Un avocat penal in 2023

avocat contestatie amenda rutiera #amenda #rutiera VEZI CUM Dosar penal - Alcool la volan | Consultanta gratuita Avocat cu experiență în sfera Dreptului Penal si Contraventional Contesta amenzile rutiere ACUM www.coltuc.ro Vezi un model de contestatie AICI https://www.coltuc.ro/blog/amenda-rutiera-model-contestatie-pt-recuperare-permis-conducere/

Un avocat penal in 2023

 

Un avocat penal este un avocat care se specializează în apărarea persoanelor acuzate de infracțiuni penale. Acest tip de avocat este responsabil pentru a proteja drepturile și libertățile acuzatului și pentru a asigura că acesta primește un proces echitabil în fața justiției.

Intră în Contact Rapid cu un Avocat Online
Intră în Contact Rapid cu un Avocat Online

Există mai multe tipuri de avocați penali, inclusiv avocați care se specializează în anumite tipuri de infracțiuni, precum crime financiare, crime de violență sau crime de droguri. Avocații penali pot lucra pentru guvern, pentru instituții private sau în mod independent, reprezentând persoanele acuzate de infracțiuni penale.

Avocații penali au o serie de responsabilități, inclusiv:

 • Investigarea cazului și a faptelor care au dus la acuzații
 • Lucrul cu experți în domenii precum cercetarea criminalistică sau psihologia criminală pentru a construi apărarea cazului
 • Negocierea acordurilor cu procurorii în cazuri unde este posibil să se evite procesul
 • Prezentarea apărării în fața judecătorilor și a juriului în proces
 • Reprezentarea acuzatului în apeluri sau în alte proceduri judiciare post-proces

Pentru a deveni avocat penal, este necesar să treceți prin același proces de învățare ca orice alt avocat, inclusiv să obțineți o diplomă de licență în drept și să treceți examenul baroului în statul în care doriți să lucrați. De asemenea, avocații penali au nevoie de abilități puternice de comunicare și de capacitatea de a se adapta rapid la situații dinamice.

Un avocat penal poate fi o alegere importantă atunci când sunteți acuzat de o infracțiune penală sau atunci când cineva drag vă este acuzat. Este important să căutați un avocat penal cu experiență și care are reputația de a obține rezultate pozitive pentru clienții săi.

 

sursa https://chat.openai.com/chat

Cabinet de avocatură

Cabinet de avocatură

Cabinet de avocatură

Cabinet de avocatură Sunt foarte buni avocatii parteneri coltucsiasociatii.ro Vezi Multumim. Vezi si #livecoltuc

Consultanţă juridică de specialitate. Programează o întâlnire! Oferim o gamă cuprinzătoare de servicii de drept comercial în jurisdicţii multiple. Echipă cu experiență. Reputație internațională. Numeroase premii obținute. Servicii: Corporate, Tax & Legal, Achizitii publice, HR & Legal.Vezi http://www.coltucsiasociatii.ro

 

Consultanţă juridică de specialitate. Programează o întâlnire! Oferim o gamă cuprinzătoare de servicii de drept comercial în jurisdicţii multiple. Echipă cu experiență. Reputație internațională. Numeroase premii obținute. Servicii: Corporate, Tax & Legal, Achizitii publice, HR & Legal.

În sensul cel mai general, avocatura presupune practicarea sau exercitarea profesiei de avocat prin acordarea de consultanță juridică pentru clienți, elaborarea documentelor legale, reprezentarea clienților în negocieri și procedurilor judiciare etc.

De asemenea, avocatura denotă și activitatea de pregătire profesională a celor care urmează cariera de avocat. În acest sens, în rândul avocaților corporatiști se folosește englezismul „lawyering”.

Pregătirea avocaților prin INPPA

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) este o persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcționare autonomă, constituit în baza art. 63 lit. j) din Legea nr. 51/7 iunie 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr.113/6 martie 2001, a prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284/31 mai 2001 și legislației în materie.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților nu face parte din sistemul național de învățământ și nu este supus procedurilor de autorizare și acreditare.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților are caracter de organizație neguvernamentală, care funcționează în cadrul și sub autoritatea Uniunii Avocaților din Romania.

Scopul și obiectivele Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților sunt:

a) Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Uniunii Avocaților din Romania și barourilor privind asigurarea exercitării calificate a dreptului de apărare și a competenței profesionale a avocaților;

b) Realizarea cadrului organizatoric pentru ca în colaborare cu organele profesiei de avocat să se îndeplinească obligațiile privind pregătirea profesională ce le revin din Legea nr.51/7 iunie 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr.113/6 martie 2001 și Statutul profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284/31 mai 2001 privind asigurarea pregătirii avocaților stagiari, ridicarea nivelului profesional al tuturor avocaților și respectarea deontologiei și a disciplinei profesionale;

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc. Vezi #livecoltuc. Afla mai multe pe coltucsiasociatii.ro .Ai consultanta online GRATUITA . 

