sarcini sau masuri asiguratorii si sau executorii si ca nu exista institutite drepturi in favoarea altor persoane;
  • b) clientul nu a fost condamnat pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care solicita darea in plata;
 • Notificarea trebuie semnata si de imprumutat atunci cand demersurile de dare in plata sunt intreprinse de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari;
 • Consimtamantul imprumutatului poate fi suplinit printr-o declaratie data in forma autentica;
 • Imputernicirea avocatiala, in cazul in care Notificarea de dare in plata este transmisa prin intermediul unui avocat si NU este semnata de Consumator.

Este necesar ca in cuprinsul Notificarii de dare in plata sa fie mentionat si un numar de telefon de contact al Clientului, pentru ca Banca sa poate lua cu usurinta legatura in cazul in care Notificarea este incompleta sau ii lipsesc anumite precizari.

5. Este posibil ca banca sa solicite si alte documente? Care sunt acestea?

Legea 77/2016 se completeaza cu toate prevederile legale aplicabile oricarui transfer de proprietate a unui imobil. Prin urmare, notarul va solicita si verifica cel putin urmatoarele documente, care, conform Legii 77/2016, trebuie transmise de catre Client notarului cu trei zile inaintea datei programate prin notificare pentru semnarea actului translativ de proprietate:

 • Actele de proprietate, in original;
 • Incheierea de intabulare in Cartea Funciara a imobilului, pe numele proprietarilor garantiei, in original
 • Extras de carte funciara autentic, care sa ateste ca nu sunt sarcini in favoarea tertilor (ex: sechestru, imobilul este inchiriat, exista un drept de uzufruct, sarcini in favoarea altor creditori);
 • Documentatia cadastrala vizata de OCPI​;
 • Certificatul de atestare fiscala din care sa rezulta ca nu exista ​datorii neachitate/restante;
 • Adeverinta emisa de Asociatia de proprietari din care sa​ rezulta ca ​nu sunt datorii locative neachitate/restante;
 • Certificatul de performanta energetica, in original;

In plus, ca urmare a aplicarii legii nr 77/2016, notarul trebuie sa verifice si dovada achitarii costurilor notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului.

 

6. Este posibil ca banca sa se opuna darii in plata?

Daca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de admisibilitate prevazute in lege, banca nu va putea accepta transferul de proprietate. In acelasi timp, avand in vedere ca legea nr 77/2016 se coroboreaza cu celelalalte dispozitii legale in vigoare, trebuie respectate si prevederile generale aplicabile unui transfer de proprietate asupra unui bun imobil, astfel cum acestea sunt reglementate de alte coduri si legi; Totodata, partile trebuie sa isi exercite cu buna credinta drepturile conferite de lege si sa evite orice forma de abuz de drept.

 

7. Daca un client a contractat un credit de nevoi personale garantat cu un teren, poate da in plata acest tip de imobil in vederea stingerii datoriei?

Nu, nu poate. Pentru terenurile libere de constructii nu se aplica prevederile legii. Singura posibilitate de a da in plata un teren liber de constructii sau un teren pe care este in curs de edificare o constructie este ca acel credit sa fie garantat si cu un imobil care are destinatia de locuinta. In cazul creditelor de nevoi personale garantate cu ipoteca, garantia trebuie sa fie un imobil cu destinatie de locuinta.
Daca un credit este garantat cu mai multe imobile si cel putin un imobil are destinatia de locuinta, atunci se aplica dispozitiile alin 2 de la art 4 din lege care precizeaza ca: in situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

 

8. Exista restrictii ale legii privind anul acordarii creditului sau moneda in care a fost acordat?

Conditiile legii darii in plata a imobilelor se aplica indiferent de data acordarii creditului (inainte sau dupa data intrarii in vigoare a legii) sau de moneda in care a fost acordat creditul.

 

9. In cazul in care garantia aferenta creditului ipotecar/garantat cu ipoteca a fost constituita de catre alta persoana (garant ipotecar) decat cea care a contractat creditul (titularul), acel imobil mai poate fi dat in plata? Cine ar trebui sa initieze procedura darii in plata?

Da. Notificarea privind darea in plata a imobilului poate fi initiata atat de imprumutat, cat si de codebitori, garanti personali/ipotecari, dar doar cu acordul expres al imprumutatului sau al succesorilor sai.

 

10. Daca un client da in plata un imobil in vederea stingerii unei datorii catre banca, mai poate solicita in viitor un alt credit? Va exista o raportare speciala la Biroul de credit?

Fiecare banca va aplica propria politica de risc in evaluarea bonitatii unui client in vederea acordarii unui nou credit. Conform Contractului de participare la Biroul de Credit, Banca se obliga sa transmita informatii complete, corecte, reale, exacte si actualizate specifice fiecarei situatii a clientului si in conformitate cu declaratiile/informatiile primite de la persoanele fizice.

11. Daca exista mai multe imobile aduse in garantie pentru acelasi credit, se poate da in plata doar un singur imobil?

Nu, potrivit legii, vor fi date in plata toate imobilele aduse in garantie pentru acelasi credit.

 

Cum se desfasoara procedura

1. Ce ar trebui sa contina notificarea pe care clientul o va transmite bancii in vederea darii in plata?

Notificarea va cuprinde decizia clientului de a transmite bancii dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii creantei precum si detalierea indeplinirii cumulative a conditiilor de admisibilitate, enumerate la pct. II. 3. In plus, notificarea va contine precizarea a 2 zile diferite de convocare la notar, stabilirea unui interval orar in aceste doua zile diferite (prima convocare la notarul public nu poate fi stabilita mai devreme de 30 zile calendaristice de la data notificarii), precum si identificarea biroului notarial in care reprezentantul legal al bancii sa se va prezinte la Notarul Public propus de debitor in vederea incheierii Actului de dare in plata.

 

2. Clientul trebuie sa suporte vreo cheltuiala privind intregul demers al darii in plata a unui imobil?

Da. Toate costurile notariale sau, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau avocatului se suporta de catre clientul care a solicitat darea in plata a imobilului. De asemenea, pentru imobilele care sunt in executare silita, clientul trebuie sa achite mai intai onorariul executorului pentru ca imobilul sa poata fi eliberat de sarcini. Dovada platii ar trebui prezentata Bancii pana in prima zi de convocare specificata in notificare.

 

3. In cazul in care un client da in plata un imobil in vederea stingerii unei datorii dar mai are contractat si un alt credit la aceeasi banca (negarantat), cum este afectat acest credit?

Creditele negarantate, aflate in derulare, nu sunt afectate de darea in plata a unui imobil, in masura in care celalalt credit se deruleaza conform propriilor conditii contractuale.

 

4. Daca au fost inregistrate restante la creditul in derulare si acestea au fost raportate de catre banca la Biroul de Credit, anterior transmiterii Notificarii de dare in plata a imobilului, acestea vor fi sterse?

Istoricul de plata anterior transmiterii unei notificari de dare in plata a unui imobil ramane nemodificat si este pastrat in Biroul de Credit timp de 4 ani incepand cu data inchiderii creditului.

 

5. Daca banca contesta notificarea clientului si instanta admite actiunea bancii, respectiv da o solutie in favoarea bancii, ce se intampla?

In situatia in care se admite contestatia formulata de creditor, partile vor fi puse in situatia anterioara indeplinirii demersurilor prevazute de prezenta lege.

 

6. Ce se intampla dupa semnarea actului de transfer de proprietate la notariat?

Odata cu transferul intregului drept de proprietate asupra imobilului dat in plata se transfera definitiv si irevocabil dreptul de proprietate, posesie si folosinta, necontestat si neconditionat, liber de sarcini si impreuna cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei, eliberat de toate bunurile mobile ale Garantilor; Imobilul nu poate face obiectul niciunor contracte de inchiriere, de comodat sau alte contracte similare. Nicio portiune a imobilului nu este ocupata de catre nicio persoana sau entitate cu sau fara baza legala in acest sens. Acesta trebuie in prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar.

7. Ce se intampla daca una dintre parti nu se prezinta la notar la niciuna dintre cele doua date indicate in notificare?

Daca partile nu semneaza contractul de dare in plata  pana la termenul prevazut in notificarea privind darea in plata (consideram ca acest termen este a doua zi de convocare la notar) suspendarea inceteaza. Debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate  stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit si sa transmita dreptul de proprietate catre creditor. Pana la solutionarea definitiva a cererii se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.

 

 

 

Articol scrie de avocatii colaboratori externi

Avocat online in 2022

Avocat online in 2022

Cum caut un avocat online in 2022 stand in fata calculatorului? Cum sa gasesti un avocat discret, de incredere? Ai nevoie de un sfat pretios cu referire la o situatie juridica?

 

Avocat online in 2022
Avocat online in 2022

Chiar daca rudele si prietenii iti pot oferi o serie de sfaturi pretioase si utile pentru a rezolva situatiile neplacute in care te poti afla la un moment dat. Insa, uneori poti primi sfaturi cum ca este ideal sa lasi de la tine, sa rezolvi problema cu propriile maini sau sa fugi de problema in cauza, ori sa comiti o serie de acte disperate. Sfaturile si faptele gresite duse la indeplinire pot avea consecinte nefaste atunci cand vorbim de cazuri din domeniul juridic ce pot avea consecinte grave. De aceea, un avocat e persoana cea mai potrivita ca sa-ti ofere indrumare deoarece, prin expertiza profesionala, un avocat iti va oferi intotdeauna cele mai bune solutii practice individualizate.

 

Pentru ca oricine are in zilele noastre acces la internet si la minim un dispozitiv inteligent, iti va fi mult mai simplu sa apelezi la un avocat online, decat la unul fizic. Marele avantaj este cel ca nu va mai trebui sa astepti o vesnicie pana cand cazul tau va fi preluat de catre un specialist si i se va atribui o rezolvare,  iar toate sfaturile si pasii personalizati necesari in rezolvarea unor probleme juridice le poti primi cu ajutorul unei consultatii online, programata la data cea mai potrivita pentru tine. Astfel, nu mai esti nevoit sa pornesti in cautarea disperata a celui mai bun avocat, ci vei gasi prin cabinetul de avocatura Avocat Online, toti specialistii de care ai nevoie, chiar si atunci cand nu ai timp la dispozitie sau poate, nu te poti deplasa fizic intr-un cabinet de avocatura.

 

Cat costa o consultanta online sau telefonica cu avocatul?

Consultanta este intotdeauna gratuita

 

Despre ce poti vorbi cu avocatul?

Orice problema juridica poate fi discutata cu avocatul online. Pentru contracte , dreptul familiei, divort , drept penal , drept comercial etc

 

Un avocat ma poate reprezenta si in instanta?

Da. Va putem reprezenta cu succes in fata instantelor de judecata.

 

 

Locuiesc in strainatate. Pot apela la serviciile unui avocat online in Romania?

Cu siguranta,da. Ne putem auzi si vedea pe whatsapp,Skype ,Zoom si Telefon

 

 

Este mai scump sau mai ieftin sa angajez un avocat online?

Intotdeauna este mai ieftin.Este cel mai bine sa apelezi la un avocat online decat sa mergi fizic la birou.

 

Doresc sa dezbat o succesiune?Ma puteti ajuta?

Da,Oferim solutii de succesiune, partaj, uzucapiune si imparteala.

 

Aveti si un avocat care se ocupe de infiintarea unei firme?

Da. Va stam la dispozitie cu servicii complete de infiintare firme , schimbare sediu social ,consultanta juridica si reprezentare la Onrc

 

Sunt victima unui malpraxis? Ma puteti ajuta sa se faca dreptate?

Desigur.Va putem ajuta cu analiza cazului , reprezentarea in instanta si puteti solicita daune morale si materiale

Am fost victima unui accident rutier.Ma poate ajuta un avocat online?

 

Ma puteti reprezenta intr-un dosar civil?

 

In procesele de drept civil reprezentam chiriasii sau proprietarii ,anulam contracte, documente, extrase carte funciara etc

 

Articol preluat adevarul.ro

 

Permanent link:https://coltuc.ro/2022/03/avocat-online-in-2022/

Intreaba Un Avocat In 2022

Intreaba un avocat este o cautare constanta pe google

Intreaba Un Avocat In 2022.Intreaba un avocat este o cautare constanta pe google. Altii au mai cautat : Avocat Online Non Stop Gratuit.Consultanta un avocat gratuit.Intreaba un avocat online gratuit.Consultatie avocat.Caut un avocat.Consultanta avocat prin telefon. Unul dintre serviciile cele mai solicitate astazi este angajarea unui avocat online.

Programează o Consultație Juridică cu un Avocat Online și Economisește Timp și Bani. Consultații Online de la Avocați Specializați. Soluții Complete. Onorarii Corecte. Servicii: Drept Comercial, Drept Penal, Dreptul Familiei, Dreptul Muncii, Drept Societar, Drept Civil.

 

0749 115 337

Consultatie juridica drepturi salariale contestatie amenda plf litigiu munca avocat penal. Intreaba un avocat online divort muncii amenzi executare penal dare in plata consultanta.

 

Viteza, confortul si disponibilitatea, in orice moment, sunt necesare in cazul angajarii serviciilor avocatilor care se afla la sute de kilometri de noi. Contractarea avocat online cu un singur clic va permite sa aveti un program flexibil,sa economisiti timp si sa evitati deplasarile

 

 

Acestea sunt avantajele angajarii unui avocat online, utilizatorii justitiei incep sa considere, in special in unele specializari, ca nu necesita prezenta fizica a unui birou in orasul lor.

 

Avantaje ale unui avocat online de care sa profitati

Angajarea unui avocat online, printr-un singur clic, este un serviciu care este solicitat din ce in ce mai mult de acei utilizatori care doresc sa economiseasca timp si sa evite deplasarile.

Firmele de avocatura sunt din ce in ce mai constiente de confortul oferit de internet. Din acest motiv, optiunea de a angaja un serviciu de avocat online are in prezent mult mai multi adepti.

 

Consultari juridice online prin web

Aveti intrebari

Intreaba un avocat este o cautare constanta pe google
Intreaba un avocat este o cautare constanta pe google

? Prin intermediul unui formular pe care il puteti completa electronic, veti putea expune problema dvs. juridica. De acolo, avocatii va vor contacta prin e-mail.

 

Sfaturi juridice telefonice

Acest serviciu ofera consultanta juridica rapida, confortabila si economica. Apelul dvs. va primi un raspuns direct de catre un avocat online inregistrat, cu o vasta experienta, care va va oferi indrumari pentru toate acele intrebari care pot aparea.

 

Consultari juridice prin videoconferinta

Primirea de sfaturi juridice ca si cum ati fi la birou. Datorita serviciului de videoconferinta cu un avocat, prin Skype, toate indoielile dvs. vor fi rezolvate.

Completarea prealabila a unui formular este necesara si in mai putin de 24 de ore va vor contacta pentru a confirma data si ora selectate.

 

Redactare de contracte si documente legale online

Redactarea de catre avocati a tuturor tipurilor de contracte juridice si documente legale, fara niciun fel de detasare. Completand anterior un formular online in care este expus tipul de document solicitat, un avocat online va va contacta.

 

Articol scris de avocatii externi afiliati!

 

Intreaba Un Avocat In 2022

 

Caut un avocat bun.

Am nevoie de un avocat.

Vreau să găsesc un avocat.

Caut un avocat specializat.

Am nevoie de un avocat experimentat.

Caut un avocat de încredere.

Vreau să angajez un avocat.

Caut un avocat profesionist.

Am nevoie de un avocat competent.

Vreau să găsesc un avocat bun la preț.

Caut un avocat cu experiență.

Am nevoie de un avocat pentru afaceri.

Vreau să găsesc un avocat specializat în dreptul muncii.

Caut un avocat pentru divorț.

Am nevoie de un avocat pentru custodia copiilor.

Vreau să găsesc un avocat pentru litigii.

Caut un avocat pentru afaceri internaționale.

Am nevoie de un avocat pentru imobiliare.

Vreau să găsesc un avocat pentru protecția proprietății intelectuale.

Caut un avocat pentru dreptul familiei.

Am nevoie de un avocat pentru dreptul mediului

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul fiscal

Caut un avocat pentru dreptul penal

Am nevoie de un avocat pentru dreptul asigurărilor

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul societar

Caut un avocat pentru dreptul transporturilor

Am nevoie de un avocat pentru dreptul proprietății intelectuale

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul afacerilor

Caut un avocat pentru dreptul concurenței

Am nevoie de un avocat pentru dreptul bancar

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul medical

Caut un avocat pentru dreptul administrativ

Am nevoie de un avocat pentru dreptul vamal

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul proprietății intelectuale

Caut un avocat pentru dreptul imobiliar

Am nevoie de un avocat pentru dreptul maritim

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul comunitar

Caut un avocat pentru dreptul internațional

Am nevoie de un avocat pentru dreptul consumatorului

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul vânzărilor

Caut un avocat pentru dreptul proprietății

Am nevoie de un avocat pentru dreptul succesiunilor

Vreau să găsesc un avocat pentru dreptul proprietății intelectuale

Caut un avocat pentru dreptul construcțiilor

Am nevoie de un avocat pentru dreptul

Consultă un avocat acum

Avocatul tău poate ajuta

Nu ezita să întrebi

Întreabă un avocat acum

Avocatul poate oferi asistență

Întreabă un avocat experimentat

Avocatul este aici pentru tine

Un avocat poate oferi sfaturi

Cere sfatul unui avocat

Nu ești singur, întreabă un avocat

Întreabă un avocat de încredere

Avocatul poate oferi soluții

Întreabă un avocat specializat

Avocatul poate fi salvatorul tău

Un avocat poate clarifica lucrurile

Consultarea unui avocat poate fi utilă

Întreabă un avocat cu experiență

Avocatul poate oferi liniște sufletească

Avocatul poate oferi un punct de vedere obiectiv

Întreabă un avocat de încredere acum

Avocatul poate oferi ajutor juridic

Consultă un avocat pentru protecția ta

Avocatul poate oferi asistență juridică

Nu lua decizii pripite întreabă un avocat

Avocatul poate oferi soluții personalizate

Întreabă un avocat pentru informații precise

Avocatul poate oferi o perspectivă clară

Avocatul poate oferi soluții rapide

Întreabă un avocat experimentat și înțelegător

Avocatul poate oferi sfaturi de încredere

Consultă un avocat pentru orice problemă juridică

Avocatul poate oferi o cale de ieșire

Întreabă un avocat pentru soluții la probleme juridice

Avocatul poate oferi un plan de acțiune

Un avocat poate oferi protecție legală

Întreabă un avocat pentru protecția ta juridică

Avocatul poate oferi asistență la probleme juridice

Consultă un avocat pentru orice întrebare juridică

Avocatul poate oferi sfaturi utile

Întreabă un avocat de încredere pentru informații corecte

Avocatul poate oferi informații utile

Un avocat poate oferi sprijin în probleme juridice

Întreabă un avocat pentru soluții juridice.

Avocatul poate oferi o strategie juridică.

Consultă un avocat pentru informații utile.

Avocatul poate oferi asistență personalizată.

Întreabă un avocat pentru

Drept penal

Drept civil

Drept comercial

Drept fiscal

Dreptul muncii

Dreptul familiei

Dreptul proprietății intelectuale

Dreptul imobiliar

Dreptul asigurărilor

Dreptul medical

Dreptul afacerilor

Dreptul transporturilor

Dreptul bancar

Dreptul internațional

Dreptul construcțiilor

Dreptul mediului

Dreptul energetic

Dreptul tehnologiei informației

Dreptul telecomunicațiilor

Dreptul sportului

Dreptul transporturilor rutiere

Dreptul securității informației

Dreptul vămii și al taxelor vamale

Dreptul administrativ

Dreptul concurenței

Dreptul proprietății intelectuale și industriale

Dreptul imigrării

Dreptul telelucrului

Dreptul aviației

Dreptul maritim

Dreptul agențiilor de publicitate

Dreptul publicității

Dreptul public

Dreptul consumatorului

Dreptul energiei regenerabile

Dreptul contenciosului administrativ

Dreptul contravențiilor

Dreptul cercetării penale

Dreptul protecției consumatorului

Dreptul transportului feroviar

Dreptul turismului

Dreptul culturii

Dreptul animalelor

Dreptul afacerilor internaționale

Dreptul antitrust

Dreptul arbitrajului comercial internațional

Dreptul asigurărilor de viață

Dreptul asigurărilor de sănătate

Dreptul asigurărilor auto

Dreptul asigurărilor de proprietate

Avocat București recomandat

Consultanță juridică specializată

Avocat de încredere București

Caut avocat pentru divorț

Avocat dreptul muncii București

Caut avocat litigii comerciale

Avocat drept civil București

Caut avocat litigii de proprietate

Avocat drept imobiliar București

Caut avocat litigii fiscale

Avocat drept familie București

Caut avocat drept penal

Avocat drept afaceri București

Caut avocat drepturile consumatorului

Avocat dreptul transporturilor București

Caut avocat drepturi de autor

Avocat drept proprietate intelectuală București

Caut avocat daune morale

Avocat dreptul construcțiilor București

Caut avocat executare silită

Avocat dreptul bancar București

Caut avocat fuziuni și achiziții

Avocat dreptul fiscal București

Caut avocat acțiuni în justiție

Avocat dreptul asigurărilor București

Caut avocat dreptul mediului

Avocat dreptul internațional București

Caut avocat litigii de asigurări

Avocat dreptul transporturilor rutiere București

Caut avocat contracte comerciale

Avocat dreptul proprietății intelectuale și industriale București

Caut avocat litigii de construcții

Avocat dreptul imigrării București

Caut avocat litigii de muncă

Avocat dreptul telecomunicațiilor București

Caut avocat dreptul asociațiilor

Avocat dreptul vămii și al taxelor vamale București

Caut avocat dreptul asigurărilor de viață

Avocat dreptul administrativ București

Caut avocat dreptul concurenței

Avocat dreptul transportului maritim București

Caut avocat dreptul contravențiilor

Avocat dreptul culturii București

Caut avocat dreptul protecției datelor personale

Avocat dreptul turismului București

Caut avocat dreptul agențiilor de publicitate

Avocat dreptul sportului București

Caut avocat litigii

Cabinet avocatură specializat

Echipă de avocați experți

Cabinet avocatură București

Consultanță juridică profesionistă

Cabinet avocatură online

Avocați cu experiență vastă

Cabinet avocatură drept comercial

Consultanță juridică personalizată

Cabinet avocatură drept civil

Avocați cu reputație impecabilă

Cabinet avocatură dreptul muncii

Consultanță juridică în probleme fiscale

Cabinet avocatură drept penal

Avocați cu abordare proactivă

Cabinet avocatură drept de autor

Consultanță juridică în probleme imobiliare

Cabinet avocatură dreptul mediului

Avocați cu abordare pragmatică

Cabinet avocatură drept familie

Consultanță juridică în probleme de afaceri

Cabinet avocatură drepturi de autor

Avocați cu abordare inovatoare

Cabinet avocatură dreptul transporturilor

Consultanță juridică în probleme de proprietate intelectuală

Cabinet avocatură drepturile consumatorului

Avocați cu abordare soluționistă

Cabinet avocatură drept administrativ

Consultanță juridică în probleme de achiziții publice

Cabinet avocatură dreptul contractelor

Avocați cu abordare colaborativă

Cabinet avocatură dreptul concurenței

Consultanță juridică în probleme bancare

Cabinet avocatură dreptul imobiliar

Avocați cu abordare eficientă

Cabinet avocatură dreptul proprietății intelectuale

Consultanță juridică în probleme de protecția datelor personale

Cabinet avocatură dreptul financiar

Avocați cu abordare orientată spre client

Cabinet avocatură dreptul asigurărilor

Consultanță juridică în probleme de restructurare și insolvență

Cabinet avocatură dreptul fuziunilor și achizițiilor

Avocați cu abordare focusată pe soluții

Cabinet avocatură dreptul telecomunicațiilor

Consultanță juridică în probleme de tranzacții imobiliare

Cabinet avocatură dreptul construcțiilor

Avocați cu abordare strategică

Cabinet avocatură dreptul vămuirilor și taxelor vamale

Consultanță juridică în probleme de protecție a proprietății intelectuale

Cabinet avocatură dreptul transporturilor rutiere

Avocați cu abordare creativă

Portal juridic de referință

Avocatnet ro informații utile

Răspunsuri de la specialiști

Ghid online pentru probleme juridice

Sfaturi de la experți

Avocatnet ro  resurse informative

Întrebări și răspunsuri rapide

Portal juridic interactiv

Avocatnet ro  informații actualizate

Consultanță juridică online

Ghid juridic accesibil

Avocatnet ro  informații de calitate

Sfaturi de la avocați

Portal juridic înțelegibil

Avocatnet ro ghid practic

Consultanță juridică gratuită

Ghid juridic comprehensiv

Avocatnet ro informații utile

Răspunsuri prompte de la specialiști

Portal juridic accesibil tuturor

Avocatnet ro ghid simplu și eficient

Consultanță juridică rapidă

Ghid juridic complex

Avocatnetro informații de încredere

Sfaturi de la experți în drept

Portal juridic bine organizat

Avocatnet ro sursă importantă de informații

Întrebări și răspunsuri juridice

Consultanță juridică de încredere

Ghid juridic bine structurat

Avocatnet ro  informații la zi

Sfaturi de la avocați experimentați

Portal juridic util și practic

Avocatnet ro  ghid cuprinzător

Consultanță juridică profesionistă

Ghid juridic bine documentat

Avocatnet ro  resurse informative utile

Sfaturi de la specialiști în drept

Portal juridic simplu și eficient

Avocatnet ro -sursă de informare relevantă

Întrebări și răspunsuri clare

Consultanță juridică accesibilă

Ghid juridic bine scris

Avocatnet ro informații verificate

Sfaturi de la avocați cu experiență

Portal juridic util pentru toți

Avocatnet ro  ghid bine organizat

Consultanță juridică eficientă

Ghid juridic comprehensibil

Avocatnet ro  resurse utile pentru probleme juridice

Reprezentă clientul în instanță

Acordă consultanță juridică

Redactează acte și contracte

Negociază cu părțile implicate

Asistă la audieri și procese

Analizează probele și documentele

Apără interesele clientului

Investighează cazul

Soluționează litigiile

Evaluează riscurile legale

Asigură respectarea drepturilor

Întocmește plângeri și cereri

Asistă la încheierea tranzacțiilor

Asigură confidențialitatea informațiilor

Analizează legislația aplicabilă

Verifică legalitatea actelor

Rezolvă problemele juridice

Asigură respectarea procedurilor legale

Aplică strategii de apărare

Întreprinde acțiuni legale

Identifică soluții juridice

Rezolvă conflicte

Protejează drepturile individuale

Asigură respectarea contractelor

Rezolvă problemele de proprietate intelectuală

Aplică reglementările fiscale

Asistă în negocieri comerciale

Asigură conformitatea cu legea

Analizează impactul juridic

Realizează investigații juridice

Asistă în achiziționarea de active

Rezolvă problemele de angajare

Asigură respectarea drepturilor de autor

Rezolvă probleme de contractare

Asistă în problemele de familie

Protejează drepturile consumatorilor

Rezolvă problemele de proprietate

Asigură respectarea standardelor de mediu

Rezolvă problemele de tranzacționare a valorilor mobiliare

Asigură respectarea normelor de concurență

Rezolvă problemele de drept bancar și financiar

Asistă în problemele de construcție

Protejează drepturile animalelor

Asigură respectarea drepturilor civile

Rezolvă problemele de închiriere și leasing

Asistă în problemele de asigurare

Rezolvă problemele de insolvență și faliment

Asigură respectarea reglementărilor de sănătate și siguranță

Protejează drepturile minorităților

Rezolvă problemele de dreptul muncii

Avocat specializat în…

Consultanță juridică personalizată

Servicii juridice de calitate

Avocat cu experiență vastă

Reprezentare legală profesionistă

Caut avocat eficient și competent

Apărare legală eficientă

Soluționare litigii rapidă

Consultanță juridică promptă

Asistență juridică de încredere

Cabinet avocatură de top

Avocat specializat în dreptul familiei

Consultanță juridică online accesibilă

Cabinet avocatură cu experiență vastă

Caut avocat pentru dreptul muncii

Soluționare litigii imobiliare

Consultanță juridică pentru afaceri

Asistență juridică în litigii comerciale

Reprezentare legală în drept penal

Caut avocat pentru succesiuni

Asistență juridică pentru proprietate intelectuală

Soluționare litigii de proprietate

Cabinet avocatură pentru dreptul fiscal

Consultanță juridică în dreptul mărcilor

Reprezentare legală în litigii civile

Asistență juridică în dosare de insolvență

Caut avocat pentru drepturile consumatorilor

Soluționare litigii în domeniul construcțiilor

Consultanță juridică pentru dreptul bancar

Cabinet avocatură pentru dreptul transporturilor

Asistență juridică pentru dreptul medierii

Reprezentare legală în litigii comerciale internaționale

Caut avocat pentru dreptul asigurărilor

Soluționare litigii în dreptul concurenței

Consultanță juridică în dreptul imigrării

Cabinet avocatură pentru dreptul vămilei

Asistență juridică pentru dreptul mediului

Reprezentare legală în litigii de dreptul muncii

Caut avocat pentru dreptul proprietății intelectuale

Soluționare litigii în dreptul administrației publice

Consultanță juridică în dreptul internațional

Cabinet avocatură pentru dreptul societăților

Asistență juridică pentru dreptul asistenței sociale

Reprezentare legală în litigii în domeniul sportului

Caut avocat pentru dreptul fiscal internațional

Soluționare litigii în dreptul muncii și al securității sociale

Consultanță juridică pentru dreptul agriculturii și pescuitului

Cabinet avocatură

Pot fi românii obligați să execute serviciul militar

Pot Fi Romanii Obligati Sa Lupte La razboi

Pot Fi Romanii Obligati Sa Lupte La razboi?       În caz de război ”armata redevine obligatorie” până la 35 de ani! Refuzul se pedepsește

Pot Fi Romanii Obligati Sa Lupte La razboi
Pot Fi Romanii Obligati Sa Lupte La razboi

Încorporarea românilor în armată este un subiect care interesează acum pe toată lumea. În contextul diferitelor evenimente curente, interne și/sau internaționale, un subiect precum cel ce privește posibilitatea prin care efectuarea serviciului militar în România devine obligatorie poate prezenta interes. De altfel, un subiect precum acesta vine cu scopul de a preveni o probabilă dezinformare.

În cele ce urmează, cu scop strict informativ, vor fi prezentate dispozițiile legale în vigoare care circumstanțiază subiectul efectuării serviciului militar în România.

Pot fi românii obligați să execute serviciul militar?

E notoriu faptul că în prezent serviciul militar poate fi efectuat pe baza de voluntariat, adică, armata nu mai e obligatorie. Acest aspect rezultă din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Astfel, s-a dispus în sensul în care începând cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, în calitate de militar în termen și militar cu termen redus, se suspendă. Totuși, cetățenii români, bărbați și femei, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pot efectua, pe bază de voluntariat, orice formă a serviciului militar, fără discriminare.