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Cedo este ultima reduta in apararea Drepturilor Omului De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

Citeste toata stirea  pe:  https://coltucsiasociatii.ro/de-ce-sa-apelez-la-avocati-specializati-cedo/livecoltucsiasociatii

Conventia Europeana a Drepturilor Omului 

Isi are radacinile atat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cat si in Declaratia Americana a Drepturilor si Indatoririlor Omului.Si este primul instrument international care, pentru a proteja  drepturi civile si politice.Imbraca forma unui Tratat ce aduce, din punct de vedere juridic, constrangeri pentru tarile semnatare  .Si instaureaza un sistem de control asupra aplicarii acestor drepturi la nivelul fiecareia dintre state.

Romania
a ratificat
Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
prin Legea nr. 79 din  6 iunie 1995.
Prin urmare,
Statul Roman a acceptat jurisdictia obligatorie a
Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg,
recunoscand oricarei persoane aflata sub jurisdictia sa
– cetatean propriu, strain sau apatrid –
drepturile si libertatile definite de Conventie.

Potrivit art. 11 si 20 din Constitutia Romaniei republicata, CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI FACE PARTE DIN DREPTUL INTERN.

Iar jurisprudenta instantei europene a drepturilor omului este direct aplicabila in sistemul romanesc de drept.Ssi are forta constitutionala si supralegislativa conferita insesi dispozitiilor  Conventiei. A Protocoalelor sale aditionale si a Regulamentului Curtii Europene.

Oricine « se pretinde victima a unei incalcari, de catre una din Înaltele Parţi contractante, a drepturilor recunoscute in Convenţie sau protocoalele sale”poatesesiza Curtea de la Strasbourg, in conformitate cu art.34 din Conventia Europeana.

Spre deosebire insa, de instantele nationale, Instanta Europeana a aratat, deseori in practica sa, ca se afla in pozitia de a analiza retrospectiv toate procedurile interne. Nationale si de a determina corectitudinea lor in ansamblu. Sanctionand incalcarea dispozitiilor Conventiei si ale Protocoalelor sale si determinand profunde transformari in dreptul intern.

Cu titlu de exemplu,
conform « Notei de fundamentare a Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Civila »
« modificarea si completarea Codului de Procedura Civila printr-o Ordonanta de Urgenta, care priveste in principal recursul in anulare, este justificata de imprejurarea ca, in unele cauze romanesti, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat violarea articolului 6 paragraf 1 din Conventia  pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale…. »

     iar, mai recent, legislatia nationala privind regimul strainilor in Romania a fost modificata ca urmare a condamnarii Statului Roman in cauza LUPSA Dorjel  vs.Romania, Hotarare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 30 din data de 17 ianuarie 2007.

[/column]

Cabinet avocat Bucuresti – Consultanta

Aceasta, constă în 3 tipuri de activități:

 1. Servicii de management IT; printre acestea se numără serviciile pentru operaționalizarea infrastructurii (operarea de sisteme, administrarea și securitatea sistemelor, urmărirea eficienței costurilor, gestionarea configurărilor, managementul tehnologiilor, etc), managementul aplicațiilor și managementul serviciilor de tip help-desk.

 

 1. Servicii de Management Aplicat (Applied Management Services, AMS); acestea privesc externalizarea dezvoltării și implementării de servicii-suport pentru hardware, aplicații, CRM și infrastructura de afaceri (unelte pentru dezvoltarea de aplicații și middleware, software pentru managementul informației, pentru stocarea informației, pentru sisteme și rețele)
 1. Externalizarea proceselor de afaceri (Business Process Outsourcing). Aceste servicii presupun externalizarea completă a unui proces al afacerii respective.

Alte servicii de consultanță

Conțin o varietate largă de servicii complementare celor 3 categorii descrise mai sus, ca de exemplu: training, studii diverse, outplacement, recrutare și selecție.


DOMENII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT REDEFINITE DE FEACO 2006

Serviciile de consultanță în management au fost redefinite de către FEACO în Studiul Pieței de consultanță (Feaco Survey), 2005-2006. Piața de consultanță în management a fost împărțită în patru segmente:

1.a. Business Consulting (BC)/ Consultanță de afaceri (CdA) care include:  Strategy Consulting/Consultanță strategică al cărui scop este îmbunătățirea afacerilor pe termen lung și a stării de sănătate a companiilor: planuri și programe de dezvoltare strategică, fuziuni și achiziții, vânzări, marketing și comunicare corporativă integrată, analize financiare de business și altele.

Organization/Operations Management (OM) / Organizare/ management operațional, care realizează integrarea soluțiilor de afaceri în cadrul proceselor de re-engineering/restructurare a afacerilor, managementul relațiilor cu clienții și furnizorii, analiza cost/beneficiu și managementul cumpărărilor și aprovizionărilor;

Project Management (PM) / Managementul proiectelor

Change Management (CM) / Managementul schimbărilor: servicii care preliminar altor servicii de consultanță, asigură succesul și coordonarea resurselor umane din organizație

Human Resource consulting (HR) /Consultanță în Managementul Resurselor Umane: servicii de consultanță care au ca scop îmbunătățirea abilităților resurselor umane din organizații prin managementul și măsurarea performanțelor, reorganizarea sistemului de beneficii, recompense și scheme de pensionare, marketing și Strategii în domeniul resurselor umane și dezvoltarea strategiilor orientate către managementul talentelor și consilierea managerilor executivi.

1.b. Information Technology Consulting (ITC) / Consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicare, evaluarea strategiilor TIC ale organizațiilor cu obiectivul de aliniere a acestora cu procesele de business. Aceste servicii includ planuri și concepte strategice de integrare. Sunt incluse de asemenea, servicii de consultanță pentru elaborarea planurilor și conceptelor strategice integrate, definirea procedurilor și implementarea acestora.

2. Development and Integration / Dezvoltare și integrare, care include:  Dezvoltarea de aplicații incluzând soft-ul aplicativ: – crearea de noi funcționalități, adesea personalizate în dezvoltarea proceselor. De obicei aceste dezvoltări integrează sau uniformizează procesele interne și externe de business și pot să includă și conversia și adaptarea aplicațiilor IT astfel încât acestea să poată fi utilizate pe diferite platforme sau concepții. – proiectarea unor servicii care să integreze noile aplicații cu aplicațiile existente sau infrastructura acestora (sistem de integrare-dezvoltare).

 Desfășurarea și integrarea aplicațiilor: – implementarea unor noi aplicații de infrastructură constând din instalare hardware și/sau software, configurarea acestora și adaptarea și testarea interoperabilității; servicii care integrează aplicațiile și infrastructurile din sistemele existente și integrarea acestora cu noile aplicații (sistem integrat)

3 . Outsourcing /Servicii externalizate, care constau în trei tipuri de activități:

 Managementul serviciilor TIC dintre care sunt menționate serviciile de operare a infrastructurilor (operarea sistemului, administrarea și securitatea acestuia, urmărirea costurilor atașate, configurarea managementului de sistem și managementul tehnologiei și altele), Managementul aplicațiilor și asistarea utilizatorilor  Servicii de management aplicat care constă în servicii externalizate de dezvoltarea și implementarea service-ului pentru hardware și aplicații, Managementul relațiilor cu clienții și punerea la dispoziție de infrastructuri (instrumente pentru dezvoltarea aplicațiilor, intermediere cumpărare cum ar fi software pentru managementul informațiilor si stocare sau sisteme și rețele).

 Externalizarea proceselor de business. Aceste servicii presupun externalizarea completă a unor procese de business ale clientului.

4. Other services / Alte servicii care grupează o varietate de servicii complementare activităților de consultanță dezvoltare și integrare, precum și de externalizare.

DOMENII ALE CONSULTANȚEI ÎN MANAGEMENT ( BDU – Germania ) adaptată de AMCOR

1. Strategia și dezvoltarea firmelor și organizațiilor

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Consultanța antreprenorială cuprinde misiunile de consultanta care vizează dezvoltarea companiilor si a afacerilor in general pentru întreg ciclul de viata al unei afaceri de la crearea ei si pana la transformarea prin fuziune, divizare, alianțe strategice si/sau insovabilitate si faliment.

Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Consultanță pentru înființarea unei firme • Privatizare, achiziții, fuziuni, divizări • Coaching antreprenorial • Evaluarea întreprinderii • Vânzarea întreprinderii • Administrarea insolvabilității, reorganizarea firmelor în vederea redresării

Analiza întreprinderii/ companiei cuprinde analizele strategice de tip general ( de exemplu SWOT ) si aplicarea metodelor de analiza strategica atât din perspectiva competitivității, cat si a experiențelor strategice in restructurare si modernizare.

Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Analiza punctelor tari și slabe • Analiza potențialului intern și de piață • Măsurarea eficienței și a performanțelor • Evaluarea patrimoniului • Evaluarea tehnologică • Analiza poziției pe piață și față de concurență • Benchmarking • Analize tipologice și comparative • Analiza factoriilor de succes

Abordarea și programul strategic al firmei cuprinde formularea Strategiilor generice si a alternativelor strategice si aplicarea metodelor de management care au avut succes si au devenit consacrate cum sunt: Lean-Management , Reengineering Management , Managementul tranziției si al schimbărilor s.a. Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Misiunea întreprinderii • Strategia întreprinderii • Internaționalizarea afacerii • Managementul inovării • Reengineering • Lean-Management • Change-Management • Strategii de asanare tehnologică și financiară • Managementul riscului • Managementul procesului de luare a deciziilor și optimizarea resurselor

Structura de capital și dimensiunea întreprinderii cuprinde analiza si optimizarea structurilor de capital si a cotelor de variabile de participații, combinările si fuziunile, dezvoltarea prin investiții si managementul valorilor acumulate

Principalele Produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Structurile de acționariat si/sau de asociere • Participații de capital • Joint Venture • Cooperări • Outsourcing • Fuziuni • Investiție/dezinvestiție • Value-Management

Imaginea firmei/Comunicații cuprinde promovarea imaginii de firma si brandingul Produsele de consultanta ale acestui subdomeniu sunt relativ recente si in curs de definire si consacrare.

Structuri organizaționale cuprinde elaborarea structurilor organizatorice si a instrumentarului managerial, precum si a unor structuri speciale la interfață cu serviciile de expertiza externalizate

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Structura organizațională • Procesele organizaționale • Optimizarea proceselor organizaționale • Managementul siguranței • Dezvoltare organizațională • Protecția datelor și informațiilor • Fraudele economice-expertize • Managementul utilităților • Coaching de proces

Organizarea activităților pe tipuri si categorii cuprinde analiza si evaluarea posturilor din staff si cele operaționale, precum si elaborarea si actualizarea fiselor de post , dar si studierea fluxurilor si a locurilor de munca din activitățile productive si in final fluxurile informaționale raționalizate si tipizate.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Analiza sarcinilor și a activităților • Redactare fișe de post și regulamente • Studiul muncii și a timpului de munca • Gestiunea tipizată a firmei • Managementul documentelor • Prelucrarea datelor și conducerea proceselor

Amplasarea și dimensiunea activităților cuprinde amplasările optimizate si flexibile ale activităților firmei și planificarea rațională a investițiilor în construcții și terenuri, precum și proiectarea rațională și ergonomică a locurilor de muncă și a echipării acestora.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Stabilirea necesităților de spațiu • Planificarea construcțiilor • Proiectarea locului de muncă • Sisteme de procesare a documentelor • Sisteme de comunicare • Amenajare și echipare • Echipamente de birou

2. Managementul Resurselor Umane SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Consultanță în domeniul managementului Resurselor Umane (R.U.) cuprinde activități de selecție și orientare profesionala, recrutarea si adaptarea personalului, precum si analize de piață si marketing pentru resursele umane

Principalele produse de consultanță din acest subdomeniu sunt: • Recrutare și selecție a personalului • Metode de selecție si orientare profesionala • Analiza pieței RU • Marketingul resurselor umane

Evaluarea personalului cuprinde evaluarea posturilor si a performantelor , descrierea posturilor si actualizarea continua a acestora

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Evaluarea locului de muncă/postului • Descrierea locului/postului • Evaluarea realizărilor/performanțelor • Încadrarea/angajarea personalului • Administrarea personalului

Sisteme de remunerare/compensare a personalului cuprinde politicile salariale si sistemele de compensare si motivare, precum si ventilarea personalului in funcție de necesități de-a lungul carierei profesionale Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Sisteme de compensare • Politici salariale • Utilizarea colaboratorilor • Asigurarea pensiei

Managementul personalului cuprinde sistemele de conducere a personalului pe baza potențialului, a necesităților și a capabilităților dovedite, dar si analiza motivațiilor și a climatului de munca .

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Sisteme de conducere • Planificarea necesarului de personal • Stabilirea potențialului RU • Planificarea carierei • Analiza motivațiilor • Analiza climatului din întreprindere • Analiza culturii organizației • Analiza absenteismului

Managementul Problemelor sociale cuprinde analize si soluții sociale adecvate si motivante prin coordonarea asigurării unor servicii proprii sau externalizate pentru tot personalul si familiile acestora, după caz.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Administrarea cantinelor • Asigurări de sănătate • Grădinițe și alte facilități ale întreprinderii • Locuințe ale întreprinderii • Audit social • Alte probleme sociale

Consultanța pentru dezvoltarea RU cuprinde pregătirea și perfecționarea rațională a personalului în funcție de cerințele de dezvoltate si corelarea intre interesele firmei de pregătire continua și cele ale personalului.