Pe de altă parte însă, aceeași Lege 395/2005, în articolul 3, dispune că pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum și pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, în condițiile legii. Aceasta înseamnă că în cazul declarării stării de război sau stării de mobilizare, ori în ipoteza instituirii stării de asediu, „armata redevine obligatorie” afirma avocat Zamfirescu

Cine declară sau instituie starea de război, mobilizare sau asediu?

Constituția României ne spune în articolul 65 alineatul (2) că Parlamentul, Camera Deputaților și Senatul în ședință comună, e cel care poate declara mobilizarea totală sau parțială precum și starea de război. Totodată, articolul 93 din Constituția României arată că Președintele României e cel care instituie starea de asediu și starea de urgență. După cum s-a văzut recent, în temeiul acestui articol al Constituției României, Președintele României a declarat starea de urgență în raport de situația pandemică generată de Covid-19.

Despre starea de război, mobilizare, asediu

Constituția României, în ceea ce privește starea de război, starea de mobilizare și starea de asediu se completează practic cu Legea nr. 355 din 20.11.2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război și cu Ordonanța de Urgență nr. 1 din 21.01.1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Din aceste dispoziții normative aflăm detaliile privind cele 3 ipoteze de interes, în special procedurile de urmat în ceea ce privește fiecare stare declarată sau instituită.

Cine nu poate fi obligat să execute serviciul militar în caz de stare de mobilizare, război sau asediu?

Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare arată că cetățenii încorporabili, în sensul prezentei legi, sunt considerați cetățenii români, bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a executa serviciul militar, iar femeile pot îndeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar.

Regula de mai sus însă are și excepții, în sensul în care Legea nr. 446/2006 arată categoriile de persoane care sunt scoase din rândul cetățenilor încorporabili. Astfel, cei care nu îndeplinesc serviciul militar sunt: „cei clasați inapți pentru serviciul militar, cu scoatere din evidență, conform baremului medical; personalul hirotonit sau ordinat care aparține cultelor religioase recunoscute de lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, precum și călugării care au o vechime în mănăstire de cel puțin 2 ani; persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe timpul executării pedepsei, precum și cele arestate preventiv sau trimise în judecata până la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a soluționat cauza penală”, precum și cei care, în general vorbind, dar cu respectarea unor anumite condiții, au persoane în întreținere

Un aspect interesant de remarcat este dat de articolul 4 al Legii 446/2006 care prevede că ”cetățenii care, din motive religioase sau de conștiință, refuză sa îndeplinească serviciul militar sub arme execută serviciul alternativ”. În acest caz nu am vorbi de o neîndeplinire a serviciului militar, ci doar despre faptul că, practic, cel încorporat poate refuza să poarte armă.

Despre procedura încorporării

Legea 446/2006 detaliază procedura prin care cetățeanul român este încorporat, această procedură implicând medicul de familie, istoricul medical, comisia locală de încorporare, etc.

De scos în evidență în acest context este faptul că deși vorbim de o procedură legată de serviciul militar, mijloacele de apărare a drepturilor există în mod clar. Astfel, deciziile comisiilor locale se pot contesta la comisia județeană de încorporare. În orice caz, „dacă recruții consideră că au fost lezați într-un drept sau interes legitim, după epuizarea căilor de atac, se pot adresa instanțelor competente”. Deci orice cetățean se poate adresa în final instanțelor de judecată, în fața unui judecător care o să rezolve acțiunea promovată de acesta, orice cetățean își poate apăra în mod concret drepturile.

Despre sancțiuni în caz de refuz al încorporării

Nu e necunoscut faptul că în cazul încălcării unei obligații stabilite de lege există și sancțiuni. În materia încorporării, există sancțiuni contravenționale, care pot consta în amenzi care pot varia între 500 și 8.000 lei (raportându-ne la valoarea salariului minim brut pe economie), conform Legii 446/2006. Pot exista și sancțiuni penale, Codul penal sancționând infracțiunile de sustragere de la serviciul militar sau de la luarea în evidență militară sau neprezentarea la încorporare sau concentrare. Totuși, cu privire la aceste infracțiuni, trebuie îndeplinite anumite condiții strict prevăzute de Codul penal.

Sursa Adevarul

 

 

 

 

 

 

Mama dare de seama pensia copil – ASOCIATIA tatal.ro

Art 307 cod penal, Art 379 cod penal, asociatia tatal ro, Cerere incredintare minor, Executare silita program vizitare minor, mama dare de seama pensie copil, Model plangere penala pentru nerespectarea programului de vizitare minor, Modificare program vizita minor, nerespectare hotarare judecatoreasca incredintare minor, Nerespectarea hotararilor judecatoresti, Nu respecta programul de vizita, Program vizita minor noul cod civil, Rele tratamente aplicate minorului, sustin

Mama dare de seama pensia copil – ASOCIATIA tatal.ro

 

Adio „mame”pe interes.Mama dare de seama pensia copil

 

Vor strange 100000 de semnaturi pentru modificarea Codului Civil in sensul ca mama ar trebui sa prezinte o dare de seama anuala ca a folosit sumele de bani in interesul copilului,NU IN INTERES

Art 307 cod penal, Art 379 cod penal, asociatia tatal ro, Cerere incredintare minor, Executare silita program vizitare minor, mama dare de seama pensie copil, Model plangere penala pentru nerespectarea programului de vizitare minor, Modificare program vizita minor, nerespectare hotarare judecatoreasca incredintare minor, Nerespectarea hotararilor judecatoresti, Nu respecta programul de vizita, Program vizita minor noul cod civil, Rele tratamente aplicate minorului, sustin

Formular contestatie amenda plf intrare in tara

Formular editabil contestatie amenda plf

MODEL CONTESTAȚIE AMENZI PLF ROMANIA. Pentru cei care au fost amendați nedrept pentru formularul de intrare în țară.Veti castiga sigur procesul si veti anula amenda

 

 

FORMAT PDF SI WORD SE DESCARCA DE AICI https://ro.scribd.com/document/559692299/Model-Contestatie-Amenda-Plf-Avocat-Zamfirescu

 

Documentul editabil poate fi descărcat AICI.

 

Mai jos găsiți modelul de contestație a amenzii primite pentru nerespectarea obligației de a completa Formularul digital de intrare în România (PLF).

 

Modelul contestației:

Către,

JUDECĂTORIA …

Subsemnatul/a, _________________, cu domiciliul în mun. …, str. …, nr. …, având C.I., seria …, nr. …, CNP …, în calitate de petent,

în contradictoriu cu:

Direcția de Sănătate Publică Județeană…./ a Municipiului București …, cu sediul în …, jud. …, str. …, nr. … și

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în …, jud. …, str. …, nr. ….

în temeiul art. 31 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, formulez în termen legal:

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ

Împotriva Procesului-verbal Seria … nr. …, emis în data de … de către Direcția de Sănătate Publică Județeană…./ a Municipiului București, prin care subsemnatului/ei i s-a aplicat amenda contravențională în cuantum de … RON, pentru nerespectarea obligației de a completa Formularul digital de intrare în România, prin care vă solicit:

 • ANULAREA procesului-verbal Seria ……., întrucât este NELEGAL și NETEMEINIC întocmit și, drept consecință, EXONERAREA subsemnatului/ei de sancțiunea contravențională constând în amenda în cuantum de …… RON;

Pentru următoarele:

MOTIVE

În fapt,

Subsemnatul/a am revenit în Romania la data de ……….. din …….. și am fost sancționat/ă la data de … deoarece nu aș fi completat Formularul PLF.

Pe această cale, arăt faptul că am completat în mod corect Formularul PLF și am respectat toate prevederile legale în materie cu privire la acest formular (atașez dovada)  sau

fac parte dintr-o categorie exceptată prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (atașez dovada).

Față de cele mai sus precizate, vă rog să dispuneți anularea  procesului-verbal Seria ……  încheiat în data de …….., întrucât este nelegal și netemeinic întocmit și, drept consecință, exonerarea subsemnatului/ei  de la sancțiunea contravențională constând în amenda în cuantum de …. ron.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 31 și 32 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor coroborat cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

În dovedire, solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri- dovada completării formularului sau dovada că fac parte dintr-o categorie exceptată de lege.

Solicit judecarea

Formular editabil contestatie amenda plf
Formular editabil contestatie amenda plf

, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depun prezenta plângere împreună cu anexele, în două exemplare, un exemplar pentru instanță și un exemplar pentru a fi comunicat intimatului.

Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 de lei. (taxele judiciare de timbru se achită la primărie sau în sistem on-line)

Data,                                                                                                                 Semnătura,

Descarcă documentul editabil al contestației

https://ro.scribd.com/document/559692299/Model-Contestatie-Amenda-Plf-Avocat-Zamfirescu

 

Articol scris de avocatii externi colaboratori

 

 

Stiati ca exista consultanta in criptomonede? Ghidul Cryptomonedelor

Consultanta cripto sau cryptomonede sau cu ce te poate un avocat specializat in criptomonede,nft,Def si credite virtuale. Ghidul criptomonedelor.Ce sunt banii virtuali? Ce este Metaverse? Cum arata banii virtuali din punct de vedere juridic si fiscal. Ghidul Criptomonedelor

Consultanta cripto sau criptomonede sau cu ce te poate un avocat specializat in criptomonede,nft,Def si credite virtuale. Ghidul criptomonedelor.Ce sunt banii virtuali? Ce este Metaverse? Cum arata banii virtuali din punct de vedere juridic si fiscal. Ghidul Criptomonedelor

În România este reglementata criptomoneda

Practic, incepand de la utilizarea criptomonedei si terminand cu tranzactionarea ei, toate operatiunile ce tin inclusiv de plata de impozite si depozitarea monedelor virtuale, au inceput sa fie reglementate din punct de vedere juridic,

fapt ce duce la necesitatea ca cei care tranzactioneaza asemenea monede, sa isi asigure investitia din punct de vedere juridic prin intermediul unui avocat specializat in criptomoneda

 

Aveti nelamuriri de natura juridica sau probleme cu ANAF legate de tranzactionarea criptomonedei ori exista infractiuni cercetate cu privire la Nft sau criptomonede? Completati formularul de pe site

Ne puteti scrie oricand pe whatsapp 0749115337

 

 

 

Astfel, autorizarea și/sau înregistrarea furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorilor de portofele digitale se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, iar funcționarea lor fără autorizare sau înregistrare

va fi interzisă. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va emite un aviz tehnic pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale, cu plata unei taxe anuale.

 

Un furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau furnizor de servicii de portofele digitale, autorizat/înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană poate presta pe teritoriul României serviciile prevăzute prin autorizație/înregistrare în baza

notificării transmise Comisiei de autoritatea competentă din statul de origine și a răspunsului primit la această notificare din partea Comisiei. Acești furnizori vor notifica Comisiei datele de identificare ale reprezentanților autorizați, care

trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și să fie împuterniciți pentru încheierea contractelor în numele persoanelor străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. “Furnizorii de rețele și

servicii de comunicații electronice – furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV și de servicii prin cablu (…) sunt obligați să respecte deciziile Comisiei referitoare la

restricționarea accesului către site-urile furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și ale furnizorilor de servicii de portofele

digitale neautorizați/neînregistrați în România, precum și a celor referitoare la reclama și publicitatea acestor tipuri de servicii oferite de furnizorii de servicii

 

de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizorii de portofele digitale neautorizați/neînregistrați în România”, mai prevede draftul de act normativ.

 

 

Furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare (oficiale, emise de state) și furnizorii de portofele digitale, adică cei care oferă servicii de păstrare în siguranță în numele clienților a cheilor criptografice

private pentru deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală, vor avea nevoie de autorizație din partea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și de aviz tehnic de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru a

funcționa legal în România, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență de modificare a legislației în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

“Ținând cont de volumul crescut al tranzacțiilor la distanță efectuate prin intermediul sistemelor moderne digitale, apare nevoia autorizării și/sau

înregistrării furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorilor de portofele digitale, (…), obligație ce rezultă din dispozițiile art.47 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE)2018/843”, se menționează în documentul citat.

 

 

 

Ce taxe plătesc românii care au obţinut câştiguri din bitcoin şi alte criptomonede.

 

Câştigurile obţinute din tranzacţionarea de bitcoin, ethereum sau alte criptomonede vin cu obligaţia anuală de a plăti impozit şi contribuţii, acolo unde este cazul, legislaţia fiscală în vigoare aplicându-se pentru persoanele fizice rezidente în România.

 

Prin urmare, românii care au obţinut câştiguri din transferul de criptomonede trebuie să depună „cu bună credinţă” declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până pe data de 15 martie a anului următor, explică pentru ZF Corina Mîndoiu, partener asociat în cadrul departamentului de consultanţă fiscală al EY România.

 

Consultantul atrage atenţia cu privire la termenul de depunere a declaraţiei unice, încât acesta reprezintă şi termenul de plată a obligaţiilor fiscale.

Cum se calculează impozitele pe tranzacţiile cu bitcoin

 

Persoanele fizice care obţin câştiguri din bitcoin şi alte monede digitale trebuie să plătească impozit 10% din diferenţa pozitivă dintre preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei, spune Corina Mîndoiu.

 

O particularitate a legislaţiei fiscale arată că anumite câştiguri din bitcoin şi alte criptomonede nu sunt impozitate. Astfel, câştigul sub nivelul de 200 lei per tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească suma de 600 de lei.

Dacă depăşesc acest prag, în cazul în care aceste câştiguri – singulare sau cumulate cu alte venituri impozabile, precum investiţii, activităţi independente, chirii etc – depăşesc nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară,românii trebuie să plătească şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pe lângă impozite.

 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2019 atinge un cuantum fix de 2.496 lei. Pentru anul 2020 această contribuţie s-a majorat la 2.676 lei.

Plata obligaţiilor fiscale se poate efectua la trezoreria arondată adresei de

domiciliu a persoanei fizice sau prin transfer bancar în contul unic disponibil “Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”, potrivit EY.

 

Anumite tranzacții cu criptomonede vor trebui raportate autorităților cu competență în domeniul prevenirii spălării banilor

 

Deși încă apar întrebări cu privire la ultimele modificări aduse legislației pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism (prin Legea nr. 129/2019), Ministerul Finanțelor pregătește o altă serie de schimbări ale reglementărilor în

domeniu, printre altele, extinzând obligațiile de raportare și la furnizorii de servicii privitoare la tranzacții cu criptomonede (cum e Bitcoin, de exemplu). Așadar, în curând și astfel de entități vor fi nevoite să identifice tranzacții

suspecte și să le raporteze dacă pot pune probleme din perspectiva legislației pentru prevenirea spălării banilor.

Schimbările propuse se regăsesc într-un proiect de ordonanță de urgență care se află, acum, în lucru la Ministerul Finanțelor și care urmează să aducă anumite schimbări legislației relevante în domeniu, printre care și Legii nr. 129/2019

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  Având în vedere că, în esență, vorbim de o obligație de transpunere a unei directive

europene (e vorba de a cincea directivă referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării faptelor de terorism) și, mai ales, că termenul de transpunere a fost depășit (acesta fiind 10 ianuarie 2020), este doar o chestiune de timp până ce

modificările propuse prin proiectul aflat în lucru la Ministerul Finanțelor vor deveni efective. Voi prezenta, mai jos, principalele schimbări.

Criptomonedele, aduse în sfera de aplicare a legislației

Principala modificare se referă la extinderea prevederilor legii și către activitățile care implică tranzacții cu criptomonede, mai ales din cauza anonimatului pe care îl presupun astfel de activități. Așadar, după ce va intra în

vigoare ordonanța de urgență, vor avea obligații în temeiul legislației relevante și cei care furnizează servicii de schimb ce implică monede virtuale, cum e Bitcoin. De asemenea, aceste obligații se vor extinde și cu privire la furnizorii de portofele digitale. Definiția „monedei electronice” poate fi găsită în Legea nr.

210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, care se referă la o „valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de

operațiuni de plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică”. Definiția poate părea greu de înțeles, însă esența e că vorbim de monedă digitală, care nu este nici emisă și nici garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o

monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani. Însă ea este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și care poate fi transferată, stocată și tranzacționată în mod electronic. Acesta este

definiția dată de directiva ce stă la baza modificărilor propuse prin proiectul aflat în lucru la Ministerul Finanțelor.

Alte modificări

Va fi creat un registru electronic, numit „Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare”, care va permite identificarea tuturor persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN.

La acest registru vor avea acces, în primul rând, autorități cu competență în domeniu, precum Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), iar informațiile vor fi păstrate pentru o perioadă de 10 ani, de la momentul înregistrării.

O altă schimbare se referă la obligațiile pe care le au firmele de a arăta cine le controlează sau cine este „beneficiarul real”. Noile modificări vor introduce expres o prevedere în baza căreia beneficiarii reali ai firmelor și ai fiduciilor vor

 

 

fi obligați, ei înșiși, să le furnizeze primelor toate informațiile necesare pentru ca acestea să își îndeplinească obligațiile de identificare și informare a autorităților cu privire la beneficiarii reali.  Acest lucru devine cu adevărat relevant în cazul grupurilor de societăți, unde s-ar putea pune problema unor dificultăți de ordin practic în vederea identificării beneficiarului real.

 

Aveti nelamuriri de natura juridica sau probleme cu ANAF legate de tranzactionarea criptomonedei ori exista infractiuni cercetate cu privire la Nft sau criptomonede? Completati formularul de pe site

Ne puteti scrie oricand pe whatsapp 0749115337

 

 

 

Cu alte cuvinte, această nouă modificare înlătură orice posibilitate pentru astfel de societăți de a eluda obligațiile acestora, prin referire la acele dificultăți. Tot legat de beneficiarii reali, informațiile privitoare la aceștia sunt incluse, conform legii, în anumite registre (de exemplu, un registru privitor la beneficiarii reali, pentru firme,

 

organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului). La acest moment, persoanele care vor să acceseze aceste informații (dacă nu sunt autorități cu competență în domeniu sau persoane juridice ce au obligații de

raportare) trebuie să demonstreze un interes legitim. În urma noilor modificări va fi exclusă această condiție. De asemenea, vor scădea anumite sume minime de la care entitățile vizate de legislația privitoare la prevenirea spălării de bani sunt nevoite să transmită anumite informații autorităților. De exemplu,

instituțiile de credit și cele financiare vor raporta către ONPCSB transferurile externe care au o valoare minimă de 10.000 de euro (echivalentul în lei); la acest moment, minimul e de 15.000 de euro. Legislația pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de finanțare a terorismului este una destul de complexă, ce implică o serie de obligații pentru diverse entități implicate în activități ce ar

putea prezenta un risc în privința activităților menționate anterior. De exemplu, firmele trebuie să arate cine le controlează, prin oferirea de informații autorităților cu privire la beneficiarul real din spatele tranzacțiilor făcute de acele firme. De asemenea, există entități, cum sunt băncile și cele ce oferă servicii

financiare, ce au obligații de a-și cunoaște clientela și de a identifica tranzacții suspecte, pe care să le raporteze autorităților.

 

 

 

 

Criptomonedele, aduse în sfera de aplicare a legislației privind prevenirea spălării banilor

 

 

Schimbările introduse se regăsesc în Ordonanța de urgență nr. 111/2020 (care a apărut în Monitorul Oficial nr. 620, din 15 iulie, și se aplică de la aceeași dată) și care aduce anumite schimbări legislației relevante în domeniu, printre care și

Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Schimbările reprezintă, de fapt, transpunerea unei directive europene (e vorba de a cincea directivă referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării faptelor de terorism), a cărui termen de transpunere era deja depășit (acesta fiind 10 ianuarie 2020).

Principala modificare se referă la extinderea prevederilor legii și către activitățile care implică tranzacții cu criptomonede, mai ales din cauza anonimatului pe care îl presupun astfel de activități.

Așadar, au apărut obligații în temeiul legislației pentru prevenirea spălării banilor și pentru cei care furnizează servicii de schimb ce implică monede virtuale, cum e Bitcoin. De asemenea, aceste obligații îi vizează și pe furnizorii de portofele digitale.

Definiția criptomonedelor este dată de OUG nr. 111/2020, care se referă la „monede virtuale”: „reprezentări digitale ale valorilor care nu sunt emise sau garantate de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod

obligatoriu legată de o monedă instiuită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic”.

 

 

 

 

Legea privind activitatea de emitere de monedă electronică

 

 

În ansamblu, Legea nr. 210/2019 oferă o reglementare detaliată activității de emitere de monedă electronică și aduce legislația în acord cu prevederile Directivei (UE) 2015/2366 referitoare la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică. Legea face referire la următoarele aspecte-cheie: I. Categoriile de emitenți de monedă electronică – instituțiile de credit – instituțiile emitente de monedă electronică –

furnizorii de servicii poștale care emit monedă electronică potrivit cadrului legislativ național aplicabil – Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale, atunci când acestea nu acționează în calitate de autorități monetare sau în altă calitate ce implică exercițiul autorității publice – statele membre și

autoritățile lor regionale ori locale, atunci când acestea acționează în calitatea lor de autorități publice. II. Autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică – entitățile care intenționează să emită monedă

electronică trebuie să dețină autorizație de la Banca Națională a României. BNR acordă autorizația numai dacă este încredințată că, din perspectiva necesității asigurării unui management prudent și sănătos al instituției emitente de monedă electronică – autorizația emisă de Banca Națională a României permite

instituției emitente de monedă electronică, persoană juridică română, să emită monedă electronică și să presteze

 

 

serviciile de plată prevăzute de autorizație în orice stat membru – instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la data autorizării de un nivel al capitalului inițial de cel puțin echivalentul în lei a 350.000 euro – creditele

acordate de instituțiile emitente de monedă electronică nu pot avea ca sursă fondurile primite în schimbul monedei electronice emise. *

Autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică de către Banca Națională a României este reglementată amănunțit în secțiunea a II-a a Legii. III. Funcționarea instituțiilor emitente de monedă electronică – Legea prevede că BNR stabilește prin reglementări emise cerințe privind necesarul de fonduri

proprii ale unei instituții emitente de monedă electronică aferent activității cu monedă electronică, referitoare la metoda de determinare a necesarului. – De asemenea, sunt prevăzute metodele prin care instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să protejeze fondurile primite în schimbul monedei

electronice. – În scopul supravegherii, instituțiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naționale a României informații contabile cu privire la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată. – Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate ale instituțiilor emitente de monedă electronică sunt supuse auditării de către auditorii financiari sau firme de audit. IV. Registrul instituțiilor emitente de monedă electronică – Conform Legii, BNR organizează și administrează registrul instituțiilor emitente

de monedă electronică, în care sunt evidențiate instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor emitente de monedă electronică,

persoane juridice române. – Informațiile cuprinse în registru sunt comunicate Autorității Bancare Europene. V. Prevederi privind emiterea și răscumpărarea – Legea stabilește că emitenții de monedă electronică sunt obligați să emită monedă electronică la o valoare egală cu cea a fondurilor primite în schimbul

acesteia la momentul primirii fondurilor. Emitenții sunt obligați să răscumpere, la cererea deținătorului de monedă electronică, în orice moment, gratuit și la valoarea nominală, moneda electronică pe care acesta o deține. – De asemenea, este interzisă acordarea de dobândă sau de orice alt beneficiu a cărei/cărui

valoare este direct corelată cu perioada în care deținătorul de monedă electronică deține moneda electronică. – Deținătorul de monedă electronică poate înceta contractul oricând, dacă părțile nu au convenit o perioadă de notificare. O astfel de perioadă nu poate depăși 30 de zile. – Emiterea, fără drept, de monedă

electronică constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Aveti nelamuriri de natura juridica sau probleme cu ANAF legate de tranzactionarea criptomonedei ori exista infractiuni cercetate cu privire la Nft sau criptomonede? Completati formularul de pe site

Ne puteti scrie oricand pe whatsapp 0749115337

 

 

Articol scris de avocati externi afiliati specializati in Crypto

CAUTI UN AVOCAT ONLINE DIN ROMANIA

CAUTI UN AVOCAT ONLINE DIN ROMANIA

Vrei sa divortezi in Romania fara sa mai vii in tara? Vrei sa faci un partaj in Romania? Ai o problema juridica in Romania?

DATE DE WHATSAPP 004/  0749115337 

CAUTI UN AVOCAT ONLINE DIN ROMANIA
CAUTI UN AVOCAT ONLINE DIN ROMANIA

#avocat #romania

RECOMAND

https://avocatulraspunde.ro/2022/02/09/cauti-un-avocat-din-si-in-romania/

Sunt executat silit,desi am platit pensia alimentara

Conform codului civil obligația de întreținere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educarea, învățătura și pregătirea profesională, acesta fiind motivul pentru care nu mai poarta denumirea de pensie de întreținere sau pensie alimentara, cum se numea în Vechiul cod civil. In momentul de fata exista o serie de limite după care părintii se pot ghida in stabilirea sumei datorate si anume: pana la ¼ din venitul net (in mana) în cazul în care întreținerea este datorata pentru un copil, pana la ⅓ pentru doi copii și pana la jumătate pentru 3 sau mai mulți copii. În practica, de cele mai multe ori, se stabilește întreținerea la nivelul maxim prevăzut de lege dar părinții pot opta si pentru sume mai mari. Deși teoretic obligația se executa in natura, cele mai multe cupluri aleg să stabilească o suma efectiva de bani – echivalent al unui procent din venitul lunar net al părintelui sau ca echivalent al unei sume de bani pentru o mai ușoară contabilizare a cheltuielilor. Puteti calcula pensia alimentara minima obligatorie folosind calculatorul de pensie alimentara de mai jos.

Conform codului civil obligația de întreținere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educarea, învățătura și pregătirea profesională, acesta fiind motivul pentru care nu mai poarta denumirea de pensie de întreținere sau pensie alimentara, cum se numea în Vechiul cod civil.

 

 

In momentul de fata exista o serie de limite după care părintii se pot ghida in stabilirea sumei datorate si anume: pana la ¼ din venitul net (in mana) în cazul în care întreținerea este datorata pentru un copil, pana la ⅓ pentru doi copii și pana la jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

 

În practica, de cele mai multe ori, se stabilește întreținerea la nivelul maxim prevăzut de lege dar părinții pot opta si pentru sume mai mari.

 

 

Deși teoretic obligația se executa in natura, cele mai multe cupluri aleg să stabilească o suma efectiva de bani – echivalent al unui procent din venitul lunar net al părintelui sau ca echivalent al unei sume de bani pentru o mai ușoară contabilizare a cheltuielilor.

 

Puteti calcula pensia alimentara minima obligatorie folosind calculatorul de pensie alimentara de mai jos.

 

sursa adevarul

Conform codului civil obligația de întreținere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educarea, învățătura și pregătirea profesională, acesta fiind motivul pentru care nu mai poarta denumirea de pensie de întreținere sau pensie alimentara, cum se numea în Vechiul cod civil.  In momentul de fata exista o serie de limite după care părintii se pot ghida in stabilirea sumei datorate si anume: pana la ¼ din venitul net (in mana) în cazul în care întreținerea este datorata pentru un copil, pana la ⅓ pentru doi copii și pana la jumătate pentru 3 sau mai mulți copii. În practica, de cele mai multe ori, se stabilește întreținerea la nivelul maxim prevăzut de lege dar părinții pot opta si pentru sume mai mari.  Deși teoretic obligația se executa in natura, cele mai multe cupluri aleg să stabilească o suma efectiva de bani – echivalent al unui procent din venitul lunar net al părintelui sau ca echivalent al unei sume de bani pentru o mai ușoară contabilizare a cheltuielilor. Puteti calcula pensia alimentara minima obligatorie folosind calculatorul de pensie alimentara de mai jos.

 

 

 

Romani executati siliti pt facturile de la gaze,curent si caldura

Romani executati siliti pentru facturile de la gaze,curent si caldura.Ce penalități trebuie să plătească pe lângă facturile restante.Ce pot face sa nu pierd casa?Este strigator la cer

Romani executati siliti pentru facturile de la gaze,curent si caldura.Ce penalități trebuie să plătească pe lângă facturile restante.Ce pot face sa nu pierd casa?Este strigator la cer

Dacă sunteți executat silit pentru datoriile legate de facturile de gaze, curent și căldură, puteți lua următoarele măsuri:

 1. Contactați furnizorul de servicii: Discutați cu furnizorul dvs. despre posibilitatea de a stabili un plan de plată sau de a obține o reducere a facturii.
 2. Solicitați ajutor guvernamental: Există programe guvernamentale care oferă ajutor financiar pentru facturile de energie. Verificați dacă sunteți eligibil pentru aceste programe.
 3. Verificați drepturile dvs.: Verificați drepturile dvs. legate de executarea silită și de procedurile legale prin intermediul unui avocat sau al unei organizații de asistență juridică.
 4. Acordați o atenție sporită facturilor: Asigurați-vă că înțelegeți facturile dvs. și că plătiți la timp pentru a preveni acumularea de datorii în viitor.

Este important să acționați cât mai curând posibil și să căutați ajutor profesionist dacă aveți probleme cu facturile sau cu executarea silită.

Romani executati siliti pentru facturile de la gaze,curent si caldura.Ce penalități trebuie să plătească pe lângă facturile restante.Ce pot face sa nu pierd casa?Este strigator la cer
Romani executati siliti pentru facturile de la gaze,curent si caldura.Ce penalități trebuie să plătească pe lângă facturile restante.Ce pot face sa nu pierd casa?Este strigator la cer

 

Proceduri:

 

1.Pana nu exista executare silita ar fi bine sa chemati in judecata furnizorul pentru clauze abuzive din contractele incheiate.

2.Daca a inceput executarea silita singura cale legala de a rezolva problema este sa depuneti contestatie la executare.In cadrul contestatiei ar fi bine sa cereti si suspendarea executarii

 

 

Pe rolul instantelor din Romania exista peste 2.000.000 de cereri de incuviintare depuse

ATENTIE!

Nu va anunta nimeni cand incepe executarea silita!

Cand veti afla imediat(termenul este de 15 zile) sa depuneti CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA!

 

VA RUGAM SA COMPLETATI FORMULARUL SI VA VOM SUNA!

 

 

 

 

Un exemplu care ne infioara-Aproximativ 3.200 de consumatori racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice din municipiul Piteşti sunt executaţi silit de către furnizorul de agent termic

 

„Vă comunicăm că s-a procedat la punerea în executare, încuviinţarea executării silite, a facturilor care constituie titlu executoriu pentru un număr de 3.200 de clienţi. În conformitate cu dispoziţiile art.1015 şi următoarele din Codul de procedură civilă, coroborate cu prevederile art.1270, art.1272, art.1170, art. 1164, art.1516, art.1530 din Codul civil, precum si cu celelalte acte normative în vigoare, pretindem plata integrală si imediată a creanţei certe, lichide şi exigibile generate de către toţi restanţierii. În aceste condiţii, vă solicităm să întreprindeţi DE URGENŢĂ toate demersurile necesare pentru achitarea tuturor facturilor de energie termică”, transmite Termo Calor Confort într-un comunicat dat publicităţii marţi, prin intermediul Primăriei Piteşti.