Principalele produse de consultanta din acest subdomeniu sunt: • Programe de instruire • Training asistat ITC • Programe pentru traineri interni(Train the trainers) • Controlling, descentralizarea deciziilor si a responsabilităților resurselor umane

Formare și perfecționare RU Cuprinde sistemul de pregătire și perfecționare pe niveluri ierarhice și profesii, inclusiv a managerilor prin sisteme interactive, adaptate la strategia și politicile de personal ale firmei

Principalele produse de consultanță din acest subdomeniu sunt: • Pregătire și perfecționare RU • Pregătire și perfecționare manageri • Dezvoltarea echipelor • Training:ascultare, recepționare • Training: utilizarea timpului, organizarea timpului de muncă • Training:Tehnici de comportare • Training: Coaching competențe • Workshop:Orientarea către clienți

Consultanță pentru redistribuire cu plasament si reorientare profesionala cuprinde activități de actualizare rațională a cunoștințelor și experiențelor acumulate de personal, îmbinate cu asigurarea continuității activităților, chiar si prin reorientare profesionala si dislocare teritoriala. Produsele de consultanță, în acest subdomeniu, sunt în curs de modernizare și consacrare pe noi principii de utilizare cat mai completa si adecvata a resurselor umane.

3. Marketing și servicii de piață,relații publice

SUBDOMENIILE CONSACRATE in practica de consultanta sunt:

Cercetarea de marketing și analiza pieței • Analiza concurenței • Analiza potențialului de piață • Cercetarea consumului • Evaluarea amplasamentului • Analiza canalelor de distribuție • Analize integrate ale pieței

Analiza de marketing și analiza desfacerii • Eficiența canalelor de distribuție • Analiza portofoliului de clienți • Analiza organizării marketingului

Marketing strategic • Strategia grupurilor țintă • Strategia mediului de afaceri • Managementul inovării produselor • Politica mărcilor • Internaționalizarea • Strategii de intrare pe piață • Diversificarea produselor

Modernizarea distribuției • Organizarea desfacerii • Controlul activității interne • Controlul activității externe • Canale de distribuție • Distribuția fizică și rețele • Metode moderne de vânzări • Computer-Aided-Selling

Marketing operațional • Dezvoltarea produselor și a sortimentelor • Concepte de promovare ale vânzării • Concepte de comunicare în distribuție

Consultanță pentru dezvoltarea relațiilor comerciale externe • Planificarea și controlul activităților de export • Planificarea finanțării și asigurările • Deschiderea pieței către import și export • Participarea la negocieri • Participarea la vânzarea și acordarea de licențe • Pregătirea de investiții străine • Probleme privind transporturile, vamă și plăți • Publicitate în exterior și la târguri • Construirea și dezvoltarea de organizații ale importatorilor și exportatorilor • Managementul riscului

Avocat online din Romania

Introdu-ti anuntul GRATUIT pe portalul juridic www.licitatiijuridice.ro.Accesul pe acest site al celor care isi cauta un avocat este GRATUIT si fara nici o alta obligatie. Pe site gasiti toti

avocatii inscrisi in baroul judetului dumneavoastra si care au dreptul de a profesa in Romania. Noi facem actualizarea lunar dupa datele furnizate de fiecare barou judetean. Daca nu gasiti numele avocatului care va reprezinta in ‘Lista avocatilor din baroul judetului ….’ (lista ce este afisata pe pagina din site fiecarui judet) este bine sa verificati discret la barou. Noi nu garantam si nu raspundem pentru orice fel de neconcordante intre  lista preluata pe site de la baroul judetean si situatia reala care ar putea fi diferita. GARANTAM insa pentru avocatii recomandati, avocatii ‘top’ si avocatii specialisti a caror verificare o facem la  inscrierea pe site. Avantajul acestui site este acela ca este un site platit (deci se elimina anunturile date la ‘misto’, inscrierile se fac de catre un operator uman si deci sunt verificate si analizate (deci se elimina din start anunturile nereale sau care ar putea duce in eroare)

Comunicat Licitatiijuridice

Stadiu dosar Euro P.E.C. insolventa

Din 2009, Euro P.E.C, a tot intarziat cu platile catre Hidolectrica. Mai mult, de la inceput  acestui an, firma galateana nu a mai achitat nicio factura catre Hidroelectrica, acesta fiind si  motivul invocat in cererea de insolventa. Se pare

ca, in contractul incheiat in 2004, era prevazut faptul ca, daca facturile nu sunt achitate mai multe de 90 de zile, firma furnizoare poate  denunta contractul unilateral. Ceea ce altfel s-a si intamplat. In acelasi contract erau prevazute si  penalitatile, in cuantum de 0,1 la suta pe zi de intarziere.

 In momentul cererii de intrare in insolventa, firma galateana avea datorii de aproape 14 milioane  de euro de lei, din care 2,7 milioane de euro catre creditori garantati, 10,7 milioane de euro catre  furnizori si  cei asimilati furnizorilor, 100.000 de euro catre diversi furnizori, 13.600 de euro catre  salariati, 31.500 de euro catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si 256.000 de euro  drept dividende catre asociati.