 

 

Restanțierii trebuie să plătească în termen de 15 zile facturile

ATENTIE! PENTRU SUMELE PESTE 10000 DE LEI PUTETI PIERDE SI CASA

 

TEXT PRELUAT DE PE

https://avocatzamfirescu.ro/2022/01/27/milioane-de-romani-executati-siliti-pentru-facturile-de-la-gazecurent-si-caldura/?fbclid=IwAR1hQU7rpjtClnsk_Hq4ZS4hV8wUYzKqbfnUm05xzHroJ4s_ybKE3icvsbY

 

 

 

Factura titlu executoriu,

 

Contestatie la executare factura utilitati,

 

Contractul de prestari servicii este titlu executoriu,

 

Suspendare executare silita jurisprudenta,

 

Facturi acceptate noul cod civil,

Imi pierd casa,executare silita facturi ilegale

 

 

 

Cum contest factura la energie sau la gaze?

„Cum contest factura la curent sau la gaze” este o intrebare care vizeaza peste 6 milioane de romani si peste 1.000.000 de firme.Va ajutam cu informatii utile despre facturile astronomice la gaze sau curent

 

Ai primit o factură la energie sau la gaze care este prea mare? Nu-ți face griji, nu ești singur. Multe persoane se confruntă cu această problemă.

Există o serie de motive pentru care o factură la energie sau la gaze poate fi prea mare. Unele dintre cele mai frecvente motive sunt:

 • Eroare de citire a contorului. Este posibil ca contorul să nu fi fost citit corect, ceea ce poate duce la o factură prea mare.
 • Creșterea prețurilor la energie sau la gaze. Prețurile la energie și la gaze au crescut în ultimii ani, ceea ce poate duce la facturi mai mari.
 • O schimbare a planului de tarife. Dacă ai schimbat planul de tarife, este posibil ca noul plan să fie mai scump decât planul anterior.
 • O eroare în factura ta. Este posibil ca factura ta să conțină o eroare, cum ar fi o sumă greșită sau o taxă care nu este aplicabilă.

Dacă crezi că factura ta la energie sau la gaze este prea mare, poți să o contesti. Pentru a contesta factura, trebuie să faci următoarele:

 1. Contactează furnizorul de energie sau de gaze.
 2. Explică motivul pentru care contesti factura.
 3. Solicită o verificare a contorului.
 4. Solicită o revizuire a facturii.

Dacă furnizorul de energie sau de gaze nu este de acord cu contestarea ta, poți să depui o reclamație la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Pentru a depune o reclamație la ANRE, trebuie să faci următoarele:

 1. Completează formularul de reclamație ANRE.
 2. Anexezi copia facturii contestate.
 3. Plătești taxa de depunere a reclamației.

ANRE va analiza reclamația ta și va lua o decizie în termen de 30 de zile.

Dacă ANRE decide că factura ta este prea mare, furnizorul de energie sau de gaze va fi obligat să-ți returneze diferența.

Ce trebuie sa stiti in primul rand?

Guvernul nu poate reglementa in trecut,retroactiv facturile deja emise si nici solutia compensarii nu este una viabila.Mai mult,trebuie sa stiti ca facturile la gaze sau energie electrica SUNT TITLURI EXECUTORII si veti fi executat fara sa va mai judecati!

 

Ce au facut romanii pana acum?

Au mers la sediile firmelor sau au contestat la Anre,insa problemele nu se rezolva asa!

 

TREBUIE CONTESTATE IN INSTANTA! ESTE SINGURA CALE SA VA REZOLVATI PROBLEMA

RESTUL SUNT DOAR VORBE!

 

Sursa

Avocatii colaboratori externi

 

 

vreau sa contest factura la curent

vreau sa contest factura la gaze

 

Probleme cu factura enel

 

Termen contestare factura

 

Informatii factura electrica

 

Contestare factura electrica

 

Amanare plata factura enel

 

Plata factura engie

 

Electrica furnizare

 

Model contestatie factura electrica

My engie factura mea

 

ENGIE contact

 

Cod client engie

 

Factura engie plata

 

Engie contract

 

Vizualizare factura gaze online

 

Factura engie pe mail

 

ENGIE contact email

 

My engie factura mea

 

ENGIE contact

 

Cod client engie

 

Factura engie plata

 

Engie contract

 

Vizualizare factura gaze online

 

Factura engie pe mail

 

ENGIE contact email

 

 

Cum contest factura la energie sau la gaze? 

 

Infiintari firme noi – Consiliere gratuita

Infiintari firme noi – Consiliere gratuita

Infiintari si radieri firme, infiintare punct de lucru nou. Consultanta in afaceri acte constitutive, mutare sediu. Preturi promotionale. Oferte speciale.

 

Completeaza formularul si te ajutam!

Infiintari firme noi – Consiliere gratuita
Infiintari firme noi – Consiliere gratuita

Am primit amenda pentru certificatul de localizare

Ce ziceau „mai marii”guvernului

„În 24 de ore de la momentul în care ai intrat la frontieră şi ai declarat că nu ai PLF (formularul digital de intrare în țară – n. red.), Direcţia de sănătate publică judeţeană, care primeşte toate informaţiile din frontieră, are acest drept de a sancţiona cu amendă contravenţională de la 2.000 la 3.000 de lei pe cel care nu completează actul”, a declarat marți, Lucian Bode, ministrul de interne, citat de agerpres.ro.

Astfel, DSP va emite automat sancțiunea pentru necompletarea formularului digital, iar aceasta va fi trimisă prin poștă la adresa de domiciliu declarată.

Formularul „nu face altceva decât să simplifice aceste proceduri”, iar odată cu introducerea lui, numărul persoanelor care vin în țară și timpul de așteptare au scăzut, a mai menționat ministrul.

 

Mii de români care s-au întors în ţară recent se plâng că au primit amenzi de două sau trei mii de lei deşi aveau completate formularele de localizare.

Inspectorii DSP recunosc că oamenii ar putea avea dreptate, dar le cer să deschidă procese dacă vor să-şi recupereze banii. Piloţii au o problemă şi mai mare. Ei sunt sancţionaţi pentru că nu au loc cu număr în avion, ceea ce demonstrează absurdul situaţiei.

A aparut Divort Tv

A aparut Divort Tv

A aparut Divort Tv.Stire prealuata de pe agentiile de presa

 

 

Divort TV te „toaca” mărunt! Toate știrile despre divorț

 

 

Divort TV un proiect Tatal.ro

 

Recuperare Creante si debite – Onorariu doar la Succes

Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021

Recuperare Creante si debite – Onorariu doar la Succes. Rapid și eficient! Lasă Facturile restante în sarcina unor profesioniști. Cele mai complexe, eficiente și moderne proceduri pentru recuperare creanțe. Recuperare rapida

Recuperarea creanțelor și a datoriilor – onorariu doar la succes

Dacă sunteți o companie sau o persoană fizică care are de recuperat o creanță de la un debitor, aveți la dispoziție mai multe opțiuni. Una dintre cele mai eficiente opțiuni este să apelați la o companie de recuperare a creanțelor.

Companiile de recuperare a creanțelor se ocupă cu recuperarea datoriilor de la debitori. Acestea au o experiență vastă în acest domeniu și pot fi foarte eficiente în recuperarea datoriilor.

Există mai multe tipuri de companii de recuperare a creanțelor. Unele companii de recuperare a creanțelor percep un onorariu fix, indiferent dacă se recuperează sau nu datoria. Alte companii de recuperare a creanțelor percep un onorariu doar la succes.

Onorariul doar la succes este un model de afaceri în care compania de recuperare a creanțelor percepe un procent din suma recuperată, doar dacă datoria este recuperată. Acest model de afaceri este foarte avantajos pentru companiile sau persoanele fizice care au de recuperat o creanță, deoarece nu trebuie să plătească nimic dacă datoria nu este recuperată.

Dacă sunteți o companie sau o persoană fizică care are de recuperat o creanță, vă recomandăm să apelați la o companie de recuperare a creanțelor care percepe un onorariu doar la succes. Acest lucru vă va oferi cea mai mare șansă de a recupera datoria.

Iată câteva sfaturi pentru a alege o companie de recuperare a creanțelor care percepe un onorariu doar la succes:

 • Faceți cercetări. Există multe companii de recuperare a creanțelor care percep un onorariu doar la succes. Faceți cercetări pentru a găsi o companie care are o experiență vastă în acest domeniu și care are o reputație bună.
 • Cereți referințe. După ce ați găsit câteva companii care vă interesează, cereți referințe de la clienții lor. Acest lucru vă va ajuta să aflați mai multe despre serviciile companiei și despre șansele de recuperare a datoriei.
 • Cercetați onorariile. Fiecare companie de recuperare a creanțelor percepe un onorariu diferit. Asigurați-vă că comparați onorariile diferitelor companii înainte de a lua o decizie.

Dacă urmați aceste sfaturi, veți avea mai multe șanse de a găsi o companie de recuperare a creanțelor care percepe un onorariu doar la succes și care vă va ajuta să recuperați datoria.

 

 

DA CLICK AICI SI COMPLETEAZA FORMULARUL.RASPUNDEM GRATUIT INTOTDEAUNA

 

 

Cat costa un serviciu de colectare creante?

 

 

 

De obicei, firmele de recuperare creante si facturi neincasate percep doar un comision pentru colectarea amiabila, comision care va plati doar in momentul in care acestea au recuperat suma restanta.

 

Care este insa gradul de succes in cazul recuperarii pe cale amiabila?

Cu cat apelati mai repede la o firma de colectare creante, cu atat rata de succes este mai crescuta iar comisionul este mai mic. Deci veti fi in avantaj.

Nu are rost sa asteptati la infinit promisiuni de plata pe care nici dumneavoastra nu le mai credeti. Apelati la o firma de recuperare creante si, pe langa ca veti fi platit in cel mai scurt timp, veti da si un exemplu posibililor rau-platnici.

 

Vaccinat vs locul de munca

Vaccinat vs locul de munca

Pot fi angajații obligați să se vaccineze ca să fie primiți la locul de muncă? Un subiect tabu, care se discută pe la colțuri, dar nimeni nu-l pune în dezbatere real

 

 

Unul dintre subiectele fierbinți care în alte țări se discută public, dar în România doar pe la colțuri, este acela al posibilității de a obliga angajații să se vaccineze pentru a se putea întoarce fizic la lucru. Cum ar putea, de pildă, restaurantele „să-și vaccineze tot personalul”, cum spune premierul Cîțu, în condițiile în care vaccinarea este facultativă? 

Vaccinat vs locul de munca
Vaccinat vs locul de munca

După cum arată lucrurile acum, vaccinarea populației împotriva Covid-19 va intra în impas, iar autoritățile vor trebui să rezolve o mare problemă: cum vom atinge mult dorita „imunitate de grup” în condițiile în care nu vor fi suficienți oameni care să se imunizeze?

În același timp, presiunea tot mai mare pentru redeschiderea unor sectoare economice care agonizează de mai bine de un an reclamă și alte soluții decât cele deja testate. În urmă cu două zile, premierul Cîțu a spus că ia în calcul ca restaurantele „care-și vaccinează tot personalul” să dobândească „un statut special”, adică deschiderea/redeschiderea acestora să nu mai fie legată de rata de infectare dintr-o anumită localitate.

Tot premierul s-a mai referit și la posibilitatea companiilor private de a-și amenaja propriile centre de vaccinare.

Chiar dacă la nivel oficial subiectul este unul tabu, asta nu înseamnă că nu se discută în societate: Pot fi obligați angajații să se vaccineze de către managerii companiilor? Poate fi vaccinarea anti-COVID o condiție pentru ca angajatul să fie primit înapoi la serviciu? Două întrebări la care juriștii încearcă să dea răspunsuri.

După ce asculți declarațiile premierului Cîțu, nu poți să nu te întrebi cu ce mijloace își vor motiva patronii de restaurante sau hoteluri angajații să se vaccineze, pentru a putea dobândi acel „statut special”.

Sau ce miză ar avea să deschizi centre de vaccinare în cadrul companiilor private, în condițiile în care acum numărul dozelor disponibile în România este mai mare decât numărul celor care s-au înscris în platformă? Altfel spus, cine ar vrea să se vaccineze o poate face într-un centru clasic, nu trebuie să-i vină doctorul cu seringa la poarta fabricii.

De altfel, dacă stai de vorbă cu profesioniști în dreptul muncii, care lucrează cu mari companii din România, vei afla că foarte mulți manageri, și nu doar din HORECA, caută posibilități legale pentru a-și determina, într-un fel sau altul, angajații să se vaccineze. Și să se întoarcă la serviciu.

Subiectul este așadar unul dintre cele mai importante pentru mediul privat.

În mod legitim, soluția trebuie să țină seama atât de obligația legală a angajatorului de a proteja sănătatea TUTUROR angajaților, cât și de dreptul acestora de a face ce vor cu viața lor privată. Iar dacă peste toate acestea mai plutește și pericolul falimentului cauzat de restricții, problema devine cu atât mai actuală.

Subiectul vaccinării obligatorii a angajaților este o preocupare și în alte țări din vestul Europei. Un sondaj din Marea Britanie arată că mai mult de jumătate dintre manageri ar vrea să poată impune vaccinarea obligatorie pentru angajați, potrivit unui sondaj făcut de Chartered Management Institute.

Aproape jumătate dintre cei întrebați au spus că accesul în birouri ar trebui restricționat pentru cei care refuză să se vaccineze din motive non-medicale, iar o cincime dintre manageri spun că testele de covid vor fi obligatorii pentru angajații care se reîntorc la muncă.

Dezbaterea, care în Marea Britanie are un nume elocvent „No jab, no job”, a fost temperată de premierul Boris Johnson care recunoaște totuși că sunt probleme etice. Pe lângă cele legale, desigur.

În primul rând ar fi vorba de discriminare, de împărțire a oamenilor între vaccinați și nevaccinați, iar, într-o societate democratică, nimeni nu ar vrea să-și atârne o astfel de tinichea de coadă. Sau nu ar vrea decât în anumite condiții.

O soluție apărută în Marea Britanie ar putea fi introducerea unor clauze referitoare la vaccinare în contractele noi semnate. „Soluția” este însă discutabilă din mai multe puncte de vedere: în primul rând cu ce drept ar putea un manager să-l întrebe pe un candidat la un job dacă este sau nu vaccinat? Și ce face dacă acesta nu vrea să răspundă? Vaccinarea este totuși (și) un subiect de viață privată.

Ar mai putea fi menționat exemplul regiunii Galiția din Spania care a vrut să impună vaccinarea obligatorie. Curtea Constituțională a Spaniei a suspendat însă această lege dată de autoritățile din Galiția.

Ca să ne întoarcem în România și la întrebarea din titlu, „pot fi obligați angajații să se vaccineze?”, răspunsul simplu ar fi „nu”. Realitatea a dovedit însă că la probleme complexe răspunsurile sunt complexe. Deci ne-am pripi dacă am spune „nu”.

„Avem un cadru legal care să permită angajatorilor să facă distincția între vaccinat și nevaccinat?”

Pentru că prima problema care se ridică aici este una de discriminare, l-am întrebat pe Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cum vede lucrurile.

Articolul 53 din Constituție spune clar că restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți se poate face doar prin lege și numai dacă se impune în situații definite clar, cum ar fi apărarea securității naționale, a sănătății publice și așa mai departe. Deci întrebarea care se pune este: avem o lege care să permită angajatorilor să facă distincția între vaccinat și nevaccinat? Răspunsul este nu”, mi-a explicat președintele CNCD.

Mai departe, spune Asztalos Csaba, dacă statul își asumă o astfel de lege atunci scopul trebuie să fie clar și anume prevenirea răspândirii bolii, iar argumentul ar fi că cei care refuză vaccinarea i-ar pune în pericol pe ceilalți.

O opinie în acest sens mi-a oferit și Elena Monica Preoțescu, avocat senior specializat în dreptul muncii, din cadrul firmei internaționale de avocatură_ DLA Piper Dinu:

„În momentul de față, cadrul legal prevede că vaccinarea nu este obligatorie. În anumite sectoare, precum HORECA, încurajarea vaccinării ar putea fi posibilă, însă numai prin emiterea unor acte normative speciale – prin care vaccinarea să fie una din condițiile în vederea relaxării restricțiilor privind exercitarea activității la locul de muncă (cel obișnuit, pre-pandemie).

În lipsa unor astfel de reglementări, însă, stimularea/ încurajarea vaccinării de către angajatori rămâne discutabilă (putând să atragă riscuri pentru angajator) și, deci, trebuie analizată cu mare grijă – impunerea vaccinarii nefiind legal posibilă”.

Cu alte cuvinte, pentru a exista vaccinare obligatorie ar trebuie ca statul să emită o legislație în acest sens, foarte bine motivată. De asemenea, dacă renunțăm la noțiunea de obligativitate și vorbim de „stimulare”, și aceasta ar trebui să fie reglementată astfel încât angajatorul care ar dori, de pildă, că ofere niște avantaje angajaților vaccinați (pe care cei nevaccinați nu le-ar primi) să fie acoperiți legal.

Pentru că avem următoarea situație (teoretică): un angajator îi oferă o recompensă, de orice natură, angajatului care se vaccinează, iar acesta este unul dintre ghinioniștii din categoria 0,0000X% care pățește un necaz (să-i zicem tromboză).

La un eventual proces, judecătorii vor trebui să vadă în ce măsură stimulentul oferit de angajator a influențat consimțământul angajatului pentru a se vaccina. „Sigur, există și acest risc. Deci trebuie mare grijă și în ceea ce privește oferirea acestor stimulente pentru ca angajatorii și angajații să fie acoperiți legal”, mi-a spus un jurist specializat pe dreptul muncii de la o companie multinațională din România.

Câteva exemple de decizii judecătorești care arată o altă perspectivă asupra vaccinării obligatorii

Dacă ar fi să mergem mai departe, întrebarea ar fi cum poate fi totuși reglementată o astfel de problemă delicată într-o societate democratică. Deciziile unor instanțe ne oferă niște răspunsuri.

De exemplu, în articolul „Do compulsory vaccinations against COVID-19 violate human rights?”, autoarea Spyridoula Katsoni folosește ca argumente mai multe decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

Într-un caz din Ucraina, în care reclamantul a acuzat faptul că a fost vaccinat fără voința sa împotriva difteriei în timpul unei epidemii, Curtea de la Strasbourg a dat câștig de cauză statului, folosind două argumente: primul ar fi că vaccinarea era necesară din motive de sănătate publică pentru controlul răspândirii bolilor infecțioase, iar al doilea că medicii au avut grijă să-i protejeze totuși sănătarea celui vaccinat.

Adică nu l-au expus unui risc. „Au fost luate măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că intervenția medicală nu este în detrimentul solicitantului”, se arată în decizia Curții.

Altfel spus, atâta vreme cât a existat un scop legitim, iar persoana vaccinată nu a fost pusă în pericol, atunci voința statului a avut întâietate în fața voinței individului.

Într-un alt caz, din San Marino, referitor la vaccinarea copiilor, Curtea de la Strasbourg a reținut ca argument în favoarea statului faptul că reclamantul nu a demonstrat că există probabilitatea ca vaccinul respectiv să-i facă vreun rău copilului său.

În concluzie, bazându-se pe deciziile CEDO, autoarea articolului spune că statele au dreptul de a impune vaccinarea cu condiția însă de a găsi acel echilibru între protecția sănătății publice, dreptul la sănătate și la viață privată a persoanelor vaccinate.

Un alt exemplu ar mai putea fi invocat aici și anume o decizie a Curții Constituționale a Moldovei din 2018, referitoare la programul național de imunizări pentru copii în perioada 2016-2020. Decizia vorbește despre o noțiune foarte folosită astăzi, în timpul pandemiei de COVID-19, și anume „imunitatea de grup”.

„Efectul imunității de grup reduce eventualitatea îmbolnăvirii indivizilor. Cei care refuză imunizarea sunt și ei beneficiari ai imunității de grup, pentru că se bucură de traiul într-o comunitate protejată de boli. Refuzul unor părinți de a permite vaccinarea copiilor lor în privința cărora nu există contraindicații subminează această imunitate de grup. (…)

Părinții care nu acceptă vaccinarea copiilor lor în mod nejustificat procedează ca într-o „tragedie a bunurilor comune”, în care fiecare individ pornit să acționeze doar în interesul propriu prejudiciază interesul comun” (fragment din decizia Curții Constituționale a Moldovei).

Deci dacă scopul comun este obținerea „imunității de grup” atunci nerealizarea acesteia va afecta negativ sănătatea fiecărui individ. Inclusiv, se mai arată în hotărâre, a celor care din motive independente de voința lor (motive medicale, să zicem) nu se pot vaccina.

În România s-a vorbit foarte mult despre o decizie a CEDO din 8 aprilie 2021 referitoare la vaccinarea obligatorie a copiilor din Cehia. Unii experți străini au considerat că decizia „consolidează posibilitatea vaccinării obligatorii în condițiile actualei pandemii de COVID-19”.

Judecătorul român de la CEDO, Iulia Motoc, a explicat însă, într-o postare pe Facebook, că opiniile acestea „sunt pur speculații”. Autoritățile din România au ieșit și ele cu un răspuns și au precizat, prin vocea lui Valeriu Gheorghiță, că vaccinarea anti-COVID va rămâne voluntară.

Sigur că exemplele invocate mai sus nu reprezintă un ghid obligatoriu pentru cum să transformi vaccinarea anti-Covid din facultativă în obligatorie. Cu atât mai mult într-o țară democratică.

Pe de altă parte, există decizii foarte recente ale instanțelor din România care recunosc dreptul statului de face această distincție, de care ne ferim cu toții, între „vaccinați” și „nevaccinați”. De exemplu aceasta.

Din nou, foarte important este contextul. Și anume pandemia.

După cum spuneam mai spus, răspunsul la întrebare nu este simplu.

La modul practic, în actualul cadru legislativ, specialiștii cu care am stat de vorbă spun că în niciun caz vaccinarea nu poate fi de una singură o condiție pentru ca un angajat să primească anumite „privilegii”.

Așa cum „certificatul verde european” nu vorbește doar despre vaccinare ci și de testarea PCR sau de dovada că persoanele au trecut prin covid și acum au imunitate. Sunt trei variante, egale ca importanță, care oferă dreptul de a călători în UE. Sau de a folosi anumite servicii, acolo unde statele au decis să folosească certificatul de vaccinare pe plan intern.

Deci sloganul „no jab, no job” nu poate fi tradus în realitate. Cel mult „no jab/no covid test, no job”. Deși nici așa nu este prea sigur.

„Mai există o problemă mare de „data privacy”. Au fost situații unde unii angajați s-au supărat în momentul în care compania a făcut un cont pe platforma de vaccinare și le-a dat posibilitatea acestora să se programeze singuri. S-au supărat pentru că astfel a aflat și angajatorul cine s-a vaccinat și cine nu”, mi-a spus un jurist al unei companii din România.

 

Sursa avocatii externi afiliati

 

 

 

Ma da afara de la munca ca nu ma vaccinez

Ma da afara de la munca ca nu ma vaccinez. Ce fac? Cum procedez? In cat timp? Cum raspund angajatorului daca refuz sa ma vaccinez

 

Ar putea angajatorul să ceară angajatului să se vaccineze anti-COVID pentru a veni la muncă? Ce spune Raed Arafat

„Vaccinul anti-COVID nu va fi obligatoriu, iar statul vrea să convingă populația să se vaccineze printr-o informare corectă și transparentă. Nu se va merge pe vaccinarea obligatorie, se merge pe vaccinarea voluntară și pe convingere. Rolul nostru este de a convinge cât mai mulți. Iar dacă a convinge înseamnă să ne vadă alții că ne vaccinăm, eu n-am nicio problemă (să mă vaccinez public)”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.

Întrebat dacă ar fi moral și legal ca un angajator să ceară angajatului să se vaccineze pentru a veni la muncă, Raed Arafat a spus că este o problemă complicată, care comportă aspecte juridice și de altă natură și nu poate intra în detalii, dar a amintit că se vorbește despre pașaportul COVID, cel puțin în cazul companiilor aeriene: pentru călătoriile cu avionul să ți se ceară dovada că ai fost vaccinat, ca poți să urci în avion fără să pui în pericol viața altora.

 

Ministrul interimar al Sănătății a declarat că angajații care nu prezintă certificatul digital vor avea contractul de muncă suspendat. „După 30 de zile de la suspendare poate avea loc și încetarea contractului de muncă. Proiectul prevede și sancțiuni pentru conducere dacă nu se respectă prevederile legii”, a anunțat Cseke Attila.

 

 

CE TREBUIE SA FACI ?

 

1.Sa obtii un raspuns in scris al angajatorului pe acest aspect

 

 

Ma da afara de la munca ca nu ma vaccinez

 

Sume de recuperat dosare daune insolventa City Insurance

Sume de recuperat sau dosare dauna City Insurance. Ce trebuie sa faceti? Unde va adresati? Cati bani veti lua? Cum se formeaza dosarul?

 

În cazul în care sunteți creditor în cadrul procedurii de insolvență a City Insurance și doriți să recuperați suma datorată, este important să țineți cont de faptul că sumele pe care le puteți recupera pot depinde de mai mulți factori, inclusiv de stadiul procedurii de insolvență, valoarea totală a activelor disponibile pentru distribuire către creditori și prioritatea creanțelor în raport cu alți creditori.

În general, creditorii din cadrul procedurii de insolvență a City Insurance sunt clasificați în funcție de prioritatea creanțelor, iar această prioritate poate afecta suma de bani pe care o puteți recupera. De exemplu, creanțele garantate, cum ar fi cele asupra proprietăților imobiliare, sunt plătite în primul rând, urmate de creanțele chirografare, cum ar fi cele din contracte de asigurare.

De asemenea, este important să fiți conștienți că procesul de recuperare a sumelor poate dura mult timp, iar sumele pe care le veți primi ar putea fi mai mici decât ați așteptat. În funcție de situație, poate fi necesar să angajați un avocat specializat în dreptul insolvenței pentru a vă reprezenta interesele în cadrul procedurii.

În orice caz, este important să fiți informați și să fiți la curent cu ultimele dezvoltări legate de procedura de insolvență a City Insurance și să colaborați cu administratorul judiciar desemnat pentru a asigura că interesele dvs. sunt protejate în mod corespunzător în cadrul procedurii.

Ghid pentru șoferii care dețin polițe și pentru cei păgubiți de un șofer cu asigurare de la liderul pieței RCA

 

 

 

Iată ce ar trebui să știe asigurații și păgubiții RCA ai City Insurance:

 • Ghidul complet pentru asigurați și păgubiți ai City Insurance – Ghid_UNSAR_BAAR
 1. a) În cazul în care dețineți o poliță de asigurare emisă de CITY Insurance

Polița dumneavoastră de asigurare rămâne în continuare valabilă, producându-și efectele. Puteți însă denunța în orice moment polița și să încheiați una nouă la un alt asigurător autorizat. Dacă denunțați polița și nu ați avut daune în perioada de valabilitate de până la denunțare, pentru perioada neexpirată aveți dreptul să vă recuperați diferența de prima de la FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților urmând procedura menționată la lit .b) pct. (ii) de mai jos.

ATENȚIE! Polița dumneavoastră de asigurare rămâne valabilă, conform prevederilor legale, până cel târziu la 90 de zile după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Asta înseamnă că, în cazul în care valabilitatea poliței înscrisă în documentul de asigurare depășește termenul menționat anterior, nu veți mai fi asigurat.

Precizările de mai sus sunt valabile și pentru situația în care dețineți o polița de asigurare RCA emisă de CITY Insurance. Prin urmare, puteți circula pe drumurile publice, iar în cazul unor controale în trafic din partea organelor abilitate, nu veți fi sancționați, polița dumneavoastră RCA fiind valabilă. Pe scurt, sunteți în continuare asigurați, desigur cu luarea în considerare a atenționării de mai sus.

De asemenea, în cazul în care sunteți vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale și/sau vătămări corporale, terțul păgubit va fi despăgubit în baza acestei polițe în limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, respectiv 450.000 lei și prin înscriere la masă credală în cadrul procedurii de faliment care se va soluționa în prima instanță de Tribunalul București, iar în faza apelului de Curtea de Apel București.

 1. b) În cazul în care sunteți victima unui accident rutier produs de un conducător auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o poliță RCA emisă de CITY Insurance:

(i) Dacă nu ați avizat încă dauna la CITY Insurance, aveți dreptul să o faceți adresându-vă Fondului de Garantare a Asiguraților cel târziu până la data denunțării poliței RCA de către asigurat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

(ii) Pentru încasarea indemnizațiilor/despăgubirilor veți putea depune o cerere de plată motivată și însoțită de documente justificative, începând cu data publicării deciziei ASF de retragere a autorizației pentru CITY Insurance în Monitorul Oficial și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior.

FGA are dreptul de a începe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (asigurați, beneficiari, terțe persoane păgubite) de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului împotriva CITY Insurance.

 

IMPORTANT! Totodată, trebuie precizat și că, în acest moment, există în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care modifică unele dintre prevederile legii actuale privind activitatea FGA (Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților) în beneficiul creditorilor de asigurări. Una dintre cele mai importante schimbări preconizate se referă la scurtarea termenului în care FGA poate începe efectuarea plăților către păgubiți, respectiv la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asiguratorului (și nu de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului împotriva CITY Insurance, așa cum este în acest moment). De asemenea, proiectul prevede majorarea plafonului de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei și acordarea despăgubirilor pe fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare.

Aceaste prevederi propuse vizează protejarea suplimentară a păgubiților în cazul insolvenței unui asigurător.

(iii) Indiferent dacă v-ați adresat sau nu FGA în vederea încasării despăgubirii, aveți dreptul să formulați și o cerere de admitere a creanței (despăgubirii pretinse) în cadrul procedurii de faliment în termenele și urmând instrucțiunile lichidatorului judiciar care va fi desemnat de Tribunalul București. Trebuie să știți că, în măsura în care ați încasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse în cadrul procedurii de faliment din sumele pe care ați mai fi eventual îndreptățit să le primiți.