Firma Euro PEC a inregistrat profit pana in 2011, cand a incheiat anul cu pierderi de 50 la suta  din valoarea cifrei de afaceri pe 2011. Conducerea firmei motiveaza ca facturile nu au fost platite  din cauza ca au fost achitate o parte din creditele contractate de la banci, credite care insumeaza  aproximativ 12,7 milioane de euro.

Societatea galateana furnizeaza energie electrica unor consumatori importanti din Romania:  fabricile de ciment Alesd, Campulung, Turda (aferente S.C. HOLCIM ROMANIA S.A.),  combinatele metalurgice MECHEL Targoviste si MECHEL Campia Turzii, la o parte dintre  acestia avand implementate propriile grupuri de masura, prin intermediul carora realizeaza  masurarea, teletransmisia si gestionarea consumurilor de energie, conform „Codului de masurare  a energiei electrice„.

Proces de jumatate de milion de euro intre Delphi Packard Romania si Administratia Fondului pentru Mediu anunta CASA DE AVOCATURA COLTUC

Cel mai mare angajator din Timis, Delphi Packard Romania (6.000 de angajati), se judeca in instante cu Administratia Fondului pentru Mediu, din cauza unei amenzi de peste 2.000.000 de lei (aproximativ 500.000 de euro) pe care reprezentantii companiei o considera ilegala

Administratia Fondului de Mediu (AFM) a verificat in2009 (intre 24 septembrie si 19 octombrie) activitatea Delphi Packard Romania. Controlul a vizat activitatea firmei pe o perioada mai mare de timp – din iunie 2002 pana in decembrie 2008. In urma verificarilor, inspectorii au stabilit ca sunt diferente intre obligatiile de plata calculate de firma si cele stabilite de organele de control, diferente ce provin din faptul ca reprezentantii societatii au considerat ca reciclate cantitatile de deseuri livrate catre societatile SC Muller Guttenbrun Recycling si SC Remat MG SA.

Inspectorii Administratiei Fondului pentru Mediu au considerat, insa, ca prin contractul dintre Delphi si cele doua firme, scopul reciclarii nu a fost atins si au aplicat o amenda de peste 1,2 milioane lei ( peste 275 de mii de euro), la care se aduaga penalitati de aproape 731.000 de lei (aproximativ 170 de mii de euro). Compania a contestat amenda, dar cererea a fost respinsa, astfel ca firma a atacat decizia in instanta, proces care se judeca la Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel Timisoara.

„Am procedat la reciclare conform legii”

In actiunea deschisa in instanta, avocatii celor de la Delphi Packard au cerut anularea amenzii, sustinand ca au indeplinit toate cerintele de mediu.

„Ne-am indeplinit intocmai obligatiile de reciclare si valorificare conform legii. Ca atare, se impune exonerarea noastra de la plata sumelor retinute si a majorarilor de intarziere aferente, ca nefondate. Am procedat la reciclarea conform legii a deseurilor de ambalaje, retinandu-se in mod eronat de catre autoritatea de control ca subscrisa societate nu am reciclat niciun kilogram de ambalaje in tot intervalul mentionat. Toate deseurile au fost preluate in vederea reciclarii”, se arata in cererea de chemare in judecata.

La dosar au fost depuse si mai multe inscrisuri prin care reprezentantii Delphi incearca sa demonstreze ca au respectat legislatia.

Rezultatul expertizei

In cauza a fost solicitata si o expertiza tehnica judiciara care sa stabileasca daca Delphi a respectat sau nu legea in privinta reciclarii. „Atat prin legislatia comunitara, cat si prin legislatia nationala sunt acceptate mai multe forme de recuperare a deseurilor de ambalaje, reciclarea fiind o forma superioara de recuperare (valorificare in sens larg). Avand in vedere contractele (n.a. cu firmele SC Muller Guttenbrun Recycling si SC Remat MG SA), societatea reclamanta (n.a. SC Delphi Packard) a indeplinit obligatiile de valorificare si implicit reciclare”, se arata in raportul de expertiza intocmit de expertul tehnic judiciar, Savu Delia-Adina.

Obiectiile Fondului pentru Mediu

In urma expertizei realizate in dosar, reprezentantii Agentiei Fondului pentru Mediu au depus un document in care prezinta obiectiile referitoare la raport.

„SC Muller Guttenbrun Recycling si SC Remat MG SA sunt autorizate pentru recuperarea, colectarea si comertul deseurilor si materialelor reciclabile, nefiind autorizate ca si reciclator de deseuri de materiale reciclabile. Prin adresa SC Remat MG SA se arata ca deseurile preluate au fost trimise unor societati care le utilizeaza ca si materii prime secundare. Rezulta indubitabil ca acestea nu au realizat decat activitatea de colectare si transport, nu si cea de reciclare. In concluzie, reclamanta si-a indeplinit doar obiectivul de valorificare si de recuperare, dar nu a fost indeplinit obiectivul de valorificare prin reciclare si obiectivul minim de valorificare prin reciclare de tip material”, se arata in documentul depus la dosar de Administratia Fondului pentru Mediu.