 

Sume de recuperat dosare daune insolventa City Insurance

 

 

Sursa

Avocatii colaboratori externi si ASF

 

 

Recuperari Creante Firme sau Persoane Juridice

Recuperari Creante Firme sau Persoane Juridice. Raspundem Instant. Recuperam Datorii inca din 2009. Sute de Dosare Castigate. Te Ajutam . Coltuc Si Asociatii Sai COMPLETEAZA FORMULARUL GRATUIT AICI SAU NE POTI SCRIE(RASPUNDEM INTOTDEAUNA GRATUIT) Rapid și eficient! Lasă Facturile restante în sarcina unor profesioniști. Cele mai complexe, eficiente și moderne proceduri pentru recuperare creanțe. Recuperare rapida. Aveți de recuperat facturi restante? Aici găsiți soluții eficiente. Noi suntem Intrum. Facturile întârziate sunt o povară? Ne ocupăm etic, eficient de recuperarea lor. Dosare de recuperari creante/datorii depuse in Romania 1-10 din 2.071 rezultate Curtea de Apel GALAŢI - dosarul nr. 3503/121/2015/a17 … si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si SIMBOL AUTO SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR … Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI - dosarul nr. 19180/300/2021 … MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI - SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE si Civil Tribunalul BOTOŞANI - dosarul nr. 2313/40/2021 … BANCA ROMÂNEASCĂ BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GILF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE SRL si DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI PRIN ADMINISTRAŢIA … Judecătoria CRAIOVA - dosarul nr. 19952/215/2021 … CRAIOVA TÎLVESCU MARIUS si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE SRL si BEJ MORARU ŞI ASOCIAŢII si Litigii cu profesioniştii Curtea de Apel CLUJ - dosarul nr. 6765/100/2012/a303 … Curtea de Apel CLUJ CREDIT PLUS ( GULF) LTD PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si ROVIGO SPRL LICHIDATOR AL SC PRIMA ROM SRL si VARO ADINA SIMONA … Judecătoria AGNITA - dosarul nr. 1209/174/2021 … AGNITA PÂZGU PARASCHIVA SIMONA si CREDIT PLUS (GULF) LTD-S.C COLECTARE RECUPERARE CREANŢE si INVESTCAPITAL LTD-KRUK ROMÂNIA si Civil Tribunalul Comercial MUREŞ - dosarul nr. 8133/320/2021 … FINANCIAL SERVICES”S.R.L. – AL APELANEI CREDITOARE URMĂRITOARE SOCIETATEA DE RECUPERARE CREANŢE „SVEA EKONOMI CYPRUS”LTD si TOTO MIHALY ADRIAN si Litigii cu profesioniştii Judecătoria TECUCI - dosarul nr. 3726/324/2021 … PLĂCINTĂ ADINA MARIA si CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA ) SA- PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si BĂNCILĂ NECULAI si Civil Curtea de Apel GALAŢI - dosarul nr. 3503/121/2015/a20 … si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si VARIA PREST SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR … Curtea de Apel GALAŢI - dosarul nr. 3503/121/2015/a19 … si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si VARIA PREST SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR … Recuperari Creante Firme sau Persoane Juridice

Recuperari Creante Firme sau Persoane Juridice.  Raspundem Instant. Recuperam Datorii inca din 2009. Sute de Dosare Castigate. Te Ajutam . Coltuc Si Asociatii Sai

 

COMPLETEAZA FORMULARUL GRATUIT AICI SAU NE POTI SCRIE(RASPUNDEM INTOTDEAUNA GRATUIT)

 

Recuperari Creante Firme sau Persoane Juridice. Raspundem Instant. Recuperam Datorii inca din 2009. Sute de Dosare Castigate. Te Ajutam . Coltuc Si Asociatii Sai COMPLETEAZA FORMULARUL GRATUIT AICI SAU NE POTI SCRIE(RASPUNDEM INTOTDEAUNA GRATUIT)  Rapid și eficient! Lasă Facturile restante în sarcina unor profesioniști. Cele mai complexe, eficiente și moderne proceduri pentru recuperare creanțe. Recuperare rapida. Aveți de recuperat facturi restante? Aici găsiți soluții eficiente. Noi suntem Intrum. Facturile întârziate sunt o povară? Ne ocupăm etic, eficient de recuperarea lor. Dosare de recuperari creante/datorii depuse in Romania  1-10 din 2.071 rezultate    Curtea de Apel GALAŢI - dosarul nr. 3503/121/2015/a17 … si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si SIMBOL AUTO SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR …  Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI - dosarul nr. 19180/300/2021 … MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI - SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE si Civil  Tribunalul BOTOŞANI - dosarul nr. 2313/40/2021 … BANCA ROMÂNEASCĂ BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GILF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE SRL si DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI PRIN ADMINISTRAŢIA …  Judecătoria CRAIOVA - dosarul nr. 19952/215/2021 … CRAIOVA TÎLVESCU MARIUS si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE SRL si BEJ MORARU ŞI ASOCIAŢII si Litigii cu profesioniştii  Curtea de Apel CLUJ - dosarul nr. 6765/100/2012/a303 … Curtea de Apel CLUJ CREDIT PLUS ( GULF) LTD PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si ROVIGO SPRL LICHIDATOR AL SC PRIMA ROM SRL si VARO ADINA SIMONA …  Judecătoria AGNITA - dosarul nr. 1209/174/2021 … AGNITA PÂZGU PARASCHIVA SIMONA si CREDIT PLUS (GULF) LTD-S.C COLECTARE RECUPERARE CREANŢE si INVESTCAPITAL LTD-KRUK ROMÂNIA si Civil  Tribunalul Comercial MUREŞ - dosarul nr. 8133/320/2021 … FINANCIAL SERVICES”S.R.L. – AL APELANEI CREDITOARE URMĂRITOARE SOCIETATEA DE RECUPERARE CREANŢE „SVEA EKONOMI CYPRUS”LTD si TOTO MIHALY ADRIAN si Litigii cu profesioniştii  Judecătoria TECUCI - dosarul nr. 3726/324/2021 … PLĂCINTĂ ADINA MARIA si CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA ) SA- PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si BĂNCILĂ NECULAI si Civil  Curtea de Apel GALAŢI - dosarul nr. 3503/121/2015/a20 … si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si VARIA PREST SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR …  Curtea de Apel GALAŢI - dosarul nr. 3503/121/2015/a19 … si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si VARIA PREST SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR …    Recuperari Creante Firme sau Persoane Juridice

Rapid și eficient! Lasă Facturile restante în sarcina unor profesioniști. Cele mai complexe, eficiente și moderne proceduri pentru recuperare creanțe. Recuperare rapida.

Aveți de recuperat facturi restante? Aici găsiți soluții eficiente. Noi suntem Intrum. Facturile întârziate sunt o povară? Ne ocupăm etic, eficient de recuperarea lor.

Dosare de recuperari creante/datorii depuse in Romania

1-10 din 2.071 rezultate
 

Curtea de Apel GALAŢI – dosarul nr. 3503/121/2015/a17

… si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si SIMBOL AUTO SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR …

Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 19180/300/2021

… MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI – SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE si Civil

Tribunalul BOTOŞANI – dosarul nr. 2313/40/2021

… BANCA ROMÂNEASCĂ BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GILF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE SRL si DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI PRIN ADMINISTRAŢIA …

Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 19952/215/2021

… CRAIOVA TÎLVESCU MARIUS si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE SRL si BEJ MORARU ŞI ASOCIAŢII si Litigii cu profesioniştii

Curtea de Apel CLUJ – dosarul nr. 6765/100/2012/a303

… Curtea de Apel CLUJ CREDIT PLUS ( GULF) LTD PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si ROVIGO SPRL LICHIDATOR AL SC PRIMA ROM SRL si VARO ADINA SIMONA …

Judecătoria AGNITA – dosarul nr. 1209/174/2021

… AGNITA PÂZGU PARASCHIVA SIMONA si CREDIT PLUS (GULF) LTD-S.C COLECTARE RECUPERARE CREANŢE si INVESTCAPITAL LTD-KRUK ROMÂNIA si Civil

Tribunalul Comercial MUREŞ – dosarul nr. 8133/320/2021

… FINANCIAL SERVICES”S.R.L. – AL APELANEI CREDITOARE URMĂRITOARE SOCIETATEA DE RECUPERARE CREANŢE „SVEA EKONOMI CYPRUS”LTD si TOTO MIHALY ADRIAN si Litigii cu profesioniştii

Judecătoria TECUCI – dosarul nr. 3726/324/2021

… PLĂCINTĂ ADINA MARIA si CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA ) SA- PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si BĂNCILĂ NECULAI si Civil

Curtea de Apel GALAŢI – dosarul nr. 3503/121/2015/a20

… si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si VARIA PREST SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR …

Curtea de Apel GALAŢI – dosarul nr. 3503/121/2015/a19

… si DUROTERM SRL BUCUREŞTI si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL BUCUREŞTI si VARIA PREST SRL si CONFORT SA GALAŢI PRIN ADMINISTRATOR …

Recuperari Creante Firme sau Persoane Juridice

 

Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice si Juridice

Firma Recuperare Creante - Experti Colectare Debite Rapid. Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice si Juridice. Vezi Detalii. Experienta pe Sute de Cazuri. Recuperam Creante/ Datorii inca din 2003. Vezi Detalii.

Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice si Juridice. Vezi Detalii. Experienta pe Sute de Cazuri. Recuperam Creante/ Datorii inca din 2009. Vezi Detalii.( COLTUC SI ASOCIATII SAI  )

CERE O OFERTA ACUM

De ce recuperari de creante?

In contextul economic actual, fluxul pozitiv de numerar (cashflow-ul) este esential pentru continuitatea afacerii. In multimea de furnizori si clienti, exista dese situatii de intarziere la plata sau chiar neplata a creantelor. Lipsa timpului antreprenorilor cauzeaza si lipsa colectarii creantelor, avand efecte negative si chiar iremediabile. Aici se constata necesitatea externalizarii acestei activitati, fiind imperios necesara expertiza si implicarea unor specialisti in recuperari de creante (colectare debite).

Recuperarile de creante se pot efectua in doua metode: fie prin negocieri amiabile (extrajudiciare), fie prin intermediul instantei si al executorilor judecatoresti. Esential este ca recuperarea creantei sa fie realizata, astfel ca trebuie alese atent metodele si strategiile de negociere cu debitorii.

In recuperarea creantei pot exista multiple inconveniente, unele de natura legala (prescriptia), altele de natura conventionala (opozitia debitorului). Pentru a nu risca pierderea creantei sau decaderea din drepturile legale, veti avea nevoie de asistenta specializata a unor profesionisti in recuperari de creante (recuperari debite).

Strategiile de recuperari creante trebuie adaptate in functie de anumite criterii specifice, cum ar fi profilul debitorului, valoarea creantei, atitudinea debitorului, solvabilitatea debitorului, natura creantei si alte criterii. Acestea sunt urmarite cu atentie de catre echipa COLTUC SI ASOCIATII SAI  in vederea planificarii strategiei optime de recuperare.

Optimizam cashflow-ul companiilor

Cash-flow-ul reprezinta diferenta dintre intrarile si iesirile de numerare efectuate de o companie pe parcursul unui exercitiu financiar. Intrarile sunt reprezentate de incasarile companiei din partea clientilor sau debitorilor, iar iesirile reprezinta banii platiti pe salarii, chiririi, servicii, materiale etc. Astfel, cash-flow-ul este sangele care circula prin orice afacere.  Pentru a exista cash-flow pozitiv, orice companie are nevoie sa incaseze venituri constante; recuperarile de creante intervin si vegheaza ca aceasta constanta sa se pastreze pozitiv si pe termen lung. Astfel, recuperarile de creante optimizeaza fiscal intrarile de numerar dintr-o companie; antreprenorii ar trebui sa apeleze la aceste servicii nu doar atunci cand au situatii de neplata din partea debitorilor, ci in prealabil, lasand timp recuperatorilor de creante in a efectua servicii de due diligence, prevenind situatiile tensionate.

Negocieri

Echipa noastra respecta intocmai obligatiile de buna-credinta, confidentialitate si transparenta, avand o atitudine profesionista in negocierile purtate in numele clientilor. Este importanta etapa negocierilor, fiind o faza extrajudiciara, ce poate salva clientul de costuri efectuate cu un proces judiciar.

Principalul nostru interes este recuperarea creantei cu celeritate si evitarea unui proces judiciar indelungat in numele clientului. Astfel, urmarim strategic castigarea negocierilor si recuperarea amiabila a creantei.

Căutări similare

Credit plus gulf ltd prin mandatar sc colectare recuperare creante crc srl

Firme recuperare creante

Firme recuperare creante forum

Job recuperare creante

Notificare recuperare creante

Firme recuperare creante orange

Top firme recuperare creante

Procedura recuperare creante persoane juridice

Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice si Juridice

executare silita
titlu executoriu
debitor
creditor
procedura executarii silite
poprire
debitor principal
garant
punere in posesie
indemnizatie de executare silita
impotrivire la executare
imobilizare de bunuri
bunuri mobile
executare silita asupra veniturilor
somatie de plata
notificare
taxe de executare silita
proces verbal de punere in posesie
cerere de executare silita
poprirea conturilor bancare
executare silita asupra imobilelor
licitatie publica
dispozitivul de executare
notificare de executare
notificare privind impotriva la executare
ordin de plata
procedura de stingere a datoriilor
contestatia la executare
plata integrala a datoriei
instituirea sechestrului asigurator
aviz de insotire a sechestrului asigurator
vanzarea bunurilor executate
valoarea bunurilor executate
pretul de pornire a licitatiei
termen de vanzare
plata ratelor de catre debitor
prescriptia dreptului de executare silita
delegare de executare silita
onorariul avocatului
comisionul executorului judecatoresc
infiintarea popririi
inscrierea in registrul creantelor
termenul de prescriere a datoriilor
plangere impotriva executarii silite
anularea titlului executoriu
evaluarea bunurilor executate
retragerea cererii de executare silita
executarea silita a creantelor fiscale
cererea de amanare a executarii silite
dreptul muncii
contract de munca
relatii de munca
angajator
salariat
legislatie muncii
protectia muncii
securitate si sanatate in munca
discriminare la locul de munca
hartuire la locul de munca
concediere
concediere colectiva
negocieri colective
sindicat
conflicte de munca
acte aditionale la contractul de munca
asigurari sociale
salariu minim
program de munca
contracte de prestari de servicii
timpul de munca
ore suplimentare
concediu de odihna
concediu medical
drepturi de maternitate
pensii de invaliditate
reglementari privind transferul de personal
evaluare a performantelor angajatilor
contracte de munca temporare
probleme disciplinare la locul de munca
protectia datelor personale la locul de munca
contracte de munca part-time
acorduri de munca la distanta
program de lucru flexibil
norme de munca
instruirea angajatilor
evaluarea riscurilor la locul de munca
implementarea politicilor de securitate si sanatate in munca
instruire in caz de urgenta
conditii de munca
formarea profesionala
disciplina la locul de munca
plata salariului
prevenirea discriminarii la locul de munca
drepturi ale angajatilor
norme de confidentialitate
prevenirea hartuirii sexuale la locul de munca
solutionarea conflictelor de munca
proceduri disciplinare
recuperare datorii
contracte de imprumut
contracte comerciale
actiune in judecata
somatie de plata
scrisoare de somare
debitor
creditor
obligatiuni
executare silita
poprire
sechestru
vanzare de bunuri
cesiune de creanta
notificare de plata
procedura de executare silita
restructurare a datoriilor
actiune in anulare
reprezentare in negocierea unui acord de plata
recuperare de creante
recuperare de penalitati
evaluare a bunurilor debitorului
procedura de faliment
procedura de reorganizare judiciara
lichidare judiciara
acord de plata in rate
incetarea contractelor
clauze de garantie
pretentii de garantie
pretentii de daune
inscrierea in registrul creantelor
procedura de stergere a datoriilor
achitare in numerar
executare silita asupra veniturilor
recuperarea datoriilor cu ajutorul biroului de colectare
reducerea datoriilor
analiza documentelor legale
audit al creantelor
acorduri de reducere a datoriilor
prevenirea datoriilor
acorduri de restructurare a datoriilor
recuperarea datoriilor de la persoane fizice
pretentii de executare silita
recuperarea datoriilor de la societati comerciale
evaluarea riscurilor
informarea clientilor asupra procedurilor legale
asistenta in proceduri de executare silita
analiza situatiei financiare a debitorului
proceduri de recuperare a datoriilor la nivel international
achizitii publice
drept administrativ
procedura de achizitie publica
autoritate contractanta
documentatia de atribuire
caietul de sarcini
notificare de atribuire
contract de achizitie publica
anunt de participare
prezentare de oferta
criterii de atribuire
proceduri competitive
contracte de concesiune
parteneriat public-privat
achizitii directe
procedura de negociere
evaluare a ofertelor
valoare estimata a contractului
criterii de selectie a ofertantilor
clauze contractuale
litigii in achizitiile publice
implementarea legislatiei privind achizitiile publice
inscrierea in registrul achizitiilor publice
analiza documentatiei de atribuire
respectarea reglementarilor europene
procedura de contestatie
pretentii de despagubire
evaluare a calificarii ofertantilor
pretentii de anulare a procedurii de atribuire
implementarea clauzelor sociale in contractele de achizitie publica
asigurarea transparentei in achizitiile publice
monitorizarea procedurii de achizitie publica
analiza contractelor de achizitie publica
asistenta juridica in procedurile de achizitie publica
prevenirea fraudei in achizitiile publice
asistenta in faza de derulare a contractului
procedura de abatere de la normele achizitiilor publice
achizitii publice de servicii
achizitii publice de produse
achizitii publice de lucrari
participarea la licitatii
procedura de calificare
procedura de evaluare a capacitatii tehnice si profesionale
procedura de evaluare a ofertelor financiare
procedura de evaluare a ofertelor tehnice
procedura de atribuire a contractului
procedura de semnare a contractului
procedura de executare a contractului
procedura de garantare a contractului
procedura de finalizare a contractului
contestatie amenda
procedura de contestare a amenzii
legea contraventiilor
sanctiuni contraventionale
proces verbal de contraventie
contraventie rutiera
infractiune rutiera
legalitatea sanctiunii
nelegalitatea amenzii
termen de contestatie
termen de prescriptie
dreptul la aparare
probatiune
dreptul la audiere
dreptul la aparare in fata instantei
respingerea contestatiei
anularea sanctiunii
reducerea amenzii
procedura de suspendare a executarii amenzii
depunerea contestatiei
motivarea contestatiei
instanta de judecata
judecata in lipsa
probe in procesul contraventional
citarea martorilor
avizarea contestatiei
procedura de solutionare a contestatiei
cererea de recuzare
nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei
eroarea materiala
netemeinicia sanctiunii
prelungirea termenului de contestatie
reabilitarea persoanei sanctionate
anularea sau modificarea amenzii prin acordul partilor
argumentarea contestatiei
neindeplinirea obligatiilor legale de catre autoritatea care a aplicat amenda
erori de procedura in aplicarea sanctiunii
amenda nejustificata
amenda excesiva
suspendarea executarii amenzii
prescriptia amenzii
neindeplinirea obligatiilor de informare din partea autoritatii care a aplicat amenda
neindeplinirea obligatiilor legale de catre persoana sanctionata
anularea procesului-verbal de contraventie
achitarea amenzii
amanarea platii amenzii
plata amenzii in rate
asistenta juridica in contestarea amenzii
procedura de recurs
actiunii civile impotriva autoritatii care a aplicat amenda

Avocat divort
Specializare divort
Drept familial
Separare legala
Acorduri de divort
Custodia copiilor
Contributia financiara
Divort amiabil
Divort contestat
Divortul fara judecata
Divortul cu judecata
Divortul prin acord comun
Alimente copii
Partaj bunuri comune
Anulare casatorie
Mediere divort
Negociere acorduri de divort
Divortul in instanta
Procedura de divort
Auditul financiar
Taxe si impozite
Evaluarea proprietatii
Drepturile parintesti
Parenting Plan
Plangere divort
Divizare bunuri
Divizare proprietati
Partaj proprietati comune
Succesiune
Ereditate
Distributie de averi
Partaj amical
Partaj judiciar
Partaj in instanta
Actiune in partaj
Drept de proprietate
Intabulare
Inregistrare imobiliara
Tranzactii imobiliare
Audit financiar
Evaluare proprietati
Taxe si impozite
Fiduciar
Plan de partaj
Inventar de bunuri
Lista de inventariere
Drepturi de autor
Marci inregistrate
Proprietate intelectuala
Afaceri
Divizare de afaceri
Evaluare de afaceri
Acorduri de partaj
Negociere de partaj
Controverse privind partajul
Recurs impotriva partajului
Partaj prin divort
Partaj prin moarte
Partaj prin donatie
Partaj prin act de justitie
Proprietati imobiliare
Proprietati comerciale
Proprietati rezidentiale
Proprietati agricole
Bunuri mobile
Vehicule
Bijuterii
Obiecte de arta
Conturi bancare
Actiuni si obligatiuni
Asigurari de viata
Asigurari de proprietate
Expertiza tehnica
Partaj international
Avocat penal
Drept penal
Acuzare
Arestare
Mandat de arestare
Audieri
Interogatorii
Cercetarea la fata locului
Inculpat
Procuror
Judecator
Proces penal
Sentinta
Condamnare
Absolvire
Dosar penal
Dosar de urmarire penala
Dosar de cercetare penala
Acuzatie penala
Dezbatere judiciara
Investigatii penale
Expertiza tehnica
Expertiza medico-legala
Recunoastere de persoana
Probe materiale
Interceptari telefonice
Expertize contabile
Expertize de documentologie
Expertize balistice
Expertize grafologice
Expertize criminalistice
Suspiciune de infractiune
Fapta penala
Ucidere
Tentativa de omor
Vatamare corporala
Violenta domestica
Violare de domiciliu
Furt
Talharie
Jaf
Trafic de droguri
Uz de fals
Coruptie
Spalare de bani
Delapidare
Abuz in serviciu
Infractiuni economice
Infractiuni informatice
Infractiuni impotriva securitatii nationale
Avocat succesiuni
Moștenire
Testament
Moștenitor
Legat
Executor testamentar
Partaj
Cota-parte
Hereditate
Planificare succesiune
Planificare fiscală
Donație
Încheierea unui contract de donație
Divizare
Instruirea unui inventar de bunuri
Instruirea unui raport de evaluare a bunurilor
Înregistrare în cartea funciară
Taxe și impozite
Drepturi de autor
Proprietate intelectuală
Conturi bancare
Asigurări de viață
Asigurări de proprietate
Fiduciar
Trust
Instruirea unui raport de audit financiar
Încredințarea bunurilor
Administrarea bunurilor
Tutelă
Curatela
Fuziunea de societăți
Reorganizarea de societăți
Audit fiscal
Recursuri împotriva deciziilor de succesiune
Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare
Reglementarea datoriilor
Fonduri de investiții
Planificare pentru planificare
Planificare pentru incapacitate
Încredințarea de active
Modificarea testamentului
Anularea testamentului
Sistemul de moștenire
Impozitul pe succesiune
Impozitul pe donație
Împărțirea bunurilor între soți
Succesiunea între rude
Succesiunea între membrii familiei
Succesiunea între persoanele juridice
Succesiune internațională
GDPR
Regulamentul General privind Protecția Datelor
Date personale
Date cu caracter personal
Consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Operator de date
Responsabil cu protecția datelor
Autoritate de supraveghere
Registru de activități de prelucrare a datelor
Evaluare a impactului asupra protecției datelor
Măsuri de securitate
Notificare de încălcare a securității datelor
Conștientizarea angajaților
Transfer de date în afara UE
Dreptul de acces la date personale
Dreptul de a fi uitat
Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul la rectificare
Dreptul la ștergere
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la opoziție
Profilare
Marketing direct
Comunicare de marketing
Interese legitime
Scopul prelucrării datelor
Transparență
Consilier în protecția datelor
Acord de procesare
Acord de prelucrare a datelor personale
Contracte de procesare
Clauze privind protecția datelor
Protecția datelor personale ale copiilor
Privacy by design
Privacy by default
Severe sancțiuni
Amenzile GDPR
Protecția vieții private
Protecția datelor sensibile
Date biometrice
Date medicale
Date genetice
Date privind orientarea sexuală
Date referitoare la infracțiuni
Protecția datelor în cazul angajaților
Protecția datelor în cazul furnizorilor
Protecția datelor în cazul clienților
Protecția datelor în cazul partenerilor de afaceri
Protecția datelor în cazul outsourcing-ului
Darea in plata
Legea 77/2016
Acord de plata
Datorii bancare
Executare silita
Restante
Cesiune de creante
Reducere a datoriei
Creditor
Debitor
Contract de credit
Clauze abuzive
Evaluare a bunului
Evaluare a creantei
OUG 50/2010
OUG 52/2016
Insolventa
Reorganizare judiciara
Plan de reorganizare
Restituirea sumelor achitate
Anularea contractului de credit
Despagubiri morale
Restituirea garantiei
Cont bancar
Rata lunara
Datorie restanta
Reducerea dobanzii
Clauze de pret
Rambursarea anticipata a creditului
Cerere de renegociere a contractului de credit
Comisioane bancare
Clauze de penalizare
Protejarea consumatorilor
Avocat specializat in darea in plata
Medierea conflictelor
Contracte de creditare
Factura proforma
Suma restanta
Taxe notariale
Restituirea sumelor achitate in plus
Impozit pe venit
Rata dobanzii
Cota de TVA
Credit ipotecar
Credit de nevoi personale
Plafon de garantare
Clauze de indexare
Comision de administrare
Card de credit
Garantii reale
Clauze abuzive banci
Legea 193 2000
Codul civil

Codul de procedura civila
Acord de creditare
Comisioane bancare
Dobanzi
Imprumut bancar
Contract de credit
Cesiune de creante
Evaluarea bunurilor imobilizate
Executare silita
Creditor
Debitor
OUG 50 2010
OUG 52 2016
Evaluarea creantelor
Clauze abuzive in contractele cu consumatorii
Rambursarea anticipata a creditului
Datorii bancare
Restante
Restituirea sumelor achitate in plus
Anularea contractului de credit
Comision de administrare
Comision de analiza dosar
Clauze de indexare
Clauze de risc valutar
Clauze de penalizare
Clauze de pret
Comisioane pentru servicii de cont curent
Protejarea consumatorilor
Anulare clauze abuzive
Contracte de creditare
Factura proforma
Credite de nevoi personale
Dobanzi variabile
Garantii reale
Leasing
Notificare inainte de modificarea dobanzii
Plafon de garantare
Protejarea datelor personale
Reducere a dobanzii
Restituirea garantiei
Restituirea sumelor achitate
Taxe notariale
Evaluare a bunurilor mobile
Evaluare a terenurilor
Clauze de neechivalenta
Clauze de afaceri legate
Clauze de gratuitate
Audiere martori
Proces de divort
Respingerea divortului
Recurs impotriva deciziei de divort
Ordonanta de protectie
Violenta domestica
Agresiune
Neglijarea copiilor
Abuz emotional
Abuz financiar
Ordine de restrictie
Restrictii temporare
Custodia compartimentata
Custodia exclusiva
Custodia partajata
Vizitarea copiilor
Ocuparea locuintei familiei
Prelungirea custodiei
Planuri de parenting
Divort cu proprietati multiple
Evaluarea afacerilor
Acorduri prenuptiale
Custodia animalelor de companie
Divort international

Clientul dumneavoastra refuza sa va achite factura

Clientul dumneavoastra refuza sa va achite factura? I-ati solicitat deja efectuarea platii in diverse moduri? Apelati la o firma de recuperare de creante! Va ajuta Coltuc si Asociatii Sai

 

Completeaza formularul aici

 

 

 

Ati trimis deja un reminder de plata? V-ati sunat debitorul si i-ati trimis si o notificare de plata ulterior? Daca dupa ce ati luat toate aceste masuri debitorul inca nu v-a achitat factura, este timpul sa apelati la o firma de recuperare de creante sau la un specialist in recuperarea de creante. Desigur, puteti amana aceasta masura, dar astfel riscati ca factura dumneavoastra sa ramana neplatita.

 

 

 

Un alt motiv pentru care ar trebui sa apelati la specialisti este evitarea unui proces de recuperare de creante foarte lung. Va putem spune din proprie experienta ca este mai dificil sa recuperati creantele mai vechi. In general, cu trecerea timpului cresc si sumele pe care

 

debitorul trebuie sa le achite. Asadar, sansele ca factura dumneavoastra sa fie achitata scad. In plus, un specialist in colectarea de creante este mult mai eficient. Un strain are, in general, mai multa autoritate decat o persoana apropiata. De aceea, debitorul va fi MAI SINCER

 

 

Clientul dumneavoastra refuza sa va achite factura

👨 Ce Avantaje Ai Daca Alegi Consultanta Oferita de Coltuc Si Asociatii

Ce Avantaje Ai Daca Alegi Consultanta Oferita de Coltuc Si Asociatii. Este o intrebare normale pentru ca exista foarte multe firme de consultanta afaceri, gdpr, recuperare creante si infiintare firma. De ce Coltuc si asociatii?

DA CLICK SI CERE O OFERTA GRATUIT AICI

Firmele de consultanta te pot ajuta pentru a pastra sanatatea unei firme. Firmele de consultanță fonduri europene  au multe avantaje pentru sănătatea unei afaceri. Atunci când apelezi la serviciile lor, acestea pot participa la reducerea costurilor și la optimizarea producției unei companii.

Adesea, o companie tânără în plină expansiune poate intra în faliment atunci când nu mai poate gestiona aspectele financiare, comerciale, sociale sau diferitele constrângeri legate de administrarea unei companii. Într-o astfel de situație, compania are opțiunea de a utiliza serviciile unei firme de consultanță pentru a-și îmbunătăți starea actuală și pentru a-și atinge obiectivele finale.

DA CLICK SI CERE O OFERTA GRATUIT AICI

Este obișnuit să vezi că informațiile sunt esențiale în luarea deciziilor într-o companie, dar sunt insuficiente. În acest caz specific, este util să aduci o viziune mai generală, alta decât privirea companiei, să știi că există și alte tendințe și situații care au repercusiuni asupra viitorului. Atribuția firmei de consultanță nu se limitează doar la realizarea obiectivelor, ci este, de asemenea, capabilă să ofere asistență managerilor pentru a obține rezultatele

 

corecte. Achiziționarea de noi informații pentru companie Mai multe companii, chiar și după zece ani de existență, pot avea dificultăți în stabilirea obiectivelor și în utilizarea instrumentelor esențiale în realizarea proiectelor europene. Eșecurile pot apărea, se pot acumula sau pot deveni complicate pentru a pune în pericol viața companiei. În acest scop, consultanții unei agenții de consultanță pot stabili punctele forte ale companiei, pot crea o legătură cu circumstanțele care pot fi benefice și pot expedia diferitele resurse într-un mod optim.

DA CLICK SI CERE O OFERTA GRATUIT AICI

👨 Ce Avantaje Ai Daca Alegi Consultanta Oferita de Coltuc Si Asociatii

Certificatul digital european COVID-19

Certificatul digital european COVID-19. Cum obtinem documentul de certificat digital european Covid-19? Cat? Cum ? De ce? Cat e valabil?

Sursa: ec.europa.eu

 

 

Certificatul digital european COVID-19 va intra în vigoare în Uniunea Europeană de la 1 iulie 2021.

 

Cuprins:

 

 

 

Ce este certificatul digital al UE privind COVID?

Certificatul digital privind COVID este o atestare a faptului că o persoană

fie a fost vaccinată împotriva COVID-19
fie s-a testat și are un rezultat negativ
fie a avut COVID-19 și s-a vindecat

Principalele caracteristici ale certificatului

 • format electronic și/sau tipărit
 • cod QR
 • gratuit
 • în limba națională și în limba engleză
 • sigur și securizat
 • valabil în toate țările UE

Cum veți putea obține certificatul?

Autoritățile naționale răspund de emiterea certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de centrele de testare sau de autoritățile sanitare sau direct prin intermediul unui portal de e-sănătate.

Versiunea electronică poate fi stocată pe un dispozitiv mobil. Veți putea solicita și o versiune tipărită. Ambele vor avea un cod QR care conține informații esențiale, precum și un sigiliu digital, pentru a garanta autenticitatea certificatului.

Statele membre au convenit asupra unui design comun care poate fi utilizat pentru versiunile electronice și pe suport de hârtie cu scopul de a facilita recunoașterea.