Pe langa problemele cu Agentia Fondului de Mediu, Delphi mai are probleme si cu producatorii VW, Audi si Skoda, carora le furnizeaza cablaje auto. Avocatura.com a relatat luna aceasta ca Delphi Packard ar fi primit scrisori din partea marilor producatori de masini, prin care era avertizat ca produsele realizate de Delphi nu sunt de foarte buna calitate.

Model concluzii scrise cu aplicabilitate generala

Instanța………………(menționati instanța unde va judecati)

Dosar……..nr……………….

 

 

 

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subsemnatul(a),…………………….., cu domiciliul in……………………………………………………………………….., parte in dosarul ce formeaza numarul …………, formulez

CONCLUZII SCRISE
prin care va solicit admiterea/respingerea actiunii si
(va trebui sa precizati ce anume solicitati prin admiterea sau respingerea actiunii – spre ex. obligarea la plata unei sume de bani, constatarea ca prescrisa actiunea etc.)

pentru urmatoarele

MOTIVE

1………………….
2………………….
(va trebui sa motivati fiecare capat de cerere bazandu-va atat pe situatia de fapt, pe normele incidente in cauza cat si pe probele existente la dosar sau administrate in cursul procesului. In situatia in care solicitati respingerea actiunii, va trebui de asemenea sa motivati respingerea pentru fiecare capat de cerere solicitat de catre reclmant, avand in vedere situatia de fapt, normele incidente in speta si probele din dosar.)

____________________
Numele si semnatura Dvs.

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care va judecați)

 

Alt dosar castigat irevocabil in problemele USH

Număr dosar: 1230/46/2010
Data: 21.01.2011
Materie juridică: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: obligare emitere act administrativ
Stadiu procesual: Recurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părţi
1. BURTEA GABRIEL Intimat, Reclamant
2. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Intimat, Chemat în garanţie
3. SÎRBU IOANA ADRIANA Intimat, Reclamant
4. UNIVERSITATEA SPIRU HARET Recurent, Pârât

 

Termene de judecată
Nr. Data Soluţie Detalii
1. 15.11.2011 Decizia nr. 5386/15.11.2011 Admite recursul.Modifică în parte sentinţa atacată în sensul că admite în parte cererea de chemare în garanţie a Ministerului Educatiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului. Obligă METS în calitate de chemat în garanţie să aprobe tipărirea formularelor tipizate, constând în diplome de licenţă şi suplimentele de diplomă pentru cei doi reclamanti. Mentine celelalte dispozitii ale sentinţei atacate.Irevocabilă. Admitere recurs
2. 04.10.2011 Amână cauza
3. 31.05.2011 Amână cauza
4. 29.03.2011 Încheierea din 29.03.2011 Admite cererea de preschimbare. Fixează termen la 31.05.2011,cu citare părţi. Încheiere

Cum vom incheia contractele in 2012 sau dimpotriva, cum renuntam la acestea

Noul Cod Civil a adus modificari fundamentale contractelor. Pe de-o parte, au fost introduse elemente noi, care nu erau reglementate expres pana acum – impreviziunea, anteprecontractul  iar pe de alta parte, anumite concepte – clauza penala, raspunderea contractuala, incetarea contractului – au suferit schimbari substantiale.

Negocierile in vederea incheierii contractului (art. 1183 – 1184 NCC) Partile sunt obligate a respecta principiul bunei-credinte in negocieri.

 • Initierea negocierilor sau intreruperea negocierilor contrar bunei-credinte se va sanctiona prin obligarea partii la plata de daune-interese.
 • Obligatia de confidentialitate : partile sunt obligate a pastra confidentialitate si de a nu se folosi in interes propriu de informatiile confidentiale despre care au aflat in timpul negocierilor, chiar daca acestea nu au rezultat in incheierea unui contract.

Clauzele contractuale

Art 1201 – 1203 reglementeaza in mod expres clauzele la a caror respectare partile sunt obligate, chiar daca aceste clauze nu sunt cuprinse in contract:

 • Clauzele externe: partile sunt tinute a respecta clauzele extrinseci la care contractul face trimitere;
 • Clauzele standard: sunt considerate a fi clauze standard acele conditii stabilite in mod unilateral de catre una dintre parti, care nu sunt negociate si nu sunt supuse aprobarii celeilalte parti (ex. conditii generale, reguli, regulamente). Clauzele standard sunt premise, totusi, in caz de conflict intre o clauza standard si o clauza negociata, aceasta din urma va prevala.