Cum va susține certificatul libertatea de mișcare?

Certificatul digital al UE privind COVID va fi acceptat în toate statele membre ale UE. El va permite ca unele restricții aflate în vigoare în prezent să fie ridicate în mod coordonat.

În timpul călătoriei, titularul certificatului digital al UE privind COVID ar trebui, în principiu, să fie scutit de restricțiile privind libera circulație: statele membre ar trebui să se abțină să îi impună restricții suplimentare de călătorie, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protecția sănătății publice.

Într-un astfel de caz, de exemplu ca reacție la noi variante ale virusului care suscită îngrijorare, statul membru respectiv ar trebui să notifice Comisia și toate celelalte state membre și să justifice această decizie.

Cum va funcționa certificatul?

Certificatul digital al UE privind COVID conține un cod QR cu o semnătură digitală care îl protejează împotriva falsificării.
Atunci când se verifică certificatul, se scanează codul QR și se verifică semnătura.
Fiecare organism emitent (spital, centru de testare, autoritate sanitară etc.) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.
Comisia Europeană a creat un portal pe care se va putea verifica autenticitatea tuturor semnăturilor înscrise pe aceste certificate, peste tot în UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului certificatului nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală. De asemenea, Comisia Europeană a ajutat statele membre să dezvolte programe informatice și aplicații naționale pentru a emite, stoca și verifica certificatele și le-a sprijinit în demersurile necesare înscrierii pe portal.

Cetățenii care nu sunt încă vaccinați vor putea călători în altă țară din UE?

Da. Certificatul digital privind COVID ar trebui să faciliteze libera circulație în interiorul UE, dar nu va fi o condiție obligatorie pentru libera circulație, care este un drept fundamental în UE.

Certificatul digital al UE privind COVID va face, de asemenea, dovada rezultatului unui test COVID, care este adesea necesar în temeiul restricțiilor aplicabile în materie de sănătate publică. Certificatul le oferă statelor membre o oportunitate de a adapta restricțiile aplicate din motive de sănătate publică. Recomandarea aplicabilă în prezent în materie de coordonare a restricțiilor privind libera circulație în UE va fi, de asemenea, modificată până la jumătatea lunii iunie, pentru a ține cont de perioada de vacanță.

La eliberarea certificatului contează ce vaccin s-a administrat?

Persoanele vaccinate vor primi certificate de vaccinare pentru orice vaccin anti-COVID-19 administrat.

În ceea ce privește ridicarea restricțiilor vizând libera circulație, statele membre vor trebui să accepte certificatele de vaccinare emise pentru vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piața UE. Statele membre pot decide să extindă ridicarea acestor restricții și pentru persoanele care călătoresc în UE și care au primit un alt vaccin.

De asemenea, este de competența statelor membre să decidă dacă acceptă un certificat de vaccinare după o doză sau după finalizarea unui ciclu complet de vaccinare.

Care sunt datele incluse în certificat? Datele sunt în siguranță?

Certificatul digital al UE privind COVID conține informații esențiale necesare, cum ar fi numele, data nașterii, data emiterii, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un identificator unic. Aceste date rămân în certificat și nu sunt stocate sau păstrate atunci când un certificat este verificat în alt stat membru.

Certificatele vor include doar un set limitat de informații necesare. Aceste informații nu pot fi reținute de țările vizitate. În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează numai valabilitatea și autenticitatea certificatului, verificându-se de către cine a fost emis și semnat. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în custodia statului membru care a emis certificatul digital al UE privind COVID.

Mai multe întrebări și răspunsuri despre certificatul digital al UE privind COVID

 

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare?

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare.

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare 

Costurile pentru introducerea unor contestatii la executare sunt urmatoarele:

 • Onorariu avocat;
 • Taxa judiciara de timbru;
 • Cautiune pentru cererea de suspendare, daca este cazul.

Taxa judiciara de timbru pentru contestatia la executare este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, in cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv:

 1. a) pana la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
 2. b) intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
 3. c) intre 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
 4. d) intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
 5. e) intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
 6. f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

 

Suplimentar, cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei

In cazul cererii de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa de timbru este de 50 lei.

De asemenea, potrivit art. 719 alin. (2) Cod de procedura civila, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa achite in prealabil o cautiune, calculata la valoarea obiectului contestatiei, dupa cum urmeaza:

 1. a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;
 2. b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;
 3. c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;
 4. d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei.

 

Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani, cautiunea va fi de 1.000 lei, in afara de cazul in care legea dispune altfel.

Ce este perimarea executarii silite

Ce este perimarea executarii silite.Potrivit art. 697 Cod de procedura civila, in cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca 6 luni fara sa indeplineasca un act sau demers necesar executarii silite, ce i-a fost solicitat, in scris, de catre executorul judecatoresc, executarea se perima de drept

 

Ce este perimarea executarii silite

Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, prin incheiere data cu citarea in termen scurt a partilor, cu consecinta desfiintarii tuturor actelor de executare, cu exceptia celor care au dus la realizarea, in parte, a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor.

De retinut este faptul ca in caz de perimare a executarii, se va putea face, inauntrul termenului de prescriptie, o noua cerere de executare silita.

Ce este prescriptia dreptului de a obtine contestatia la executare

Ce este prescriptia dreptului de a obtine contestatia la executare.Conform articolului 706 Cod de Procedura Civila, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani.

 

Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive

Prescriptia reprezinta o exceptie pe care o puteti opune si prin care se sanctioneaza pasivitatea creditorului ori a executorului judecatoresc, avand ca efect stingerea dreptului de a obtine executarea silita, ramanand practic lipsit de putere executorie un titlu executoriu pe care acesta il detine impotriva dumneavoastra, orice act de executare facut dupa prescriptia acestui drept, fiind ilegal.

 

Ce este prescriptia dreptului de a obtine contestatia la executare

Care este termenul in care se poate introduce o contestatie la executare

Care este termenul in care se poate introduce o contestatie la executare.

 1. Contestatie la executare
 2. Procedura contestatie la executare
 3. Termen contestatie la executare
 4. Cerere contestatie la executare
 5. Contestatie la executare titlu executoriu
 6. Model contestatie la executare
 7. Contestatie la executare bunuri mobile
 8. Contestatie la executare imobiliara
 9. Motive contestatie la executare
 10. Procedura de contestatie la executare mobiliara
 11. Cerere de contestatie la executare imobiliara
 12. Termen contestatie la executare imobiliara
 13. Contestatie la executare bunuri imobile
 14. Contestatie la executare notariala
 15. Formular contestatie la executare
 16. Contestatie la executare silita
 17. Actiune in contestatie la executare
 18. Cerere de contestatie la executare silita
 19. Procedura contestatie la executare silita
 20. Termen contestatie la executare silita
 21. Contestatie la executare somatie
 22. Contestatie la executare poprire
 23. Contestatie la executare debitor
 24. Contestatie la executare banca
 25. Contestatie la executare masura asiguratorie
 26. Contestatie la executare prescriere
 27. Contestatie la executare termen
 28. Contestatie la executare bunuri mobile imobiliare
 29. Contestatie la executare actiune in anulare
 30. Contestatie la executare solutie executorie
 • In termen de 15 zile de cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta

 

 

 

 • In termen de 15 zile de cand cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintarea asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit.
 • In termen de 15 zile de cand debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie.
 • In termen de 15 zile de la comunicare, impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive,
 • Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

Daca prin lege nu se prevede altfel, contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului.

 

Care este termenul in care se poate introduce o contestatie la executare

Ce se poate invoca prin intermediul contestatie la executare

Ce se poate invoca prin intermediul contestatie la executare.De regula, contestatia la executare are ca obiect orice neregularitate procedurala savarsita cu prilejul activitatii de urmarire silita care poate fi: prescriptia dreptului de a cere executarea silita, perimarea executarii, timpul in care se poate face executarea silita, nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostiintarea debitorului despre declansarea urmaririi silite, modul de realizare a publicitatii prevazuta de lege pentru realizarea licitatiei si altele

 

 

De asemenea, contestatia la executare poate avea ca obiect si impartirea bunurilor proprietate comuna sau lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executor. Un alt caz il poate reprezenta chiar refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare in conditiile prevazute de lege.

Nu in ultimul rand, o persoana cu calitate de tert intr-un raport juridic poate formula contestatie la executare cu conditia de a avea un interes sau exista o vatamare pentru tert cu privire la acel raport juridic.

 

Ce se poate invoca prin intermediul contestatie la executare

Ce acte pot fi atacate prin intermediul contestatiei la executare

Ce acte pot fi atacate prin intermediul contestatiei la executare. Potrivit art. 711 Cod procedura civila, contestatia la executare poate privi atat executarea silita insasi, prin atacarea titlului executoriu, dar si incheierile date de executor sau orice act de executare efectuat de acesta


De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii.

Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. 443 Cod procedura civila, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

De asemenea, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale.

 

Ce acte pot fi atacate prin intermediul contestatiei la executare

Ce este contestatia la executare

avocat contestatie la executare 2018

Ce este contestatia la executare? Contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executarea silita se pot adresa instantei competente cu scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare

 

 

Ce este contestatia la executare

Firma are in desfasurare procese in Instanta

firma are in desfasurare procese in Instanta.Vrei sa stii daca o firma are deschis un proces in Instanta?Poti afla date precum numarul dosarului, data deschiderii dosarului, numele Instantei care solutioneaza procesul, materia dosarului, obiectul procesului si partile implicate in procesul deschis in Instanta

 

VERIFICA AICI DACA FIRMA TA ARE VREUN PROCES

 

 

Informatiile va sunt oferite de avocatii externi afiliati

 

 

Sursa portal.just.ro

Firma are procese in Instanta

 

 

Lansare carte iulie 2021 : „Tot ce a fost DREPT in pandemie” Coltuc Marius Vicentiu

Cartea : „Tot ce a fost DREPT in pandemie” – Coltuc Marius Vicentiu

Lansare carte iulie 2021

😷

„Tot ce a fost DREPT in pandemie”

CITESTE CARTEA AICI

Ebook scris de Coltuc Marius Vicentiu, fost combatant al dreptului

Continuarea #stamacasa in materia dreptului prin ochii unui „novice”al dreptului.

Cartea Tot ce a fost DREPT in pandemie – Coltuc Marius Vicentiu

Firma Recuperare Creante – Experti Colectare Debite Rapid

Firma Recuperare Creante – Experti Colectare Debite Rapid. Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice si Juridice. Vezi Detalii. Experienta pe Sute de Cazuri. Recuperam Creante/ Datorii inca din 2003. Vezi Detalii.

Firma Recuperare Creante - Experti Colectare Debite Rapid. Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice si Juridice. Vezi Detalii. Experienta pe Sute de Cazuri. Recuperam Creante/ Datorii inca din 2003. Vezi Detalii.

Suntem COLTUC SI ASOCIATII SAI

Cuprins:

 

1. Ai o creanta de recuperat?

2. De ce recuperari de creante?

3. Avantajele recuperarilor de creante

1. Ai o creanta de recuperat?

Recuperarea creantelor este o procedura complexa, cu multipli pasi ce trebuie urmati pentru a asigura succesul procedurii. Dincolo de acesti pasi, exista strategii si norme juridice care sunt un suport pentru recuperarea creantelor comerciale.

De aceea, este important sa apelati la specialisti cu experienta pentru a va maximiza sansele de reusita. De asemenea, este de preferat ca recuperarea creantei dumneavoastra sa fie facuta fara sa ajungeti in fata instantei. Calea amiabila este preferabila recuperarii pe cale judiciara, aceasta din urma fiind mai costisitoare si mai solicitanta.

2. De ce recuperari de creante?

In prima faza vom depune toata diligenta pentru recuperarea creantelor comerciale pe cale amiabila. Ea este benefica atat dumneavoastra, cat si debitorilor dumneavoastra, si va fi realizata intr-o maniera foarte profesionala, astfel incat vor putea fi pastrate relatiile de colaborare pe termen lung.

Vom fi, practic, departamentul dumneavoastra de colectare debite, dar si departamentul de relatii cu clientii, intrucat vom mentine un dialog constant cu acestia si le vom monitoriza datoriile si situatia financiara.

3. Avantajele recuperarilor de creante

Intelegem foarte bine ca timpul este cea mai pretioasa resursa, astfel incat vom cauta de fiecare data sa minimizam necesarul de efort din partea dumneavoastra.

 

Firma Recuperare Creante – Experti Colectare Debite Creante

Coltuc si asociatii sai

De Ce Sa Apelezi La Consultanta Firme

De Ce Sa Apelezi La Consultanta Firme

De Ce Sa Apelezi La Consultanta Firme trebuie sa devina un desiderat in 2021-2022 . Dacă sunteți în căutarea unui partener de încredere, care să vă consilieze in firma și să vă ofere cele mai bune sfaturi financiare în privința siguranței finaciare și asigurărilor necesare, apeleaza la Coltuc Si Asociatii Sai

 

Cuprins :

1.Introducere consultanta firme

2.Ce tip de consultanta firme vrei

3.Concluzii consultanta firme

 

http://[wpes_search_form wpessid=’64516′]

De Ce Sa Apelezi La Consultanta Firme
De Ce Sa Apelezi La Consultanta Firme

1.Introducere consultanta firme

 

Dacă vrei să îți deschizi propria firmă sau chiar ai deja o societate, este posibil ca la un moment dat să ai nevoie de anumite informații specifice dintr-un domeniu pe care nu îl stăpânești. În întâmpinarea unor astfel de nevoi vin și firmele de consultanță, care oferă servicii din arii diverse precum fiscalitate, finanțe, accesarea fondurilor nerambursabile, management, marketing și publicitate etc.

 

2.Ce tip de consultanta firme vrei

Pentru a beneficia de o consultanță pe măsura așteptărilor tale, care să aducă un plus de valoare afacerii, în cele ce urmează vom detalia 10 aspecte de care să ții cont în alegerea unei firme de consultanță.

 1. Informează-te în prealabil– Atunci când ai nevoie de o informație, primul lucru pe care ar fi indicat să îl faci este să te documentezi pe internet /cărți etc deoarece este foarte posibil ca informația necesară să îți fie mai la îndemână decât crezi, iar găsirea acesteia poate economisi timp, bani, dar și energie. De asemenea, în privinta unor informații publice, autoritățile și instituțiile statului au obligația să furnizeze modele de documente, proceduri etc; cu toții știm de stereotipul funcționarilor publici, însă cu siguranță există și persoane competente și dornice să ofere ajutor celor care îl cer, iar perseverența va da roade.

 

 1. Stabilește tipul de consultanță necesară– Dacă nu ai găsit un răspuns conform primului punct, este important să identifici cărui tip de firmă de consultanță să te adresezi. Dacă dorești să știi care este impactul distribuirii de flyere asupra unui grup țintă de potențiali clienți, ar fi mai indicat să intrebi un consultant în marketing, care realizează cercetări de piață, decât un consultant în publicitate, care va oferi instrumente/metode de publicitate pentru afacerea ta.

 

 

 1. Gaseste firma de consultanta: Obține recomandări – O metodă uzuală și rapidă de a intra în contact cu o firmă de consultanță poate fi cea a recomandării de la rude/prieteni. Atenție însă deoarece recomandările ar trebui să fie obiective, bazate pe o colaborare efectivă cu firma de consultanță, precum și pe rezultatele obținute, nu doar simple recomandări „din auzite” sau familiare.
 2. Citește site-ul firmei de consultanță– Probabil că primul contact cu o firmă de consultanță este site-ul acesteia, care reprezintă, în primă fază, imaginea firmei. Printre aspectele care conturează atitudinea, seriozitatea și credibilitatea firmei, putem enumera data ultimelor postări (există domenii în care actualizarea informațiilor este esențială), furnizarea de informații utile cititorilor, o eventuală interacțiune cu cititorii în cadrul unei secțiuni de întrebări și răspunsuri, istoricul firmei sau portofoliul acesteia, date de contact (e-mail/telefon) etc. Dacă dorești o verificare mai atentă a anumitor date de identificare, informații fiscale și contabile despre firma de consultanță, poți accesa următoarea pagină dedicată verificării companiilor, pusă la dispoziție de site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

 

 1. Informează-te despre experiența consultantului/firmei de consultanță– Cea mai importantă resursă a firmelor de consultanță este, în general, informația deținută de acestea; însă pentru ca această resursă să fie și corect utilizată, resursele umane, angajații, au un rol hotărâtor în întregul proces. De aceea, pregătirea consultanților este foarte relevantă într-o astfel de colaborare și este indicat ca activitatea să fie acreditată. Acreditările, precum și apartenența la anumite asociații profesionale (CECCAR – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Camera Consultanților Fiscali, AMCOR – Asociația Națională a firmelor de consultanță și training în management etc) și asociații patronale, participarea la conferințe etc – toate acestea denotă aliniere la anumite standarde profesionale (examene, acreditări), dar și o permanentă informare cu privire la modificările legislative și evenimentele din domeniu.

 

 1. Informează-te despre clienții cărora se adresează firma de consultanță– Domeniul consultanței este unul foarte vast, care poate acoperi spețe de la cele mai întâlnite și ușoare, până la cele mai dificile. Unele companii s-au specializat pe servicii mai specifice, cu un grad de dificultate ridicat, ceea ce implică, bineînțeles, și un cost pe măsură. Pentru a economisi timp și energie, chiar și bani uneori, este indicat să te orientezi către acele firme de consultanță care oferă, preponderent, servicii specifice nevoilor, dar și dimensiunii firmei tale. Firmele mari de consultanță se adresează, în general, companiilor mari, însă pentru IMM-uri ar fi mai indicate firme mai mici, sau chiar PFA-uri, atât din prisma prețurilor practicate, cât și a timpului disponibil, a legăturii directe cu acesta și a flexibilității programului de lucru.

 

 1. Contactează firma de consultanță– Deoarece obținerea rapidă de informații este foarte importantă în mediul business, contactând firma de consultanță prin e-mail/telefon, poți analiza rapiditatea răspunsului, măsura și felul în care ți s-a răspuns la întrebări, informațiile oferite, tonul vocii etc. De asemenea, experiența ulterioară (corespndență electronică, discuții telefonice, întâlniri) oferă detalii privind rapiditatea revenirii cu un răspuns / a trimiterii de informații etc.

 

 

 1. Prețul– Bineînțeles, prețul consultanței este un aspect important în cadrul unei afaceri; trebuie vizat un preț proporțional cu plus valoarea adusa, însă consultantul va ține cont și de gradul de dificultate al consultanței necesare, gama de servicii acoperite de prețul transmis, acoperirea nevoilor firmei, volumul și frecvența consultanței, termenul de livrare a consultanței etc.

 

 1. Citește contractul de consultanță– Într-un contract de prestări servicii de consultanță este bine să urmărești corectitudinea datelor despre părțile implicate (denumire, CUI etc), menționarea clară a prețului consultanței, a serviciilor acoperite și a modalității de plată, durata colaborării (pe termen ne/determinat), obligațiile părților, clauza de confidențialitate, clauze penale și de forță majoră, clauze de notificare/informare între părți, litigii, clauze de încetare a contractului, precum și alte mențiuni specifice consultanței, data semnării.
 2. Observă tipologia consultantului– Nu în ultimul rând, îți recomandăm să acorzi o atenție deosebită tipologiei consultantului, comunicării cu acesta (în scris și vorbit), înțelegerii sale asupra problemei/nelămuririi pe care o ai, atenția la detalii, oferirea promtă de informații actualizate și soluții particularizate, specifice afacerii tale, care să aducă un plus de valoare.

 

 

 

3.Concluzii consultanta firme

Bineînțeles, acestea sunt doar câteva aspecte pe care le recomandăm atunci când alegi o firmă de consultanță, ele variind în funcție de nevoile firmei tale. Pentru mai multe informații legate de acest subiect, îți recomandăm și COLTUC SI ASOCIATII

 

 

 

 

 

Citeste si „Totul Despre Biroul De Credit in 2021-2022”

Citeste si Totul Despre Biroul De Credit in 2021-2022

[site_reviews_form title=”Totul Despre Biroul De Credit in 2021-2022″ description=”Un articol extrem de util despre Totul Despre Biroul De Credit in 2021-2022. Multumim Coltuc si asociatii” assigned_users=”recenzie” id=”knzvowuz”]Totul Despre Biroul De Credit in 2021-2022

Citeste si Totul Despre Biroul De Credit in 2021-2022 : Ai rate la bancă sau vrei să faci un împrumut pentru prima oară? Ești deja în biroul de credit pe lista de rău-platnici din cauza unor greutăți financiare?

Citeste acest articol si te vei lamuri

Ce este Biroul de Credit?

Biroul de Credit este o instituție privată și, în același timp, un serviciu prin care este ținută evidența istoricului de plată al persoanelor fizice și juridice privind achitarea ratelor la bănci sau IFN-uri, produse de leasing sau asigurări. Concret, Biroul de Credit este locul în care e gestionată baza de date a persoanelor și companiilor care au contractat credite; la această bază de date apelează orice instituție financiară bancară sau nebancară dacă vrea să afle mai multe informații despre comportamentul românilor care vor să obțină împrumuturi.

COLTUC SI ASOCIATII SAI.DA CLICK AICI

Dacă te întrebi de ce există un birou de credit, află că motivul este volumul mare de credite neperformante. Mulți dintre debitori nu au achitat ratele de mai bine de 90 de zile sau nu au mai putut rambursa creditul din diverse cauze, în special pierderea locului de muncă în cazul persoanelor fizice sau incapacitatea de plată în cazul companiilor. Așa a apărut inițial nevoia de a avea o listă a firmelor și persoanelor rău-platnice. La inițiativa a 21 de bănci, a fost înființată această societate pe acțiuni numită Biroul de Credit, care ține evidența istoricului de plată al celor care au luat împrumuturi.

Care sunt principalele atribuții ale Biroului de Credit?

Biroul de Credit are ca activitate principală colectarea de date despre persoane fizice – debitori, co-debitori, garanți sau solicitanți de credite, dar și despre firme rău-platnice și administrarea acestei baze de date organizate în sistem centralizat. Rolul Biroului este să ofere acces la lista cu rău-platnici sau la cea cu firme cu datorii oricărei instituții financiare, nu doar băncilor fondatoare.

Ce informații sunt stocate în Biroul de Credit?

Cum scopul instituției este să ajute băncile să evite clienții rău-platnici, în Biroul de Credit se regăsesc o serie de date:

 • de identificare a persoanelor care solicită împrumuturi;
 • despre companiile la care lucrează solicitanții;
 • despre tipurile de credit solicitate/acordate;
 • despre schimbările apărute în timpul creditării, ca refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit și cesiunea creanței;
 • despre alte credite la care solicitantul este co-debitor și/sau garant;
 • despre insolvență;
 • privind numărul de interogări făcute de bănci sau IFN-uri privind solicitanții;
 • despre fraude stabilite printr-o decizie definitivă de o instanță judecătorească;
 • despre declarații în fals făcute la solicitarea unui credit.

Cum se poate accesa raportul Biroului?

Raportul Biroului de Credit poate fi accesat și de persoane fizice pentru a afla propriul istoric, nu doar de către bănci sau alte instituții financiare care vor să facă o verificare a rău-platnicilor din București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Brașov, Timișoara sau orice altă localitate.

Concret, dacă vrei să afli dacă numele tău există în registrul de rău-platnici, poți trimite o solicitare pe e-mail sau prin poștă sau poți apela la instituția bancară la care vrei să faci un împrumut. Biroul de Credit oferă acces la baza de date în aproximativ o lună de zile de la data înregistrării. De asemenea, în baza de date se regăsesc și informații despre persoanele cu istoric pozitiv, mai exact că se încadrează în termenul de plată.

Relația dintre statutul de rău-platnic și Biroul de Credit

Biroul de Credit se ocupă cu înregistrarea clienților rău-platnici odată ce aceștia au un istoric negativ în privința ratelor la bănci.

Astfel, Biroul de Credit nu deține doar date despre persoane fizice sau firme, ci are în evidență și un sistem de scoring prin care oferă o notă fiecărui client sau potențial client al băncilor, în funcție de istoricul acestuia. În acest sens, în momentul în care o bancă verifică un rău-platnic primește o analiză completă a profilului clientului. Pe scurt, cât timp rămâi în Biroul de Credit, șansa de a obține un nou împrumut este aproape zero.

Cum se pot șterge datele colectate de Biroul de Credit?

Deși e dificil, există șansa de a ieși de pe lista de rău-platnici. Tot ce trebuie să faci este să achiți restanțele către bănci și scapi de acest statut în patru ani de la plata ultimei restanțe. În schimb, dacă te simți nedreptățit și poți dovedi pe cale legală că numele tău nu are de ce să fie pe lista cu rău-platnici, vei fi scos din registrul societății.

Există și o altă cale de a încerca să ieși din evidența acestei instituții. În schimbul unei sume considerabile, poți să apelezi la una dintre firmele de avocatură care îți pot susține solicitarea de ștergere din Biroul de Credit. Succesul nu este, însă, garantat. Așa că tu trebuie să decizi ce ar fi mai înțelept să faci.

Sursa informatiilor birouldecredit ro

Informatiile juridice va sunt oferite de avocatii externi colaboratori

Citeste si Totul Despre Biroul De Credit in 2021-2022

Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021

Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021

[site_reviews_form title=”Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021″ description=”Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021″ id=”ko1ebr7m”]

Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021 va sunt prezentate de Coltuc Si Asociatii Sai Consultanta  In  Afaceri

 

Coltuc Si Asociatii Sai Consultanta  In  Afaceri

În data de 09.03.2021 a intrat în vigoare Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (denumite în continuare ”Normele”) prin care au fost abrogate normele de aplicare existente, principalele modificări vizând:

 1. Entitățile raportoare

Au fost incluse în categoria entităților raportoare și următoarele categorii:

– evaluatorii autorizați înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, consultanții fiscali înregistrați la Camera Consultanților Fiscali, entități care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală (prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege). Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022;

– agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, inclusiv entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege conform codurilor CAEN 6831 și CAEN 4110 – entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;

– furnizorii de portofele digitale, autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;- furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;

– profesiile liberale atunci când furnizează servicii pentru societăți sau fiducii;

– persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult (art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege). Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003;

– persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult (art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege). Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile de la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.

 1. Auditul intern

Conform noilor dispoziții din norme, entitățile reglementate au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării eficienței și modalităților concrete de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor, atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii:

 1. a) total active: 16.000.000 lei;
 2. b) total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați: 50.

III. Persoana desemnată

A fost eliminată obligația de transmitere a informațiilor referitoare la datele de identificare ale persoanei desemnate către Oficiu, toate aceste informații privind numirea și atribuțiile persoanei desemnate se vor păstra doar în evidențele societății.

Entitățile raportoare au obligația de a crea mecanisme de protejare a persoanelor desemnate, precum și proceduri corespunzătoare privind raportarea încălcărilor de orice natură ale reglementărilor legale în domeniu de către angajați și persoanele aflate într-o poziție similară, printr-un canal specific, independent și anonim. Aceste mecanismele trebuie să includă, după caz, cel puțin:

 1. a) o protecție corespunzătoare a angajaților sau a persoanelor aflate într-o poziție similară în cadrul entităților reglementate, care raportează încălcări de orice natură ale Legii 129/2019;
 2. b) protecția adecvată a persoanelor desemnate/ ofițerilor de conformitate;
 3. c) protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a Legii, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
 4. d) norme clare care să asigure faptul că este garantată confidențialitatea în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale Legii 129/2019, comise în cadrul entității reglementate, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

De asemenea, entitățile reglementate au obligația să asigure protecția din punct de vedere juridic a angajaților și a reprezentanților lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, fată de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidențialitatea cu privire la identitatea acestora.

 1. Controlul Oficiului

Normele introduc o noutate cu privire la posibilitatea entităților reglementate ca, după primirea notificării, înainte de începerea controlului, aceasta poate solicita în scris Oficiului, letric sau electronic, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a controlului.

Motivele justificate sunt: lipsa reprezentantului legal/împuternicitului entității controlate, în cazuri temeinic justificate de sănătate sau situații deosebite familiale, deces, căsătorie etc.

Totodată, normele prevăd că orice modalități de împiedicare cu intenție a realizării controlului constituie contravenția de obstrucționare a activității de control și, fără a fi limitative, pot consta în:

 1. a) îngrădirea sub orice formă a desfășurării controlului la data, ora și sediul menționate în notificarea prealabilă;
 2. b) împiedicarea accesului personalului cu atribuții de control al Oficiului în sediul entității;
 3. c) nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate personalului cu atribuții de control al Oficiului;
 4. d) absența unui reprezentant legal/împuternicit al entității la inițierea/închiderea controlului.

Sursă: Ordinul 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Norma din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicate în Monitorul Oficial cu numărul 240 din data de 9 martie 2021

Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021
Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor 2021

RECUPERAREA CREANȚELOR

RECUPERAREA CREANȚELOR

[site_reviews_form title=”RECUPERAREA CREANȚELOR” description=”RECUPERAREA CREANȚELOR RECUPERAREA CREANȚELOR” assigned_posts=”RECUPERAREA CREANȚELOR” assigned_users=”RECUPERAREA CREANȚELOR” class=”RECUPERAREA CREANȚELOR” id=”knzvwdiv”]

RECUPERAREA CREANȚELOR. Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice, Juridice. Sute de Dosare Castigate. Analiza Dosar Gratuita. Consiliere Completa. Ne ocupam de toata procedura. Vezi Detalii. Avans 0% Vizite pe teren. Debite persoane juridice. Acoperire nationala.

 

SCRIE-NE PE https://coltuc.ro/

 

#CREANTE

 

 

RECUPERAREA CREANȚELOR

Recuperarea creanțelor reprezintă un domeniu vital în afacerile curente ale fiecărei societăți, activitate ce o ajută să își continue desfășurarea obiectului de activitate.

Activitatea de recuperare se exercită prin două modalități:

 • pe cale amiabilă, prin operațiunea de mediere;
 • pe cale judiciară, prin intermediul instanței de judecată.

Pe cale amiabilă, se dorește recuperarea creanței prin ajungerea la un acord cu debitorul. Sens în care se va proceda la identificarea debitorului și verificarea stării de solvabilitate a acestuia, precum și a bunurilor acestuia. Ulterior, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin poșta, debitorul va fi notificat în legătură cu achitarea debitului.

Dacă, în urma demersurilor de soluționare pe cale amiabilă, în termen de 15 zile de la data primirii somației de plată, debitorul nu reacționează afirmativ la solicitările noastre, vom demara procedura litigioasă de recuperare a creanței datorate.

Procedura se va finaliza cu executarea silita a debitorului pentru acoperirea debitului datorat, dar și a cheltuielilor judiciare pentru toată procedura de soluționare a conflictului litigios.

Executarea silita implică urmărirea bunurilor mobile și/sau imobile, dar și poprirea conturilor bancare ale debitorului pana la concurența cuantumului creanței.

Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați.

 

Aspectele juridice sunt efectuate de avocatii externi afiliati

 

 

Coltuc si asociatii – Recupereaza facturile restante

Ai câteva facturi neîncasate și te tot gândești ce să faci. Deja au trecut zile bune de când a trecut scadența, dar clienții nu par să aibă vreun gând să îți vireze banii în cont. Le trimiți un e-mail, poate le dai un telefon să le amintești, dar ți-e teamă că dacă faci presiuni prea mari o să strici relațiile cu ei. Zilele continuă să treacă și facturile neplătite încep să-ți strice socotelile. Cash-flow-ul o ia la vale, contabilul te presează că trebuie să închidă situația, furnizorii și salariații își așteaptă banii, iar tu nu te mai poți concentra pe ce ar trebui cu adevărat să faci ca să-ți menții afacerea.

APELEAZA LA COLTUC SI ASOCIATII SAI – care „exista” de 17 ani pe piata recuperarilor de creante
https://coltucsiasociatii.ro/

Sau email : contact@coltucsiasociatii.ro Whatsapp 0745150894

#creante #coltuc

Pot să-ți spun că https://coltuc.ro este un website care aparține unui avocat, Mirius Vicentiu Coltuc, și care furnizează servicii de asistență juridică. Site-ul pare să fie bine structurat și oferă informații detaliate despre domeniile de expertiză ale avocatului, precum și despre serviciile oferite. De asemenea, site-ul include și o secțiune de blog, unde sunt publicate articole informative despre diverse subiecte juridice.

În ceea ce privește experiența utilizatorului, site-ul pare să fie ușor de navigat și interfața este bine organizată. De asemenea, site-ul include un formular de contact pentru a putea solicita o consultanță juridică, precum și informații despre biroul de avocatură al lui Marius Vicentiu Coltuc, inclusiv adresa și numărul de telefon.

Este important să menționez că nu am nicio afiliere sau relație cu https://coltuc.ro și că acestea sunt doar observațiile mele ca asistent virtual bazate pe informațiile disponibile pe site la momentul verificării. Este întotdeauna recomandat să consulți mai multe surse și să cauți păreri sau recomandări înainte de a lua o decizie în ceea ce privește asistența juridică.

 

Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante

[site_reviews_form title=”Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante” description=”Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante” assigned_posts=”Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante” assigned_users=”Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante” class=”Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante” id=”knzvymke”]

Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante/ Creante Neincasate? Colectam Si Recuperam Creantele Rapid! Onorariu la succes. Proceduri eficiente. Recuperare rapida. No Win, No Fee. Servicii: Recuperare creante, Consultanta afaceri, Management datorii.

 

Servicii Recuperare Datorii – Cei Mai Buni Pe Recuperari Creante

ATI AJUNS LA FIRMA COLTUC SI ASOCIATII SAI CU O EXPERIENTA DE PESTE 17 ANI IN RECUPERARI DATORII,CREANTE SI DEBITE

 

Ce este o creanta

O entitate care vinde un produs sau presteaza un serviciu si emite factura catre o persoana fizica/juridica poate spune ca detine o creanta asupra debitorului care incepe de la data scadenta a facturii/termenul contractual agreat. In momentul in care debitorul achita suma datorata, putem vorbi despre “stingerea creantei

 

 

Creante Neincasate? Colectam si Recuperam creante rapid!

Procesul de recuperare creante poate fi neplacut si de lunga durata. Expertii nostri vin in intampinarea acestei probleme prin tehnici eficiente de recuperari creante

 

 

Ce tipuri de creante preluam spre recuperare?

 

Expertiza in procesul de recuperare creante sau colectare debite, creante comerciale, rezultate din asigurari, creante din domeniul comunicatiilor, etc. De asemenea, desfasuram cu succes demersurile necesare pentru colectare creante datorate de institutiile statului, indiferent de natura acestora. Procedura de recuperare aplicata in fiecare din aceste tipuri de creante este adaptata conform cadrului legal in vigoare.

 

Demersurile desfasurate in procedura de recuperare creante restante depind de analiza efectuata de specialistii nostri, tinand cont de:
 • valoarea debitului predat spre urmarire
 • documentele detinute in dovedirea debitului restant
 • profilul debitorului si solvabilitatea acestuia
 • oportunitatea demersurilor raportat la sansele de a recupera cheltuielile efectuate

 

Experienta acumulata de-a lungul timpului ne-a invatat metodele ideale de a ne atinge scopul: recuperarea creantelor clientilor intr-o maniera personalizata in functie de caracteristicile fiecarui caz, maximizand sansele de incasare prin fiecare actiune intreprinsa. Ne consultam in mod constant cu Dumneavoastra si colaboram indeaproape pentru a desfasura procedurile optime, astfel incat dosarul Dumneavoastra sa aiba cele mai mari sanse de succes.

 

 

 

Oferim recuperare rapida de creante

Cauti Recuperare Creante? Oferim recuperare rapida de creante pe email, messenger facebook ,whatsapp, skype, telegram si signal

[site_reviews_form title=”Oferim recuperare rapida de creante” description=”Oferim recuperare rapida de creante” id=”ko1ecdc7″]

Cauti Recuperare Creante? Oferim recuperare rapida de creante pe email, messenger facebook ,whatsapp, skype, telegram si signal

Cauti Recuperare Creante? Oferim recuperare rapida de creante pe email, messenger facebook ,whatsapp, skype, telegram si signal
Cauti Recuperare Creante? Oferim recuperare rapida de creante pe email, messenger facebook ,whatsapp, skype, telegram si signal

 

 

Aveți de recuperat facturi restante? Aici găsiți soluții eficiente. Noi suntem Coltuc Si Asociatii Sai

 

Cuprins articol:

 

 1. Ce inseamna un recuperare creante?
 2. Cu ce te ajuta recuperarile de creante?
 3. Ce mai cauta oamenii ca si cautari similare „recuperare creante
 4. Sondaj de incredere in recuperare creante
 5. Video recuperare creante
 6. Concluzii

 

 

 

 1. Ce inseamna un recuperare creante?

 

 

Recuperare creante, Recuperare debite, Recuperare datorii

 

Serviciul de recuperare creante, recuperare debite, recuperare datorii va ofera posibilitatea de a va intregi patrimoniul ca urmare a unor facturi neincasatecontracte neonorateimprumuturi nerestituite sau orice alte creante neincasate de orice natura.

 

Pentru a putea demara procedura de recuperare creante, recuperare debite, recuperare datorii, vom incheia un contract de mandat comercial, prin care ne veti imputernici sa ne ocupam de cazul dumneavoastra. In prima faza vom incerca recuperarea creantei pe cale amiabila. Metodele de lucru in cazul procedurii amiabile cuprind: investigatii ale solvabilitatii debitorului, bunurilor acestuia, investigatii privind identificarea asociatilor si administratorilor societatii, discutii telefonice, notificari, intalniri directe. In 90% din cazuri aceasta metoda si-a dovedit eficienta.

In cazul in care, in urma acestor demersuri, debitorul nu reactioneaza pozitiv la solicitarile noastre, vom demara procedura litigioasa de recuperare a datoriei prin avocatii externi afiliati

 

 

 

 1. Cu ce te ajuta recuperarile de creante?

 

Cea mai buna strategie pentu recuperarea de creante in timpul pandemiei de COVID-19?

1. ASIGURATI-VA CA AVETI O CONFIRMARE SCRISA A PRETENTIEI DUMNEAVOASTRA

 

 

Este important sa faceti acest lucru intotdeauna, dar cu atat mai mult in timpul pandemiei de COVID-19. Ii puteti solicita sa scrie acest acord pe hartie sau sa il  trimita prin e-mail. Aceasta propunere va fi o dovada a pretentiei dumneavoastra.

Multi debitori vor sustine ca nu pot redacta un acord de plata esalonata momentan, deoarece nu sunt siguri cand vor obtine venituri din nou. In acest caz, rugati debitorul sa faca o propunere conform careia va plateste o mica parte din suma datorata in primele trei luni (aprilie, mai si iunie), iar restul sumei incepand cu luna iulie. Primind aceasta confirmare scrisa va asigurati ca pretentia dumneavoastra nu va putea fi contestata ulterior. Acest lucru poate simplifica procedura de colectare a sumei restante, deoarece nu va mai fi nevoie sa demarati un proces costisitor si anevoios pentru o disputa comerciala nejustificata.

 

AVETI DISPUTE COMERCIALE? SOLUTIONATI-LE ACUM!

Printre creantele dumneavoastra de incasat, aveti, probabil, si creante contestate. Este foarte important sa solutionati disputele comerciale cat mai curand posibil. La urma urmei, exista sanse ca debitorul dumneavoastra sa mai dispuna inca de mijloacele financiare necesare pentru plata facturii. Peste cateva luni, insa, lucrurile se pot schimba. Ne indreptam catre o recesiune, care va cauza falimentul multor antreprenori. Asadar, acestia nu vor mai putea sa isi indeplineasca obligatiile privind plata la sfarsitul verii.

 

 

3. AFLATI DACA NEPLATA SI/ SAU AMANAREA PLATII SUNT INTR-ADEVAR CAUZATE DE COVID-19

Am observat ca si debitorii care continua sa isi desfasoare activitatea si au posibilitatea de a-si achita facturile folosesc pandemia de coronavirus (COVID-19) ca scuza. Debitorul dumneavoastra sustine, de asemenea, ca nu poate efectua plata din cauza crizei actuale? Solicitati documente doveditoare. Daca intr-adevar debitorul dumneavoastra nu are la dispozitie mijloacele financiare necesare pentru a efectua plata, ar trebui sa poata oferi dovezi

 

 

4. ATENTIE LA SOCIETATILE DIVIZATE!

Am observat ca din ce in ce mai multe societati infiinteaza noi societati. Asadar, exista o posibilitate foarte mare ca acestea sa fie divizate astfel: datoriile raman pe numele vechii societatii, in timp ce noua societate isi desfasoara operatiunile. Asadar,deseori vechea societate ii face o propunere creditorului, iar daca acesta nu este de acord, vechea societate poate sterge, pur si simplu, facturile restante. Asigurati-va ca sunteti la curent cu orice schimbari din Registrul Comertului. Deseori, aceste informatii pot indica viitorul debitorului dumneavoastra.

 

 

5. RATINGUL DE CREDIT A DEVENIT MULT MAI DIFICIL

Care este valoarea unui raport de credit in ziua de astazi? O companie poate sa aiba un scor de credit mare, dar sa nu aiba, de fapt, posibilitatea de a-si indeplini obligatiile privind plata. Bonitatea multor companii a suferit multe schimbari in ultima perioada. Prin urmare, este foarte important sa pastrati legatura cu debitorul dumneavoastra si sa ii monitorizati situatia zilnic sau saptamanal. O astfel de abordare va fi mai eficace decat un raport de credit.

 

 

6.CONTACTATI UN SPECIALIST

 

Doriti mai multe informatii despre recuperarea de creante? Nu ezitati sa contactati COLTUC SI ASOCIATII SAI

 

 

 

 

 

 1. Ce mai cauta oamenii ca si cautari similare „recuperare creante”

Căutări similare

Firme recuperare creante

Firme de recuperare creante persoane fizice

Firme recuperare creante bucuresti

Comision recuperare creante

 

Ce inseamna recuperare creante

Firma recuperare creante kruk

Recuperare creante

Departament recuperare creante

 

 1. Sondaj de incredere in recuperare creante

 

Votati aici

 

https://www.strawpoll.me/42758377

 

 1. Video recuperare creante

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuygcWrhFQQ

 

 1. Concluzii

 

Ne concentrăm pe recuperare creante, pentru ca dumneavoastra sa va concentrati pe cresterea afacerii

Indiferent de dimensiunea firmei caruia ii sunteti dedicati, fie ca este un IMM sau o corporatie, suntem convinsi ca ar trebui sa va dedicati cresterii afacerii si nu procesului de colectare creante si facturi neincasate.

 

Prin managementul platilor restante, intr-o maniera corecta si etica, COLTUC SI ASOCIATII SAI va va ajuta sa incasati in timpul cel mai scurt facturile neincasate si sa diminueze creantele restante. Asa va veti bucura de mai mult timp disponibil pentru a face ceea ce stiti cel mai bine – sa va dezvoltati afacerea si sa-i aduceti valoare adaugata.

 

(P) Cum înființezi o firmă în România 2023

Firma Specializata Recuperare Creante Cum înființezi o firmă în România 2023

(P) Cum înființezi o firmă în România 2023. Servicii Complete Înființare Firmă în Doar 3 Zile. Vezi Actele Necesare pentru Înființare. 612 Lei Costuri Totale cu Onorariu Inclus. Asistență Profesională. Solicită o Consultație! Scapi de Ghișee. Experiență&Profesionalism. Transparență Totală. Fără Costuri Ascunse.

Ghid pentru înființarea unei firme în România in 2023

Introducere: Înființarea unei firme în România poate fi o oportunitate excitantă și provocatoare. Această țară oferă un climat favorabil pentru afaceri și o piață în creștere, atrăgând tot mai mulți antreprenori. În acest ghid, vom explora pașii cheie pentru înființarea unei firme în România, oferindu-vă informații esențiale pentru a demara cu succes afacerea dvs.

 1. Planificarea afacerii: Primul pas esențial este să vă planificați afacerea. Definiți obiectivele și viziunea dvs., identificați piața țintă, evaluați concurența și stabiliți strategii pentru a vă diferenția. Este important să realizați un plan de afaceri detaliat, care să includă informații despre structura organizațională, planurile financiare, strategia de marketing și orice alte aspecte relevante pentru activitatea dvs.
 2. Alegerea formei juridice: În România, puteți înființa o firmă ca societate cu răspundere limitată (SRL), societate pe acțiuni (SA), întreprindere individuală sau alte forme legale. Fiecare formă juridică are avantaje și dezavantaje, așa că este important să studiați fiecare opțiune în funcție de nevoile și obiectivele dvs. Consultați un avocat sau un expert în domeniul fiscal pentru a vă ajuta să luați cea mai potrivită decizie.
 3. Stabilirea sediului social: Pentru a înființa o firmă în România, trebuie să stabiliți un sediu social în țară. Acesta poate fi adresa unde se va desfășura activitatea firmei și unde veți primi corespondența oficială. Puteți închiria un sediu, utiliza adresa proprie sau, în unele cazuri, puteți utiliza serviciile unui furnizor specializat în furnizarea de adrese pentru firme.
 4. Înregistrarea firmei: Pasul următor este înregistrarea firmei la Registrul Comerțului. Veți completa și depune un set de documente, inclusiv actul constitutiv, statutul de organizare, acordul asociaților și alte documente specifice formei juridice alese. Înregistrați-vă firma în funcție de procedurile și cerințele legale în vigoare și plătiți taxele corespunzătoare.
 5. Obținerea codului fiscal și a altor autorizații: După înregistrarea firmei, trebuie să obțineți codul fiscal de la Administrația Fiscală și să vă înregistrați în sistemul de TVA, dacă este cazul. De asemenea, ar putea fi necesar să solicitați alte autorizații

Apeleaza la COLTUC SI ASOCIATII SAI daca vrei sa infiintezi o firma in 2021

https://coltucsiasociatii.ro/cum-infiintezi-o-firma-in-romania-2021/livecoltucsiasociatii

#COLTUC #FIRME #FIRME #FIRM

„Recuperare Creante”, „Recuperari Debite”, „Recuperam Datoriile”

„Recuperare Creante”, „Recuperari Debite”, „Recuperam Datoriile”.Cum recuperam creantele,datoriile si debitele in 2021„Recuperare Creante”, „Recuperari Debite”, „Recuperam Datoriile” in proceduri legale bine-stabilite . Cere o oferta de recuperare la Coltuc si Asociatii

Creante Neincasate? Colectam Si Recuperam Creantele Rapid! Onorariu la succes. Proceduri eficiente. No Win, No Fee. Recuperare rapida. Servicii: Recuperare creante, Consultanta juridica, Management datorii.

 

Coltuc Si Asociatii : Consultanta Afaceri , Recuperare Creante , Gdpr si Infiintari Firme. ⭐ COLTUC si ASOCIATII … ro.wikipedia.org › wiki › Criza_covid. Cuprins.

 

#coltuc #creante

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431073831673903&set=a.113411203440169

 

 

(PRELUAT) Cum recuperez mai repede banii?

O metoda usoara si rapida de recuperare

O metoda usoara si rapida de recuperare a banilor pe care ti-i datoreaza cineva

 

 

Cand avem de recuperat datorii cea mai uzuala intrebare este : Cum recuperez mai repede banii? Coltuc si Asociatii recuperareaza creante repede si eficient din 2003

 

https://coltucsiasociatii.ro/o-metoda-usoara-si-rapida-de-recuperare-a-banilor-pe-care-ti-i-datoreaza-cineva/livecoltucsiasociatii

#coltuc #datorii

 

 

Ai de recuperat bani? Vezi cum poți să o faci rapid!

 

 

O analiză realizată de Coltucsiasociatii.ro indică o scădere a perioadei de timp în care firmele din România își încasează facturile. Cât de rapid se face recuperarea creanțelor în România?

 

Viteza de recuperare a creanțelor a ajuns la 85 de zile în rândul firmelor din România

 

Ce este o creanta?

O entitate care vinde un produs sau presteaza un serviciu si emite factura catre o persoana fizica/juridica poate spune ca detine o creanta asupra debitorului care incepe de la data scadenta a facturii/termenul contractual agreat. In momentul in care debitorul achita suma datorata, putem vorbi despre “stingerea creantei

 

Creante Neincasate? Colectam si Recuperam creante rapid!

Procesul de recuperare creante poate fi neplacut si de lunga durata. Expertii nostri vin in intampinarea acestei probleme prin tehnici eficiente de recuperari creante care ne permit sa va facem urmatoarea promisune: daca nu va recuperam creantele, nu trebuie sa platiti un comision!

 

 

Demersurile desfasurate in procedura de recuperare creante restante depind de analiza efectuata de specialistii nostri, tinand cont de:
 • valoarea debitului predat spre urmarire
 • documentele detinute in dovedirea debitului restant
 • profilul debitorului si solvabilitatea acestuia
 • oportunitatea demersurilor raportat la sansele de a recupera cheltuielile efectuate

 

 

 

Experienta acumulata de-a lungul timpului ne-a invatat metodele ideale de a ne atinge scopul: recuperarea creantelor clientilor intr-o maniera personalizata in functie de caracteristicile fiecarui caz, maximizand sansele de incasare prin fiecare actiune intreprinsa. Ne consultam in mod constant cu Dumneavoastra si colaboram indeaproape pentru a desfasura procedurile optime, astfel incat dosarul Dumneavoastra sa aiba cele mai mari sanse de succes.

 

 

Recuperare creante, colectare debite, management datorii

 

Ce este o creanta?

O entitate care vinde un produs sau presteaza un serviciu si emite factura catre o persoana fizica/juridica poate spune ca detine o creanta asupra debitorului care incepe de la data scadenta a facturii/termenul contractual agreat. In momentul in care debitorul achita suma datorata, putem vorbi despre “stingerea creantei

Creante Neincasate? Colectam si Recuperam creante rapid!

Procesul de recuperare creante poate fi neplacut si de lunga durata. Expertii nostri vin in intampinarea acestei probleme prin tehnici eficiente de recuperari creante care ne permit sa va facem urmatoarea promisune: daca nu va recuperam creantele, nu trebuie sa platiti un comision!

 

Ce tipuri de creante preluam spre recuperare?

 

Activitatea este ghidata de principiul “No win, No fee”. Recuperam si colectam creantele de la restantieri dumneavoastra repede si cu costuri reduse!

 

Intelegem complicatiile pe care le aduce un debitor care nu isi achita datoriile la scadenta si ne vom ocupa de remedierea acestor situatii cu toata seriozitatea. Analizam in detaliu fiecare caz prezentat pentru a decide demersurile care se impun a fi adoptate.

Demersurile desfasurate in procedura de recuperare creante restante depind de analiza efectuata de specialistii nostri, tinand cont de:
 • valoarea debitului predat spre urmarire
 • documentele detinute in dovedirea debitului restant
 • profilul debitorului si solvabilitatea acestuia
 • oportunitatea demersurilor raportat la sansele de a recupera cheltuielile efectuate

 

Experienta acumulata de-a lungul timpului ne-a invatat metodele ideale de a ne atinge scopul: recuperarea creantelor clientilor intr-o maniera personalizata in functie de caracteristicile fiecarui caz, maximizand sansele de incasare prin fiecare actiune intreprinsa. Ne consultam in mod constant cu Dumneavoastra si colaboram indeaproape pentru a desfasura procedurile optime, astfel incat dosarul Dumneavoastra sa aiba cele mai mari sanse de succes.

 

Demersurile

 • Verificari din sursele publice asupra solvabilitatii societatii debitoare;
 • Apeluri telefonice (contactare telefonica a debitorului);
 • Notificari de plata;
 • Negocieri purtate cu debitorul si identificarea unor solutii optime pentru incasarea rapida a creantelor;
 • Propuneneri, negocieri si incheierea de acorduri de plata
 • Sesizari catre autoritatile publice competente (prin intermediul avocatilor colaboratori);
 • Proceduri juridiciare / Litigii (prin intermediul avocatilor colaboratori);
 • Intermediere servicii executare silita (prin intermediul avocatilor colaboratori)
 • Demararea demersurilor pentru deschiderea procedurilor de insolventa pentru societatile debitoare insolvabile in cadrul executarilor silite (prin intermediul avocatilor colaboratori)
 • Monitorizarea dosarelor de insolventa pana la inchiderea procedurilor si predarea sentintei definitiva in vederea demararii procedurilor  de compensare a TVA.

 

P.S.Demersurile judiciare se realizeaza de avocatii colaboratori avand un contact direct cu clientii!

 

 

 

UNDE pot adresa intrebari juridice unor avocati online GRATUIT?

Raspunsuri juridice, raspunsuri online la intrebari. Avocatii/specialistii raspund la intrebarile dvs.
UITE aici https://coltucsiasociatii.ro/raspunsuri-intrebari-juridice-avocatii-specialisti-raspund-intrebarile

#avocatonline #intrebari #juridic #online #raspunsuri #consultanta #afaceri #firme #romania #livecoltuc
NU VA TREBUIE CONT PENTRU A POSTA INTREBAREA!
TOTUL ESTE GRATUIT!

Raspunsuri la intrebari juridice Avocatii specialisti raspund la intrebarile dvs
https://coltucsiasociatii.ro/raspunsuri-intrebari-juridice-avocatii-specialisti-raspund-intrebarile

Obține Consultanță Juridică de calitate din fața laptopului

Cum divortez in Romania daca sunt afara

Cum divortez in Romania daca sunt afara

 

Unica soluție: divorț pe cale judecătorească, adică introdus la instanța judecătorească

Divorțul reprezintă desfacerea căsătoriei cu efecte pentru viitor. Desfacerea căsătoriei se poate realiza cu acordul ambilor soți sau la cererea unuia dintre ei. Divorțul în fața instanței de judecată poate fi realizat în trei moduri.

Primul dintre acestea este cel prin acord, în care ambii soți sunt de acord să divorțeze. Cel de-al doilea mod este reprezentat de către divorțul din culpă, care apare atunci când unul sau ambii soți sunt vinovați de desfacerea căsătoriei. În fine, cel de-al treilea mod, divorțul după o separare îndelungată, care a durat mai mult de doi ani.

Din punct de vedere legal, există și o a patra posibilitate, de a depune o cerere de divorț pe motiv de sănătate, însă foarte puține cupluri apelează la acest mod de a își încheia căsătoria.

Dacă ai reședința în străinătate, poți folosi toate aceste trei modalități descrise pentru de a realiza un divorț pe cale judecătorească. Doar în cazul divorțului după o separare indelungată, soțul care depune cererea va fi și cel considerat responsabil de eșecul căsătoriei, în celalate cazuri, responsabili pentru desfacerea căsătoriei pot fi ambii soți sau soțul pârât.

Foarte important, legea prevede posibilitatea de a schimba cererea depusă de unul dintre soți, din culpa soțului pârât sau a ambilor soți, în divorț prin acordul părților.

De ce acte are nevoie avocatul pentru a depune cererea de divorț la instanță din România?

Am pornit de la premisa că nu dorești, nu poți sau nu vrei să te deplasezi în România pentru a divorța.

Pentru demararea procedurii de divorț trebuie redactată o cerere de chemare în judecată prin care chemi în judecată celălalt soț. În acest sens, în cerere trebuie specificat unde locuiește celălalt soț, altfel ar fi imposibil ca instanța să îl încunoștiințeze despre divorț.

Potrivit dispozițiilor articolulului 922, Cod Procedura Civilă, instanța va avea nevoie de dovezi sau poate dispune efectuarea unor cercetări pentru a afla dacă locuința specificată în cererea de divorț este aceeași cu a soțului pârât.

Cererea de chemare în judecată trebuie însoțită de certificatul de căsătorie, dar și de cele de naștere ale copiilor, dacă aceștia există, ambele, în copie.

Unde va fi depusă cererea de divorț?

Potrivit articolului 914, Cod Procedură Civilă, dacă niciunul dintre soți nu are reședința România, deci locuiesc în străinătate, cererea de divorț și actele enumerate pot fi depuse prin acordul acestora la orice judecătorie de pe teritoriul României.

În cazul în care nu există un acord între soți cu privire la instanța competentă să judece divorțul, atunci singura instanță la care se poate introduce divorțul este Judectoria Sector 5 din București.

Dacă soțul de care dorești să divorțezi este cetățean străin, poți divorța în fața instanțelor românești.

Conform  art. 1.081, alin. 2, pct. 4, Cod Procedură Civilă Român – Competența Preferențială a instanțelor române, instanțele române sunt competente să judece procese între persoane cu domiciliul în străinătate, dacă actele sau faptele de stare civilă au fost înregistrate în România.

Adică, pentru a purtea divorța în România, trebuie ca certificatul de căsătorie să fie românesc sau să fie transcris în română.

În cazul în care căsătoria a fost efectuată într-o altă țară și nu a fost înregistrată la Starea Civilă din România, instanțele românești nu se pot pronunța în privința divorțului.

De ce nu trebuie să te prezinți la divorț?

Potrivit art. 920, alin. 1, Cod Procedură Civilă Român – Prezența personală a părților – părțile trebuie să se prezinte în persoană în cadrul procesului, dar dacă una dintre ele are reședința în străinătate, aceasta poate fi reprezentată de către un avocat. Acesta se poate ocupa de toate procedurile și prezentările, fără a fi necesară prezența ta la divorț.

Dacă nu vrei ca un avocat să te reprezinte, dar nici să te prezinți la termenele de judecată, acest lucru nu este posibil deoarece cererea va fi respinsă ca nesusținută. Dacă nici celălalt soț nu se prezintă, procesul de divorț va fi suspendat.

Condițiile divorțului din străinătate

Un divorț prin acordul soților este recomandabil cuplurilor, indiferent dacă aceștia au copii minori sau nu. Dacă ambii parteneri sunt de acord că divorțul este singura soluție, aceștia vor trebui să semneze cererea de divorț, iar avocatul va atesta semnătura acestora. Este posibil ca ambii soți să dea avocatului o procură prin care aceștia sunt de acord ca acesta semneze cererea de divorț în locul lor.

Divorțul din culpă poate fi introdus din vina asupra unuia dintre soți sau a amândurora. Pentru ca vina să fie apreciată corect, în cadrul procesului vor trebui aduse dovezi, martori sau vor fi efectuate interogatorii. Dacă acestea vor dovedi că ambii soți sunt vinovați, chiar dacă doar unul a depus cererea de divorț, instanța îi va declara pe ambii vinovați.

 

 

sursa dreptonline.ro

(P) Demisia in 2021: Cum imi dau demisia

Demisia in 2021: Cum imi dau demisia si care sunt drepturile mele

 

https://coltucsiasociatii.ro/demisia-in-2021-cum-imi-dau-demisia-si-care-sunt-drepturile-mele/livecoltucsiasociatii

#demisie #demisia #coltuc

 

 

 

În cele ce urmează, vei afla care sunt prevederile legale în ceea ce privește demisia, ce drepturi și ce obligații ai ca angajat, dar și cum ar putea arăta un exemplu de demisie.

 

Ce înseamnă demisia – cadru legislativ
Tipuri de demisie
Drepturile și obligațiile angajatului în cazul unei demisii
Ce obligații are angajatorul atunci când ți-ai dat demisia
Sfaturi utile înainte și după demisie
Cum se face cererea de demisie: modele de demisie la zi/cu preaviz

Demisia nu este însă un lucru pe care îl poți face de azi pe mâine. Sigur, poți să îți depui demisia la Resurse Umane chiar acum. Înainte de toate însă, trebuie să știi care sunt obligațiile tale, cum e cu preavizul și de ce este important să-ți faci în continuare treaba cât mai bine, până când expiră această perioadă. Este vorba, totuși, despre o etapă de durată: în cazul demisiei cu preaviz, trebuie să mai rămâi încă o lună la locul de muncă de la care intenționezi să pleci.

Ce înseamnă demisia – cadru legislativ

Spre deosebire de concediere, care ține de angajator, demisia este un act unilateral al angajatului prin care solicită încheierea contractului de muncă. Articolul 81 din Codul Muncii actualizat este cel care reglementează modul în care angajatul poate renunța la locul de muncă, dar și drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate. Iată ce spune legea în cazul demisiei:

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. – articolul 81, alineatul 1 din Codul Muncii

În acest caz, preavizul este necesar pentru a proteja interesele angajatorului, așa cum preavizul este obligatoriu și în cazul concedierii, pentru a proteja interesele angajatului. Altfel spus, nu poți să-ți dai demisia și să nu te mai prezinți a doua zi la lucru, pentru că asta ar aduce prejudicii companiei pentru care ai lucrat până acum: postul tău ar rămâne descoperit și, până când ar găsi înlocuitor, angajatorul ar putea pierde bani.

La fel și în cazul concedierii: dacă angajatorul decide să încheie unilateral colaborarea cu tine, ai o perioadă de preaviz de 20 de zile lucrătoare pentru a-ți găsi un nou loc de muncă.

Citește și Concedierea: ce trebuie să știi dacă ai fost dat afară de la locul de muncă

Tipuri de demisie

În funcție de momentul în care încetează contractul de muncă, un angajat are la dispoziție două tipuri de demisie: cu preaviz sau fără preaviz. Potrivit legii, preavizul este o perioadă de maximum 20 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care au o funcție de execuție și cel mult 45 de zile pentru angajații care lucrează într-o funcție de conducere.

Demisia cu preaviz

Un angajat își poate da oricând demisia din funcția pe care o ocupă, dar trebuie să-și continue activitatea până la expirarea termenului de preaviz, care se regăsește în mod obligatoriu în contractul individual de muncă sau, în unele cazuri, în cel colectiv.

În cazul demisiei cu preaviz, perioada se calculează începând din a doua zi lucrătoare de la data depunerii demisiei. Cu alte cuvinte, dacă ți-ai notificat angajatorul că îți dai demisia într-o zi de vineri, cele 20 de zile standard de preaviz se calculează începând cu ziua de luni a săptămânii următoare.

Demisia fără preaviz

Încetarea contractului de muncă fără preaviz poate fi făcută în două situații. Atunci când angajatorul este de acord să renunțe la această perioadă, demisia poate fi fără preaviz, iar contractul de muncă încetează în ziua stabilită împreună cu angajatorul. O altă situație reglementată în Codul Muncii și care permite demisia fără preaviz este cea în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile din contract – nu plătește salariile la timp, refuză să-ți acorde concediu atunci când îl soliciți sau nu ia măsuri de protecție și siguranță la locul de muncă.