Exista cateva limitari cu privire la clauzele standard (clauzele neuzuale). Astfel, pentru a putea produce efecte, clauzele standard trebuie acceptate in mod expres de cocontractant, in cazul in care cuprind: limitarea raspunderii, dreptul de a denunta unilateral contractual, dreptul de a suspenda executarea obligatiilor, decaderea din drepturi, decaderea din beneficiul termenului, restrangerea dreptului de a contracta cu alte persoane, limitarea dreptului de a opune exceptii, reinnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii, clauze privind stabilirea compententei instantelor.

Clauza de impreviziune

Este reglementata in mod concret si imperativ prin lege, prin art. 1271 NCC. Anterior intrarii in vigoare a Noului Cod Civil, nu existau prevederi cu privire la aceasta chestiune

Transferul dreptului de proprietate – riscul pieirii bunului In ceea ce priveste raspunderea pentru pieirea bunului, modificarea este una semnificativa. Astfel, potrivit art. 271 din vechiul Cod Civil,  din momentul perfectarii contractului translativ de proprietate, riscul pieriii bunului era suportat de catre debitorul obligatiei de plata (dobanditorul), indiferent daca bunul ii fusese efectiv predat sau nu.

Insa, conform art. 1274 NCC, riscul pieirii bunului ramane in sarcina debitorului obligatiei de a preda bunul (in general vanzatorul), atata timp cat bunul nu a fost predat, chiar daca contractual a fost perfectat.

Totusi, prin conventie, partile pot deroga de la regula in materie de riscul contractului.

Antecontractul (Promisiunea de a contracta)

Art. 1279 NCC reglementeaza in mod expres conditiile de incheierea ale antecontractului:

 • Antecontractul trebuie sa contina toate clauzele ce se vor regasi in contract;
 • Promisiunea de a negocia nu echivaleaza cu promisiunea de a contracta.

Clauza penala

Este reglementata de art. 1538 – 1543 NCC, fiind definita ca o conventie sau o clauza dintr-un contract, prin care debitorul se obliga sa plateasca creditorului o suma de

bani sau sa indeplineasca o alta prestatie determinata in favoarea acestuia, in cazul neexecutarii ilicite a obligatiilor contractuale.

 • Clauza penala are o natura mixta: reparatorie, sanctionatorie, cominatorie, urmarindu-se simultan repararea prejudiciului cauzat creditorului, precum si pedepsirea comportamentului debitorului, care consta in neexecutarea obligatiilor sale contractuale;
 • Se pastreaza vechile prevederi cu privire la clauza penala: creditorul are dreptul de a solicita fie clauza penala, fie executarea in natura a prestatiei – punerea in executare a clauzei penale nu se cumuleaza cu executarea in natura a obligatiei contractuale originare (Regula), cu exceptia cazului in care clauza penala este prevazuta pentru executarea cu intarziere, situatie in care se deroga de la regula si se cumuleaza clauza penala cu executarea in natura.

Elementele de noutate:

 • Se prevede in mod expres acordarea clauzei penale pentru neexecutarea oligatiei principale, spre deosebire de vechea reglementare, unde clauza penala era raportata la “(ne)executarea unei obligatii….”
 • Debitorul nu are niciun drept de optiune, el are doua obligatii c
Rezilierea/Rezolutiunea contractului (Art. 1549 – 1554 NCC)

 • Rezolutiune/Reziliere unilaterala – prin comunicarea unei declaratii de rezolutiune/reziliere, numai daca:

(i) partile au agreat aceasta posibilitate prin contract;
(ii) debitorul se afla de drept in intarziere;
(iii) debitorul a fost pus in intarziere, insa nu si-a executat obligatia nici inauntrul termenului fixat astfel.

Atentie! Declaratia de rezolutiune produce efecte numai intre parti. Pentru opozabilitate fata de terti, declaratia de rezolutiune trebuie inscrisa in registrele publice.

 • Rezilierea/Rezolutiunea de drept, ca urmare a agrearii in contract a unui pact comisoriu. Potrivit noii legislatii, pactul comisoriu nu mai are grade (pactul comisoriu putea avea gradul I, II, III, IV, in functie de gradul aferent putand opera de rezilierea/rezolutiunea de plin drept – Pact Comisoriu grad IV – sau numai cu interventia instantelor de judecata). Pactul comisoriu trebuie sa mentioneze expres obligatiile a caror neexecutare atrage rezilierea/rezolutiunea contractului. Conditia pentru ca pactul comisoriu sa isi produca efectele: punerea in intaziere a debitorului, in prealabil.

Denuntarea unilaterala

 • Reglementata expres la art. 1276 – 1277 NCC;
 • Regula: incetarea contractului prin denuntare unilaterala nu este permis in virtutea legii ci, numai daca partile au acceptat aceasta modalitate de incetare prin conventie. Exceptie : contractele incheiate pe durata nedeterminata. In acest caz, oricare dintre parti poate denunta unilateral contractul cu acordarea unui termen de preaviz rezonabil.
sursa: Mircea si asociatii