Așa cum am văzut mai sus, demisia este cu preaviz sau fără, dar mai sunt două modalități prin care poți încheia relațiile de muncă: încetarea contractului de muncă cu acordul părților și demisia în perioada de probă. Cele două situații sunt confundate deseori cu demisia, dar nu este vorba de același lucru, în primul rând pentru că sunt reglementate de articole diferite din Codul Muncii.

Încetarea contractului de muncă cu acordul părților

Când unul dintre motivele pentru demisie este faptul că îți dai seama că jobul pe care l-ai ales nu ți se potrivește și la finalul unei discuții cu angajatorul cădeți amândoi de acord asupra încetării contractului de muncă, nu vorbim despre o demisie propriu-zisă. În acest caz este vorba despre un alt articol din Codul Muncii, mai exact de articolul 55. Nefiind vorba despre o demisie, nu se mai pune problema nici de preaviz – ultima zi de muncă este cea stabilită împreună cu angajatorul.

Încetarea contractului de muncă în perioada de probă

Contractul de muncă poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile pentru o funcție de execuție și 120 de zile pentru o funcție de conducere. Potrivit articolului 31, alineatul 3 din Codul Muncii, în perioada de probă sau la sfârșitul ei, contractul de muncă poate fi încheiat de oricare dintre cele două părți – angajat sau angajator -, printr-o simplă notificare, fără preaviz. Asta înseamnă că, dacă șeful tău nu e mulțumit de modul în care îți faci treaba, poate să încheie contractul oricând în perioada de probă, fără să fie obligat să-și motiveze decizia.

Dacă te-ai decis deja că vrei să-ți schimbi locul de muncă, dar nu ai găsit încă jobul potrivit, vezi toate ofertele proaspete de pe OLX, aici.

Drepturile și obligațiile angajatului în cazul unei demisii

În cazul în care ai găsit un post mai bun, ai două variante la dispoziție: fie cazi la înțelegere cu angajatorul tău și acesta renunță la perioada de preaviz, fie aștepți să treacă cele maximum 20 de zile lucrătoare de preaviz ca să semnezi un nou contract.

 • Demisia trebuie depusă în scris, așa că degeaba îl anunți verbal pe șeful tău că-ți dai demisia și de a doua zi nu mai vii la lucru. Asta poate fi considerată o abatere disciplinară și riști să fii sancționat. Pentru a putea lua măsuri, compania angajatoare trebuie să facă, înainte de toate, o cercetare disciplinară. În această perioadă, contractul de muncă este suspendat.
 • De asemenea, nu este o idee bună să-ți depui demisia scrisă și a doua zi să nu mai vii la lucru: perioada de preaviz este obligatorie dacă angajatorul nu vrea să renunțe la ea.
 • Demisia este un drept al oricărui angajat, oricare ar fi tipul de contract pe care l-a încheiat cu angajatorul. Asta înseamnă că îți poți da demisia oricând, din orice funcție, câtă vreme respecți prevederile legale referitoare la preaviz.
 • Nu ești obligat să-ți motivezi demisia, dacă nu dorești să faci asta. Fiind vorba despre un act unilateral, angajatorul nu poate să-ți ceară argumente.
 • În cazul în care angajatorul refuză să-ți primească demisia (deși este obligat prin lege), poți să probezi acest lucru prin orice alt mijloc. De exemplu, poți trimite demisia și prin e-mail sau prin poștă, pentru a putea demonstra că ai urmat toți pașii legali, în cazul în care se ajunge în instanță.
 • E recomandat să-ți motivezi demisia atunci când vrei să pleci fără preaviz de la un loc de muncă. Acest lucru este posibil atunci când angajatorul nu-și respectă obligațiile care-i revin prin contract, cum ar fi neplata salariului la timp. În acest caz, trebuie să explici asta în demisie.
 • Odată ce ți-ai dat demisia, nu este o idee bună să te culci pe o ureche. Prevederile contractului de muncă sunt în vigoare, așa că trebuie să-ți faci meseria la fel de bine ca și până acum, altfel riști sancțiuni disciplinare, cum ar fi tăierile salariale.

Important! Poate că te-ai gândit deja, dacă ești în situația în care vrei să-ți dai demisia, să-ți iei și câteva zile de concediu de odihnă sau concediu medical ca să treacă timpul mai repede. Potrivit Codului Muncii, îți poți lua concediu de odihnă în preaviz doar dacă angajatorul este de acord. În cazul concediului medical, preavizul se suspendă în această perioadă, așa că la întoarcerea din concediu vei avea același număr de zile în preaviz ca la plecare.

Ar trebuie menționat și că, odată ce ți s-a încheiat contractul de muncă, poți solicita o notă de lichidare prin completarea unei cereri de lichidare. Chiar dacă legea nu obligă compania să facă acest lucru, tu poți face solicitarea ca să ai siguranța că nu există vreo datorie către angajator și invers.

Ce obligații are angajatorul atunci când ți-ai dat demisia

În primul rând – și cel mai important -, angajatorul nu poate să refuze primirea unei cereri de demisie din partea angajatului. Iată care sunt celelalte obligații ale angajatorului:

 • demisia trebuie să fie înregistrată în registrul de intrări și ieșiri al companiei în ziua în care a fost primit – la această dată începe perioada de preaviz;
 • să te plătească în continuare pentru munca prestată, în baza contractului de muncă încheiat și care este în vigoare până când expiră perioada de preaviz;
 • să înregistreze demisia în Registrul de Evidență a Salariaților (REVISAL);
 • în cazul în care angajatorul refuză să-ți accepte demisia și poți demonstra cu probe că ai transmis-o în formă scrisă către el, compania poate fi sancționată cu o sumă cuprinsă între 1.500 și 3.000 de lei;
 • dacă demisia nu a fost înregistrată în REVISAL, compania e pasibilă de o amendă care poate ajunge până la 8.000 de lei.

Odată înregistrată în registrul de intrări și ieșiri al firmei, demisia își produce toate efectele, inclusiv perioada de preaviz. Există și cazuri în care salariatul și angajatorul cad de acord să continue împreună și după ce demisia a fost depusă, dar asta nu înseamnă că cererea de demisie poate fi ruptă și toată lumea uită de existența ei. În această situație, trebuie încheiat un alt contract individual de muncă, începând cu prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de preaviz.

Sfaturi utile înainte și după demisie

Am lămurit mai sus care sunt principalele lucruri de care trebuie să ții cont atunci când îți dai demisia – perioada de preaviz, demisia scrisă și faptul că va trebui să-ți faci treaba în continuare, până în ultima zi.

Cu toate astea, e bine să respecți câteva sfaturi utile legate de cum se face o demisie, pentru a nu încheia colaborarea „la cuțite” cu angajatorul tău:

 • Scrie-ți demisia cât mai concis.Odată ce ai luat decizia și te-ai așezat cu foaia albă în față, e suficient să scrii în cererea de demisie doar faptul că demisionezi începând cu data X, ținând cont de perioada de preaviz trecută în contractul tău de muncă. Nu intra în detalii, mai ales dacă ai nemulțumiri sau reproșuri – demisia e un act oficial și va ajunge la Registrul de Evidență a Salariaților, așa că nu e o idee bună să scrii în ea că nu te-ai simțit apreciat la job. În plus, nu știi niciodată când te vei mai intersecta cu șeful tău actual și e bine să lași loc de bună ziua.
 • Anunță-l pe șeful tău în persoană.Cererea de demisie poate fi trimisă și prin fax sau e-mail, dar e o dovadă de respect și de bun-simț să porți o discuție față în față cu angajatorul tău. Este și momentul oportun să-i spui motivele care au dus la demisie, dar e de preferat să păstrezi un ton pozitiv și să-ți ții nemulțumirile în frâu sau măcar să le expui într-o formă care să nu jignească pe nimeni.
 • Anunță-i pe colegii tăi.Oricare ar fi motivele pentru care ai decis să îți dai demisia, ar fi bine să îi anunți și pe colegii tăi după ce ai discutat cu șeful tău direct. Este o formă de respect, chiar dacă pentru moment ai senzația că asta ar crea o atmosferă apăsătoare la locul de muncă. În ultimă instanță, poți să îi anunți că pleci doar pe cei cu care ai o relație profesională mai apropiată. În orice caz, abține-te să-ți arăți bucuria sau, cine știe, nemulțumirile, pentru că asta ar putea provoca reacții neplăcute din partea celorlalți.
 • Lasă totul în ordine.Și când spun „totul”, mă refer la activitățile tale, pe care e de preferat să le duci la bun sfârșit, dar și la computerul sau la documentele pe care le lași în urmă, care trebuie să fie puse la punct, în așa fel încât înlocuitorul tău să-și poată face treaba ușor, fără să fie nevoit să repare după tine.

Cum se face cererea de demisie: modele de demisie la zi/cu preaviz

Iată mai jos două modele de demisie, gata completate. În funcție de tipul de demisie pe care vrei să o înaintezi șefilor tăi – cu preaviz sau fără -, tot ce ai de făcut este să copiezi textul de mai jos și să înlocuiești cuvintele scrise îngroșat cu informațiile tale personale.

Exemplu de demisie cu preaviz

Domnule Director,

Subsemnatul(a) , CNP , angajat ca bucătar în cadrul SC, vă aduc la cunoștință prin prezenta că doresc încetarea prin demisie a contractului de muncă nr.  din data de , în baza articolului 81 din Codul Muncii, actualizat 2021, cu respectarea preavizului de 20 de zile lucrătoare prevăzut de legea mai sus menționată.

Vă mulțumesc,

Data:  februarie 2021

Semnătura:

 

Scrisoare de demisie fără preaviz (pentru neplata salariului)

Domnule Director,

Subsemnatul Ion Popescu, CNP , angajat ca bucătar în cadrul SC , vă aduc la cunoștință prin prezenta că doresc încetarea prin demisie a contractului de muncă nr.  din data de , în baza articolului 81 din Codul Muncii, actualizat 2021, fără preaviz, având în vedere neplata salariului la termen, în ultimele două luni calendaristice.

Vă mulțumesc,

Data:  februarie 2021

Semnătura:

 

 

Informatiile juridice sunt oferite de avocatii afiliati externi

 

„Chiar ne facem treaba” si va recuperam creantele – Coltuc Si Asociatii

„Chiar ne facem treaba si va recuperam creantele – Coltuc Si Asociatii

Recuperare Creante / Datorii – Servicii Profesionale Firma de Recuperare Creanțe și Datorii - Servicii Eficiente și Rapide - Costuri Reduse. Află mai multe detalii pe ColtucsiASOCIATII.ro sau la Telefon, noi îți venim în ajutor. Experiență 17+ Ani. Servicii Personalizate. Rezultate și Calitate https://coltucsiasociatii.ro/recuperare-creante-datorii-servicii-profesionale/livecoltucsiasociatii #coltuc #creante #recuperari De ce sa lucrezi cu noi? Coltuc si Asociatii Sai chiar isi face treaba si va recupereaza datoriile ,debitele si creantele de la persoane fizice sau firme. Servicii de Recuperare Creanțe / Datorii - Profesionalism și Costuri Reduse CERE O OFERTA DE RECUPERARE CREANTE ACUM! Stiati ca? 1. De ce este necesar un titlu executoriu pentru recuperarea creanței? 2. Cum se obține un titlu executoriu? 3. Care sunt titlurile executorii? 4. Ce este ordonanță de plată? 5. Ce este cererea cu valoare redusă? 6. Ce este acțiunea in pretenții? 7. Ce sunt creanțele? 8. Acte necesare recuperarii creantelor: 9. Ce este un contract? 10. Care este forma contractului? 11. Care e instanța competentă? 12. Care sunt etapele soluționării ordonantei de plata în fața instanței? 13. Care sunt etapele soluționării cererile de valoare redusă în fața instanței? 14. Care sunt etapele soluționării unei acțiuni în pretenții de drept comun în fața instanței? 15. Cat dureaza procedura in fata instantei? 16. Cum incasezi banii dupa ce s-a obtinut titlul executoriu? 17. Cand o creanță este certă, lichidă și exigibilă? 18. Ce este Prescriptia? 19. Care este cuantumul taxei judiciare de timbru? Serviciile juridice se realizeaza intotdeauna de avocati specializati agreati

Recuperare Creante / Datorii – Servicii Profesionale

Firma de Recuperare Creanțe și Datorii – Servicii Eficiente și Rapide – Costuri Reduse. Află mai multe detalii pe ColtucsiASOCIATII.ro sau la Telefon, noi îți venim în ajutor. Experiență 17+ Ani. Servicii Personalizate. Rezultate și Calitate

https://coltucsiasociatii.ro/recuperare-creante-datorii-servicii-profesionale/livecoltucsiasociatii

#coltuc #creante #recuperari

 

Cum recuperez datoriile pe timpul pandemiei!

 Recuperarea creantelor pe timpul pandemiei de catre COLTUC SI ASOCIATII SAI

https://coltucsiasociatii.ro/cum-recuperez-datoriile-pe-timpul-pandemiei-coltuc-si-asociatii/livecoltucsiasociatii

#creante #coltuc #debite #pandemie

De ce sa lucrezi cu noi?

Coltuc si Asociatii Sai chiar isi face treaba si va recupereaza datoriile ,debitele si creantele de la persoane fizice sau firme. Servicii de Recuperare Creanțe / Datorii – Profesionalism și Costuri Reduse

CERE O OFERTA DE RECUPERARE CREANTE ACUM!

 

 

Stiati ca?

 1. De ce este necesar un titlu executoriu pentru recuperarea creanței?
 2. Cum se obține un titlu executoriu?
 3. Care sunt titlurile executorii?
 4. Ce este ordonanță de plată?
 5. Ce este cererea cu valoare redusă?
 6. Ce este acțiunea in pretenții?
 7. Ce sunt creanțele?
 8. Acte necesare recuperarii creantelor:
 9. Ce este un contract?
 10. Care este forma contractului?
 11. Care e instanța competentă?
 12. Care sunt etapele soluționării ordonantei de plata în fața instanței?
 13. Care sunt etapele soluționării cererile de valoare redusă în fața instanței?
 14. Care sunt etapele soluționării unei acțiuni în pretenții de drept comun în fața instanței?
 15. Cat dureaza procedura in fata instantei?
 16. Cum incasezi banii dupa ce s-a obtinut titlul executoriu?
 17. Cand o creanță este certă, lichidă și exigibilă?
 18. Ce este Prescriptia?
 19. Care este cuantumul taxei judiciare de timbru?

Serviciile juridice se realizeaza intotdeauna de avocati specializati agreati

Din ce în ce mai multe companii întâmpină probleme în privința colectării de creanțe

Vrei sa recuperezi anumite creante si datorii? Contacteaza Coltuc Si Asociatii Sai Din ce în ce mai multe companii întâmpină probleme în privința colectării de creanțe de la consumatori sau contribuabili. Debitele restante îngreunează desfășurarea optimă a activității comerciale, dezvoltarea și realizarea unui profit satisfăcător. https://coltucsiasociatii.ro/vrei-sa-recuperezi-anumite-creante-si-datorii-contacteaza-coltuc-si-asociatii-sai/livecoltucsiasociatii #creante #datorii #debite #coltuc De aceea, o soluție eficientă este contactarea firmei Coltuc si Asociatii Sai cu experiență în recuperarea de creanțe. Datoriile pot fi recuperate pe cale amiabilă Cand va poate ajuta o firma specializata in recuperare de creante? - În cazul împrumuturilor și al facturilor neachitate la timp; - Atunci când contractele nu sunt respectate; - Dacă sumele datorate survin în urma unor contracte de închiriere sau prestări de servicii; - Orice alt tip de creanțe.

Vrei sa recuperezi anumite creante si datorii? Contacteaza Coltuc Si Asociatii Sai Din ce în ce mai multe companii întâmpină probleme în privința colectării de creanțe de la consumatori sau contribuabili. Debitele restante îngreunează desfășurarea optimă a activității comerciale, dezvoltarea și realizarea unui profit satisfăcător. https://coltucsiasociatii.ro/vrei-sa-recuperezi-anumite-creante-si-datorii-contacteaza-coltuc-si-asociatii-sai/livecoltucsiasociatii #creante #datorii #debite #coltuc  De aceea, o soluție eficientă este contactarea firmei Coltuc si Asociatii Sai cu experiență în recuperarea de creanțe.  Datoriile pot fi recuperate pe cale amiabilă Cand va poate ajuta o firma specializata in recuperare de creante? - În cazul împrumuturilor și al facturilor neachitate la timp; - Atunci când contractele nu sunt respectate; - Dacă sumele datorate survin în urma unor contracte de închiriere sau prestări de servicii; - Orice alt tip de creanțe.

Vrei sa recuperezi anumite creante si datorii? Contacteaza Coltuc Si Asociatii Sai

Din ce în ce mai multe companii întâmpină probleme în privința colectării de creanțe de la consumatori sau contribuabili. Debitele restante îngreunează desfășurarea optimă a activității comerciale, dezvoltarea și realizarea unui profit satisfăcător.

https://coltucsiasociatii.ro/vrei-sa-recuperezi-anumite-creante-si-datorii-contacteaza-coltuc-si-asociatii-sai/livecoltucsiasociatii

#creante #datorii #debite #coltuc

De aceea, o soluție eficientă este contactarea firmei Coltuc si Asociatii Sai cu experiență în recuperarea de creanțe.

Datoriile pot fi recuperate pe cale amiabilă

Cand va poate ajuta o firma specializata in recuperare de creante?

– În cazul împrumuturilor și al facturilor neachitate la timp;
– Atunci când contractele nu sunt respectate;
– Dacă sumele datorate survin în urma unor contracte de închiriere sau prestări de servicii;
– Orice alt tip de creanțe.

 

 

 

 

 

 

 

Coltuc si asociatii ofera consultanta afaceri pe OLX

Coltuc si asociatii ofera consultanta afaceri pe OLX

Coltuc si asociatii este pe OLX

Venim în sprijinul clienților noștri care urmăresc desfășurarea unei activități economice. Cele mai bune tarife din piață. Consultanță destinată firmelor. Recenzii 100% Pozitive. 17 ani experiență. Cele mai bune tarife. Rezultate garantate.

Vezi anuntul de pe OLX https://www.olx.ro/oferta/consultanta-firme-2021-IDernhI.html

Consultanță firme – Coltuc Si Asociatii Sai

Ne putem contacta pe whatsapp 0 745150894

#coltuc #olx

https://coltucsiasociatii.ro/coltuc-si-asociatii-este-pe-olx/livecoltucsiasociatii

CONSULTANTA AFACERI FIRME – coltuc si asociatii sai

CONSULTANTA AFACERI FIRME

CONSULTANTA AFACERI FIRME – coltuc si asociatii sai

 

Ai o problema de afaceri care necesita rezolvare urgenta?

Apeleaza la Coltuc si Asociatii Sai si in cateva ore vei primi raspunsul pe care il astepti.

 

PROGRAMEAZA CONSULTATIE

 

 

✔️

https://youtu.be/bQTZBFjxb-o

#consultanta #coltuc

Noi masuri fiscale pentru anul 2021, ajutor de stat pentru Horeca

HoReCa Noi masuri fiscale pentru anul 2021 ajutor de stat pentru Horeca

HoReCa: Noi masuri fiscale pentru anul 2021, ajutor de stat pentru Horeca

HoReCa Noi masuri fiscale pentru anul 2021 ajutor de stat pentru Horeca
HoReCa Noi masuri fiscale pentru anul 2021 ajutor de stat pentru Horeca

Coltuc si asociatii sai este lider in Romania pe consultanta in afaceri si recuperari creante. Ajutam firmele din Horeca de peste 17 ani! #coltuc #horeca

https://coltucsiasociatii.ro/horeca-noi-masuri-fiscale-pentru-anul-2021-ajutor-de-stat-pentru-horeca/livecoltucsiasociatii

 

 

Finalul anului 2020 a fost marcat de mai multe schimbari legislative, aplicabile incepand cu anul 2021.:

 1. In 31.12.2020 s-a publicat in Monitorul Oficial, OUG nr. 224 care aduce cateva masuri de sprijin in domeniul HoReCa Schema de ajutor de stat prevede acordarea de finantare din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe.

Ajutorul imbraca forma unor granturi in vederea acoperirii partiale, in cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agentiilor de turism, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN de mai jos, suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019: 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat vor avea obligatia mentinerii activitatii pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni de la data semnarii contractului de finantare. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se va lua in calcul la determinarea termenului de 6 luni.

 1. Firmele obligate la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu completarile ulterioare, nu datoreaza impozit specific pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 (OUG 224/2020).
 2. Se amana pana la 31.12.2021 termenul pana la care operatorii de automate comerciale au obligatii dotarii cu aparate de marcat electronice fiscale (OUG 226/2020).
 3. Se suspenda pana la 31.03.2021 sanctionarea agentilor economici pentru neconectarea caselor de marcat la ANAF (OUG 226/2020).
 4. A fost prelungit termenul pentru suspendarea popririlor pana la 31 martie 2021 (OUG 226/2020).
 5. In sectorul public se prelungeste masura acordarii de vouchere de vacanta in suma de 1.450 lei pana la 31.12.2021 si de introduce prevederea ca voucherele aferente anului 2021 se emit numai pe suport electronic.
 6. S-au prelungit pana la data de 31 martie 2021 masura rambursarii TVA cu control ulterior.
 7. In ce priveste obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori pana la data de 30 martie 2020, se suspenda la cererea debitorului pentru o perioada cuprinsa intre minimum o luna si maximum 9 luni, conform OUG 227/2020.

De aceasta facilitate pot beneficia atat debitorii carora le-a fost acordata suspendarea obligatiilor de plata pana la 15 iunie 2020, potrivit legii, cat si debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ sau in ambele cazuri, cu conditia ca perioada maxima

de suspendare a obligatiilor de plata, care va include, daca este cazul, perioada de suspendare anterioara, sa nu depaseasca cumulat 9 luni, indiferent daca aceste 9 luni cumulate au fost acordate in temeiul unui moratoriu legislativ, al unui moratoriu nonlegislativ sau al ambelor cazuri, cat si debitorii care nu au solicitat aceasta suspendare pana la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate pana la data de 30 martie 2020.

 1. S-au prelungit pana la 30 iunie 2021 unele masuri de protectie sociala:

– 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru incadrarea in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a persoanelor peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat in  perioada starii de urgenta sau alerta, din motive neimputabile lor, a tinerilor intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri sau a cetatenilor romani incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor.

– 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca acordata lucratorilor zilieri, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari.

– 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru o perioada de lucru de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut, pentru angajatii sezonieri (OUG 220/2020).

 1. Se vor acorda zile libere platite pentru parinti in perioada cursurilor online. Parintii vor beneficia, pana la finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021 (30.06.2021), de zile libere platite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut (OUG 220/2020).
 2. Valoarea punctului de amenda in 2021 se mentine la 145 lei.
 3. Ministrul Muncii  a publicat proiectul legislativ care vizeaza majorarea salariului minimbrut de la 2.230 lei la 2.300 lei. Nu exista propuneri de modificare pentru salariul minim al angajatilor cu studii superioare si de asemenea nici pentru modificarea salariului minim in constructii. Aceasta majorare de salariu minim pe economie va impacta si alti indicatori corelati cu acesta, astfel:
 • cresterea contributiei pentru persoane cu handicap neincadrate pentru firmele care au aceasta obligatie (au cel putin 50 de angajati) intrucat acest calcul se raporteaza la salariul minim.
 • modificarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente/drepturi de proprietate intelectuala  fiindca venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice privind veniturile estimate (Legea 227/2015 art.151).
 • majorarea plafonului in functie de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le poate reveni obligatia de a plati contributii de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate.
 • majorarea normelor de venit pentru veniturile din activitati independente impuse pe baza normelor de venit fiindca norma de venit pentru fiecare activitate desfasurata de contribuabil nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12 (Legea 227/2015 – art.69(3)).
 1. S-a extins lista de documente care se pot comunica prin SPVpotrivit O 3192/2020 cu declaratiile de inregistrare. Vor putea fi trimise si documente, acte sau fisiere emise de MFP/ANAF la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entitati fara personalitate juridica, cum ar fi: fisierele de profil prevazute de Ordinul presedintelui ANAF nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevazute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice

pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fisierelor prevazute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, precum si

categoriile de URL-uri utilizate in schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al ANAF, cu modificarile ulterioare, si altele asemenea.

 1. Plafoanele fiscale aplicabile pentru anul 2021 sunt:
 • plafonul pentru microintreprinderi: 4.869.400 lei
 • plafonul pentru aplicarea TVA la incasare: 4.500.000 lei (majorat de la 2.250.000 lei cat a fost in 2020)
 • plafonul pentru a ramane neplatitor de TVA: 300.000 lei
 • plafonul pentru trecerea de la norma la sistem real: 483.710 lei
 • pragurile valorice Intrastat raman 900.000 lei la introduceri cat si la expedieri

 

 

 

Tratamentul fiscal al facturilor neîncasate in 2021 by Coltuc si asociatii

tratamentul fiscal al facturilor neîncasate 2021 coltuc

 Este vorba de o relaxare a prevederilor fiscale, ce a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2021 și care oferă posibilitatea deducerii integrale a provizioanelor constituite pentru clienții rău-platnici, față de plafonul de 30% impus în prezent.

 

Societățile comerciale care se confruntă cu probleme la încasarea facturilor vor beneficia, de anul viitor, de o îmbunătățire a condițiilor în care își pot deduce pierderile provenite din creanțele neîncasate de la clienți. Este vorba de o relaxare a prevederilor fiscale, ce ar urma să intre în vioare de la 1 ianuarie 2021 și care oferă posibilitatea deducerii integrale a provizioanelor constituite pentru clienții rău-platnici, față de plafonul de 30% impus în prezent. Pentru deducerea integrală, rămân însă în vigoare o serie de condiții: creanța să fie mai veche de 270 de zile, să nu fie garantată și să nu fie asupra unei persoane afiliate.

Măsura, solicitată de multă vreme de mediul de afaceri, este bine-venită în special în contextul pandemiei de COVID-19, când tot mai multe firme se confruntă cu întârzieri la încasarea facturilor. În același timp, este de menționat faptul că, pentru facturile emise și neîncasate, furnizorul plătește la stat taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe profit din propriile fonduri.

Această modificare va duce la diminuarea poverii fiscale pentru societățile comerciale afectate de problemele financiare ale clienților lor. În plus, acestea vor fi stimulate să se comporte prudent și să se protejeze față de riscul de neîncasare, prin constituirea de provizioane din timp și la o valoare cât mai apropiată de cea a creanței restante,  pentru prezentarea unei imagini corecte a situațiilor financiare. Totodată, posibilitatea de a diminua impozitul de plată cu 16% din valoarea provizionului este menită să compenseze efectul negativ generat de neîncasarea facturilor în fluxurile de numerar.

Restricțiile fiscale impuse la vânzarea creanțelor, încă în vigoare

Această modificare a Codului fiscal este de apreciat, însă rămâne deschisă o altă „rană” veche, și anume o prevedere care reduce accesul companiilor la finanțare prin operațiuni de tip factoring. Este vorba de limitarea deducerii pierderilor din cesiunea de creanțe la un plafon de 30%. Dacă o creanță este vândută, de exemplu, la un sfert din valoarea ei nominală, diferența de 75%, considerată pierdere, nu este deductibilă integral, ci doar în proporție de 30%. Astfel, pentru a recupera 25% din valoarea creanței, creditorul va trebui să suporte, pe lângă pierderea comercială de 75%, și un cost fiscal de aproape 9%, reprezentând partea din pierdere care nu poate fi dedusă fiscal în acest exemplu.

Cu alte cuvinte, deductibilitatea integrală a provizioanelor pentru facturile neîncasate este favorabilă, dar incompletă. Practic, dacă un creditor decide să renunțe la  o creanță, beneficiază de deducerea integrală a pierderii, dar dacă vrea să recupereze o parte, trebuie să scoată bani în plus „din buzunar”.

Efectele negative ale acestei neconcordanțe în tratamentul fiscal se vor vedea cu adevărat în special anul viitor, când multe companii care vor avea nevoie să apeleze la operațiuni de finanțare a fluxurilor de numerar pentru facturi neîncasate vor constata că trebuie să suporte un cost fiscal semnificativ. În plus, această limitare va afecta și băncile comerciale, care se vor confrunta cu credite neperformante în creștere după expirarea moratoriului (posibilitatea amânării plății ratelor).

Este de remarcat și faptul că tratamentul din legislația românească este foarte restrictiv prin comparație cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Conform unei analize comparative Deloitte, majoritatea covârșitoare a statelor membre acordă deductibilitate integrală pentru pierderile înregistrate de către instituțiile de credit ca urmare a vânzării de creanțe rezultate din credite neperformante, iar celelalte pun anumite condiții și limitări, dar mai puțin restrictive decât cele din în România.

Așadar, modificările aduse recent Codului Fiscal, îndelung așteptate de mediul de afaceri, sunt binevenite, însă insuficiente, în condițiile în care anul viitor se anunță unul mai dificil, iar probabilitatea să ne confruntăm cu o majorare a nivelului creanțelor neîncasate și a creditelor neperformante este în creștere

 tratamentul fiscal al facturilor neîncasate 2021 coltuc
tratamentul fiscal al facturilor neîncasate 2021 coltuc

(P) Ce Este Consultanta In Afaceri

Ce Este Consultanta In Afaceri
Ce Este Consultanta In Afaceri
Ce Este Consultanta In Afaceri

 

Coltuc si Asociatii iti ofera #consultanta in #afaceri in cel mai profesionist mod posibil fiind unul dintre liderii din Romania in domeniul consultantei in afaceri.

https://coltucsiasociatii.ro/ce-este-consultanta-in-afaceri/livecoltucsiasociatii

 

Procedura De Acordare A Eșalonării La Plată Coltuc Si Asociatii

Procedura De Acordare A Eșalonării La Plată Coltuc Si Asociatii

Coltuc si Asociatii Sai va explica procedura de acordare a eșalonării la plată. Reamintim că obligațiile fiscale a căror scadență/ termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pot fi eșalonate pe o perioadă de cel mult 12 luni.

 

Sursă: Ordinul nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central

Procedura De Acordare A Eșalonării La Plată Coltuc Si Asociatii
Procedura De Acordare A Eșalonării La Plată Coltuc Si Asociatii

Consultanta in afaceri pentru firmele afectate de pandemie

Consultanta in afaceri pentru firmele afectate de pandemie coltuc

COLTUC Si ASOCIATII ofera consultanta in afaceri pentru firmele afectate de pandemia coronavirus / covid 19

Oamenii de afaceri din România, investitori, manageri și angajați cu funcții de răspundere din majoritatea domeniilor economice, privesc cu precauție la perspectivele economiei, în contextul accentuării problemelor financiare determinate de pandemia COVID.  67% dintre managerii chestionați într-un barometru comandat de o companie de consultanţă se concentrează pe restructurarea afacerilor.

Pandemia de coronavirus COVID 19 a afectat într-un mod semnificativ mediul de afaceri românesc, unul și așa fragil, cu peste 90% din companii slab capitalizate, multe dintre ele aflate în zona de supraviețuire, fără disponibilități financiare pe termen mediu și lung.

Potrivit rezultatelor unui barometru realizat de compania de consultanță Frames la comanda Sierra Quadrant, în perioada 10-20 septembrie, cei mai mulți dintre cei 1850 de respondenți privesc cu îngrijorare la perspectivele business-ului pe care îl reprezintă.

Întrebați în ce măsură pandemia le-a influențat business-ul72% au declarat că provocările economice generate de COVID i-au afectat în mare măsură, 21% într-o oarecare măsură, în timp ce numai 7% s-au declarat ,,imuni’’ la efectele negative ale crizei.

Cei mai mulți respondenți (59%) au reclamat scăderea business-ului cu peste 50 de procente. 13% s-au confruntat cu o diminuare a afacerilor cuprinsă între 20 – 50%, iar 18% au marcat scăderea încasărilor cu procente de până în 20%. Numai 7% au afirmat că cifra de afaceri nu le-a fost afectată, în timp ce 12% au evitat să răspundă.

Care au fost cele mai mari probleme? Potrivit barometrului Frames & Sierra Quadrant, scăderea vânzărilor s-a aflat în prim-plan, menționată de 61% dintre managerii chestionați. Pe locul secund s-a situat neîncasarea facturilor (24%), urmată de alte probleme precum închiderea activității, pe fondul shut-down-ului din pandemie.

,,Criza COVID a lovit puternic în lanțurile economice din aproape toate domeniile de activitate. În condițiile slabei capitalizări din economie, multe dintre firme erau și sunt angrenate în mecanisme de tip credit comercial/credit furnizor, iar scăderea abruptă a consumului de bunuri și servicii din 2020 a afectat în mod semnificativ relațiile dintre companii. Blocajul financiar s-a accentuat și multe firme au intrat în dificulătăți financiare majore’’, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Potrivit barometrului Sierra Quadrant, întrebați ce măsuri au luat sau vor să ia pentru a-și proteja business-ul în contextul pandemiei, 67% au indicat ,,restructurarea afacerilor’’ drept principală măsură, în timp ce numai 16% au declarat că nu vor lua măsuri suplimentare. 17% au evitat să ofere un răspuns.

Principalele măsuri de restructurare vizate de manageri vizează reconfigurarea ofertelor (43%), reducerea creditului furnizor (29%), scăderea cheltuielilor de funcționare (23%), reduceri de personal (16%) și digitalizarea activităților companiilor (12%).

,,În această perioadă, în care scăderea consumului afectează zone ample din economie, reconfigurarea planului de business trebuie să se afle în prim-plan. 2020 a fost un an dificil până acum, iar perspectivele ultimului trimestru nu sunt deloc pozitive. Deprecierea leului, creșterea prețurilor, accentuarea blocajului financiar și pericolul ca multe dintre firme să intre în blocaj odată cu ridicarea facilităților la plata taxelor și impozitelor, a ratelor și leasing-urilor, se află în prim-plan. Urmează trei luni extrem de dificile pentru mediul de afaceri în contextul în care perspectivele depășirii crizei COVID se află în zona incertitudinii’’, a mai declarat Ovidiu Neacșu.

Întrebați ce ar face dacă afacerea pe care o conduc sau o reprezintă ar intra în dificultate, peste 70% dintre manageri au indicat că ar apela la insolvență sau concordat preventiv.

,,Vestea bună este că tot mai multe companii au înțeles și au învățat lecțiile acestei perioade. Au căutat soluții de restructurare, au apelat la expertiza firmelor de profil și au înțeles că nu este obligatoriu să îți duci firma în insolvență când ai o problemă. Poți apela la soluții alternative, precum concordatul preventiv. Procedura de concordat preventiv se prezintă ca o alternativă pentru firmele aflate într-o situație financiară dificilă pe care doresc să o redreseze, fără a impacta relațiile cu partenerii comerciali și pentru creditorii care doresc să-și recupereze creanțele deținute împotriva acestor debitori, în cadrul unei proceduri cu un grad de control asupra mecanismelor de protecție a intereselor economice’’, a mai spus expertul de la Sierra Quadrant, una dintre cele mai importante firme din sectorul reorganizării companiilor.

Potrivit experţilor de la Sierra Quadrant, concordatul preventiv este avantajos pentru că permite acoperirea în timp cât mai scurt şi în proporţie cât mai mare a datoriilor acumulate, cu scopul evitării procedurilor de faliment.

În plus, debitorul poate cere judecătorului sindic suspendarea provizorie a executărilor silite urmând ca acestea să se suspende de drept din momentul comunicării hotărârii de constatare a concordatului către creditorii semnatari, suspendarea curgerii dobânzilor, penalităţilor şi a cheltuielilor aferente creditorilor concordatari.

Dincolo de insolvență și concordatul preventiv, specialiștii estimează că multe firme vor închide porțile în următoarele șase luni.

,,Avem aproape 130.000 de firme, cu peste 850.000 de angajați, care se aflau pe pierdere încă dinainte de criza COVID și care au supraviețuit în această perioadă numai din prisma ajutoarelor oferite de stat. Mare parte dintre aceste companii, probabil, vor opri activitatea complet și își vor lichida afacerile imediat după ce statul și băncile vor încerca să își recupereze banii datorați în contul taxelor, impozitelor sau după caz a ratelor și leasing-urilor bancare’’, estimează analiștii.

Thumbnail

 

CE CRED MANAGERII DESPRE ANUL 2021

Marea majoritate a respondenților (82%) sunt convinși că vom scăpa de pandemia de coronavirus în 2021. Numai 11% consideră că există puține șanse ca această criză sanitară să fie depășită, în timp ce 7% n-au vrut să se pronunțe.

Potrivit analiștilor de la Sierra Quadrant, depășirea perioadei de pandemie nu va însemna, însă, că problemele economice vor stinge peste noapte. Experții susțin că, în actualul context macroeconomic, cu bugetul de stat puternic afectat de criză, nu este exclus ca provocările economice să continue, mai ales în primul trimestru din 2021.

,,Se discută, în spațiul public, de soluțiile pentru reducerea deficitului bugetar uriaș cu care noul guvern va intra în 2021, iar una dintre variante ar putea-o reprezenta majorarea taxelor și impozitelor. O creștere a fiscalității, în perioada de după alegerile din decembrie, însoțită de o continuare a deprecierii monedei naționale, ar putea crea mari dificultăți mediului de afaceri. Să sperăm că nu se va ajunge la aceste soluții și că vom asista la o perioadă de reviriment economic, generată de revenirea consumului. În varianta optimistă, 2021 ar putea reprezenta o perioadă de creștere economică, stimulată inclusiv de infuzia de peste 80 mld.euro din fonduri UE’’, se precizează în concluziile barometrului Sierra Quadrant.

 

Servicii etice de colectare creante

Servicii etice de colectare creante

Coltuc si Asociatii Sai ofera Servicii etice de colectare creante de peste 17 ani

Servicii etice de colectare creante
Servicii etice de colectare creante

Servicii Recuperare Creante

Cere o oferta pe whatsapp 0745150894 sau contact@coltucsiasociatii.ro

Ne concentrăm pe recuperare creante, pentru ca dumneavoastra sa va concentrati pe cresterea afacerii

Indiferent de dimensiunea firmei caruia ii sunteti dedicati, fie ca este un IMM sau o corporatie, suntem convinsi ca ar trebui sa va dedicati cresterii afacerii si nu procesului de colectare creante si facturi neincasate. Prin managementul platilor restante, intr-o maniera corecta si etica, Coltuc si Asociatii Sai va va ajuta sa incasati in timpul cel mai scurt facturile neincasate si sa diminueze creantele restante. Asa va veti bucura de mai mult timp disponibil pentru a face ceea ce stiti cel mai bine – sa va dezvoltati afacerea si sa-i aduceti valoare adaugata

Va punem la dispozitie:

 • recuperare creante pe cale amiabila
 • colectare creante pe teren
 • recuperare facturi neincasate pe cale legala prin colaboratori

Lucram doar pe baza de comision de succes, adica in momentul incasarii.

Solicitati acum oferta de colectare creante.

Garantam raspuns in 4 ore.

 

Amânarea taxelor până la 25 decembrie 2020 pentru firme

Amânarea taxelor până la 25 decembrie 2020 pentru firme

Amanarea platii taxelor este o masura a guvernului pentru a ajuta firmele afectate de pandemie

Amânarea taxelor până la 25 decembrie 2020 pentru firme
Amânarea taxelor până la 25 decembrie 2020 pentru firme

 

Mult așteptata OUG cu măsuri fiscale a fost publicată în Monitorul oficial. Sunt multe lucruri care interesează mai ales mediul de afaceri. Printre măsuri se află posibilitatea amânării plății taxelor până la 25 decembrie, precum și suspendarea procedurilor de executare silită prin poprire, scutirea la impozit specific pentru Horeca, eșalonare simplificată a datoriilor deductibilitatea testelor COVID.

 

 1. Taxele vor putea fi amânate, de firme sau persoane fizice, până la data de 25 decembrie 2020.Adică nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere. Totodată, același termen este și pentru suspendarea procedurilor de executare silită prin poprire. În ceea ce privește rambursarea TVA cu control ulterior, termenul a fost prorogat până la 25 ianuarie 2021.

  3. Scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi și pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020.

  Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare ordonanței de urgență, au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, vor trebui să depună declarații rectificative.

  4. Testele COVID, cheltuieli deductibile

  Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID – 19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă, potrivit legii.

 

Informatiile juridice sunt oferite de https://avocatzamfirescu.ro/

 

 

TATAL.RO ajuta tatii din Romania ! Partener

tatal-ro-ajuta-tatii-din-Romania

TATAL.RO ajuta tatii din Romania ! Partener

Tatal.ro ajuta tatii casatoriti,necasatoriti sau divortati au drepturi egale cu ale mamelor

 

Haideti sa cream o comunitate frumoasa a tatilor necasatoriti,casatoriti si divortati si sa le reamintim : AVETI ACELEASI DREPTURI CA SI MAMELE

Va ajutam cu sfaturi de la psihologi si sfaturi de la „cei care stiu legile”.

Tot ce trebuie sa faceti este sa ne scrieti folosind formularul de mai jos!

https://tatal.ro/

 

 

 

 

tatal-ro-ajuta-tatii-din-Romania
tatal-ro-ajuta-tatii-din-Romania

Cum s-a modificat legea societatilor comerciale in 2020

Cum s-a modificat legea societatilor comerciale in 2020 coltuC si asociatii sai

[site_reviews_form title=”Cum s-a modificat legea societatilor comerciale in 2020″ description=”Cum s-a modificat legea societatilor comerciale in 2020″ id=”ko1ecosq”]

Cum s-a modificat legea societatilor comerciale in 2020

Asa cum pentru contabili legea de baza este Legea contabilitatii (Legea 82/1991), pentru antreprenori legea de baza este Legea societatilor comerciale (Legea 31/1990)

Cum s-a modificat legea societatilor comerciale in 2020 coltuC si asociatii sai
Cum s-a modificat legea societatilor comerciale in 2020 coltuC si asociatii sai

 

 

Aceasta Lege 31/1990 prevede reglementari privind modul de infiintare, functionare si restrictii pentru toate tipurile de societati cu personalitate juridica:

 

 • societate in nume colectiv
 • societate in comandita simpla
 • societate pe actiuni
 • societate in comandita pe actiuni
 • societate cu raspundere limitata

Cea mai raspandita forma este cea de societate cu raspundere limitata urmata apoi de cea de societate pe actiuni. In anul 2020 au fost aduse doua actualizari legii societatilor comerciale.

 1. Prima a fost pe perioada determinata, ca urmare a declansarii epidemiei, si care a permis prelungirea termenului de intrunire a adunarilor generale ordinare pana la 31 iulie 2020. In legea se prevede ca AGA se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar (OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare).
 2. A doua modificare importanta este adusa de Legea nr. 102 din 2 iulie 2020, publicata in MOF nr. 583 din 2 iulie 2020. Aceasta a adus urmatoarele elemente majore de noutate:
 • Persoanele fizice sau juridice pot fi asociati unici in mai multe SRL-uri. Pana la data intrarii in vigoare a acestei legi se prevedea ca o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata si de asemenea ca o societate cu raspundere limitatanu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.Prin eliminarea acestor restrictii s-a eliminat si obligatia de a depune declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata la autentificarea actului constitutiv.
 • S-au eliminat restrictiile privind functionarea la acelasi sediu a mai multor societati.Practic, s-a abrogat acea prevede care arata ca la acelasi sediu puteau functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permitea functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Conform vechii prevederi, numarul societatilor ce functionau intr-un imobil nu putea depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.
 • Avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor nu este necesar cand administratorii declara ca la sediul social nu se desfasoara activitate.A treia prevedere introdusa de Legea 102/2020 ca arata ca avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, cu modificarile ulterioare, nu este necesar atunci cand administratorul sau, dupa caz, administratorii declara pe propria raspundere faptul ca la sediul social nu se desfasoara activitate.
  Ca o paranteza, potrivit art. 40 al Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, prezente in proiectul initial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv si cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii.

Asadar, incepand cu 6 iulie 2020, la infiintarea unei societati la ONRC:

 • nu se mai depune declaratia pe proprie raspundere a persoanei fizice/persoanei juridice privind calitatea de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata
 • nu se mai solicita depunerea declaratiei pe proprie raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social
 • nu se mai depune avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018, in cazul in care la sediul social nu se desfasoara activitate. Administratorul sau, dupa caz, administratorii va/vor da o declaratie pe propria raspundere in acest sens, doar in situatia in care declaratia-tip pe proprie raspundere data in temeiul Legii nr. 359/2004 este semnata de asociati/actionari/membri.

Pe langa aceste schimbari publicate in Monitorul Oficial, mai exista in discutie inca cateva propuneri de simplificare a formalitatilor de inregistrare in registrul comertului, cum ar fi:

 • eliminarea obligativiatii depunerii dovezii privind efectuarea varsamintelor privind capitalul social si a depunerii actelor de proprietate pentru aporturile in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, a certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate
 • eliminarea prevederilor referitoare la posibilitatea rezervarii emblemei
 • eliminarea obligativitatii depunerii dovezii privind rezervarea denumirii in sustinerea cererii de inregistrare
 • eliminarea depunerii documentelor care au fost anterior depuse si mentionate in registrul comertului, pentru care s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege
 • eliminarea depunerii certificatului de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate

 

 

Informatiile juridice va sunt oferite de https://avocatzamfirescu.ro/

 

Cand esti dat afara de la munca sau ti se suspenda sau inceteaza contractul de munca

ESTI DAT AFARA DE LA LOCUL DE MUNCA CONSULTA UN SPECIALIST

 

ESTI DAT AFARA DE LA LOCUL DE MUNCA ? CONSULTA UN SPECIALIST

Cand esti dat afara de la munca sau ti se suspenda sau inceteaza contractul de munca trebuie sa stii care sunt drepturile si obligatiile tale

#DATAFARA #MUNCA #MUNCII #LOCDEMUNCA

CITESTE MAI MULT PE

https://coltucsiasociatii.ro/esti-dat-afara-de-la-locul-de-munca-consulta-un-specialist/livecoltucsiasociatii

ESTI DAT AFARA DE LA LOCUL DE MUNCA CONSULTA UN SPECIALIST
ESTI DAT AFARA DE LA LOCUL DE MUNCA CONSULTA UN SPECIALIST

Care sunt pașii votării in 2020 pentru primarii si consilii locale

Care sunt pașii votării in 2020 pentru primarii si consilii locale

Care sunt pașii votării in 2020 pentru primarii si consilii locale

Care sunt pașii votării in 2020 pentru primarii si consilii locale
Care sunt pașii votării in 2020 pentru primarii si consilii locale

 

 • Votarea se desfășoară după următorul program: duminică 7-21
 • Veţi prezenta actul de identitate operatorului de calculator al secției de votare. Citește mai multe aici despre SIMPV și cum funcționează
 • După scanarea actului de identitatea și validarea alegătorului, acesta se va deplasa înspre membrii biroului electoral. Dacă nu se încadrează în condițiile legale, președintele biroului electoral al secției de votare ia o decizie în acest sens.
 • După semnarea sau înscrierea și semnarea pe lista electorală veți primi buletinele de vot
 • Înainte de a intra în cabina de vot, asiguraţi-vă că pe buletinul de vot (de regulă pe spate) este aplicată ștampila de control a secției de votare. Dacă aceasta lipsește, votul va fi declarat nul!
 • Dacă este aglomerație și credeţi că secretul votului dumneavoastră poate fi încălcat, mai bine mai așteptaţi sau înștiințaţi președintele secției de votare. Accesul alegătorilor în sala de votare trebuie să aibă loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
 • Aplicaţi ştampila cu menţiunea “VOTAT” pe patrulaterul care corespunde partidului sau candidatului independent dorit
 • Îndoiţi buletinul, astfel încât pagina goală care poartă ştampila de control a secției de votare să rămână în afară, și introduceţi-l apoi în urnă corespunzătoare astfel încât să nu se deschidă; îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
 • Dacă greșiți aplicarea ștampilei, puteți cere un nou buletin de vot, dacă nu a fost introdus în urnă. Primul va fi anulat
 • Restituiţi ștampila și primiţi înapoi actul de identitate, pe care trebuie să fie aplicată ştampila cu menţiunea “VOTAT” (buletine) sau un timbru autocolant (cărțile de identitate).

Bine de știut:

 • Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. În acest scop, puterile lui se întind și în afara localului secției de votare, până la o distanță de 500 metri. – Art 83 (1). Pentru menținerea ordinii în localul secției de votare și în împrejurimile acestuia, președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție mijloacele de ordine necesare, puse la dispoziție prin grija prefecților. -art 83 (6)
 • (1) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot cu cel puțin o oră înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși două ore.

  (2) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările biroului electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în același timp.

  (3) Persoanele care, potrivit art. 83 alin. (5), au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare pe timpul suspendării operațiunilor. – art 89

 • În afara membrilor biroului electoral al secției de votare, operatorilor de calculator ai biroului electoral al secției de votare, candidaților, persoanelor acreditate potrivit legii, precum și reprezentanților mass-mediei români și străini, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. –  Art 83 (5)
 • Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare este interzisă. – Art. 81 (5)
 • Campania în ziua alegerilor este interzisă sub orice formă, în special în secția de votare. Dacă găsiţi afișe electorale în secția de votare sau pe clădirea unde este amplasată, raportaţi președintelui biroului electoral al secției de votare. Acesta dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării.
 • Votul este secret; nu dezvăluţi cu cine aţi votat și nici nu permiteţi nimănui să violeze secretul opțiunii dumneavoastră. Nu fotografiaţi buletinul de vot și evitaţi fotografierea sau filmarea în secția de votare.
 • Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților. – Art 90 (2)
 • Votarea se încheie la ora 21, iar după ora respectivă mai pot vota doar cei care sunt în interiorul secției de votare. Spre deosebire de alegerile prezidențiale, votarea nu se poate prelungi până la ora 23:59.

(1) La ora 21,00 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției de vot.

(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul de vot.

(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot. – Art 92

Aspectele juridice va sunt oferite de  https://avocatzamfirescu.ro/

(P) La ce să fii atent cand cumperi un apartament in 2020/2021

La ce să fii atent cand cumperi un apartament in 2020 sau 2021 Coltuc Si Asociatii

La ce să fii atent cand cumperi un apartament in 2020/2021

Acte necesare când cumperi un apartament în 2020. Pe lângă lista cu documente, atunci când vrei să cumperi un apartament e bine să fii atent și la alte mici detalii destul de importante.

#apartament #vanzare #cumparare

CITESTE MAI MULT PE

https://coltucsiasociatii.ro/la-ce-sa-fii-atent-cand-cumperi-un-apartament-in-2020-2021/livecoltucsiasociatii

La ce să fii atent cand cumperi un apartament in 2020 sau 2021 Coltuc Si Asociatii
La ce să fii atent cand cumperi un apartament in 2020 sau 2021 Coltuc Si Asociatii

INSOLVENTA : Reguli noi pentru intrarea in faliment si insolventa in 2020

Reguli noi pentru intrarea in faliment si insolventa in 2020

Faliment si insolventa in 2020 – Din 11 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea 113/2020 care aduce modificări legislației insolvenței, cele mai importante vizând condițiile esențiale pentru intrarea unei firme în insolvență

#insolventa #faliment #noualege #2020

https://coltucsiasociatii.ro/reguli-noi-pentru-intrarea-in-faliment-si-insolventa-in-2020/livecoltucsiasociatii

Reguli noi pentru intrarea in faliment si insolventa in 2020
Reguli noi pentru intrarea in faliment si insolventa in 2020

Masca transparenta ” Lasa oamenii sa iti vada zambetul”

Masca transparenta " Lasa oamenii sa iti vada zambetul"

Masca transparenta Lasa oamenii sa iti vada zambetul”

Masca transparenta " Lasa oamenii sa iti vada zambetul"
Masca transparenta ” Lasa oamenii sa iti vada zambetul”

 

Ai căutat masca transparentA. La mascaCUSTIL.RO, ești liber să alegi din milioane de produse și branduri de top la prețuri avantajoase ⭐.

 

Puteti comanda masti inedite pe https://mascacustil.ro/

Masca protectie din plastic transparent, cu elastic, asigura a buna filtrare a bacteriilor si particulelor, garantand o protectie sporita impotriva microbilor si bacteriilor, practic impiedica ca respiratia tehnicianului sa ajunga pe fata clientului.

Cum se utilizeaza, securizeaza si indeparteaza corespunzator masca de fata:

 • masca trebuie aplicata cu grija peste gura si nas, si apoi ajustata si fixata;
 • fixati masca cu snurul existent, la mijlocul capului si al cefei, presati pe forma nasului banda flexibila transversala, si aranjati masca confortabil pe fata si sub barbie
 • evitati sa atingeti masca cu mainile. Dupa orice atingere a mastii aflate pe fata, precum si dupa ce se scoate masca de pe fata, mainile trebuie sa fie curatate prin spalare cu apa si sapun sau cu un dezinfectant de maini pe baza de alcool
 • pentru a scoate, securiza si elimina in mod corespunzator masca: dezlegati  elasticul din partea de jos, apoi pe cel de sus, si indepartati cu grija masca de pe fata
 • dupa indepartarea mastii de pe fata, aceasta trebuie dezinfectata cu un spray pe baza de alcool sau un spray dezinfectant, apoi se poate refolosi

https://coltucsiasociatii.ro/masca-transparenta-lasa-oamenii-sa-iti-vada-zambetul-mascacustil-ro/livecoltucsiasociatii

Cum sa imi mut afacerea pe online Partea I

Cum sa te muti cu afacerea in #online este o problema actuala a fiecarei firme din Romania explica Coltuc Si Asociatii Sai

Cum sa te muti cu afacerea in online

 

 

Cum sa te muti cu afacerea in #online este o problema actuala a fiecarei firme din Romania explica Coltuc Si Asociatii Sai

Citeste mai mult pe

https://coltucsiasociatii.ro/cum-sa-te-muti-cu-afacerea-in-online/livecoltucsiasociatii

 

Cum infiintez o firma sau pfa intr o 1 zi COLTUC SI ASOCIATII

[site_reviews_form title=”Cum infiintez o firma sau pfa intr o 1 zi COLTUC SI ASOCIATII” description=”Cum infiintez o firma sau pfa intr o 1 zi COLTUC SI ASOCIATII” id=”ko1ed2ao”]

Cum infiintez o firma sau pfa intr o 1 zi COLTUC SI ASOCIATII Care sunt costurile si care sunt actele necesare Contacteaza-Ne

 

Coltuc si Asociatii Sai infiinteaza online firme in maxim o zi.Pret exceptional fara costuri ascunse – 500 lei

In Romania, birocratia de afaceri poate fi, deseori, istovitoare dar fara o firma legal infiintata nu poti face mare lucru. In plus, infiintarea unei firme inseamna si o serie de raspunderi, dar despre asta vom discuta ceva mai incolo. Asa ca, hai sa vedem cum pornesti la drum ca sa iti infiintezi firma si ce anume ar trebui sa faci.

cum infiintez o firma sau pfa intr o 1 zi COLTUC SI ASOCIATII
cum infiintez o firma sau pfa intr o 1 zi COLTUC SI ASOCIATII

Nou!! Formulare înregistrare firme

(preluare selectivă de pe site-ul Oficial ONRC, 14 iulie 2017)

 

Recuperarea creantelor, Incotro in 2020 Coltuc si asociatii

Recuperarea creantelor, Incotro in 2020 Coltuc si asociatii

[site_reviews_form title=”Recuperarea creantelor, Incotro in 2020 Coltuc si asociatii” description=”Recuperarea creantelor, Incotro in 2020 Coltuc si asociatii” id=”ko1edgr7″]

Recuperarea creantelor, Incotro in 2020 Coltuc si asociatii

 

Recuperarea creantelor, Incotro in 2020 Coltuc si asociatii
Recuperarea creantelor, Incotro in 2020 Coltuc si asociatii

 

Din 11 iulie a intrat în vigoare Legea 113/2020 care aduce modificări legislației insolvenței, cele mai importante vizând condițiile esențiale pentru intrarea unei firme în insolvență, pragul total al datoriilor și datoriile către stat. Cele mai importante schimbări incluse în noul act normativ sunt:

 1. Majorarea valorii prag

Valoarea prag pentru deschiderea procedurii insolvenței a fost stabilită la 50.000 lei de la 40.000 lei, atât pentru cererile creditorilor, cât și pentru cererile debitorilor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare. Pentru creanțele salariale, valoarea prag nu a fost modificată, rămânând tot pragul de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

 1. Eliminarea cuantumului creanțelor bugetare din totalul masei credale

Potrivit noilor reglementări, in cazul cererilor de deschidere a procedurii de insolvență introduse de către debitori, nu mai trebuie îndeplinită condiția suplimentară ce prevedea că valoarea creanțelor bugetare trebuia să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului.

 1. Eliminarea executării silite a creanțelor curente

A fost eliminat dreptul creditorilor de a iniția executarea silită asupra creanțelor născute în timpul procedurii de insolvență, cu o vechime mai mare de 60 de zile. Recuperarea acestor creanțe se va putea face numai în cadrul procedurii de insolvență, iar nu prin intermediul executării silite.

 1. Cesionarea datoriilor fiscale

Creanțele bugetare ale debitorilor aflați în insolvență vor putea fi cesionate de către creditorul bugetar fără să mai fie îndeplinite condițiile impuse de Codul de procedură fiscală, respectiv:

 • prețul cesiunii să fie cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare și
 • plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare să fie făcute în maximum trei ani de la data încheierii contractului de cesiune.
 1. Soluționarea cererilor de plată

Termenul pentru analiza cererilor de plată a creanțelor curente va curge de la data recepționării cererii de către administratorul judiciar, și nu de la depunerea cererii. Totodată, a fost majorat termenul în care administratorul judiciar trebuie să formuleze un răspuns, respectiv de la 10 la 15 zile.

Pentru creanțele curente din perioada de reorganizare, judecătorul-sindic va respinge cererea de deschidere a procedurii de faliment în situația în care debitorul încheie o convenție de plată cu creditorul. Convenția de plată este definită ca fiind înțelegerea între debitor și creditor privind stingerea în una sau mai multe tranșe a obligațiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale.

 1. Modalitatea de înscriere a creanțelor bugetare contestate

Creanțelor bugetare contestate vor fi înregistrate provizoriu într-un tabel de creanțe și vor avea toate drepturile prevăzute de lege, cu excepția dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna în contul unic până la definitivarea creanței, respectiv până la soluționarea contestației formulate împotriva acesteia.

Sursă: Legea 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din data de 8 iulie 2020.

 

Informatiile sunt oferite de avocatii afiliati http://avocatzamfirescu.ro/

Afaceri in pandemie – coltucsiasociatii.ro

Afaceri in pandemie - coltucsiasociatii.ro

Afaceri in pandemie – coltucsiasociatii.ro

Recuperare Creante – Comision la Succes – Coltuc si asociatii sai

Recuperare Creante - Comision la Succes - Coltuc si asociatii

Recuperare Creante – Comision la Succes – Coltuc si asociatii sai

Recuperam creante si colectam debite pentru companii. Comision la Succes. Experienta mare in practica, portofoliu de clienti cu care lucram din toata tara.

Recuperam creante si colectam debite pentru companii. Comision la Succes. Experienta mare in practica, portofoliu de clienti cu care lucram din toata tara.
Recuperam creante si colectam debite pentru companii. Comision la Succes. Experienta mare in practica, portofoliu de clienti cu care lucram din toata tara.

 

De ce COLTUC SI ASOCIATIIRECUPERARE CREANTE pe comision de succes? Pentru ca:

 • realizam eficientizarea procedurii de recuperare de creante si colectare de debite prin eliminarea unor etape tempofage si inutile ce nu cotin masuri coercitive asupra debitorilor, asigurand astfel o eficientizare si reducere semnificativa a procedurilor.
 • percepem comision doar la succes! Tot efortul nostru consistent va fi rasplatit la final!
 • cotribuim la cresterea lichiditatilor dumneavoastra;
 • salvam timpul si resursele financiare ale societatii dumneavoastra, prin directionarea serviciilor catre specialistii Coltuc si asociatii Recuperare creante comision succes – RECUPERARE CREANTE
 • asiguram protejarea businessului dumneavoastra de toate riscurile de neincasare;
 • practicam servicii bazate pe transparenta si celeritate la standardele conferite de profesionalismul intregii echipe si al sistemelor de logistica din dotare;
 • ne deosebim prin brand, atitudine, flexibilitate si mobilitate;
 • oferim 0 (zero) sanse debitorului dumneavoastra

 

 

RECUPERARE CREANTE PRIN ORDONANTA DE PLATA – Coltuc si Asociatii sai

ORDONANTA DE PLATA

[site_reviews_form title=”RECUPERARE CREANTE PRIN ORDONANTA DE PLATA” description=”RECUPERARE CREANTE PRIN ORDONANTA DE PLATA” id=”ko1eexqc”]

RECUPERARE CREANTE PRIN ORDONANTA DE PLATAColtuc si Asociatii sai

 

Citește mai mult

COLTUC si ASOCIATII : Recuperare debite si creante, servicii de colectare creante

COLTUC si ASOCIATII Recuperare debite si creante servicii de colectare creante

COLTUC si ASOCIATII : Recuperare debite si creante, servicii de colectare creante

Specializata in servicii de colectare creante, compania COLTUC SI ASOCIATII SAI va sta la dispozitie cu proceduri complexe de recuperare debite si creante(COLTUC si ASOCIATII Recuperare debite si creante servicii de colectare creante)

 

Esti sufocat de datorii?

Creditorii iti cer sa le platesti banii si nu stii cum iesi din situatia grea in care ai ajuns ?

Noi te putem ajuta acum, sa iti negociezi plata datoriilor.

Daca esti interesat sa primesti ajutorul nostru scrie-ne la adresa contact@coltucsiasociatii.ro